Add More Life to Your Years

Experience the life-changing benefits of B-Epic products.

ALLEVI8 PRO – The new Wonder Strips
Fast-acting Relief & Comfort

Naturally alleviate physical discomfort and stress! ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our advanced, naturally infused adhesive patches deliver fast-acting, concentrated natural relief and a comforting aroma all day or night.

Don’t let an achy body slow you down! Get relief when and where you need it most. When applied to the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for muscle and joint tension and help reduce uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the soothing effect helps promote stress relief, comfort, and relaxation.

Formulated by:
Dr. Minsoo Kim

ALLEVI8 PRO

Product Details:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go

Experience ALLEVI8 PRO Relief Patches for Yourself

Fast-Acting Relief & Comfort

NATURALLY INFUSED ADHESIVE PATCHES


For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief Patches

Naturally alleviate physical discomfort and stress! ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our advanced, naturally infused adhesive patches deliver fast-acting, concentrated natural relief and a comforting aroma all day or night.

Don’t let an achy body slow you down! Get relief when and where you need it most. When applied to the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for muscle and joint tension and help reduce uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the soothing effect helps promote stress relief, comfort, and relaxation.

ALLEVI8 PRO is specially formulated to provide a safe, natural solution for physical discomfort and stress without the negative side effects that come from using products with harmful or toxic ingredients. The biodegradable plant-based adhesive patches are infused with a powerful blend of aromatic, healing herbs with beneficial health properties. ALLEVI8 PRO redirects the body’s own heat and energy to the areas on which the patch is applied, naturally amplifying relief and comfort.

Naturally Alleviate Discomfort & Stress!

BENEFITS MAY INCLUDE:

 • Deliver Fast-Acting, Concentrated Natural Relief
 • Soothe Tense, Tired Muscles and Sore, Stiff Joints
 • Temporarily Relieve Discomfort from Aches and Soreness
 • Promote Stress Relief, Comfort, and Relaxation

PRODUCT DETAILS:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go

APPLICATION INSTRUCTIONS:

 • Clean and dry the area of skin where the patch is to be applied.
 • Peel off the backing and apply adhesive side directly to the skin.
 • Smooth out any wrinkles or air pockets.
 • After applying, wash hands with soap.
 • To remove, gently peel off and discard.

RECOMMENDED USE:

 • Each patch is single use only.
 • Only use one patch within a 24-hour period.
 • Do not use for more than 7 days in a row.
 • For external use only.
 • Can be worn on any part of the body except head and face.
 • Do not apply to wounds and/or damaged or sensitive skin.
 • Not intended for use with creams or oils.

CAUTIONS:

 • Not intended for use by anyone under age 12.
 • If pregnant or breastfeeding, consult a physician prior to use.
 • May cause minor skin irritation or burns.
 • Stop use if excessing burning.
 • May remove hair when removed.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

Formulated by Dr. Kim Min-soo

MADE IN KOREA

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Individual results will vary.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

 

ALLEVI8 | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

 

HUN

Tapasztalja meg az ALLEVI8 PRO Relief tapaszokat saját magának

Gyorsan ható enyhülés és kényelem

TERMÉSZETES INFÚZIÓS RAGTAPASZOK

További információkért, beleértve az összetevők listáját és a kiegészítő tényeket, tekintse meg a Termék részletek PDF dokumentumot.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief tapaszok

Enyhítse természetes módon a fizikai kellemetlenségeket és a stresszt! Az ALLEVI8 PRO átmenetileg enyhíti és csillapítja a feszültséget, a fájdalmat és a merevséget, hogy Ön ellazulhasson. Fejlett, természetes infúzióval ellátott ragtapaszaink gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést és megnyugtató illatot biztosítanak egész nap vagy éjszaka.

Ne hagyja, hogy a fájó test lelassítsa! Szerezzen enyhülést, amikor és ahol a leginkább szüksége van rá. A bőrre felhelyezve az ALLEVI8 PRO célzottan támogatja az izom- és ízületi feszültséget, és segít csökkenteni a kellemetlen merevséget és fájdalmat. Ráadásul a nyugtató hatás elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

Az ALLEVI8 PRO-t kifejezetten úgy állították össze, hogy biztonságos, természetes megoldást nyújtson a fizikai kellemetlenségekre és a stresszre, a káros vagy mérgező összetevőket tartalmazó termékek használatából eredő negatív mellékhatások nélkül. A biológiailag lebomló, növényi alapú ragtapaszok aromás, gyógyító hatású, jótékony egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező gyógynövények erőteljes keverékével vannak átitatva. Az ALLEVI8 PRO átirányítja a test saját hőjét és energiáját azokra a területekre, amelyekre a tapaszt felhelyezik, természetes módon felerősítve a megkönnyebbülést és a kényelmet.

Enyhítse természetes módon a kellemetlenségeket és a stresszt!

AZ ELŐNYÖK KÖZÉ TARTOZHATNAK:

 • Gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést biztosít
 • Nyugtatja a feszült, fáradt izmokat és a fájó, merev ízületeket
 • Átmenetileg enyhíti a fájdalmak és a fájdalom okozta kellemetlenségeket
 • Elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

TERMÉK RÉSZLETEK:

 • Gyorsan ható, természetes infúzióval ellátott ragtapaszok
 • Dr. Kim Min-soo által kifejlesztett – Átirányítja a test hőtermelését.
 • Energiát a gyógyulás támogatására
 • Aromás gyógynövényekkel átitatva
 • Könnyen és kényelmesen használható otthon és útközben is

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK:

 • Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, ahová a tapaszt fel kell helyezni.
 • Húzza le a hátlapot, és helyezze fel a ragasztó oldalt közvetlenül a bőrre.
 • Simítsa ki az esetleges ráncokat vagy légzsákokat.
 • A felhelyezés után mosson kezet szappannal.
 • Eltávolításhoz óvatosan húzza le és dobja el.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT:

 • Minden egyes tapasz csak egyszeri használatra alkalmas.
 • Egy 24 órás időszakon belül csak egy tapaszt használjon.
 • Ne használja 7 napnál többször egymás után.
 • Kizárólag külső használatra.
 • A fej és az arc kivételével a test bármely részén viselhető.
 • Ne alkalmazza sebeken és/vagy sérült vagy érzékeny bőrön.
 • Nem krémekkel vagy olajokkal való használatra szánt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

 • 12 éves kor alatt nem használható.
 • Terhesség vagy szoptatás esetén használat előtt konzultáljon orvossal.
 • Kisebb bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
 • Túlzott égés esetén hagyja abba a használatát.
 • Eltávolításkor eltávolíthatja a szőrszálakat.

TÁROLÁS: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

ÖSSZETEVŐK: Kapszaicin, koreai vörös ginzeng, gyömbér. Ez a termék latexmentes.

Dr. Kim Min-soo által kifejlesztve.

KOREÁBAN KÉSZÜLT

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem értékelte. Ez a termék nem szolgál semmilyen betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek.

 

ALLEVI8 | tapasztalatok | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Provate voi stessi ALLEVI8 PRO Relief Patches

Sollievo e comfort ad azione rapida

CEROTTI ADESIVI INFUSI NATURALMENTE

Per ulteriori informazioni, compresa la lista degli ingredienti e i fatti relativi agli integratori, fare riferimento al documento PDF dei dettagli del prodotto.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Cerotti di sollievo

Allevia naturalmente il disagio fisico e lo stress! ALLEVI8 PRO allevia e lenisce temporaneamente la tensione, l’indolenzimento e la rigidità, così puoi rilassarti. I nostri cerotti adesivi avanzati, naturalmente infusi, offrono un sollievo naturale concentrato ad azione rapida e un aroma confortante per tutto il giorno o la notte.

Non lasciare che un corpo dolorante ti rallenti! Ottieni sollievo quando e dove ne hai più bisogno. Quando viene applicato sulla pelle, ALLEVI8 PRO fornisce un supporto mirato per la tensione muscolare e articolare e aiuta a ridurre la scomoda rigidità e il dolore. Inoltre, l’effetto calmante aiuta a promuovere il sollievo dallo stress, il comfort e il relax.

ALLEVI8 PRO è appositamente formulato per fornire una soluzione sicura e naturale per il disagio fisico e lo stress senza gli effetti collaterali negativi che derivano dall’uso di prodotti con ingredienti nocivi o tossici. I cerotti adesivi biodegradabili a base vegetale sono infusi con una potente miscela di erbe aromatiche e curative con proprietà benefiche per la salute. ALLEVI8 PRO reindirizza il calore e l’energia del corpo stesso alle aree su cui il cerotto viene applicato, amplificando naturalmente il sollievo e il comfort.

Allevia naturalmente il disagio e lo stress!

I BENEFICI POSSONO INCLUDERE:

 • Fornire un sollievo naturale concentrato e ad azione rapida
 • Lenire i muscoli tesi e stanchi e le articolazioni doloranti e rigide
 • Alleviare temporaneamente il disagio da dolori e indolenzimenti
 • Promuovere la riduzione dello stress, il comfort e il rilassamento

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

 • Cerotti adesivi ad azione rapida, infusi naturalmente
 • Formulato dal Dr. Kim Min-soo – Reindirizza l’energia termica del corpo
 • termica del corpo per favorire la guarigione
 • Infuso con erbe aromatiche
 • Facile e comodo da usare a casa o in viaggio

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE:

 • Pulire e asciugare l’area della pelle dove deve essere applicato il cerotto.
 • Staccare il retro e applicare il lato adesivo direttamente sulla pelle.
 • Eliminare eventuali rughe o sacche d’aria.
 • Dopo l’applicazione, lavare le mani con sapone.
 • Per rimuovere, staccare delicatamente e gettare.

USO RACCOMANDATO:

 • Ogni cerotto è monouso.
 • Utilizzare solo un cerotto in un periodo di 24 ore.
 • Non utilizzare per più di 7 giorni di seguito.
 • Solo per uso esterno.
 • Può essere applicato su qualsiasi parte del corpo, eccetto la testa e il viso.
 • Non applicare su ferite e/o pelle danneggiata o sensibile.
 • Non destinato all’uso con creme o oli.

ATTENZIONE:

 • Non destinato all’uso da parte di minori di 12 anni.
 • In caso di gravidanza o allattamento, consultare un medico prima dell’uso.
 • Può causare lievi irritazioni o bruciature della pelle.
 • Interrompere l’uso in caso di bruciore eccessivo.
 • Può rimuovere i peli quando viene rimosso.

CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

INGREDIENTI: Capsaicina, ginseng rosso coreano, zenzero. Questo prodotto è privo di lattice.

Formulato dal Dr. Kim Min-soo

PRODOTTO IN COREA

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
I risultati individuali possono variare.

 

ALLEVI8 | recensione | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC webshop

FRA

Faites vous-même l’expérience des patchs de soulagement ALLEVI8 PRO.

Soulagement et confort à action rapide

PATCHS ADHÉSIFS INFUSÉS NATURELLEMENT

Pour plus d’informations, y compris la liste des ingrédients et la composition des suppléments, consultez le document PDF sur les détails du produit.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Patchs de soulagement

Soulagez naturellement l’inconfort physique et le stress ! ALLEVI8 PRO soulage et apaise temporairement les tensions, les douleurs et les raideurs, afin que vous puissiez vous détendre. Nos timbres adhésifs avancés, infusés naturellement, procurent un soulagement naturel concentré à action rapide et un arôme réconfortant toute la journée ou la nuit.

Ne laissez pas un corps endolori vous ralentir ! Obtenez un soulagement quand et où vous en avez le plus besoin. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, ALLEVI8 PRO apporte un soutien ciblé aux tensions musculaires et articulaires et aide à réduire les raideurs et les douleurs inconfortables. De plus, son effet apaisant favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

ALLEVI8 PRO est spécialement formulé pour offrir une solution sûre et naturelle à l’inconfort physique et au stress, sans les effets secondaires négatifs qui découlent de l’utilisation de produits contenant des ingrédients nocifs ou toxiques. Les timbres adhésifs biodégradables à base de plantes sont imprégnés d’un puissant mélange de plantes aromatiques et médicinales aux propriétés bénéfiques pour la santé. ALLEVI8 PRO redirige la chaleur et l’énergie du corps vers les zones sur lesquelles le patch est appliqué, amplifiant naturellement le soulagement et le confort.

Atténuez naturellement l’inconfort et le stress !

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :

 • Procure un soulagement naturel concentré à action rapide.
 • Apaise les muscles tendus et fatigués et les articulations douloureuses et raides
 • Soulager temporairement l’inconfort des douleurs et des courbatures.
 • Favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

DÉTAILS DU PRODUIT :

 • Patchs adhésifs à action rapide, infusés naturellement.
 • Formulé par le Dr Kim Min-soo – Redirige l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • Infusés d’herbes aromatiques
 • Facile et pratique à utiliser à la maison ou en déplacement.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION :

 • Nettoyez et séchez la zone de la peau où le patch doit être appliqué.
 • Décollez le support et appliquez le côté adhésif directement sur la peau.
 • Lissez les plis ou les poches d’air.
 • Après l’application, lavez-vous les mains avec du savon.
 • Pour retirer le patch, décollez-le délicatement et jetez-le.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

 • Chaque patch est à usage unique.
 • N’utilisez qu’un seul patch par période de 24 heures.
 • Ne pas utiliser plus de 7 jours d’affilée.
 • Pour usage externe uniquement.
 • Peut être porté sur n’importe quelle partie du corps, à l’exception de la tête et du visage.
 • Ne pas appliquer sur des plaies et/ou une peau endommagée ou sensible.
 • Ne pas utiliser avec des crèmes ou des huiles.

ATTENTION :

 • N’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 12 ans.
 • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant de l’utiliser.
 • Peut provoquer des irritations ou des brûlures mineures de la peau.
 • Cesser l’utilisation en cas de brûlure excessive.
 • Peut enlever les poils lorsqu’ils sont enlevés.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

INGRÉDIENTS : Capsaicine, Ginseng rouge coréen, Gingembre. Ce produit est sans latex.

Formulé par le Dr Kim Min-soo.

FABRIQUÉ EN CORÉE

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Les résultats individuels peuvent varier.

 

ALLEVI8 | critique | commande | achat | boutique | prix | céto | BEPIC webshop

GRC

Απολαύστε τα αυτοκόλλητα ανακούφισης ALLEVI8 PRO για τον εαυτό σας

Γρήγορης δράσης ανακούφιση & άνεση

ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ΜΠΑΛΏΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΉ ΈΓΧΥΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των συστατικών και των στοιχείων του συμπληρώματος, ανατρέξτε στο έγγραφο PDF με τις λεπτομέρειες του προϊόντος.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Επιθέματα ανακούφισης

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη σωματική δυσφορία και το άγχος! Το ALLEVI8 PRO ανακουφίζει προσωρινά και καταπραΰνει την ένταση, τον πόνο και τη δυσκαμψία, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε. Τα προηγμένα, φυσικά εμπλουτισμένα αυτοκόλλητα επιθέματα μας παρέχουν γρήγορη δράση, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση και ανακουφιστικό άρωμα όλη την ημέρα ή τη νύχτα.

Μην αφήνετε ένα πονεμένο σώμα να σας επιβραδύνει! Αποκτήστε ανακούφιση όταν και όπου τη χρειάζεστε περισσότερο. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, το ALLEVI8 PRO παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την ένταση των μυών και των αρθρώσεων και συμβάλλει στη μείωση της δυσάρεστης δυσκαμψίας και του πόνου. Επιπλέον, η καταπραϋντική του δράση συμβάλλει στην ανακούφιση από το στρες, την άνεση και τη χαλάρωση.

Το ALLEVI8 PRO είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μια ασφαλή, φυσική λύση για τη σωματική δυσφορία και το στρες χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες που προέρχονται από τη χρήση προϊόντων με επιβλαβή ή τοξικά συστατικά. Τα βιοδιασπώμενα αυτοκόλλητα επιθέματα φυτικής προέλευσης είναι εμποτισμένα με ένα ισχυρό μείγμα αρωματικών, θεραπευτικών βοτάνων με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Το ALLEVI8 PRO ανακατευθύνει τη θερμότητα και την ενέργεια του ίδιου του σώματος στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το επίθεμα, ενισχύοντας φυσικά την ανακούφιση και την άνεση.

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη δυσφορία και το στρες!

ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:

 • Παρέχουν ταχείας δράσης, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση
 • Καταπραΰνουν τους σφιγμένους, κουρασμένους μύες και τις πονεμένες, δύσκαμπτες αρθρώσεις
 • Ανακουφίστε προσωρινά τη δυσφορία από πόνους και πόνο
 • Π