Add More Life to Your Years

Experience the life-changing benefits of B-Epic products.

ALLEVI8 PRO – The new Wonder Strips
Fast-acting Relief & Comfort

Naturally alleviate physical discomfort and stress! ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our advanced, naturally infused adhesive patches deliver fast-acting, concentrated natural relief and a comforting aroma all day or night.

Don’t let an achy body slow you down! Get relief when and where you need it most. When applied to the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for muscle and joint tension and help reduce uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the soothing effect helps promote stress relief, comfort, and relaxation.

Formulated by:
Dr. Minsoo Kim

ALLEVI8 PRO

Product Details:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go

Experience ALLEVI8 PRO Relief Patches for Yourself

Fast-Acting Relief & Comfort

NATURALLY INFUSED ADHESIVE PATCHES


For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief Patches

Naturally alleviate physical discomfort and stress! ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our advanced, naturally infused adhesive patches deliver fast-acting, concentrated natural relief and a comforting aroma all day or night.

Don’t let an achy body slow you down! Get relief when and where you need it most. When applied to the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for muscle and joint tension and help reduce uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the soothing effect helps promote stress relief, comfort, and relaxation.

ALLEVI8 PRO is specially formulated to provide a safe, natural solution for physical discomfort and stress without the negative side effects that come from using products with harmful or toxic ingredients. The biodegradable plant-based adhesive patches are infused with a powerful blend of aromatic, healing herbs with beneficial health properties. ALLEVI8 PRO redirects the body’s own heat and energy to the areas on which the patch is applied, naturally amplifying relief and comfort.

Naturally Alleviate Discomfort & Stress!

BENEFITS MAY INCLUDE:

 • Deliver Fast-Acting, Concentrated Natural Relief
 • Soothe Tense, Tired Muscles and Sore, Stiff Joints
 • Temporarily Relieve Discomfort from Aches and Soreness
 • Promote Stress Relief, Comfort, and Relaxation

PRODUCT DETAILS:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go

APPLICATION INSTRUCTIONS:

 • Clean and dry the area of skin where the patch is to be applied.
 • Peel off the backing and apply adhesive side directly to the skin.
 • Smooth out any wrinkles or air pockets.
 • After applying, wash hands with soap.
 • To remove, gently peel off and discard.

RECOMMENDED USE:

 • Each patch is single use only.
 • Only use one patch within a 24-hour period.
 • Do not use for more than 7 days in a row.
 • For external use only.
 • Can be worn on any part of the body except head and face.
 • Do not apply to wounds and/or damaged or sensitive skin.
 • Not intended for use with creams or oils.

CAUTIONS:

 • Not intended for use by anyone under age 12.
 • If pregnant or breastfeeding, consult a physician prior to use.
 • May cause minor skin irritation or burns.
 • Stop use if excessing burning.
 • May remove hair when removed.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

Formulated by Dr. Kim Min-soo

MADE IN KOREA

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Individual results will vary.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

 

ALLEVI8 | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

 

HUN

Tapasztalja meg az ALLEVI8 PRO Relief tapaszokat saját magának

Gyorsan ható enyhülés és kényelem

TERMÉSZETES INFÚZIÓS RAGTAPASZOK

További információkért, beleértve az összetevők listáját és a kiegészítő tényeket, tekintse meg a Termék részletek PDF dokumentumot.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief tapaszok

Enyhítse természetes módon a fizikai kellemetlenségeket és a stresszt! Az ALLEVI8 PRO átmenetileg enyhíti és csillapítja a feszültséget, a fájdalmat és a merevséget, hogy Ön ellazulhasson. Fejlett, természetes infúzióval ellátott ragtapaszaink gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést és megnyugtató illatot biztosítanak egész nap vagy éjszaka.

Ne hagyja, hogy a fájó test lelassítsa! Szerezzen enyhülést, amikor és ahol a leginkább szüksége van rá. A bőrre felhelyezve az ALLEVI8 PRO célzottan támogatja az izom- és ízületi feszültséget, és segít csökkenteni a kellemetlen merevséget és fájdalmat. Ráadásul a nyugtató hatás elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

Az ALLEVI8 PRO-t kifejezetten úgy állították össze, hogy biztonságos, természetes megoldást nyújtson a fizikai kellemetlenségekre és a stresszre, a káros vagy mérgező összetevőket tartalmazó termékek használatából eredő negatív mellékhatások nélkül. A biológiailag lebomló, növényi alapú ragtapaszok aromás, gyógyító hatású, jótékony egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező gyógynövények erőteljes keverékével vannak átitatva. Az ALLEVI8 PRO átirányítja a test saját hőjét és energiáját azokra a területekre, amelyekre a tapaszt felhelyezik, természetes módon felerősítve a megkönnyebbülést és a kényelmet.

Enyhítse természetes módon a kellemetlenségeket és a stresszt!

AZ ELŐNYÖK KÖZÉ TARTOZHATNAK:

 • Gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést biztosít
 • Nyugtatja a feszült, fáradt izmokat és a fájó, merev ízületeket
 • Átmenetileg enyhíti a fájdalmak és a fájdalom okozta kellemetlenségeket
 • Elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

TERMÉK RÉSZLETEK:

 • Gyorsan ható, természetes infúzióval ellátott ragtapaszok
 • Dr. Kim Min-soo által kifejlesztett – Átirányítja a test hőtermelését.
 • Energiát a gyógyulás támogatására
 • Aromás gyógynövényekkel átitatva
 • Könnyen és kényelmesen használható otthon és útközben is

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK:

 • Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, ahová a tapaszt fel kell helyezni.
 • Húzza le a hátlapot, és helyezze fel a ragasztó oldalt közvetlenül a bőrre.
 • Simítsa ki az esetleges ráncokat vagy légzsákokat.
 • A felhelyezés után mosson kezet szappannal.
 • Eltávolításhoz óvatosan húzza le és dobja el.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT:

 • Minden egyes tapasz csak egyszeri használatra alkalmas.
 • Egy 24 órás időszakon belül csak egy tapaszt használjon.
 • Ne használja 7 napnál többször egymás után.
 • Kizárólag külső használatra.
 • A fej és az arc kivételével a test bármely részén viselhető.
 • Ne alkalmazza sebeken és/vagy sérült vagy érzékeny bőrön.
 • Nem krémekkel vagy olajokkal való használatra szánt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

 • 12 éves kor alatt nem használható.
 • Terhesség vagy szoptatás esetén használat előtt konzultáljon orvossal.
 • Kisebb bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
 • Túlzott égés esetén hagyja abba a használatát.
 • Eltávolításkor eltávolíthatja a szőrszálakat.

TÁROLÁS: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

ÖSSZETEVŐK: Kapszaicin, koreai vörös ginzeng, gyömbér. Ez a termék latexmentes.

Dr. Kim Min-soo által kifejlesztve.

KOREÁBAN KÉSZÜLT

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem értékelte. Ez a termék nem szolgál semmilyen betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek.

 

ALLEVI8 | tapasztalatok | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Provate voi stessi ALLEVI8 PRO Relief Patches

Sollievo e comfort ad azione rapida

CEROTTI ADESIVI INFUSI NATURALMENTE

Per ulteriori informazioni, compresa la lista degli ingredienti e i fatti relativi agli integratori, fare riferimento al documento PDF dei dettagli del prodotto.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Cerotti di sollievo

Allevia naturalmente il disagio fisico e lo stress! ALLEVI8 PRO allevia e lenisce temporaneamente la tensione, l’indolenzimento e la rigidità, così puoi rilassarti. I nostri cerotti adesivi avanzati, naturalmente infusi, offrono un sollievo naturale concentrato ad azione rapida e un aroma confortante per tutto il giorno o la notte.

Non lasciare che un corpo dolorante ti rallenti! Ottieni sollievo quando e dove ne hai più bisogno. Quando viene applicato sulla pelle, ALLEVI8 PRO fornisce un supporto mirato per la tensione muscolare e articolare e aiuta a ridurre la scomoda rigidità e il dolore. Inoltre, l’effetto calmante aiuta a promuovere il sollievo dallo stress, il comfort e il relax.

ALLEVI8 PRO è appositamente formulato per fornire una soluzione sicura e naturale per il disagio fisico e lo stress senza gli effetti collaterali negativi che derivano dall’uso di prodotti con ingredienti nocivi o tossici. I cerotti adesivi biodegradabili a base vegetale sono infusi con una potente miscela di erbe aromatiche e curative con proprietà benefiche per la salute. ALLEVI8 PRO reindirizza il calore e l’energia del corpo stesso alle aree su cui il cerotto viene applicato, amplificando naturalmente il sollievo e il comfort.

Allevia naturalmente il disagio e lo stress!

I BENEFICI POSSONO INCLUDERE:

 • Fornire un sollievo naturale concentrato e ad azione rapida
 • Lenire i muscoli tesi e stanchi e le articolazioni doloranti e rigide
 • Alleviare temporaneamente il disagio da dolori e indolenzimenti
 • Promuovere la riduzione dello stress, il comfort e il rilassamento

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

 • Cerotti adesivi ad azione rapida, infusi naturalmente
 • Formulato dal Dr. Kim Min-soo – Reindirizza l’energia termica del corpo
 • termica del corpo per favorire la guarigione
 • Infuso con erbe aromatiche
 • Facile e comodo da usare a casa o in viaggio

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE:

 • Pulire e asciugare l’area della pelle dove deve essere applicato il cerotto.
 • Staccare il retro e applicare il lato adesivo direttamente sulla pelle.
 • Eliminare eventuali rughe o sacche d’aria.
 • Dopo l’applicazione, lavare le mani con sapone.
 • Per rimuovere, staccare delicatamente e gettare.

USO RACCOMANDATO:

 • Ogni cerotto è monouso.
 • Utilizzare solo un cerotto in un periodo di 24 ore.
 • Non utilizzare per più di 7 giorni di seguito.
 • Solo per uso esterno.
 • Può essere applicato su qualsiasi parte del corpo, eccetto la testa e il viso.
 • Non applicare su ferite e/o pelle danneggiata o sensibile.
 • Non destinato all’uso con creme o oli.

ATTENZIONE:

 • Non destinato all’uso da parte di minori di 12 anni.
 • In caso di gravidanza o allattamento, consultare un medico prima dell’uso.
 • Può causare lievi irritazioni o bruciature della pelle.
 • Interrompere l’uso in caso di bruciore eccessivo.
 • Può rimuovere i peli quando viene rimosso.

CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

INGREDIENTI: Capsaicina, ginseng rosso coreano, zenzero. Questo prodotto è privo di lattice.

Formulato dal Dr. Kim Min-soo

PRODOTTO IN COREA

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
I risultati individuali possono variare.

 

ALLEVI8 | recensione | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC webshop

FRA

Faites vous-même l’expérience des patchs de soulagement ALLEVI8 PRO.

Soulagement et confort à action rapide

PATCHS ADHÉSIFS INFUSÉS NATURELLEMENT

Pour plus d’informations, y compris la liste des ingrédients et la composition des suppléments, consultez le document PDF sur les détails du produit.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Patchs de soulagement

Soulagez naturellement l’inconfort physique et le stress ! ALLEVI8 PRO soulage et apaise temporairement les tensions, les douleurs et les raideurs, afin que vous puissiez vous détendre. Nos timbres adhésifs avancés, infusés naturellement, procurent un soulagement naturel concentré à action rapide et un arôme réconfortant toute la journée ou la nuit.

Ne laissez pas un corps endolori vous ralentir ! Obtenez un soulagement quand et où vous en avez le plus besoin. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, ALLEVI8 PRO apporte un soutien ciblé aux tensions musculaires et articulaires et aide à réduire les raideurs et les douleurs inconfortables. De plus, son effet apaisant favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

ALLEVI8 PRO est spécialement formulé pour offrir une solution sûre et naturelle à l’inconfort physique et au stress, sans les effets secondaires négatifs qui découlent de l’utilisation de produits contenant des ingrédients nocifs ou toxiques. Les timbres adhésifs biodégradables à base de plantes sont imprégnés d’un puissant mélange de plantes aromatiques et médicinales aux propriétés bénéfiques pour la santé. ALLEVI8 PRO redirige la chaleur et l’énergie du corps vers les zones sur lesquelles le patch est appliqué, amplifiant naturellement le soulagement et le confort.

Atténuez naturellement l’inconfort et le stress !

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :

 • Procure un soulagement naturel concentré à action rapide.
 • Apaise les muscles tendus et fatigués et les articulations douloureuses et raides
 • Soulager temporairement l’inconfort des douleurs et des courbatures.
 • Favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

DÉTAILS DU PRODUIT :

 • Patchs adhésifs à action rapide, infusés naturellement.
 • Formulé par le Dr Kim Min-soo – Redirige l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • Infusés d’herbes aromatiques
 • Facile et pratique à utiliser à la maison ou en déplacement.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION :

 • Nettoyez et séchez la zone de la peau où le patch doit être appliqué.
 • Décollez le support et appliquez le côté adhésif directement sur la peau.
 • Lissez les plis ou les poches d’air.
 • Après l’application, lavez-vous les mains avec du savon.
 • Pour retirer le patch, décollez-le délicatement et jetez-le.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

 • Chaque patch est à usage unique.
 • N’utilisez qu’un seul patch par période de 24 heures.
 • Ne pas utiliser plus de 7 jours d’affilée.
 • Pour usage externe uniquement.
 • Peut être porté sur n’importe quelle partie du corps, à l’exception de la tête et du visage.
 • Ne pas appliquer sur des plaies et/ou une peau endommagée ou sensible.
 • Ne pas utiliser avec des crèmes ou des huiles.

ATTENTION :

 • N’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 12 ans.
 • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant de l’utiliser.
 • Peut provoquer des irritations ou des brûlures mineures de la peau.
 • Cesser l’utilisation en cas de brûlure excessive.
 • Peut enlever les poils lorsqu’ils sont enlevés.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

INGRÉDIENTS : Capsaicine, Ginseng rouge coréen, Gingembre. Ce produit est sans latex.

Formulé par le Dr Kim Min-soo.

FABRIQUÉ EN CORÉE

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Les résultats individuels peuvent varier.

 

ALLEVI8 | critique | commande | achat | boutique | prix | céto | BEPIC webshop

GRC

Απολαύστε τα αυτοκόλλητα ανακούφισης ALLEVI8 PRO για τον εαυτό σας

Γρήγορης δράσης ανακούφιση & άνεση

ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ΜΠΑΛΏΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΉ ΈΓΧΥΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των συστατικών και των στοιχείων του συμπληρώματος, ανατρέξτε στο έγγραφο PDF με τις λεπτομέρειες του προϊόντος.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Επιθέματα ανακούφισης

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη σωματική δυσφορία και το άγχος! Το ALLEVI8 PRO ανακουφίζει προσωρινά και καταπραΰνει την ένταση, τον πόνο και τη δυσκαμψία, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε. Τα προηγμένα, φυσικά εμπλουτισμένα αυτοκόλλητα επιθέματα μας παρέχουν γρήγορη δράση, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση και ανακουφιστικό άρωμα όλη την ημέρα ή τη νύχτα.

Μην αφήνετε ένα πονεμένο σώμα να σας επιβραδύνει! Αποκτήστε ανακούφιση όταν και όπου τη χρειάζεστε περισσότερο. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, το ALLEVI8 PRO παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την ένταση των μυών και των αρθρώσεων και συμβάλλει στη μείωση της δυσάρεστης δυσκαμψίας και του πόνου. Επιπλέον, η καταπραϋντική του δράση συμβάλλει στην ανακούφιση από το στρες, την άνεση και τη χαλάρωση.

Το ALLEVI8 PRO είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μια ασφαλή, φυσική λύση για τη σωματική δυσφορία και το στρες χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες που προέρχονται από τη χρήση προϊόντων με επιβλαβή ή τοξικά συστατικά. Τα βιοδιασπώμενα αυτοκόλλητα επιθέματα φυτικής προέλευσης είναι εμποτισμένα με ένα ισχυρό μείγμα αρωματικών, θεραπευτικών βοτάνων με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Το ALLEVI8 PRO ανακατευθύνει τη θερμότητα και την ενέργεια του ίδιου του σώματος στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το επίθεμα, ενισχύοντας φυσικά την ανακούφιση και την άνεση.

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη δυσφορία και το στρες!

ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:

 • Παρέχουν ταχείας δράσης, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση
 • Καταπραΰνουν τους σφιγμένους, κουρασμένους μύες και τις πονεμένες, δύσκαμπτες αρθρώσεις
 • Ανακουφίστε προσωρινά τη δυσφορία από πόνους και πόνο
 • Προώθηση της ανακούφισης από το στρες, της άνεσης και της χαλάρωσης

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

 • Ταχείας δράσης, φυσικά εμποτισμένα αυτοκόλλητα επιθέματα
 • Συντάχθηκε από τον Dr. Kim Min-soo – Αναπροσανατολίζει τη θερμική ενέργεια του σώματος
 • Ενέργεια για να υποστηρίξει την επούλωση
 • Εμπλουτισμένα με αρωματικά βότανα
 • Εύκολη και βολική χρήση στο σπίτι ή εν κινήσει

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ:

 • Καθαρίστε και στεγνώστε την περιοχή του δέρματος όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το επίθεμα.
 • Αποκολλήστε το κάλυμμα και εφαρμόστε την αυτοκόλλητη πλευρά απευθείας στο δέρμα.
 • Εξομαλύνετε τυχόν ρυτίδες ή θύλακες αέρα.
 • Μετά την εφαρμογή, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι.
 • Για να το αφαιρέσετε, αφαιρέστε το απαλά και πετάξτε το.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ:

 • Κάθε επίθεμα είναι μόνο για μία χρήση.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο ένα επίθεμα μέσα σε διάστημα 24 ωρών.
 • Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 7 συνεχόμενες ημέρες.
 • Μόνο για εξωτερική χρήση.
 • Μπορεί να φορεθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο.
 • Μην εφαρμόζετε σε πληγές ή/και σε κατεστραμμένο ή ευαίσθητο δέρμα.
 • Δεν προορίζεται για χρήση με κρέμες ή έλαια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 • Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 12 ετών.
 • Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν από τη χρήση.
 • Μπορεί να προκαλέσει μικρό ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
 • Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση υπερβολικού καύσου.
 • Μπορεί να αφαιρέσει τρίχες όταν αφαιρείται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Τζίντζερ. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει λατέξ.

Συντάχθηκε από τον Dr. Kim Min-soo

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
Τα ατομικά αποτελέσματα θα διαφέρουν.

 

ALLEVI8 | ανασκόπηση | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC webshop

RUS

Испытайте на себе действие рельефных пластырей ALLEVI8 PRO

Облегчение и комфорт быстрого действия

КЛЕЙКИЕ ПЛАСТЫРИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Для получения дополнительной информации, включая список ингредиентов и факты о добавках, обратитесь к PDF-документу “Подробная информация о продукте”.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Рельефные пластыри

Естественное облегчение физического дискомфорта и стресса! ALLEVI8 PRO временно снимает и успокаивает напряжение, болезненность и скованность, чтобы вы могли расслабиться. Наши усовершенствованные лейкопластыри с натуральными добавками обеспечивают быстрое действие, концентрированное натуральное облегчение и успокаивающий аромат в течение всего дня или ночи.

Не позволяйте больному телу замедлять ваше движение! Получите облегчение тогда и там, где оно вам больше всего нужно. При нанесении на кожу ALLEVI8 PRO оказывает целенаправленную поддержку при напряжении мышц и суставов и помогает уменьшить дискомфортную скованность и болезненность. Кроме того, успокаивающий эффект способствует снятию стресса, комфорту и расслаблению.

ALLEVI8 PRO специально разработан для обеспечения безопасного, естественного решения проблемы физического дискомфорта и стресса без негативных побочных эффектов, которые возникают при использовании продуктов с вредными или токсичными ингредиентами. Биоразлагаемые клейкие пластыри на растительной основе пропитаны мощной смесью ароматных целебных трав с полезными для здоровья свойствами. ALLEVI8 PRO перенаправляет собственное тепло и энергию организма на участки, на которые наклеен пластырь, естественным образом усиливая облегчение и комфорт.

Естественное облегчение дискомфорта и стресса!

ПРЕИМУЩЕСТВА МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:

 • Обеспечивает быстродействующее, концентрированное натуральное облегчение
 • Успокаивает напряженные, уставшие мышцы и больные, жесткие суставы
 • Временно снимает дискомфорт от боли и ломоты
 • Способствуют снятию стресса, комфорту и релаксации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

 • Быстродействующие адгезивные пластыри с натуральными компонентами
 • Разработаны доктором Ким Мин Су – перенаправляют тепловую энергию организма
 • перенаправляет тепловую энергию тела для поддержки исцеления
 • Насыщены ароматическими травами
 • Легко и удобно использовать дома или в дороге

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

 • Очистите и высушите участок кожи, на который будет наклеен пластырь.
 • Отклейте подложку и приложите клейкой стороной непосредственно к коже.
 • Разгладьте все морщины и воздушные карманы.
 • После применения вымойте руки с мылом.
 • Для удаления аккуратно снимите пластырь и выбросьте.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

 • Каждый пластырь предназначен только для однократного применения.
 • Используйте только один пластырь в течение 24 часов.
 • Не используйте более 7 дней подряд.
 • Только для наружного применения.
 • Может применяться на любой части тела, кроме головы и лица.
 • Не наносить на раны и/или поврежденную или чувствительную кожу.
 • Не предназначен для использования с кремами или маслами.

ВНИМАНИЕ:

 • Не предназначен для использования лицами младше 12 лет.
 • При беременности или кормлении грудью перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
 • Может вызвать незначительное раздражение кожи или ожоги.
 • Прекратите использование при появлении жжения.
 • Может удалять волосы при удалении.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Капсаицин, Корейский красный женьшень, Имбирь. Этот продукт не содержит латекса.

Разработано доктором Ким Мин Су

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Эти заявления не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения, излечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Индивидуальные результаты могут варьироваться.

 

ALLEVI8 | отзыв | заказать | купить | магазин | цена | кето | интернет-магазин BEPIC

PRT

Experimente os Adesivos de Alívio ALLEVI8 PRO para si

Alívio e Conforto de Acção Rápida

MANCHAS ADESIVAS NATURALMENTE INFUNDIDAS

Para mais informações, incluindo a lista de ingredientes e factos complementares, consultar o documento PDF Product Details.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Adesivos de Alívio

Aliviar naturalmente o desconforto físico e o stress! ALLEVI8 PRO alivia e acalma temporariamente a tensão, a dor e a rigidez, para que se possa relaxar. Os nossos adesivos avançados, naturalmente infundidos, proporcionam um alívio natural concentrado e de acção rápida e um aroma reconfortante durante todo o dia ou noite.

Não deixe que um corpo dorido o atrase! Obtenha alívio quando e onde mais precisar dele. Quando aplicado na pele, ALLEVI8 PRO proporciona um apoio direccionado para a tensão muscular e articular e ajuda a reduzir a rigidez desconfortável e a dor. Além disso, o efeito calmante ajuda a promover o alívio do stress, conforto e relaxamento.

ALLEVI8 PRO é especialmente formulado para fornecer uma solução segura e natural para o desconforto físico e stress sem os efeitos secundários negativos que advêm da utilização de produtos com ingredientes nocivos ou tóxicos. Os adesivos biodegradáveis à base de plantas são infundidos com uma poderosa mistura de ervas aromáticas e curativas com propriedades benéficas para a saúde. ALLEVI8 PRO redirecciona o próprio calor e energia do corpo para as áreas em que o adesivo é aplicado, amplificando naturalmente o alívio e o conforto.

Alivia naturalmente o desconforto e o stress!

OS BENEFÍCIOS PODEM INCLUIR:

 • Proporcionar alívio natural concentrado e de acção rápida
 • Acalmar o Tenso, Músculos Cansados e Dores, Juntas Rígidas
 • Aliviar Temporariamente o Desconforto da Dores e Dores
 • Promover Alívio do Stress, Conforto e Relaxamento

DETALHES DO PRODUTO:

 • Adesivos Adesivos de Acção Rápida e Naturalmente Infundidos
 • Formulado pela Dra. Kim Min-soo – Redirecciona as Termas do Corpo
 • Energia para Apoiar a Cura
 • Infundido com ervas aromáticas
 • Fácil e conveniente de usar em casa ou em viagem

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

 • Limpar e secar a área de pele onde o remendo deve ser aplicado.
 • Descascar o suporte e aplicar o lado adesivo directamente sobre a pele.
 • Alisar quaisquer rugas ou bolsas de ar.
 • Após a aplicação, lavar as mãos com sabão.
 • Para remover, descascar suavemente e descartar.

USO RECOMENDADO:

 • Cada adesivo é apenas de uso único.
 • Utilizar apenas um adesivo num período de 24 horas.
 • Não utilizar durante mais de 7 dias seguidos.
 • Apenas para uso externo.
 • Pode ser usado em qualquer parte do corpo, excepto cabeça e rosto.
 • Não aplicar em feridas e/ou pele danificada ou sensível.
 • Não se destina a ser utilizado com cremes ou óleos.

CUIDADOS:

 • Não se destina a ser utilizado por menores de 12 anos.
 • Se estiver grávida ou a amamentar, consultar um médico antes da utilização.
 • Pode causar pequenas irritações ou queimaduras na pele.
 • Parar a utilização se queimaduras em excesso.
 • Pode remover pêlos quando removido.

ARMAZENAMENTO: Armazenar num local seco, longe da luz solar directa.

INGREDIENTES: Capsaicina, Ginseng Vermelho Coreano, Gengibre. Este produto é isento de látex.

Formulado pela Dra. Kim Min-soo

FEITO EM COREIA

Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar, ou prevenir qualquer doença.
Os resultados individuais irão variar.

 

ALLEVI8 | revisão | encomenda | comprar | loja | preço | keto | BEPIC webshop

 

DEU

Erleben Sie ALLEVI8 PRO Relief Pflaster selbst

Schnell wirkende Linderung & Komfort

NATÜRLICH INFUNDIERTE PFLASTER

Weitere Informationen, einschließlich der Liste der Inhaltsstoffe und der Fakten zur Nahrungsergänzung, finden Sie im PDF-Dokument “Produktdetails”.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Entlastungspflaster

Natürliche Linderung von körperlichen Beschwerden und Stress! ALLEVI8 PRO lindert vorübergehend Verspannungen, Schmerzen und Steifheit, so dass Sie sich entspannen können. Unsere fortschrittlichen Klebepflaster mit natürlichem Wirkstoff liefern schnell wirkende, konzentrierte natürliche Linderung und ein beruhigendes Aroma – den ganzen Tag oder die ganze Nacht.

Lassen Sie sich von einem schmerzenden Körper nicht ausbremsen! Holen Sie sich Linderung, wann und wo Sie sie am meisten brauchen. Wenn ALLEVI8 PRO auf die Haut aufgetragen wird, bietet es gezielte Unterstützung bei Muskel- und Gelenkverspannungen und hilft, unangenehme Steifheit und Schmerzen zu reduzieren. Darüber hinaus trägt die beruhigende Wirkung zu Stressabbau, Komfort und Entspannung bei.

ALLEVI8 PRO wurde speziell entwickelt, um eine sichere, natürliche Lösung für körperliche Beschwerden und Stress zu bieten, ohne die negativen Nebenwirkungen, die bei der Verwendung von Produkten mit schädlichen oder giftigen Inhaltsstoffen entstehen. Die biologisch abbaubaren Klebepflaster auf pflanzlicher Basis sind mit einer wirksamen Mischung aus aromatischen Heilkräutern mit positiven gesundheitlichen Eigenschaften angereichert. ALLEVI8 PRO lenkt die körpereigene Wärme und Energie auf die Bereiche, auf die das Pflaster aufgeklebt wird, und sorgt so auf natürliche Weise für mehr Linderung und Komfort.

Natürliche Linderung von Beschwerden und Stress!

VORTEILE KÖNNEN SEIN:

 • Schnell wirkende, konzentrierte natürliche Linderung
 • Besänftigt verspannte, müde Muskeln und schmerzende, steife Gelenke
 • Vorübergehende Linderung von Schmerzen und Wundsein
 • Fördert Stressabbau, Komfort und Entspannung

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT:

 • Schnell wirkende, natürlich infundierte Klebepflaster
 • Entwickelt von Dr. Kim Min-soo – leitet die Wärmeenergie des Körpers um
 • Energie zur Unterstützung der Heilung
 • Mit aromatischen Kräutern angereichert
 • Einfache und bequeme Anwendung zu Hause oder unterwegs

ANWENDUNGSHINWEISE:

 • Reinigen und trocknen Sie die Hautpartie, auf die das Pflaster geklebt werden soll.
 • Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie die klebende Seite direkt auf die Haut.
 • Glätten Sie eventuelle Falten oder Lufteinschlüsse.
 • Nach dem Aufkleben die Hände mit Seife waschen.
 • Zum Entfernen das Pflaster vorsichtig abziehen und entsorgen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

 • Jedes Pflaster ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
 • Verwenden Sie nur ein Pflaster innerhalb von 24 Stunden.
 • Nicht länger als 7 Tage hintereinander verwenden.
 • Nur zur äußeren Anwendung.
 • Kann auf allen Körperteilen außer Kopf und Gesicht getragen werden.
 • Nicht auf Wunden und/oder beschädigte oder empfindliche Haut auftragen.
 • Nicht zur Verwendung mit Cremes oder Ölen geeignet.

VORSICHTEN:

 • Nicht zur Verwendung durch Personen unter 12 Jahren bestimmt.
 • Bei Schwangerschaft oder Stillzeit vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
 • Kann leichte Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.
 • Bei übermäßigem Brennen die Anwendung einstellen.
 • Kann Haare entfernen, wenn sie entfernt werden.

LAGERUNG: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

ZUTATEN: Capsaicin, Koreanischer Roter Ginseng, Ingwer. Dieses Produkt ist latexfrei.

Formuliert von Dr. Kim Min-soo

HERGESTELLT IN KOREA

Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration bewertet. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.
Individuelle Ergebnisse werden variieren.

 

ALLEVI8 | Bewertung | Bestellen | Kaufen | Shop | Preis | Keto | BEPIC Webshop

CZE

Vyzkoušejte si úlevové náplasti ALLEVI8 PRO na vlastní kůži

Rychle působící úleva a pohodlí

NÁPLASTI S PŘÍRODNÍM SLOŽENÍM

Více informací, včetně seznamu složek a doplňkových informací, naleznete v PDF dokumentu Podrobnosti o produktu.

B-Epic ALLEVI8 PRO – úlevové náplasti

Přirozeně zmírňují fyzické nepohodlí a stres! ALLEVI8 PRO dočasně zmírňuje a uklidňuje napětí, bolestivost a ztuhlost, takže si můžete odpočinout. Naše pokročilé náplasti s přírodním složením přinášejí rychle působící, koncentrovanou přírodní úlevu a uklidňující vůni po celý den nebo noc.

Nedovolte, aby vás bolavé tělo zpomalilo! Získejte úlevu tehdy a tam, kde ji nejvíce potřebujete. Po aplikaci na pokožku poskytuje ALLEVI8 PRO cílenou podporu při napětí svalů a kloubů a pomáhá snižovat nepříjemnou ztuhlost a bolestivost. Zklidňující účinek navíc pomáhá podporovat úlevu od stresu, pohodlí a relaxaci.

ALLEVI8 PRO je speciálně vyvinut tak, aby poskytoval bezpečné, přírodní řešení fyzického nepohodlí a stresu bez negativních vedlejších účinků, které přináší používání produktů se škodlivými nebo toxickými složkami. Biologicky odbouratelné náplasti na rostlinné bázi jsou napuštěny účinnou směsí aromatických, léčivých bylin s blahodárnými zdravotními účinky. ALLEVI8 PRO přesměrovává tělu vlastní teplo a energii do míst, na která je náplast přiložena, a přirozeně tak zesiluje úlevu a pohodlí.

Přirozeně zmírněte nepohodlí a stres!

PŘÍNOSY MOHOU ZAHRNOVAT:

 • přináší rychle působící, koncentrovanou přírodní úlevu
 • Zklidnění napjatých, unavených svalů a bolavých, ztuhlých kloubů
 • Dočasně zmírní nepohodlí způsobené bolestmi a bolestivostí
 • Podpoří úlevu od stresu, pohodlí a uvolnění

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

 • Rychle působící náplasti s přírodním obsahem lepidla
 • Vyvinuto Dr. Kim Min-soo – Přesměruje tepelné působení těla 
 • energii na podporu hojení
 • Napuštěné aromatickými bylinami
 • Snadné a pohodlné použití doma nebo na cestách

NÁVOD K POUŽITÍ:

 • Očistěte a osušte místo na kůži, kam se má náplast aplikovat.
 • Odlepte podkladovou stranu a přiložte lepicí stranu přímo na pokožku.
 • Vyhlaďte případné vrásky nebo vzduchové kapsy.
 • Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem.
 • Pro odstranění náplasti ji opatrně odlepte a vyhoďte.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

 • Každá náplast je určena pouze na jedno použití.
 • Během 24 hodin použijte pouze jednu náplast.
 • Nepoužívejte náplasti déle než 7 dní po sobě.
 • Pouze pro vnější použití.
 • Lze nosit na kterékoli části těla kromě hlavy a obličeje.
 • Nepoužívejte na rány a/nebo poškozenou či citlivou pokožku.
 • Není určeno pro použití s krémy nebo oleji.

UPOZORNĚNÍ:

 • Není určeno pro osoby mladší 12 let.
 • V případě těhotenství nebo kojení se před použitím poraďte s lékařem.
 • Může způsobit drobné podráždění nebo popálení pokožky.
 • Při nadměrném pálení přestaňte používat.
 • Může odstranit chloupky při odstraňování.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

SLOŽENÍ: Kapsaicin, korejský červený ženšen, zázvor. Tento výrobek neobsahuje latex.

Složení: Dr. Kim Min-soo

VYROBENO V KOREJI

Tato tvrzení nebyla vyhodnocena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Tento výrobek není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění.
Individuální výsledky se mohou lišit.

 

ALLEVI8 | recenze | objednat | koupit | obchod | cena | keto | BEPIC webshop

POL

Przekonaj się sam o działaniu plastrów ALLEVI8 PRO Relief Patches

Szybko działająca ulga i komfort

PLASTRY PRZYLEPNE Z NATURALNYM SKŁADEM

Więcej informacji, w tym listę składników i fakty dotyczące suplementów, można znaleźć w dokumencie PDF ze szczegółowymi informacjami o produkcie.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Plastry przynoszące ulgę

Naturalnie łagodzą dyskomfort fizyczny i stres! ALLEVI8 PRO tymczasowo zmniejsza i łagodzi napięcie, ból i sztywność, dzięki czemu możesz się zrelaksować. Nasze zaawansowane, naturalnie nasączone plastry przylepne zapewniają szybko działającą, skoncentrowaną, naturalną ulgę i przyjemny aromat przez cały dzień i noc.

Nie pozwól, aby obolałe ciało Cię spowolniło! Przynieś sobie ulgę, kiedy i gdzie jej najbardziej potrzebujesz. Po nałożeniu na skórę, ALLEVI8 PRO zapewnia ukierunkowane wsparcie dla napięcia mięśni i stawów oraz pomaga zmniejszyć nieprzyjemną sztywność i bolesność. Dodatkowo, działanie kojące wspomaga łagodzenie stresu, poprawia komfort i relaksuje.

ALLEVI8 PRO został specjalnie opracowany, aby zapewnić bezpieczne, naturalne rozwiązanie problemu dyskomfortu fizycznego i stresu bez negatywnych skutków ubocznych wynikających ze stosowania produktów zawierających szkodliwe lub toksyczne składniki. Biodegradowalne plastry samoprzylepne na bazie roślin są nasączone silną mieszanką aromatycznych, leczniczych ziół o korzystnych właściwościach zdrowotnych. ALLEVI8 PRO przekierowuje ciepło i energię ciała do miejsc, na które naklejono plaster, w naturalny sposób zwiększając ulgę i komfort.

Naturalne złagodzenie dyskomfortu i stresu!

KORZYŚCI MOGĄ OBEJMOWAĆ:

 • Szybko działająca, skoncentrowana, naturalna ulga
 • Ukojenie napiętych, zmęczonych mięśni i obolałych, sztywnych stawów
 • Tymczasowo zmniejszają dyskomfort związany z bólem i obolałością
 • Przynosi ulgę w stresie, zapewnia komfort i odprężenie

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

 • Szybko działające, naturalnie nasycone plastry samoprzylepne
 • Opracowane przez dr Kim Min-soo – Przekierowują energię cieplną organizmu
 • energię cieplną ciała, aby wspomóc leczenie
 • Nasączone aromatycznymi ziołami
 • Łatwe i wygodne do stosowania w domu i w podróży

INSTRUKCJE STOSOWANIA:

 • Oczyść i osusz obszar skóry, na który ma zostać naklejony plaster.
 • Odklej podkład i przyłóż samoprzylepną stronę bezpośrednio do skóry.
 • Wygładzić wszelkie zmarszczki i kieszenie powietrzne.
 • Po nałożeniu plastra należy umyć ręce mydłem.
 • Aby usunąć, delikatnie odkleić i wyrzucić.

ZALECANE UŻYCIE:

 • Każdy plaster jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
 • W ciągu 24 godzin należy użyć tylko jednego plastra.
 • Nie stosować dłużej niż przez 7 dni z rzędu.
 • Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Można stosować na każdą część ciała z wyjątkiem głowy i twarzy.
 • Nie stosować na rany i/lub uszkodzoną lub wrażliwą skórę.
 • Nie stosować z kremami i olejkami.

UWAGI:

 • Nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby poniżej 12 roku życia.
 • W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
 • Może powodować niewielkie podrażnienia lub oparzenia skóry.
 • Zaprzestać stosowania w przypadku nadmiernego pieczenia.
 • Może powodować usuwanie włosów po ich usunięciu.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

SKŁADNIKI: Kapsaicyna, Czerwony Żeń-szeń Koreański, Imbir. Ten produkt nie zawiera lateksu.

Opracowany przez Dr. Kim Min-soo

MADE IN KOREA

Powyższe stwierdzenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.
Indywidualne wyniki mogą się różnić.

 

ALLEVI8 | recenzja | zamówienie | kupno | sklep | cena | keto | sklep internetowy BEPIC

SWE

Upplev ALLEVI8 PRO Relief Patches själv

Snabbverkande lindring och komfort

NATURLIGT TILLSATTA SJÄLVHÄFTANDE PLÅSTER

För mer information, inklusive ingrediensförteckning och fakta om kosttillskott, se PDF-dokumentet Produktinformation.

B-Epic ALLEVI8 PRO – lindringsplåster

Lättar naturligt fysiska obehag och stress! ALLEVI8 PRO lindrar och lugnar tillfälligt spänningar, ömhet och stelhet så att du kan slappna av. Våra avancerade, naturligt infunderade självhäftande plåster ger snabbverkande, koncentrerad naturlig lindring och en betryggande doft hela dagen eller natten.

Låt inte en öm kropp bromsa dig! Få lindring när och var du behöver den mest. När ALLEVI8 PRO appliceras på huden ger den riktat stöd för muskel- och ledspänningar och hjälper till att minska obekväm stelhet och ömhet. Dessutom bidrar den lugnande effekten till att främja stresslindring, komfort och avslappning.

ALLEVI8 PRO är speciellt framtagen för att ge en säker, naturlig lösning för fysiskt obehag och stress utan de negativa bieffekter som uppstår vid användning av produkter med skadliga eller giftiga ingredienser. De biologiskt nedbrytbara växtbaserade självhäftande plåstren är genomsyrade av en kraftfull blandning av aromatiska, helande örter med fördelaktiga hälsoegenskaper. ALLEVI8 PRO omdirigerar kroppens egen värme och energi till de områden som plåstret appliceras på, vilket naturligt förstärker lindring och komfort.

Lindra obehag och stress på ett naturligt sätt!

FÖRDELARNA KAN OMFATTA:

 • Ger snabbverkande, koncentrerad naturlig lindring.
 • Lugnar spända, trötta muskler och ömma, stela leder.
 • Tillfälligt lindra obehag från värk och ömhet.
 • Främjar stresslindring, komfort och avslappning.

PRODUKTINFORMATION:

 • Snabbverkande, naturligt influerade självhäftande plåster
 • Formulerade av Dr. Kim Min-soo – Omdirigerar kroppens värmesystem
 • Energy to Support Healing
 • Infunderad med aromatiska örter
 • Lätt och bekvämt att använda hemma eller i farten

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER:

 • Rengör och torka huden där plåstret ska appliceras.
 • Dra av baksidan och applicera den självhäftande sidan direkt på huden.
 • Jämna ut eventuella rynkor eller luftfickor.
 • Tvätta händerna med tvål efter applicering.
 • För att avlägsna, dra försiktigt av och släng.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

 • Varje plåster är avsett för engångsbruk.
 • Använd endast ett plåster inom en 24-timmarsperiod.
 • Använd inte mer än 7 dagar i rad.
 • Endast för utvärtes bruk.
 • Kan bäras på alla delar av kroppen utom huvud och ansikte.
 • Använd inte på sår och/eller skadad eller känslig hud.
 • Inte avsedd att användas tillsammans med krämer eller oljor.

FÖRSIKTIGHETER:

 • Inte avsedd att användas av personer under 12 år.
 • Om du är gravid eller ammar, kontakta en läkare före användning.
 • Kan orsaka mindre hudirritation eller brännskador.
 • Avbryt användningen vid överdriven brännskada.
 • Kan avlägsna hår när det tas bort.

FÖRVARING: Förvaras på en torr plats bort från direkt solljus.

INGREDIENSER: Capsaicin, koreansk röd ginseng, ingefära. Denna produkt är latexfri.

Formulerad av Dr. Kim Min-soo

TILLVERKAD I KOREA

Dessa uttalanden har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
Individuella resultat kommer att variera.

 

ALLEVI8 | recension | beställning | köp | butik | pris | keto | BEPIC webshop

B-CARDIO

Product Details:

 • Raspberry Cardio Health Drink
 • Doctor-Formulated NO Booster with System Standard™ Technology
 • Proprietary Formula Made With L-Arginine and L-Citrulline
 • 0 Calories and Sugar-Free

Experience B-CARDIO for Yourself

 

For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

 

Product Details:

 • Raspberry Cardio Health Drink
 • Doctor-Formulated NO Booster with System Standard™ Technology
 • Proprietary Formula Made With L-Arginine and L-Citrulline
 • 0 Calories and Sugar-Free

Benefits May Include:

 • Support Healthy Blood Pressure and Cardiovascular Health
 • Increase Energy and Endurance without Caffeine or Stimulants
 • Enhance Exercise Performance; Great Pre-Workout
 • Alleviate Muscle Soreness and Promote Faster Recovery

Naturally boost your health and vitality! B-CARDIO is formulated to support your body’s natural ability to produce Nitric Oxide (NO). Achieving and maintaining optimal NO levels is vitally important for a healthy body and healthy life. Nitric Oxide is among the most important molecules in the human body for its ability to promote healthy circulation and enhance cardiovascular performance. In fact, NO can deliver health benefits to every organ system in the body.

B-CARDIO is designed around the latest research about how Nitric Oxide functions. The human body has a system of metabolic pathways for synthesizing Nitric Oxide; and when that system is fully functional, it creates a synergy that produces remarkable health benefits. However, for many people, only part of this system is active due to deficiencies in our modern diets. As a result, our bodies are frantically trying to maintain health but lack the full capacity to produce the needed Nitric Oxide. This, plus the fact that our NO levels begin to drop after age 30, has led to dramatic increases in cardiovascular disease and interrelated illnesses throughout the Western industrialized world.

Most Nitric Oxide products on the market today only provide the nutritional precursors for part of the NO system. These products are built around L-Arginine supplementation and ignore the nutritional needs of the system as a whole. But B-CARDIO has System Standard™ Technology that delivers all the necessary nutritional precursors to drive the ENTIRE system of metabolic pathways for Nitric Oxide synthesis!

B-Cardio is a supplement for a healthy cardiovascular system

The new B-Cardio product by B-Epic is designed to prevent disease and support cardiovascular health (heart and vessels). B-CARDIO is a natural nutraceutical supplement to maintain the health of the heart, blood vessels, arteries and reduce cardiac changes and pathologies. BCARDIO supplement with natural sweetener from raspberry extract tastes good and promotes vascular remodeling and restoration. Thanks to a special patented technology System Standard™ and a new unique formula, the BCARDIO supplement of B-Epic can reliably protect your blood vessels and heart from aging and various diseases. B-CARDIO has System Standard™ technology that delivers the necessary nutritional precursors to drive the entire system of metabolic pathways for nitric oxide synthesis.

A new supplement for cardiovascular support and prevention was created thanks to scientific discoveries and the work of scientists in the field of molecular and cellular biology. The circulatory system is one of the most important systems in the human body. The precise work of the circulatory system regulates the correct blood supply to all systems and organs of our body. Accordingly, the cardiovascular system is responsible for overall health. B-Cardio has a wide range of possibilities for preventing diseases of this important system and improving the functioning of other organs and systems.

Benefits of B-Cardio

Thanks to the revolutionary technology System Standard™ and ingredients included in the new B-Cardio supplement, additional released nitric oxide molecules will be able to penetrate the endothelial lining of blood vessels, relaxing arteries and improve blood circulation. As a result, pressure decreases and tissue perfusion is improved. As a result, pressure is reduced and tissue perfusion is improved. The required amount of oxygen and nutrients is supplied to the cells, eliminating harmful toxins from it. Nitric oxide promotes vasodilation and increases the oxygen content in the blood, prevents blood clots and reduces the harmful effects of stress hormones. Nitric oxide is produced in the body by the action of certain enzymes. However, internal production of nitric oxide is often insufficient. Therefore, scientists have developed a product, B-CARDIO, with the ability to create conditions to supplement the missing reserves of nitric oxide. Thanks to this, the product can have a preventive and beneficial effect on certain eye diseases and Alzheimer’s disease. Expansion of blood vessels promotes good blood flow, enriched with a large amount of oxygen into the muscles, which can also help with physical training. Each canister of this product (supplement) also contains test strips. Test strips help for the convenient determination of nitric oxide levels in the body.

Raspberry cardio drink (supplement) for heart and vessels health.

 • The supplement was developed by doctors NO-booster.
 • Special technology used System Standard™
 • Patented formula L-arginine and L-citrulline.
 • No calories / no sugar.
 • MADE IN USA
 • How Nitric Oxide works

Cardiologists and scientists studying the circulatory system have proven that nitric oxide regulates the relaxation of vascular smooth muscles and the synthesis of substances, which protect the cardiovascular system. Nitric oxide inhibits platelet adhesion and has a positive effect on the delivery of oxygen by erythrocytes with the participation of chemically active blood molecules. That is why nitric oxide is of great interest for cardiological medicine and science. Scientists in the field of molecular genetics and microbiology have proven that nitric oxide controls intracellular and intercellular processes in human cells. Many heart diseases, coronary artery disease, hypertension, thrombosis and many other serious diseases are caused by a violation of physiological processes. Which can be regulated thanks to the molecules of nitric oxide.

Also, nitric oxide supports the function of delivering oxygen from hemoglobin to the bloodstream. This is the fundamental process in ensuring the smooth functioning of all cells. Therefore, nitric oxide plays a leading role in the processes of oxygenation and maintenance of tissue life. Nitric oxide is a vasodilator. It promotes relaxation of vascular smooth muscle and is involved in protection against pathogens. Nitric oxide is involved in signaling in the endothelium of blood vessels. When they interact with nitric oxide, blood vessels signal muscle cells to relax and stretch, which leads to a decrease in pressure. It is also a good neurotransmitter, regulating programmed cell death and proliferation, which also plays an important role in the secretory and reproductive system. Nitric oxide plays an important role in triggering and maintaining simple and complex reactions in cells.

The main advantages of B-Cardio

 • Support of normal blood pressure.
 • Synthesis and elevation of nitric oxide levels in the body.
 • Reducing muscle soreness and rapid recovery.
 • Increased energy and endurance during physical activity.
 • Does not contain caffeine or stimulants.
 • More about health advantages

One ingredient of the B-Cardio product is beet extract. This vegetable has been well researched by science and has very significant positive properties and benefits affecting the health heart and vessels. Beet extract reduces blood pressure and regulates the work of the heart and blood vessels. Active microelements of beet extract can prevent the formation of blood clots in the circulatory system, eliminating the deposition of harmful fatty plaques on the walls of blood vessels. This healthy extract can lower bad cholesterol levels and improve blood composition. It not only contains vitamins that are good for our health. Beet extract contains a group of compounds (nitrates). These components, when ingested by the body, contribute to the production of nitric oxide. Accordingly, nitric oxide (NO) dilates blood vessels, reducing blood pressure. Beet extract is known to increase performance and cognitive ability in some cases, especially in older people. Meanwhile, nitric oxide is not only involved in regulating pressure in blood vessels but also transmits chemical signals to the brain. This is vital for the proper functioning of the entire body.

In BCARDIO uses extract raspberries as a natural flavor. Besides the pleasant taste, extract raspberries contain anthocyanins and polyphenols. These natural components of the berry have anti-inflammatory properties and have a beneficial effect on the circulatory system. These substances reduce the risk of coronary heart disease and may help people with narrowing of the peripheral arteries in the legs, arms, and head.

B-Cardio Ingredients:

 • Vitamin B12 (as Methyl cobalamin) 500 mcg 229%
 • Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 1.2 mg 71%
 • Vitamin B9 (as Folic Acid) 250 mcg 104%
 • Vitamin C (Ascorbic Acid) 33 mg 37%
 • Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 2.3 mg 29%
 • Vitamin K1 1% 2 mg 17%
 • Potassium (as Potassium Nitrate)
 • L-Citrulline, L-Arginine, Potassium Nitrate, Hawthorn.
 • Magnesium (as Magnesium Oxide) 10 mg 1%
 • Beet Root, Berry, Beta Cyclodextrin.


Product USE:

Mix one scoop (3 g) with 8-14 ounces of water to your taste and preference.

If you are under 18 years of age or have a medical condition or are taking prescription medication breastfeeding or pregnant, we recommend you consult your doctor before using this medication.

Keep out of the reach of children in a cool, dry place to preserve maximum freshness.

More about use

You can take B-CARDIO at different times depending on your purpose. You can take this supplement as you wish, in the morning before the start of the day, or you can take this product before your workouts, or in the evening before bed. Each of these options has positive opportunities for your health and healing.

In short, taking a BCARDIO supplement in the morning to increase your nitric oxide (NO) levels will give you extra energy and excellent performance throughout the day. Taking the product before training, you relieve additional stress on the heart and blood vessels. Because of the biochemical processes taking place, your body eliminates the metabolic waste that builds up in your muscles during exercise. Taking the supplement in the evening before bedtime helps to maintain recovery processes during sleep by increasing the level of nitric oxide, which contributes to the healing of the heart and blood vessels.

The product works well with other B-Epic supplements. We recommend you consult further with your doctor. These recommendations can be helpful before any natural supplements are used. After all, only your doctor knows best of all your state of health and he can give additional advice and recommendations to you.


Causes and prevention of cardiac diseases.

The impact of the environment and life harmful factors of the person is manifested in the form of increased blood pressure, increased blood glucose levels, increased blood lipid levels, as well as the appearance of excessive weight. Over time and age-related changes, the heart and blood vessels and arteries accumulate a number of pathological changes, which gradually lead to disorders and wear of the heart and blood vessels, creating the preconditions for the development of cardiac diseases. Any problems and disturbances in blood supply are reflected not only by diseases of the circulatory system but also by other organs and systems of the body.

These undesirable factors can be minimized with a BCARDIO supplement. B-CARDIO has anti-inflammatory and anti-ageing properties that may be useful for maintaining health and recovery from various stresses. Prevention of heart and vessels diseases will significantly reduce the risk of developing diseases in the future and also reduce the risk of heart attacks and strokes in the future. Consistent use of B-CARDIO product is key to maximizing circulatory system health benefits.

To prevent cardiovascular diseases, you need a responsible attitude to your health and regular intake of BCARDIO supplement of B-Epic.

B-CARDIO supplement for the health of the heart and blood vessels is already on sale. The product can be ordered and purchased in the USA, Canada, New Zealand, UK, Australia, the Bahamas, Bermuda and Europe. The new patented technology will help protect you from stress, and the heart and blood vessels from age-related changes.

 

B-CARDIO | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

HUN

Tapasztalja meg a B-CARDIO-t a saját szemével

A termék részletei:

 • Málna Cardio Health Drink
 • Orvos által kifejlesztett NO Booster a System standard™ technológiával.
 • L-argininnel és L-citrullinnal készült sajátos formula.
 • 0 kalória és cukormentes

Az előnyök magukban foglalhatják:

 • Támogatja az egészséges vérnyomást és a szív- és érrendszeri egészséget.
 • Növeli az energiát és az állóképességet koffein vagy stimulánsok nélkül.
 • Elősíti az edzés teljesítményét; nagyszerű edzés előtti edzés
 • Enyhíti az izomfájdalmat és elősegíti a gyorsabb regenerálódást.

Természetes módon fokozza egészségét és vitalitását! A B-CARDIO-t úgy állították össze, hogy támogassa a szervezet természetes képességét a nitrogén-oxid (NO) termelésére. Az optimális NO-szint elérése és fenntartása létfontosságú az egészséges test és az egészséges élet szempontjából. A nitrogén-oxid az emberi szervezet legfontosabb molekulái közé tartozik, mivel képes elősegíteni az egészséges keringést és fokozni a szív- és érrendszeri teljesítményt. Valójában az NO a test minden szervrendszerében egészségügyi előnyöket biztosíthat.

A B-CARDIO a nitrogén-oxid működésével kapcsolatos legújabb kutatások alapján készült. Az emberi szervezetnek van egy anyagcsere-útvonalakból álló rendszere a nitrogén-oxid szintézisére; és amikor ez a rendszer teljesen működőképes, akkor olyan szinergiát hoz létre, amely figyelemre méltó egészségügyi előnyöket eredményez. Azonban sok embernél ennek a rendszernek csak egy része aktív a modern étrendünk hiányosságai miatt. Ennek eredményeképpen a testünk kétségbeesetten próbálja fenntartani az egészségét, de nincs meg a teljes kapacitása a szükséges nitrogén-oxid előállítására. Ez, valamint az a tény, hogy az NO-szintünk 30 éves kor után csökkenni kezd, a szív- és érrendszeri betegségek és az ezzel összefüggő betegségek drámai növekedéséhez vezetett az egész nyugati iparosodott világban.

A legtöbb ma forgalomban lévő Nitrogén-oxid termék csak az NO-rendszer egy részének tápanyag-előanyagait biztosítja. Ezek a termékek az L-arginin kiegészítés köré épülnek, és figyelmen kívül hagyják a rendszer egészének tápanyagszükségletét. A B-CARDIO azonban rendelkezik a System Standard™ technológiával, amely az összes szükséges tápanyag-prekurzort biztosítja a nitrogén-oxid szintéziséhez szükséges anyagcsere-utak TELJES rendszerének működtetéséhez!

A B-Cardio egy étrend-kiegészítő az egészséges szív- és érrendszerért.

A B-Epic új B-Cardio termékét a betegségek megelőzésére és a szív- és érrendszer (szív és erek) egészségének támogatására tervezték. A B-CARDIO egy természetes táplálékkiegészítő a szív, az erek, az artériák egészségének megőrzésére, valamint a szív elváltozásainak és a kórképek csökkentésére. A BCARDIO étrend-kiegészítő málnakivonatból származó természetes édesítőszerrel ízletes és elősegíti az érrendszeri átalakulást és helyreállítást. A különleges, szabadalmaztatott System Standard™ technológiának és az új, egyedi formulának köszönhetően a B-Epic BCARDIO étrend-kiegészítője megbízhatóan védi az ereket és a szívet az öregedéstől és a különböző betegségektől. A B-CARDIO a System Standard™ technológiával rendelkezik, amely biztosítja a nitrogén-oxid szintéziséhez szükséges tápanyag-előanyagokat a teljes anyagcsere-útvonalrendszer működtetéséhez.

A tudományos felfedezéseknek és a molekuláris és sejtbiológia területén dolgozó tudósok munkájának köszönhetően egy új, a szív- és érrendszer támogatására és megelőzésére szolgáló étrend-kiegészítő jött létre. A keringési rendszer az emberi test egyik legfontosabb rendszere. A keringési rendszer precíz működése szabályozza testünk minden rendszerének és szervének megfelelő vérellátását. Ennek megfelelően a szív- és érrendszer felelős az általános egészségért. A B-Cardio széleskörű lehetőségeket kínál e fontos rendszer betegségeinek megelőzésére és más szervek és rendszerek működésének javítására.

A B-Cardio előnyei

A forradalmi System Standard™ technológiának és az új B-Cardio étrend-kiegészítőben található összetevőknek köszönhetően a további felszabaduló nitrogén-oxid molekulák képesek lesznek behatolni az erek endothelialis bélésébe, ellazítva az artériákat és javítva a vérkeringést. Ennek eredményeképpen csökken a nyomás és javul a szöveti perfúzió. Ennek eredményeképpen csökken a nyomás és javul a szöveti perfúzió. A sejtekhez a szükséges mennyiségű oxigén és tápanyag jut, a káros méreganyagokat eltávolítva belőlük. A nitrogén-oxid elősegíti az értágulást és növeli a vér oxigéntartalmát, megakadályozza a vérrögök kialakulását és csökkenti a stresszhormonok káros hatásait. A nitrogén-oxid a szervezetben bizonyos enzimek hatására termelődik. A nitrogén-oxid belső termelése azonban gyakran nem elegendő. Ezért a tudósok kifejlesztettek egy olyan terméket, a B-CARDIO-t, amely képes olyan feltételeket teremteni, hogy pótolja a nitrogén-oxid hiányzó tartalékait. Ennek köszönhetően a terméknek megelőző és jótékony hatása lehet bizonyos szembetegségekre és az Alzheimer-kórra. Az erek kitágulása elősegíti a jó véráramlást, nagy mennyiségű oxigénnel dúsítva az izmokba, ami a fizikai edzésben is segíthet. A termék (kiegészítő) minden egyes doboza tesztcsíkokat is tartalmaz. A tesztcsíkok segítenek a szervezetben lévő nitrogén-oxid szintjének kényelmes meghatározásában.

Málna kardioital (kiegészítő) a szív és az erek egészségéért.

 • A kiegészítést orvosok által kifejlesztett NO-booster.
 • Speciális technológiát használt System Standard™
 • Szabadalmaztatott formula L-arginin és L-citrullin.
 • Kalória / cukor nélkül.
 • MADE IN USA
 • Hogyan működik a nitrogén-oxid

A kardiológusok és a keringési rendszert tanulmányozó tudósok bebizonyították, hogy a nitrogén-oxid szabályozza az érrendszeri simaizmok ellazulását és olyan anyagok szintézisét, amelyek védik a szív- és érrendszert. A nitrogén-oxid gátolja a vérlemezkék tapadását és pozitív hatással van az oxigén erythrociták általi szállítására a kémiailag aktív vérmolekulák részvételével. Ezért a nitrogén-oxid nagy érdeklődésre tart számot a kardiológiai orvostudomány és a tudomány számára. A molekuláris genetika és a mikrobiológia területén dolgozó tudósok bebizonyították, hogy a nitrogén-oxid az emberi sejtek intracelluláris és intercelluláris folyamatait irányítja. Számos szívbetegséget, koszorúér-betegséget, magas vérnyomást, trombózist és sok más súlyos betegséget az élettani folyamatok megsértése okoz. Amelyek a nitrogén-oxid molekuláknak köszönhetően szabályozhatók.

Emellett a nitrogén-oxid támogatja az oxigénnek a hemoglobinból a véráramba történő oxigénszállítás funkcióját is. Ez alapvető folyamat az összes sejt zavartalan működésének biztosításában. Ezért a nitrogén-oxid vezető szerepet játszik az oxigénellátás és a szöveti élet fenntartásának folyamataiban. A nitrogén-oxid értágító hatású. Elősegíti az érrendszeri simaizomzat relaxációját, és részt vesz a kórokozók elleni védelemben. A nitrogén-oxid részt vesz az erek endotheliumában zajló jelátvitelben. A nitrogén-oxiddal való kölcsönhatásuk során az erek jelzik az izomsejteknek, hogy ellazuljanak és megnyúljanak, ami nyomáscsökkenéshez vezet. Emellett jó neurotranszmitter, szabályozza a programozott sejthalált és a sejtburjánzást, ami a kiválasztó és reproduktív rendszerben is fontos szerepet játszik. A nitrogén-oxid fontos szerepet játszik a sejtek egyszerű és összetett reakcióinak kiváltásában és fenntartásában.

A B-Cardio fő előnyei

 • A normál vérnyomás támogatása.
 • A nitrogén-oxid szintjének szintézise és emelése a szervezetben.
 • Az izomfájdalom csökkentése és gyors regenerálódás.
 • Fokozott energia és állóképesség a fizikai aktivitás során.
 • Nem tartalmaz koffeint vagy stimulánsokat.
 • További információ az egészségügyi előnyökről

A B-Cardio termék egyik összetevője a répakivonat. Ezt a növényt a tudomány jól kutatta, és nagyon jelentős pozitív tulajdonságokkal és előnyökkel rendelkezik, amelyek hatással vannak a szív és az erek egészségére. A céklakivonat csökkenti a vérnyomást és szabályozza a szív és az erek működését. A céklakivonat aktív mikroelemei megakadályozhatják a vérrögök kialakulását a keringési rendszerben, megszüntetve a káros zsíros plakkok lerakódását az erek falán. Ez az egészséges kivonat csökkentheti a rossz koleszterinszintet és javíthatja a vér összetételét. Nemcsak az egészségünkre jótékony hatású vitaminokat tartalmaz. A céklakivonat egy vegyületcsoportot (nitrátokat) tartalmaz. Ezek az összetevők, ha a szervezetbe kerülnek, hozzájárulnak a nitrogén-oxid termeléséhez. Ennek megfelelően a nitrogén-oxid (NO) tágítja az ereket, csökkenti a vérnyomást. A céklakivonatról ismert, hogy bizonyos esetekben növeli a teljesítményt és a kognitív képességeket, különösen az idősebb embereknél. Eközben a nitrogén-oxid nemcsak az erek nyomásának szabályozásában vesz részt, hanem kémiai jeleket is továbbít az agy felé. Ez létfontosságú az egész szervezet megfelelő működéséhez.

A BCARDIO-ban a málna kivonatot természetes ízesítésként használja. A kellemes íz mellett a málna kivonat antociánokat és polifenolokat tartalmaz. A bogyó ezen természetes összetevői gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek és jótékony hatással vannak a keringési rendszerre. Ezek az anyagok csökkentik a szívkoszorúér-betegség kockázatát, és segíthetnek a lábakban, karokban és fejben lévő perifériás artériák szűkülésében szenvedőknek.

B-Cardio Összetevők:

 • B12-vitamin (metil-kobalamin formájában) 500 mcg 229%
 • B6-vitamin (piridoxin HCL formájában) 1,2 mg 71%
 • B9-vitamin (folsav formájában) 250 mcg 104%
 • C-vitamin (aszkorbinsav) 33 mg 37%
 • D3-vitamin (kolekalciferol formájában) 2,3 mg 29%
 • K1-vitamin 1% 2 mg 17%
 • Kálium (kálium-nitrát formájában)
 • L-citrullin, L-arginin, kálium-nitrát, galagonya.
 • Magnézium (magnézium-oxidként) 10 mg 1%
 • Répagyökér, bogyó, béta-ciklodextrin.

A termék felhasználása:

Keverj össze egy adagolókanálnyit (3 g) 8-14 uncia vízzel ízlésed és preferenciád szerint.

Ha Ön 18 év alatti, vagy valamilyen betegségben szenved, vagy vényköteles gyógyszert szed, szoptat, vagy terhes, javasoljuk, hogy konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt elkezdi használni ezt a gyógyszert.

A maximális frissesség megőrzése érdekében gyermekek elől elzárva, hűvös, száraz helyen tartsa.

További információk a használatról

A B-CARDIO-t céltól függően különböző időpontokban veheti be. Ezt a kiegészítőt tetszés szerint beveheti reggel, a nap kezdete előtt, vagy beveheti ezt a terméket az edzés előtt, vagy este lefekvés előtt. Mindegyik lehetőség pozitív lehetőségeket rejt magában az Ön egészsége és gyógyulása szempontjából.

Röviden, a BCARDIO kiegészítés reggeli szedése a nitrogén-oxid (NO) szintjének növelése érdekében extra energiát és kiváló teljesítményt biztosít egész nap. Ha edzés előtt veszi be a terméket, akkor tehermentesíti a szív és az erek további terhelését. A lejátszódó biokémiai folyamatok miatt a szervezeted eltávolítja az edzés során az izmokban felhalmozódó anyagcsere-hulladékot. A kiegészítő este, lefekvés előtt történő bevétele segít fenntartani a regenerációs folyamatokat alvás közben, mivel növeli a nitrogén-oxid szintjét, ami hozzájárul a szív és az erek gyógyulásához.

A termék jól együttműködik más B-Epic kiegészítőkkel. Javasoljuk, hogy konzultáljon tovább orvosával. Ezek az ajánlások hasznosak lehetnek bármilyen természetes táplálékkiegészítő alkalmazása előtt. Végül is csak az Ön orvosa ismeri legjobban az Ön egészségi állapotát, és ő adhat további tanácsokat és ajánlásokat Önnek.

A szívbetegségek okai és megelőzése.

A környezet és az élet káros tényezőinek hatása a személy megnövekedett vérnyomás, megnövekedett vércukorszint, megnövekedett vérzsírszint, valamint a túlsúly megjelenése formájában nyilvánul meg. Idővel és az életkorral összefüggő változásokkal a szív és az erek és artériák számos kóros elváltozást halmoznak fel, amelyek fokozatosan a szív és az erek rendellenességeihez és kopásához vezetnek, megteremtve a szívbetegségek kialakulásának előfeltételeit. A vérellátás bármilyen problémája és zavara nemcsak a keringési rendszer betegségeiben, hanem a test más szerveiben és rendszereiben is tükröződik.

Ezek a nemkívánatos tényezők a BCARDIO kiegészítővel minimalizálhatók. A B-CARDIO gyulladáscsökkentő és öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az egészség megőrzésében és a különböző stresszhelyzetekből való felépülésben. A szív- és érbetegségek megelőzése jelentősen csökkenti a jövőbeni betegségek kialakulásának kockázatát, valamint a jövőbeni szívroham és stroke kockázatát is. A B-CARDIO termék következetes használata kulcsfontosságú a keringési rendszer egészségére gyakorolt előnyök maximalizálásához.

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez felelős hozzáállásra van szükség az egészséghez és a B-Epic BCARDIO kiegészítő rendszeres fogyasztására.

 

B-CARDIO | vélemény | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Prova B-CARDIO per te stesso

Dettagli del prodotto:

 • Bevanda al lampone per la salute del cuore
 • Booster NO formulato dal medico con la tecnologia System Standard™.
 • Formula proprietaria fatta con L-Arginina e L-Citrullina
 • 0 calorie e senza zucchero

I benefici possono includere:

 • Sostenere una sana pressione sanguigna e la salute cardiovascolare
 • Aumentare l’energia e la resistenza senza caffeina o stimolanti
 • Migliorare le prestazioni dell’esercizio; ottimo pre-allenamento
 • Alleviare il dolore muscolare e promuovere un recupero più veloce

Aumenta naturalmente la tua salute e vitalità! B-CARDIO è formulato per sostenere la naturale capacità del tuo corpo di produrre ossido nitrico (NO). Raggiungere e mantenere livelli ottimali di NO è di vitale importanza per un corpo sano e una vita sana. L’ossido nitrico è tra le molecole più importanti nel corpo umano per la sua capacità di promuovere una sana circolazione e migliorare le prestazioni cardiovascolari. Infatti, NO può apportare benefici alla salute di tutti gli organi del corpo.

B-CARDIO è progettato sulla base delle ultime ricerche sul funzionamento dell’ossido nitrico. Il corpo umano ha un sistema di vie metaboliche per sintetizzare l’ossido nitrico; e quando questo sistema è completamente funzionale, crea una sinergia che produce notevoli benefici per la salute. Tuttavia, per molte persone, solo una parte di questo sistema è attiva a causa di carenze nelle nostre diete moderne. Di conseguenza, i nostri corpi cercano freneticamente di mantenere la salute, ma non hanno la piena capacità di produrre l’ossido nitrico necessario. Questo, più il fatto che i nostri livelli di NO iniziano a diminuire dopo i 30 anni, ha portato a un drammatico aumento delle malattie cardiovascolari e delle malattie correlate in tutto il mondo occidentale industrializzato.

La maggior parte dei prodotti per l’ossido nitrico sul mercato oggi fornisce solo i precursori nutrizionali per una parte del sistema NO. Questi prodotti sono costruiti intorno all’integrazione di L-Arginina e ignorano le esigenze nutrizionali del sistema nel suo complesso. Ma B-CARDIO ha la tecnologia System Standard™ che fornisce tutti i precursori nutrizionali necessari per guidare l’INTERO sistema di vie metaboliche per la sintesi dell’ossido nitrico!

B-Cardio è un integratore per un sistema cardiovascolare sano

Il nuovo prodotto B-Cardio di B-Epic è progettato per prevenire le malattie e sostenere la salute cardiovascolare (cuore e vasi). B-CARDIO è un integratore nutraceutico naturale per mantenere la salute del cuore, dei vasi sanguigni, delle arterie e ridurre i cambiamenti e le patologie cardiache. L’integratore BCARDIO con edulcorante naturale da estratto di lampone ha un buon sapore e favorisce il rimodellamento e il ripristino vascolare. Grazie a una speciale tecnologia brevettata System Standard™ e a una nuova formula unica, l’integratore BCARDIO di B-Epic può proteggere in modo affidabile i vasi sanguigni e il cuore dall’invecchiamento e da varie malattie. B-CARDIO ha la tecnologia System Standard™ che fornisce i precursori nutrizionali necessari per guidare l’intero sistema di vie metaboliche per la sintesi dell’ossido nitrico.

Un nuovo integratore per il supporto e la prevenzione cardiovascolare è stato creato grazie alle scoperte scientifiche e al lavoro degli scienziati nel campo della biologia molecolare e cellulare. Il sistema circolatorio è uno dei sistemi più importanti del corpo umano. Il lavoro preciso del sistema circolatorio regola il corretto apporto di sangue a tutti i sistemi e organi del nostro corpo. Di conseguenza, il sistema cardiovascolare è responsabile della salute generale. B-Cardio ha una vasta gamma di possibilità per prevenire le malattie di questo importante sistema e migliorare il funzionamento di altri organi e sistemi.

Vantaggi di B-Cardio

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia System Standard™ e agli ingredienti inclusi nel nuovo integratore B-Cardio, le molecole di ossido nitrico aggiuntive rilasciate saranno in grado di penetrare nel rivestimento endoteliale dei vasi sanguigni, rilassando le arterie e migliorando la circolazione del sangue. Di conseguenza, la pressione diminuisce e la perfusione dei tessuti migliora. Come risultato, la pressione si riduce e la perfusione dei tessuti è migliorata. La quantità necessaria di ossigeno e nutrienti viene fornita alle cellule, eliminando le tossine dannose da esse. L’ossido nitrico promuove la vasodilatazione e aumenta il contenuto di ossigeno nel sangue, previene i coaguli di sangue e riduce gli effetti nocivi degli ormoni dello stress. L’ossido nitrico è prodotto nel corpo dall’azione di alcuni enzimi. Tuttavia, la produzione interna di ossido nitrico è spesso insufficiente. Pertanto, gli scienziati hanno sviluppato un prodotto, B-CARDIO, con la capacità di creare le condizioni per integrare le riserve mancanti di ossido nitrico. Grazie a questo, il prodotto può avere un effetto preventivo e benefico su alcune malattie degli occhi e sul morbo di Alzheimer. L’espansione dei vasi sanguigni promuove un buon flusso di sangue, arricchito da una grande quantità di ossigeno nei muscoli, che può anche aiutare nell’allenamento fisico. Ogni barattolo di questo prodotto (integratore) contiene anche delle strisce reattive. Le strisce reattive aiutano a determinare comodamente i livelli di ossido nitrico nel corpo.

Bevanda cardio al lampone (integratore) per la salute del cuore e dei vasi.

 • Il supplemento è stato sviluppato da medici NO-booster.
 • Tecnologia speciale utilizzata System Standard™.
 • Formula brevettata L-arginina e L-citrullina.
 • Senza calorie / senza zucchero.
 • FATTO IN USA
 • Come funziona l’ossido nitrico

I cardiologi e gli scienziati che studiano il sistema circolatorio hanno dimostrato che l’ossido nitrico regola il rilassamento dei muscoli lisci vascolari e la sintesi di sostanze che proteggono il sistema cardiovascolare. L’ossido nitrico inibisce l’adesione delle piastrine e ha un effetto positivo sulla consegna dell’ossigeno da parte degli eritrociti con la partecipazione di molecole del sangue chimicamente attive. Ecco perché l’ossido nitrico è di grande interesse per la medicina e la scienza cardiologica. Gli scienziati nel campo della genetica molecolare e della microbiologia hanno dimostrato che l’ossido nitrico controlla i processi intracellulari e intercellulari nelle cellule umane. Molte malattie cardiache, coronariche, ipertensione, trombosi e molte altre malattie gravi sono causate da una violazione dei processi fisiologici. Che possono essere regolati grazie alle molecole di ossido nitrico.

Inoltre, l’ossido nitrico supporta la funzione di consegnare l’ossigeno dall’emoglobina al flusso sanguigno. Questo è il processo fondamentale per garantire il buon funzionamento di tutte le cellule. Pertanto, l’ossido nitrico gioca un ruolo di primo piano nei processi di ossigenazione e mantenimento della vita dei tessuti. L’ossido nitrico è un vasodilatatore. Promuove il rilassamento della muscolatura liscia vascolare ed è coinvolto nella protezione contro gli agenti patogeni. L’ossido nitrico è coinvolto nella segnalazione nell’endotelio dei vasi sanguigni. Quando interagiscono con l’ossido nitrico, i vasi sanguigni segnalano alle cellule muscolari di rilassarsi e allungarsi, il che porta a una diminuzione della pressione. È anche un buon neurotrasmettitore, che regola la morte e la proliferazione cellulare programmata, che svolge anche un ruolo importante nel sistema secretorio e riproduttivo. L’ossido nitrico gioca un ruolo importante nell’innescare e mantenere reazioni semplici e complesse nelle cellule.

I principali vantaggi di B-Cardio

 • Supporto della pressione sanguigna normale.
 • Sintesi ed elevazione dei livelli di ossido nitrico nel corpo.
 • Riduzione dell’indolenzimento muscolare e recupero rapido.
 • Aumento dell’energia e della resistenza durante l’attività fisica.
 • Non contiene caffeina o stimolanti.
 • Maggiori informazioni sui vantaggi per la salute

Un ingrediente del prodotto B-Cardio è l’estratto di barbabietola. Questo ortaggio è stato ben studiato dalla scienza e ha proprietà positive molto significative e benefici che riguardano la salute del cuore e dei vasi. L’estratto di barbabietola riduce la pressione sanguigna e regola il lavoro del cuore e dei vasi sanguigni. I microelementi attivi dell’estratto di barbabietola possono prevenire la formazione di coaguli di sangue nel sistema circolatorio, eliminando il deposito di placche grasse dannose sulle pareti dei vasi sanguigni. Questo estratto sano può abbassare i livelli di colesterolo cattivo e migliorare la composizione del sangue. Non contiene solo vitamine che fanno bene alla nostra salute. L’estratto di barbabietola contiene un gruppo di composti (nitrati). Questi componenti, quando vengono ingeriti dal corpo, contribuiscono alla produzione di ossido nitrico. Di conseguenza, l’ossido nitrico (NO) dilata i vasi sanguigni, riducendo la pressione sanguigna. L’estratto di barbabietola è noto per aumentare le prestazioni e le capacità cognitive in alcuni casi, soprattutto nelle persone anziane. Nel frattempo, l’ossido nitrico non è solo coinvolto nella regolazione della pressione nei vasi sanguigni, ma trasmette anche segnali chimici al cervello. Questo è vitale per il corretto funzionamento di tutto il corpo.

In BCARDIO utilizza lamponi estratto come un sapore naturale. Oltre al gusto piacevole, i lamponi di estratto contengono antociani e polifenoli. Questi componenti naturali della bacca hanno proprietà antinfiammatorie e hanno un effetto benefico sul sistema circolatorio. Queste sostanze riducono il rischio di malattie coronariche e possono aiutare le persone con restringimento delle arterie periferiche delle gambe, delle braccia e della testa.

B-Cardio Ingredienti:

 • Vitamina B12 (come Metil cobalamina) 500 mcg 229%
 • Vitamina B6 (come Piridossina HCL) 1,2 mg 71%
 • Vitamina B9 (come acido folico) 250 mcg 104%
 • Vitamina C (acido ascorbico) 33 mg 37%
 • Vitamina D3 (come Colecalciferolo) 2,3 mg 29%
 • Vitamina K1 1% 2 mg 17%
 • Potassio (come nitrato di potassio)
 • L-Citrullina, L-Arginina, Nitrato di Potassio, Biancospino.
 • Magnesio (come ossido di magnesio) 10 mg 1%
 • Radice di barbabietola, bacche, beta ciclodestrina.

Uso del prodotto:

Mescolare un misurino (3 g) con 8-14 once di acqua secondo i propri gusti e preferenze.

Se hai meno di 18 anni o hai una condizione medica o stai assumendo farmaci da prescrizione, allattamento o gravidanza, ti consigliamo di consultare il tuo medico prima di utilizzare questo farmaco.

Conservare fuori dalla portata dei bambini in un luogo fresco e asciutto per preservare la massima freschezza.

Maggiori informazioni sull’uso

Puoi prendere B-CARDIO in momenti diversi a seconda del tuo scopo. Si può prendere questo integratore come si desidera, al mattino prima dell’inizio della giornata, o si può prendere questo prodotto prima dei vostri allenamenti, o la sera prima di dormire. Ognuna di queste opzioni ha opportunità positive per la tua salute e la tua guarigione.

In breve, l’assunzione di un integratore BCARDIO al mattino per aumentare i tuoi livelli di ossido nitrico (NO) ti darà energia extra e prestazioni eccellenti per tutta la giornata. Prendendo il prodotto prima dell’allenamento, si allevia lo stress aggiuntivo sul cuore e sui vasi sanguigni. A causa dei processi biochimici che avvengono, il tuo corpo elimina i rifiuti metabolici che si accumulano nei muscoli durante l’esercizio. L’assunzione del supplemento la sera prima di andare a letto aiuta a mantenere i processi di recupero durante il sonno aumentando il livello di ossido nitrico, che contribuisce alla guarigione del cuore e dei vasi sanguigni.

Il prodotto funziona bene con altri integratori B-Epic. Si consiglia di consultare ulteriormente il proprio medico. Queste raccomandazioni possono essere utili prima di utilizzare qualsiasi integratore naturale. Dopo tutto, solo il vostro medico conosce meglio di tutti il vostro stato di salute e può darvi ulteriori consigli e raccomandazioni.

Cause e prevenzione delle malattie cardiache.

L’impatto dell’ambiente e dei fattori nocivi della vita della persona si manifesta sotto forma di aumento della pressione sanguigna, aumento dei livelli di glucosio nel sangue, aumento dei livelli di lipidi nel sangue, così come la comparsa di peso eccessivo. Con il tempo e i cambiamenti legati all’età, il cuore e i vasi sanguigni e le arterie accumulano una serie di cambiamenti patologici, che gradualmente portano a disturbi e usura del cuore e dei vasi sanguigni, creando le precondizioni per lo sviluppo di malattie cardiache. Qualsiasi problema e disturbo nell’approvvigionamento di sangue si riflette non solo nelle malattie del sistema circolatorio, ma anche in altri organi e sistemi del corpo.

Questi fattori indesiderati possono essere ridotti al minimo con un integratore BCARDIO. B-CARDIO ha proprietà antinfiammatorie e anti-invecchiamento che possono essere utili per mantenere la salute e il recupero da vari stress. La prevenzione delle malattie del cuore e dei vasi ridurrà significativamente il rischio di sviluppare malattie in futuro e ridurrà anche il rischio di infarti e ictus in futuro. L’uso coerente del prodotto B-CARDIO è la chiave per massimizzare i benefici per la salute del sistema circolatorio.

Per prevenire le malattie cardiovascolari, è necessario un atteggiamento responsabile verso la propria salute e l’assunzione regolare dell’integratore BCARDIO di B-Epic.

 

B-CARDIO | recensioni | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC negozio online

FRA

Faites vous-même l’expérience de B-CARDIO

Détails du produit :

 • Boisson de santé cardio à la framboise
 • Booster de NO formulé par un médecin avec la technologie System Standard™.
 • Formule exclusive à base de L-Arginine et de L-Citrulline
 • 0 Calories et sans sucre

Les avantages peuvent inclure :

 • Favoriser une pression artérielle saine et la santé cardiovasculaire
 • Augmentation de l’énergie et de l’endurance sans caféine ni stimulants
 • Améliore la performance à l’effort ; idéal avant l’entraînement.
 • Atténue les douleurs musculaires et favorise une récupération plus rapide.

Renforcez naturellement votre santé et votre vitalité ! B-CARDIO est formulé pour soutenir la capacité naturelle de votre corps à produire de l’oxyde nitrique (NO). Atteindre et maintenir des niveaux optimaux de NO est d’une importance vitale pour un corps sain et une vie saine. L’oxyde nitrique est l’une des molécules les plus importantes du corps humain pour sa capacité à favoriser une circulation saine et à améliorer les performances cardiovasculaires. En fait, le NO peut avoir des effets bénéfiques sur tous les systèmes organiques du corps.

B-CARDIO est conçu à partir des dernières recherches sur le fonctionnement de l’oxyde nitrique. Le corps humain possède un système de voies métaboliques pour synthétiser l’oxyde nitrique ; et lorsque ce système est pleinement fonctionnel, il crée une synergie qui produit des bienfaits remarquables pour la santé. Cependant, pour de nombreuses personnes, seule une partie de ce système est active en raison des carences de notre alimentation moderne. En conséquence, notre corps essaie frénétiquement de maintenir la santé, mais n’a pas la pleine capacité de produire l’oxyde nitrique nécessaire. Ce phénomène, auquel s’ajoute le fait que nos niveaux de NO commencent à baisser après 30 ans, a entraîné une augmentation spectaculaire des maladies cardiovasculaires et des maladies connexes dans l’ensemble du monde occidental industrialisé.

La plupart des produits d’oxyde nitrique sur le marché aujourd’hui ne fournissent que les précurseurs nutritionnels d’une partie du système NO. Ces produits sont construits autour de la supplémentation en L-Arginine et ignorent les besoins nutritionnels du système dans son ensemble. Mais B-CARDIO dispose de la technologie System Standard™ qui fournit tous les précurseurs nutritionnels nécessaires à l’ensemble du système des voies métaboliques pour la synthèse de l’oxyde nitrique !

B-Cardio est un complément pour un système cardiovasculaire sain.

Le nouveau produit B-Cardio de B-Epic est conçu pour prévenir les maladies et soutenir la santé cardiovasculaire (cœur et vaisseaux). B-CARDIO est un complément nutraceutique naturel pour maintenir la santé du cœur, des vaisseaux sanguins, des artères et réduire les changements et pathologies cardiaques. Le supplément B-CARDIO avec édulcorant naturel provenant d’extrait de framboise a bon goût et favorise le remodelage et la restauration vasculaire. Grâce à une technologie spéciale brevetée System Standard™ et à une nouvelle formule unique, le complément BCARDIO de B-Epic peut protéger de manière fiable vos vaisseaux sanguins et votre cœur contre le vieillissement et diverses maladies. B-CARDIO dispose de la technologie System Standard™ qui délivre les précurseurs nutritionnels nécessaires pour piloter l’ensemble du système des voies métaboliques de synthèse de l’oxyde nitrique.

Un nouveau complément pour le soutien et la prévention cardiovasculaire a été créé grâce aux découvertes scientifiques et au travail des scientifiques dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire. Le système circulatoire est l’un des systèmes les plus importants du corps humain. Le travail précis du système circulatoire régule l’approvisionnement correct en sang de tous les systèmes et organes de notre corps. En conséquence, le système cardiovasculaire est responsable de la santé globale. B-Cardio offre un large éventail de possibilités pour prévenir les maladies de cet important système et améliorer le fonctionnement des autres organes et systèmes.

Avantages de B-Cardio

Grâce à la technologie révolutionnaire System Standard™ et aux ingrédients inclus dans le nouveau complément B-Cardio, les molécules d’oxyde nitrique supplémentaires libérées pourront pénétrer dans la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins, ce qui détend les artères et améliore la circulation sanguine. En conséquence, la pression diminue et la perfusion des tissus est améliorée. En conséquence, la pression diminue et la perfusion des tissus est améliorée. La quantité requise d’oxygène et de nutriments est fournie aux cellules, ce qui permet d’en éliminer les toxines nocives. L’oxyde nitrique favorise la vasodilatation et augmente la teneur en oxygène du sang, empêche la formation de caillots sanguins et réduit les effets nocifs des hormones de stress. L’oxyde nitrique est produit dans l’organisme par l’action de certaines enzymes. Cependant, la production interne d’oxyde nitrique est souvent insuffisante. C’est pourquoi les scientifiques ont mis au point un produit, B-CARDIO, qui a la capacité de créer les conditions permettant de compléter les réserves manquantes d’oxyde nitrique. Grâce à cela, le produit peut avoir un effet préventif et bénéfique sur certaines maladies oculaires et sur la maladie d’Alzheimer. L’expansion des vaisseaux sanguins favorise une bonne circulation du sang, enrichi d’une grande quantité d’oxygène dans les muscles, ce qui peut également aider à l’entraînement physique. Chaque boîte de ce produit (supplément) contient également des bandes de test. Les bandes de test permettent de déterminer facilement le taux d’oxyde nitrique dans le corps.

Boisson cardio à la framboise (supplément) pour la santé du cœur et des vaisseaux.

 • Le supplément a été développé par des médecins NO-booster.
 • Technologie spéciale utilisée System Standard™
 • Formule brevetée L-arginine et L-citrulline.
 • Sans calories / sans sucre.
 • FABRIQUÉ AUX USA
 • Comment fonctionne l’oxyde nitrique

Les cardiologues et les scientifiques qui étudient le système circulatoire ont prouvé que l’oxyde nitrique régule la relaxation des muscles lisses vasculaires et la synthèse de substances, qui protègent le système cardiovasculaire. L’oxyde nitrique inhibe l’adhésion des plaquettes et a un effet positif sur l’apport d’oxygène par les érythrocytes avec la participation de molécules sanguines chimiquement actives. C’est pourquoi l’oxyde nitrique présente un grand intérêt pour la médecine et la science cardiologiques. Les scientifiques dans le domaine de la génétique moléculaire et de la microbiologie ont prouvé que l’oxyde nitrique contrôle les processus intracellulaires et intercellulaires dans les cellules humaines. De nombreuses maladies cardiaques, coronaropathies, hypertension, thromboses et bien d’autres maladies graves sont causées par une violation des processus physiologiques. Qui peuvent être régulés grâce aux molécules d’oxyde nitrique.

De plus, l’oxyde nitrique soutient la fonction d’acheminement de l’oxygène de l’hémoglobine vers la circulation sanguine. Il s’agit du processus fondamental pour assurer le bon fonctionnement de toutes les cellules. Par conséquent, l’oxyde nitrique joue un rôle de premier plan dans les processus d’oxygénation et de maintien de la vie des tissus. L’oxyde nitrique est un vasodilatateur. Il favorise la relaxation du muscle lisse vasculaire et participe à la protection contre les agents pathogènes. L’oxyde nitrique participe à la signalisation dans l’endothélium des vaisseaux sanguins. Lorsqu’ils interagissent avec l’oxyde nitrique, les vaisseaux sanguins signalent aux cellules musculaires de se détendre et de s’étirer, ce qui entraîne une diminution de la pression. C’est également un bon neurotransmetteur, qui régule la mort cellulaire programmée et la prolifération, ce qui joue également un rôle important dans le système sécrétoire et reproducteur. L’oxyde nitrique joue un rôle important dans le déclenchement et le maintien de réactions simples et complexes dans les cellules.

Les principaux avantages de B-Cardio

 • Soutien d’une pression sanguine normale.
 • Synthèse et élévation du taux d’oxyde nitrique dans l’organisme.
 • Réduction des douleurs musculaires et récupération rapide.
 • Augmentation de l’énergie et de l’endurance pendant l’activité physique.
 • Ne contient pas de caféine ni de stimulants.
 • En savoir plus sur les avantages pour la santé

L’un des ingrédients du produit B-Cardio est l’extrait de betterave. Ce légume a fait l’objet de recherches scientifiques approfondies et présente des propriétés positives et des avantages très importants pour la santé du cœur et des vaisseaux. L’extrait de betterave réduit la pression artérielle et régule le travail du cœur et des vaisseaux sanguins. Les micro-éléments actifs de l’extrait de betterave peuvent prévenir la formation de caillots sanguins dans le système circulatoire, en éliminant le dépôt de plaques de graisse nocives sur les parois des vaisseaux sanguins. Cet extrait sain peut réduire le taux de mauvais cholestérol et améliorer la composition du sang. Il ne contient pas seulement des vitamines qui sont bonnes pour la santé. L’extrait de betterave contient un groupe de composés (les nitrates). Ces composants, lorsqu’ils sont ingérés par l’organisme, contribuent à la production d’oxyde nitrique. Par conséquent, l’oxyde nitrique (NO) dilate les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la pression artérielle. L’extrait de betterave est connu pour augmenter les performances et les capacités cognitives dans certains cas, notamment chez les personnes âgées. Parallèlement, l’oxyde nitrique n’est pas seulement impliqué dans la régulation de la pression dans les vaisseaux sanguins, mais transmet également des signaux chimiques au cerveau. Ceci est vital pour le bon fonctionnement de l’ensemble du corps.

Dans BCARDIO, l’extrait de framboise est utilisé comme arôme naturel. Outre son goût agréable, l’extrait de framboise contient des anthocyanines et des polyphénols. Ces composants naturels de la baie ont des propriétés anti-inflammatoires et ont un effet bénéfique sur le système circulatoire. Ces substances réduisent le risque de maladie coronarienne et peuvent aider les personnes souffrant de rétrécissement des artères périphériques des jambes, des bras et de la tête.

Ingrédients de B-Cardio :

 • Vitamine B12 (sous forme de méthyl cobalamine) 500 mcg 229%.
 • Vitamine B6 (en tant que Pyridoxine HCL) 1,2 mg 71 %.
 • Vitamine B9 (en tant qu’acide folique) 250 mcg 104 %.
 • Vitamine C (acide ascorbique) 33 mg 37 %.
 • Vitamine D3 (en tant que cholécalciférol) 2,3 mg 29 %.
 • Vitamine K1 1% 2 mg 17
 • Potassium (en tant que Nitrate de Potassium)
 • L-Citrulline, L-Arginine, Nitrate de Potassium, Aubépine.
 • Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) 10 mg 1 %.
 • Racine de betterave, baie, bêta cyclodextrine.

Utilisation du produit :

Mélangez une mesure (3 g) avec 8-14 onces d’eau selon votre goût et votre préférence.

Si vous avez moins de 18 ans, si vous avez un problème de santé ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance, si vous allaitez ou si vous êtes enceinte, nous vous recommandons de consulter votre médecin avant d’utiliser ce produit.

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec, afin de préserver une fraîcheur maximale.

En savoir plus sur l’utilisation

Vous pouvez prendre B-CARDIO à différents moments en fonction de votre objectif. Vous pouvez prendre ce complément comme vous le souhaitez, le matin avant le début de la journée, ou vous pouvez prendre ce produit avant vos séances d’entraînement, ou le soir avant de vous coucher. Chacune de ces options présente des possibilités positives pour votre santé et votre guérison.

En bref, la prise d’un complément BCARDIO le matin pour augmenter votre taux d’oxyde nitrique (NO) vous donnera un surcroît d’énergie et d’excellentes performances tout au long de la journée. En prenant le produit avant l’entraînement, vous soulagez le stress supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Grâce aux processus biochimiques qui se déroulent, votre corps élimine les déchets métaboliques qui s’accumulent dans vos muscles pendant l’exercice. La prise du complément le soir avant le coucher aide à maintenir les processus de récupération pendant le sommeil en augmentant le niveau d’oxyde nitrique, qui contribue à la guérison du cœur et des vaisseaux sanguins.

Le produit fonctionne bien avec d’autres compléments B-Epic. Nous vous recommandons de consulter davantage votre médecin. Ces recommandations peuvent être utiles avant l’utilisation de tout complément naturel. Après tout, seul votre médecin connaît mieux que quiconque votre état de santé et il peut vous donner des conseils et des recommandations supplémentaires.

Causes et prévention des maladies cardiaques.

L’impact de l’environnement et des facteurs nuisibles à la vie de la personne se manifeste sous la forme d’une augmentation de la pression artérielle, d’une augmentation du taux de glucose dans le sang, d’une augmentation du taux de lipides dans le sang, ainsi que de l’apparition d’un poids excessif. Avec le temps et les changements liés à l’âge, le cœur et les vaisseaux sanguins et les artères accumulent un certain nombre de modifications pathologiques, qui entraînent progressivement des troubles et une usure du cœur et des vaisseaux sanguins, créant ainsi les conditions préalables au développement de maladies cardiaques. Les problèmes et les perturbations de l’approvisionnement en sang se traduisent non seulement par des maladies du système circulatoire mais aussi par d’autres organes et systèmes du corps.

Ces facteurs indésirables peuvent être minimisés grâce à un supplément de B-CARDIO. B-CARDIO a des propriétés anti-inflammatoires et anti-âge qui peuvent être utiles pour maintenir la santé et la récupération après divers stress. La prévention des maladies du cœur et des vaisseaux réduira considérablement le risque de développer des maladies à l’avenir et réduira également le risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux à l’avenir. L’utilisation constante du produit B-CARDIO est la clé pour maximiser les avantages pour la santé du système circulatoire.

Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, vous devez adopter une attitude responsable vis-à-vis de votre santé et prendre régulièrement le supplément B-CARDIO de B-Epic.

 

B-CARDIO | commentaires | commande | achat | boutique | prix | céto | BEPIC magasin en ligne

GRC

Ζήστε την εμπειρία B-CARDIO για τον εαυτό σας

Λεπτομέρειες προϊόντος:

 • Βατόμουρο Cardio Health Drink
 • Ενισχυτικό NO με τεχνολογία System Standard™, σχεδιασμένο από γιατρό
 • Ιδιόκτητη φόρμουλα με L-αργινίνη και L-κιτρουλίνη
 • 0 θερμίδες και χωρίς ζάχαρη

Τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης και της καρδιαγγειακής υγείας
 • Αύξηση της ενέργειας και της αντοχής χωρίς καφεΐνη ή διεγερτικά
 • Ενισχύστε την απόδοση κατά την άσκηση, εξαιρετική προ-προπόνηση
 • Ανακουφίζουν τον μυϊκό πόνο και προάγουν την ταχύτερη αποκατάσταση

Ενισχύστε φυσικά την υγεία και τη ζωτικότητά σας! Το B-CARDIO έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φυσική ικανότητα του σώματός σας να παράγει οξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Η επίτευξη και η διατήρηση των βέλτιστων επιπέδων NO είναι ζωτικής σημασίας για ένα υγιές σώμα και μια υγιή ζωή. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι από τα πιο σημαντικά μόρια στο ανθρώπινο σώμα για την ικανότητά του να προάγει την υγιή κυκλοφορία και να ενισχύει την καρδιαγγειακή απόδοση. Στην πραγματικότητα, το ΝΟ μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία σε κάθε οργανικό σύστημα του σώματος.

Το B-CARDIO έχει σχεδιαστεί με βάση τις τελευταίες έρευνες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Οξειδίου του Αζώτου. Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει ένα σύστημα μεταβολικών οδών για τη σύνθεση του Οξειδίου του Αζώτου- και όταν αυτό το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό, δημιουργεί μια συνέργεια που παράγει αξιοσημείωτα οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, μόνο ένα μέρος αυτού του συστήματος είναι ενεργό λόγω ελλείψεων στη σύγχρονη διατροφή μας. Ως αποτέλεσμα, τα σώματά μας προσπαθούν μανιωδώς να διατηρήσουν την υγεία τους, αλλά δεν έχουν την πλήρη ικανότητα να παράγουν το απαιτούμενο Οξείδιο του Αζώτου. Αυτό, καθώς και το γεγονός ότι τα επίπεδα ΝΟ μας αρχίζουν να μειώνονται μετά την ηλικία των 30 ετών, έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων και των αλληλένδετων ασθενειών σε όλο τον δυτικό βιομηχανικό κόσμο.

Τα περισσότερα προϊόντα Οξειδίου του Αζώτου που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά παρέχουν μόνο τις διατροφικές πρόδρομες ουσίες για ένα μέρος του συστήματος ΝΟ. Αυτά τα προϊόντα είναι χτισμένα γύρω από τη συμπλήρωση L-αργινίνης και αγνοούν τις διατροφικές ανάγκες του συστήματος στο σύνολό του. Όμως το B-CARDIO διαθέτει την Τεχνολογία System Standard™ που παρέχει όλες τις απαραίτητες διατροφικές πρόδρομες ουσίες για να οδηγήσει το ΟΛΟΚΛΗΡΟ σύστημα των μεταβολικών οδών για τη σύνθεση του Οξειδίου του Αζώτου!

Το B-Cardio είναι ένα συμπλήρωμα για ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα

Το νέο προϊόν B-Cardio της B-Epic έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη ασθενειών και την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας (καρδιά και αγγεία). Το B-CARDIO είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, των αγγείων, των αρτηριών και τη μείωση των καρδιακών αλλαγών και παθολογιών. Το συμπλήρωμα BCARDIO με φυσικό γλυκαντικό από εκχύλισμα βατόμουρου έχει ωραία γεύση και προάγει την αγγειακή αναδιαμόρφωση και αποκατάσταση. Χάρη σε μια ειδική πατενταρισμένη τεχνολογία System Standard™ και μια νέα μοναδική φόρμουλα, το συμπλήρωμα BCARDIO της B-Epic μπορεί να προστατεύσει αξιόπιστα τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιά σας από τη γήρανση και τις διάφορες ασθένειες. Το B-CARDIO διαθέτει την τεχνολογία System Standard™ που παρέχει τις απαραίτητες διατροφικές πρόδρομες ουσίες για την κίνηση ολόκληρου του συστήματος των μεταβολικών οδών για τη σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου.

Ένα νέο συμπλήρωμα για την καρδιαγγειακή υποστήριξη και πρόληψη δημιουργήθηκε χάρη στις επιστημονικές ανακαλύψεις και το έργο των επιστημόνων στον τομέα της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Το κυκλοφορικό σύστημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος. Η ακριβής εργασία του κυκλοφορικού συστήματος ρυθμίζει τη σωστή παροχή αίματος σε όλα τα συστήματα και τα όργανα του σώματός μας. Κατά συνέπεια, το καρδιαγγειακό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη συνολική υγεία. Το B-Cardio διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την πρόληψη ασθενειών αυτού του σημαντικού συστήματος και τη βελτίωση της λειτουργίας άλλων οργάνων και συστημάτων.

Οφέλη του B-Cardio

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία System Standard™ και τα συστατικά που περιλαμβάνονται στο νέο συμπλήρωμα B-Cardio, τα πρόσθετα μόρια νιτρικού οξειδίου που απελευθερώνονται θα είναι σε θέση να διεισδύσουν στην ενδοθηλιακή επένδυση των αιμοφόρων αγγείων, χαλαρώνοντας τις αρτηρίες και βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η πίεση και βελτιώνεται η αιμάτωση των ιστών. Ως αποτέλεσμα, η πίεση μειώνεται και η αιμάτωση των ιστών βελτιώνεται. Η απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών παρέχεται στα κύτταρα, αποβάλλοντας τις βλαβερές τοξίνες από αυτά. Το μονοξείδιο του αζώτου προάγει την αγγειοδιαστολή και αυξάνει την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, αποτρέπει τους θρόμβους και μειώνει τις βλαβερές επιδράσεις των ορμονών του στρες. Το μονοξείδιο του αζώτου παράγεται στο σώμα με τη δράση ορισμένων ενζύμων. Ωστόσο, η εσωτερική παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου είναι συχνά ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα προϊόν, το B-CARDIO, με την ικανότητα να δημιουργεί συνθήκες για τη συμπλήρωση των αποθεμάτων νιτρικού οξειδίου που λείπουν. Χάρη σε αυτό, το προϊόν μπορεί να έχει προληπτική και ευεργετική επίδραση σε ορισμένες οφθαλμικές παθήσεις και στη νόσο του Αλτσχάιμερ. Η επέκταση των αιμοφόρων αγγείων προάγει την καλή ροή του αίματος, εμπλουτισμένη με μεγάλη ποσότητα οξυγόνου στους μυς, η οποία μπορεί επίσης να βοηθήσει στη σωματική άσκηση. Κάθε δοχείο αυτού του προϊόντος (συμπλήρωμα) περιέχει επίσης ταινίες ελέγχου. Οι δοκιμαστικές ταινίες βοηθούν για τον άνετο προσδιορισμό των επιπέδων του μονοξειδίου του αζώτου στο σώμα.

Βατόμουρο καρδιολογικό ρόφημα (συμπλήρωμα) για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

 • Το συμπλήρωμα αναπτύχθηκε από γιατρούς NO-booster.
 • Ειδική τεχνολογία που χρησιμοποιείται System Standard™
 • Πατενταρισμένη φόρμουλα L-αργινίνη και L-κιτρουλίνη.
 • Χωρίς θερμίδες / χωρίς ζάχαρη.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
 • Πώς λειτουργεί το οξείδιο του αζώτου

Οι καρδιολόγοι και οι επιστήμονες που μελετούν το κυκλοφορικό σύστημα έχουν αποδείξει ότι το μονοξείδιο του αζώτου ρυθμίζει τη χαλάρωση των λείων μυών των αγγείων και τη σύνθεση ουσιών, οι οποίες προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Το μονοξείδιο του αζώτου αναστέλλει την προσκόλληση των αιμοπεταλίων και έχει θετική επίδραση στην παροχή οξυγόνου από τα ερυθροκύτταρα με τη συμμετοχή χημικά ενεργών μορίων του αίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μονοξείδιο του αζώτου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την καρδιολογική ιατρική και επιστήμη. Οι επιστήμονες στον τομέα της μοριακής γενετικής και της μικροβιολογίας έχουν αποδείξει ότι το μονοξείδιο του αζώτου ελέγχει ενδοκυτταρικές και διακυτταρικές διεργασίες στα ανθρώπινα κύτταρα. Πολλές καρδιακές παθήσεις, η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, η θρόμβωση και πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες προκαλούνται από παραβίαση των φυσιολογικών διεργασιών. Οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν χάρη στα μόρια του μονοξειδίου του αζώτου.

Επίσης, το μονοξείδιο του αζώτου υποστηρίζει τη λειτουργία της παροχής οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαδικασία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των κυττάρων. Ως εκ τούτου, το μονοξείδιο του αζώτου διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες οξυγόνωσης και διατήρησης της ζωής των ιστών. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι ένας αγγειοδιασταλτικός παράγοντας. Προάγει τη χαλάρωση των λείων μυών των αγγείων και εμπλέκεται στην προστασία από παθογόνα. Το μονοξείδιο του αζώτου εμπλέκεται στη σηματοδότηση στο ενδοθήλιο των αιμοφόρων αγγείων. Όταν αλληλεπιδρούν με το μονοξείδιο του αζώτου, τα αιμοφόρα αγγεία δίνουν σήμα στα μυϊκά κύτταρα να χαλαρώσουν και να τεντωθούν, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της πίεσης. Είναι επίσης ένας καλός νευροδιαβιβαστής, που ρυθμίζει τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο και τον πολλαπλασιασμό, ο οποίος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο εκκριτικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Το μονοξείδιο του αζώτου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και τη διατήρηση απλών και σύνθετων αντιδράσεων στα κύτταρα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του B-Cardio

 • Υποστήριξη της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης.
 • Σύνθεση και αύξηση των επιπέδων του μονοξειδίου του αζώτου στο σώμα.
 • Μείωση του μυϊκού πόνου και ταχεία αποκατάσταση.
 • Αυξημένη ενέργεια και αντοχή κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας.
 • Δεν περιέχει καφεΐνη ή διεγερτικά.
 • Περισσότερα για τα πλεονεκτήματα για την υγεία

Ένα από τα συστατικά του προϊόντος B-Cardio είναι το εκχύλισμα τεύτλων. Αυτό το λαχανικό έχει ερευνηθεί καλά από την επιστήμη και έχει πολύ σημαντικές θετικές ιδιότητες και οφέλη που επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Το εκχύλισμα τεύτλων μειώνει την αρτηριακή πίεση και ρυθμίζει το έργο της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Τα ενεργά μικροστοιχεία του εκχυλίσματος τεύτλων μπορούν να αποτρέψουν το σχηματισμό θρόμβων αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα, εξαλείφοντας την εναπόθεση επιβλαβών λιπαρών πλακών στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό το υγιεινό εκχύλισμα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κακής χοληστερόλης και να βελτιώσει τη σύνθεση του αίματος. Δεν περιέχει μόνο βιταμίνες που είναι καλές για την υγεία μας. Το εκχύλισμα τεύτλων περιέχει μια ομάδα ενώσεων (νιτρικά άλατα). Αυτά τα συστατικά, όταν προσλαμβάνονται από τον οργανισμό, συμβάλλουν στην παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου. Κατά συνέπεια, το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. Το εκχύλισμα τεύτλων είναι γνωστό ότι αυξάνει την απόδοση και τη γνωστική ικανότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Εν τω μεταξύ, το μονοξείδιο του αζώτου δεν εμπλέκεται μόνο στη ρύθμιση της πίεσης στα αιμοφόρα αγγεία, αλλά μεταδίδει επίσης χημικά σήματα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία ολόκληρου του σώματος.

Στο BCARDIO χρησιμοποιείται εκχύλισμα σμέουρων ως φυσικό άρωμα. Εκτός από την ευχάριστη γεύση, το εκχύλισμα σμέουρων περιέχει ανθοκυανίνες και πολυφαινόλες. Αυτά τα φυσικά συστατικά του μούρου έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και έχουν ευεργετική επίδραση στο κυκλοφορικό σύστημα. Οι ουσίες αυτές μειώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με στένωση των περιφερικών αρτηριών στα πόδια, τα χέρια και το κεφάλι.

Συστατικά του B-Cardio:

 • Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλοκοβαλαμίνη) 500 mcg 229%
 • Βιταμίνη Β6 (ως Pyridoxine HCL) 1,2 mg 71%
 • Βιταμίνη Β9 (ως φυλλικό οξύ) 250 mcg 104%
 • Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) 33 mg 37%
 • Βιταμίνη D3 (ως χοληκαλσιφερόλη) 2,3 mg 29%
 • Βιταμίνη Κ1 1% 2 mg 17%
 • Κάλιο (ως νιτρικό κάλιο)
 • L-κιτρουλίνη, L-αργινίνη, νιτρικό κάλιο, Hawthorn.
 • Μαγνήσιο (ως οξείδιο του μαγνησίου) 10 mg 1%
 • Ρίζα τεύτλων, μούρο, β-κυκλοδεξτρίνη.

Χρήση του προϊόντος:

(3 g) με 8-14 ουγκιές νερό ανάλογα με τη γεύση και την προτίμησή σας.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή έχετε κάποια ιατρική πάθηση ή λαμβάνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα θηλάζετε ή είστε έγκυος, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά σε δροσερό και ξηρό μέρος για να διατηρηθεί η μέγιστη φρεσκάδα.

Περισσότερα για τη χρήση

Μπορείτε να λαμβάνετε το B-CARDIO σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάλογα με το σκοπό σας. Μπορείτε να πάρετε αυτό το συμπλήρωμα όπως επιθυμείτε, το πρωί πριν από την έναρξη της ημέρας, ή μπορείτε να πάρετε αυτό το προϊόν πριν από τις προπονήσεις σας, ή το βράδυ πριν από τον ύπνο. Κάθε μία από αυτές τις επιλογές έχει θετικές ευκαιρίες για την υγεία και τη θεραπεία σας.

Εν ολίγοις, η λήψη ενός συμπληρώματος BCARDIO το πρωί για να αυξήσετε τα επίπεδα του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) θα σας δώσει επιπλέον ενέργεια και εξαιρετική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λαμβάνοντας το προϊόν πριν από την προπόνηση, ανακουφίζετε την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία από πρόσθετο στρες. Λόγω των βιοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα, το σώμα σας αποβάλλει τα μεταβολικά απόβλητα που συσσωρεύονται στους μύες σας κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η λήψη του συμπληρώματος το βράδυ πριν από τον ύπνο βοηθά στη διατήρηση των διαδικασιών αποκατάστασης κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυξάνοντας το επίπεδο του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο συμβάλλει στην επούλωση της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Το προϊόν συνεργάζεται καλά με άλλα συμπληρώματα B-Epic. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε περαιτέρω το γιατρό σας. Οι συστάσεις αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε φυσικών συμπληρωμάτων. Εξάλλου, μόνο ο γιατρός σας γνωρίζει καλύτερα από όλους την κατάσταση της υγείας σας και μπορεί να σας δώσει πρόσθετες συμβουλές και συστάσεις.

Αιτίες και πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.

Ο αντίκτυπος του περιβάλλοντος και των βλαπτικών παραγόντων της ζωής του ατόμου εκδηλώνεται με τη μορφή αυξημένης αρτηριακής πίεσης, αυξημένων επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, αυξημένων επιπέδων λιπιδίων στο αίμα, καθώς και με την εμφάνιση υπερβολικού βάρους. Με την πάροδο του χρόνου και τις αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία και οι αρτηρίες συσσωρεύουν μια σειρά από παθολογικές αλλαγές, οι οποίες οδηγούν σταδιακά σε διαταραχές και φθορά της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων. Τυχόν προβλήματα και διαταραχές στην παροχή αίματος αντικατοπτρίζονται όχι μόνο από ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος αλλά και από άλλα όργανα και συστήματα του σώματος.

Αυτοί οι ανεπιθύμητοι παράγοντες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με ένα συμπλήρωμα BCARDIO. Το B-CARDIO έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιγηραντικές ιδιότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τη διατήρηση της υγείας και την αποκατάσταση από διάφορες καταπονήσεις. Η πρόληψη των ασθενειών της καρδιάς και των αγγείων θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών στο μέλλον και θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων στο μέλλον. Η συνεπής χρήση του προϊόντος B-CARDIO είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των οφελών για την υγεία του κυκλοφορικού συστήματος.

Για να προλάβετε τις καρδιαγγειακές παθήσεις, χρειάζεστε μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην υγεία σας και την τακτική λήψη του συμπληρώματος BCARDIO του B-Epic.

 

B-CARDIO | κριτικές | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC ηλεκτρονικό κατάστημα

RUS

Испытайте B-CARDIO на себе

Подробная информация о продукте:

 • Малиновый кардио-напиток для здоровья
 • Разработанный врачами NO-бустер с технологией System Standard™
 • Запатентованная формула с L-аргинином и L-цитруллином
 • 0 калорий и без сахара

Преимущества могут включать:

 • Поддержка здорового кровяного давления и сердечно-сосудистого здоровья
 • Повышение энергии и выносливости без кофеина и стимуляторов
 • Повышение эффективности физических упражнений; отлично подходит для предтренировочной подготовки
 • Облегчает мышечную боль и способствует более быстрому восстановлению

Естественным образом укрепляет здоровье и жизненные силы! B-CARDIO разработан для поддержки естественной способности организма вырабатывать оксид азота (NO). Достижение и поддержание оптимального уровня NO жизненно важно для здорового тела и здоровой жизни. Оксид азота является одной из самых важных молекул в организме человека благодаря своей способности способствовать здоровому кровообращению и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Фактически, NO может оказывать благотворное влияние на здоровье каждой системы органов в организме.

B-CARDIO разработан на основе последних исследований о том, как функционирует оксид азота. Человеческий организм имеет систему метаболических путей для синтеза оксида азота, и когда эта система полностью функциональна, она создает синергию, которая приносит замечательную пользу здоровью. Однако у многих людей активна только часть этой системы из-за недостатка в нашем современном рационе питания. В результате наш организм судорожно пытается поддерживать здоровье, но не имеет полной возможности вырабатывать необходимый оксид азота. Это, а также тот факт, что уровень NO начинает снижаться после 30 лет, привело к резкому росту сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними болезней во всем западном индустриальном мире.

Большинство продуктов для получения оксида азота, представленных сегодня на рынке, обеспечивают только питательные прекурсоры для части системы NO. Эти продукты построены на добавке L-аргинина и игнорируют потребности в питании всей системы. Но B-CARDIO обладает технологией System Standard™, которая обеспечивает все необходимые питательные прекурсоры, чтобы привести в действие всю систему метаболических путей для синтеза оксида азота!

B-Cardio – добавка для здоровой сердечно-сосудистой системы

Новый продукт B-Cardio от B-Epic предназначен для профилактики заболеваний и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы (сердца и сосудов). B-CARDIO – это натуральная нутрицевтическая добавка для поддержания здоровья сердца, сосудов, артерий и уменьшения кардиологических изменений и патологий. Добавка BCARDIO с натуральным подсластителем из экстракта малины приятна на вкус и способствует ремоделированию и восстановлению сосудов. Благодаря специальной запатентованной технологии System Standard™ и новой уникальной формуле добавка BCARDIO от B-Epic надежно защищает сосуды и сердце от старения и различных заболеваний. B-CARDIO обладает технологией System Standard™, которая обеспечивает необходимые питательные предшественники для приведения в действие всей системы метаболических путей синтеза оксида азота.

Новая добавка для поддержки и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний была создана благодаря научным открытиям и работе ученых в области молекулярной и клеточной биологии. Система кровообращения – одна из самых важных систем в организме человека. Четкая работа кровеносной системы регулирует правильное кровоснабжение всех систем и органов нашего тела. Соответственно, сердечно-сосудистая система отвечает за общее состояние здоровья. B-Cardio обладает широким спектром возможностей для профилактики заболеваний этой важной системы и улучшения функционирования других органов и систем.

Преимущества B-Cardio

Благодаря революционной технологии System Standard™ и ингредиентам, входящим в состав новой добавки B-Cardio, дополнительно высвобожденные молекулы оксида азота смогут проникнуть в эндотелиальную выстилку кровеносных сосудов, расслабляя артерии и улучшая кровообращение. В результате снижается давление и улучшается перфузия тканей. В результате давление снижается, а перфузия тканей улучшается. В клетки поступает необходимое количество кислорода и питательных веществ, из них выводятся вредные токсины. Оксид азота способствует расширению сосудов и увеличивает содержание кислорода в крови, предотвращает образование тромбов и уменьшает вредное воздействие гормонов стресса. Оксид азота вырабатывается в организме под действием определенных ферментов. Однако внутреннее производство оксида азота часто бывает недостаточным. Поэтому ученые разработали продукт B-CARDIO, обладающий способностью создавать условия для восполнения недостающих запасов оксида азота. Благодаря этому продукт может оказывать профилактическое и благотворное влияние на некоторые глазные заболевания и болезнь Альцгеймера. Расширение кровеносных сосудов способствует хорошему притоку крови, обогащенной большим количеством кислорода в мышцы, что также может помочь при физических тренировках. Каждая канистра этого продукта (добавки) также содержит тест-полоски. Тест-полоски помогают удобно определять уровень оксида азота в организме.

Малиновый кардио-напиток (добавка) для здоровья сердца и сосудов.

 • Добавка разработана врачами NO-booster.
 • Использована специальная технология System Standard™
 • Запатентованная формула L-аргинина и L-цитруллина.
 • Без калорий / без сахара.
 • СДЕЛАНО В США
 • Как работает оксид азота

Кардиологи и ученые, изучающие систему кровообращения, доказали, что оксид азота регулирует расслабление гладких мышц сосудов и синтез веществ, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Оксид азота препятствует склеиванию тромбоцитов и оказывает положительное влияние на доставку кислорода эритроцитами при участии химически активных молекул крови. Именно поэтому оксид азота представляет большой интерес для кардиологической медицины и науки. Ученые в области молекулярной генетики и микробиологии доказали, что оксид азота контролирует внутриклеточные и межклеточные процессы в клетках человека. Многие болезни сердца, ишемическая болезнь, гипертония, тромбоз и многие другие серьезные заболевания вызваны нарушением физиологических процессов. Которые можно регулировать благодаря молекулам оксида азота.

Также оксид азота поддерживает функцию доставки кислорода от гемоглобина в кровь. Это основополагающий процесс в обеспечении бесперебойного функционирования всех клеток. Поэтому оксид азота играет ведущую роль в процессах насыщения кислородом и поддержания жизнедеятельности тканей. Оксид азота является сосудорасширяющим средством. Он способствует расслаблению гладкой мускулатуры сосудов и участвует в защите от патогенов. Оксид азота участвует в сигнальных процессах в эндотелии кровеносных сосудов. При взаимодействии с оксидом азота кровеносные сосуды дают сигнал мышечным клеткам расслабиться и растянуться, что приводит к снижению давления. Он также является хорошим нейротрансмиттером, регулирующим запрограммированную клеточную смерть и пролиферацию, что также играет важную роль в секреторной и репродуктивной системе. Оксид азота играет важную роль в запуске и поддержании простых и сложных реакций в клетках.

Основные преимущества B-Cardio

 • Поддержка нормального кровяного давления.
 • Синтез и повышение уровня оксида азота в организме.
 • Уменьшение болезненности мышц и быстрое восстановление.
 • Повышение энергии и выносливости во время физической активности.
 • Не содержит кофеина и стимуляторов.
 • Подробнее о преимуществах для здоровья

Одним из ингредиентов продукта B-Cardio является экстракт свеклы. Этот овощ хорошо изучен наукой и обладает весьма значительными положительными свойствами и преимуществами, влияющими на здоровье сердца и сосудов. Экстракт свеклы снижает артериальное давление и регулирует работу сердца и сосудов. Активные микроэлементы экстракта свеклы способны предотвращать образование тромбов в кровеносной системе, устраняя отложение вредных жировых бляшек на стенках сосудов. Этот полезный экстракт способен снизить уровень плохого холестерина и улучшить состав крови. Он содержит не только витамины, полезные для нашего здоровья. Экстракт свеклы содержит группу соединений (нитраты). Эти компоненты, попадая в организм, способствуют выработке оксида азота. Соответственно, оксид азота (NO) расширяет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление. Известно, что экстракт свеклы в некоторых случаях повышает работоспособность и когнитивные способности, особенно у пожилых людей. Между тем, оксид азота не только участвует в регулировании давления в кровеносных сосудах, но и передает химические сигналы в мозг. Это жизненно важно для правильного функционирования всего организма.

В BCARDIO в качестве натурального ароматизатора используется экстракт малины. Помимо приятного вкуса, экстракт малины содержит антоцианы и полифенолы. Эти природные компоненты ягоды обладают противовоспалительными свойствами и оказывают благотворное влияние на кровеносную систему. Эти вещества снижают риск развития ишемической болезни сердца и могут помочь людям с сужением периферических артерий в ногах, руках и голове.

Состав B-Cardio:

 • Витамин B12 (в виде метил кобаламина) 500 мкг 229%
 • Витамин B6 (в виде пиридоксина HCL) 1,2 мг 71%
 • Витамин B9 (в виде фолиевой кислоты) 250 мкг 104%
 • Витамин С (аскорбиновая кислота) 33 мг 37%
 • Витамин D3 (в виде холекальциферола) 2,3 мг 29%
 • Витамин K1 1% 2 мг 17%
 • Калий (в виде нитрата калия)
 • L-цитруллин, L-аргинин, нитрат калия, боярышник.
 • Магний (в виде оксида магния) 10 мг 1%
 • Свекольный корень, ягоды, бета-циклодекстрин.

Применение продукта:

Смешайте одну мерную ложку (3 г) с 8-14 унциями воды по вашему вкусу и предпочтению.

Если вам меньше 18 лет, если у вас есть медицинские показания или вы принимаете лекарства по рецепту, кормите грудью или беременны, мы рекомендуем вам проконсультироваться с вашим врачом перед использованием этого продукта.

Хранить в недоступном для детей прохладном, сухом месте для сохранения максимальной свежести.

Подробнее о применении

Вы можете принимать B-CARDIO в разное время в зависимости от ваших целей. Вы можете принимать эту добавку по желанию, утром перед началом дня, а можете принимать этот продукт перед тренировкой или вечером перед сном. Каждый из этих вариантов имеет положительные возможности для вашего здоровья и оздоровления.

Одним словом, принимая добавку BCARDIO утром для повышения уровня оксида азота (NO), вы получаете дополнительную энергию и отличную работоспособность в течение всего дня. Принимая препарат перед тренировкой, вы снимаете дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Благодаря происходящим биохимическим процессам ваш организм избавляется от метаболических отходов, которые накапливаются в мышцах во время тренировки. Прием добавки вечером перед сном помогает поддерживать восстановительные процессы во время сна за счет повышения уровня оксида азота, который способствует оздоровлению сердца и сосудов.

Продукт хорошо сочетается с другими добавками B-Epic. Мы рекомендуем вам дополнительно проконсультироваться с вашим врачом. Эти рекомендации могут быть полезны перед применением любых натуральных добавок. Ведь только ваш врач лучше всех знает состояние вашего здоровья, и он может дать вам дополнительные советы и рекомендации.

Причины и профилактика сердечных заболеваний.

Воздействие окружающей среды и вредных факторов жизни человека проявляется в виде повышения артериального давления, повышения уровня глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также появления избыточного веса. С течением времени и возрастными изменениями в сердце и кровеносных сосудах и артериях накапливается ряд патологических изменений, которые постепенно приводят к нарушениям и износу сердца и сосудов, создавая предпосылки для развития сердечных заболеваний. Любые проблемы и нарушения в кровоснабжении отражаются не только заболеваниями системы кровообращения, но и других органов и систем организма.

Эти нежелательные факторы можно свести к минимуму с помощью добавки BCARDIO. B-CARDIO обладает противовоспалительными и антивозрастными свойствами, которые могут быть полезны для поддержания здоровья и восстановления после различных стрессов. Профилактика заболеваний сердца и сосудов позволит значительно снизить риск развития заболеваний в будущем, а также уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов в будущем. Постоянное употребление продукта B-CARDIO является ключом к максимальному увеличению пользы для здоровья системы кровообращения.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ответственное отношение к своему здоровью и регулярный прием добавки B-Epic BCARDIO.

 

B-CARDIO | отзывы | заказать | купить | магазин | цена | кето | Интернет-магазин BEPIC

PRT

Experiência B-CARDIO for Yourself

Detalhes do produto:

 • Raspberry Cardio Health Drink
 • Formulado pelo Doutor NO Booster com Sistema Standard™ Tecnologia
 • Fórmula proprietária fabricada com L-Arginina e L-Citrulline
 • 0 Calorias e Sem Açúcar

Os benefícios podem incluir:

 • Apoiar a tensão arterial saudável e a saúde cardiovascular
 • Aumentar a Energia e Resistência sem Cafeína ou Estimulantes
 • Melhorar o Desempenho do Exercício; Grande Pré-Treino
 • Aliviar a dor muscular e promover uma recuperação mais rápida

Naturalmente, impulsiona a sua saúde e vitalidade! B-CARDIO é formulado para apoiar a capacidade natural do seu corpo de produzir óxido nítrico (NÃO). Atingir e manter níveis óptimos de NO é de importância vital para um corpo saudável e uma vida saudável. O Óxido Nítrico está entre as moléculas mais importantes do corpo humano pela sua capacidade de promover uma circulação saudável e de melhorar o desempenho cardiovascular. De facto, o NO pode trazer benefícios para a saúde de todos os sistemas de órgãos do corpo.

O B-CARDIO foi concebido em torno das últimas investigações sobre o funcionamento do Óxido Nítrico. O corpo humano tem um sistema de vias metabólicas para sintetizar o Óxido Nítrico; e quando esse sistema está plenamente funcional, cria uma sinergia que produz benefícios notáveis para a saúde. Contudo, para muitas pessoas, apenas uma parte deste sistema está activa devido a deficiências nas nossas dietas modernas. Como resultado, os nossos corpos estão a tentar freneticamente manter a saúde mas não têm a capacidade total para produzir o Óxido Nítrico necessário. Isto, mais o facto de os nossos níveis de NO começarem a baixar após os 30 anos de idade, levou a aumentos dramáticos das doenças cardiovasculares e doenças inter-relacionadas em todo o mundo industrializado ocidental.

A maioria dos produtos de Óxido Nítrico actualmente no mercado apenas fornecem os precursores nutricionais para parte do sistema NO. Estes produtos são construídos em torno da suplementação com L-Arginina e ignoram as necessidades nutricionais do sistema como um todo. Mas B-CARDIO tem o Sistema Standard™ Tecnologia que fornece todos os precursores nutricionais necessários para impulsionar o sistema ENTIRE de vias metabólicas para a síntese do Óxido Nítrico!

B-Cardio é um suplemento para um sistema cardiovascular saudável

O novo produto B-Cardio da B-Epic foi concebido para prevenir doenças e apoiar a saúde cardiovascular (coração e vasos). B-CARDIO é um suplemento nutracêutico natural para manter a saúde do coração, vasos sanguíneos, artérias e reduzir as alterações e patologias cardíacas. O suplemento BCARDIO com adoçante natural de extracto de framboesa sabe bem e promove a remodelação e restauração vascular. Graças a uma tecnologia especial patenteada System Standard™ e a uma nova fórmula única, o suplemento BCARDIO de B-Epic pode proteger de forma fiável os vasos sanguíneos e o coração do envelhecimento e de várias doenças. B-CARDIO tem a tecnologia System Standard™ que fornece os precursores nutricionais necessários para impulsionar todo o sistema de vias metabólicas para a síntese do óxido nítrico.

Um novo suplemento para apoio e prevenção cardiovascular foi criado graças às descobertas científicas e ao trabalho de cientistas no campo da biologia molecular e celular. O sistema circulatório é um dos sistemas mais importantes do corpo humano. O trabalho preciso do sistema circulatório regula o correcto fornecimento de sangue a todos os sistemas e órgãos do nosso corpo. Por conseguinte, o sistema cardiovascular é responsável pela saúde global. A B-Cardio tem uma vasta gama de possibilidades para prevenir doenças deste importante sistema e melhorar o funcionamento de outros órgãos e sistemas.

Benefícios da B-Cardio

Graças à revolucionária tecnologia System Standard™ e ingredientes incluídos no novo suplemento B-Cardio, moléculas adicionais de óxido nítrico libertadas serão capazes de penetrar no revestimento endotelial dos vasos sanguíneos, relaxando as artérias e melhorando a circulação sanguínea. Como resultado, a pressão diminui e a perfusão dos tecidos é melhorada. Como resultado, a pressão é reduzida e a perfusão dos tecidos é melhorada. A quantidade necessária de oxigénio e nutrientes é fornecida às células, eliminando toxinas nocivas da mesma. O óxido nítrico promove a vasodilatação e aumenta o teor de oxigénio no sangue, previne coágulos sanguíneos e reduz os efeitos nocivos das hormonas do stress. O óxido nítrico é produzido no organismo pela acção de certas enzimas. No entanto, a produção interna de óxido nítrico é frequentemente insuficiente. Assim, os cientistas desenvolveram um produto, B-CARDIO, com a capacidade de criar condições para suplementar as reservas em falta de óxido nítrico. Graças a isto, o produto pode ter um efeito preventivo e benéfico em certas doenças oculares e na doença de Alzheimer. A expansão dos vasos sanguíneos promove um bom fluxo sanguíneo, enriquecido com uma grande quantidade de oxigénio para os músculos, o que também pode ajudar no treino físico. Cada lata deste produto (suplemento) contém também tiras-teste. As tiras-teste ajudam na determinação conveniente dos níveis de óxido nítrico no corpo.

Bebida de framboesa cardio (suplemento) para a saúde do coração e dos vasos.

 • O suplemento foi desenvolvido por médicos NO-booster.
 • Tecnologia especial utilizada Sistema Standard™
 • Fórmula patenteada L-arginina e L-citrulline.
 • Sem calorias / sem açúcar.
 • MADE IN USA
 • Como funciona o óxido nítrico

Cardiologistas e cientistas que estudam o sistema circulatório provaram que o óxido nítrico regula o relaxamento da musculatura lisa vascular e a síntese de substâncias, que protegem o sistema cardiovascular. O óxido nítrico inibe a adesão plaquetária e tem um efeito positivo no fornecimento de oxigénio por eritrócitos, com a participação de moléculas sanguíneas quimicamente activas. É por isso que o óxido nítrico é de grande interesse para a medicina cardiológica e para a ciência. Os cientistas na área da genética molecular e microbiologia provaram que o óxido nítrico controla processos intracelulares e intercelulares em células humanas. Muitas doenças cardíacas, doenças coronárias, hipertensão arterial, trombose e muitas outras doenças graves são causadas por uma violação dos processos fisiológicos. Que pode ser regulado graças às moléculas de óxido nítrico.

Além disso, o óxido nítrico suporta a função de fornecer oxigénio da hemoglobina para a corrente sanguínea. Este é o processo fundamental para assegurar o bom funcionamento de todas as células. Portanto, o óxido nítrico desempenha um papel de liderança nos processos de oxigenação e manutenção da vida dos tecidos. O óxido nítrico é um vasodilatador. Promove o relaxamento do músculo liso vascular e está envolvido na protecção contra agentes patogénicos. O óxido nítrico está envolvido na sinalização no endotélio dos vasos sanguíneos. Quando interagem com o óxido nítrico, os vasos sanguíneos sinalizam as células musculares para relaxar e esticar, o que leva a uma diminuição da pressão. É também um bom neurotransmissor, regulando a morte e proliferação celular programada, o que também desempenha um papel importante no secretariado e no sistema reprodutivo. O óxido nítrico desempenha um papel importante no desencadeamento e manutenção de reacções simples e complexas nas células.

As principais vantagens do B-Cardio

 • Apoio à tensão arterial normal.
 • Síntese e elevação dos níveis de óxido nítrico no corpo.
 • Redução da dor muscular e recuperação rápida.
 • Aumento da energia e resistência durante a actividade física.
 • Não contém cafeína ou estimulantes.
 • Mais sobre as vantagens para a saúde

Um ingrediente do produto B-Cardio é o extracto de beterraba. Este vegetal foi bem pesquisado pela ciência e tem propriedades positivas e benefícios muito significativos que afectam o coração e os vasos sanguíneos. O extracto de beterraba reduz a pressão arterial e regula o trabalho do coração e dos vasos sanguíneos. Microelementos activos do extracto de beterraba podem prevenir a formação de coágulos sanguíneos no sistema circulatório, eliminando a deposição de placas gordurosas nocivas nas paredes dos vasos sanguíneos. Este extracto saudável pode baixar os níveis de colesterol mau e melhorar a composição do sangue. Não contém apenas vitaminas que são boas para a nossa saúde. O extracto de beterraba contém um grupo de compostos (nitratos). Estes componentes, quando ingeridos pelo organismo, contribuem para a produção de óxido nítrico. Consequentemente, o óxido nítrico (NO) dilata os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão sanguínea. Sabe-se que o extracto de beterraba aumenta o desempenho e a capacidade cognitiva em alguns casos, especialmente nas pessoas mais velhas. Entretanto, o óxido nítrico não só está envolvido na regulação da pressão nos vasos sanguíneos, como também transmite sinais químicos ao cérebro. Isto é vital para o bom funcionamento de todo o corpo.

Em BCARDIO utiliza framboesas extraídas como um sabor natural. Para além do sabor agradável, as framboesas extraídas contêm antocianinas e polifenóis. Estes componentes naturais da baga têm propriedades anti-inflamatórias e têm um efeito benéfico sobre o sistema circulatório. Estas substâncias reduzem o risco de doenças coronárias e podem ajudar as pessoas no estreitamento das artérias periféricas nas pernas, braços e cabeça.

Ingredientes da B-Cardio:

 • Vitamina B12 (como metil cobalamina) 500 mcg 229%
 • Vitamina B6 (como Piridoxina HCL) 1,2 mg 71%
 • Vitamina B9 (como Ácido Fólico) 250 mcg 104%
 • Vitamina C (Ácido ascórbico) 33 mg 37%
 • Vitamina D3 (como Cholecalciferol) 2,3 mg 29%
 • Vitamina K1 1% 2 mg 17%
 • Potássio (como Nitrato de Potássio)
 • L-Citrulline, L-Arginina, Nitrato de Potássio, Hawthorn.
 • Magnésio (como óxido de magnésio) 10 mg 1%
 • Raiz de Beterraba, Baga, Beta Cyclodextrin.

Utilização do produto:

Misturar uma colher (3 g) com 8-14 onças de água ao seu gosto e preferência.

Se tiver menos de 18 anos de idade ou se tiver uma condição médica ou estiver a tomar medicação de amamentação ou grávida, recomendamos que consulte o seu médico antes de usar esta medicação.

Manter fora do alcance das crianças num local fresco e seco para preservar a máxima frescura.

Mais sobre a utilização

Pode tomar B-CARDIO em alturas diferentes, dependendo do seu objectivo. Pode tomar este suplemento como desejar, de manhã antes do início do dia, ou pode tomar este produto antes dos seus treinos, ou à noite antes de dormir. Cada uma destas opções tem oportunidades positivas para a sua saúde e cura.

Em suma, tomar um suplemento de BCARDIO de manhã para aumentar os seus níveis de óxido nítrico (NO) dar-lhe-á energia extra e um excelente desempenho ao longo do dia. Tomar o produto antes do treino, alivia o stress adicional no coração e nos vasos sanguíneos. Devido aos processos bioquímicos que ocorrem, o seu corpo elimina os resíduos metabólicos que se acumulam nos seus músculos durante o exercício. Tomar o suplemento à noite antes de dormir ajuda a manter os processos de recuperação durante o sono, aumentando o nível de óxido nítrico, o que contribui para a cura do coração e dos vasos sanguíneos.

O produto funciona bem com outros suplementos B-Epic. Recomendamos que consulte melhor o seu médico. Estas recomendações podem ser úteis antes de qualquer suplemento natural ser utilizado. Afinal, só o seu médico conhece melhor o seu estado de saúde e ele pode dar-lhe conselhos e recomendações adicionais.

Causas e prevenção de doenças cardíacas.

O impacto do ambiente e dos factores prejudiciais à vida da pessoa manifesta-se sob a forma de aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de glicose no sangue, aumento dos níveis de lípidos no sangue, assim como o aparecimento de peso excessivo. Ao longo do tempo e das alterações relacionadas com a idade, o coração e os vasos sanguíneos e artérias acumulam uma série de alterações patológicas, que gradualmente levam a perturbações e ao desgaste do coração e dos vasos sanguíneos, criando as condições prévias para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Quaisquer problemas e perturbações no fornecimento de sangue são reflectidos não só por doenças do sistema circulatório, mas também por outros órgãos e sistemas do corpo.

Estes factores indesejáveis podem ser minimizados com um suplemento BCARDIO. O B-CARDIO tem propriedades anti-inflamatórias e anti-envelhecimento que podem ser úteis para manter a saúde e a recuperação de várias tensões. A prevenção de doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos reduzirá significativamente o risco de desenvolvimento de doenças no futuro e também reduzirá o risco de ataques cardíacos e AVC no futuro. A utilização consistente do produto B-CARDIO é fundamental para maximizar os benefícios para a saúde do sistema circulatório.

Para prevenir doenças cardiovasculares, é necessária uma atitude responsável para a sua saúde e uma ingestão regular do suplemento BCARDIO de B-Epic.

 

B-CARDIO | reviews | order | buy | shop | price | keto | BEPIC online store

DEU

Erleben Sie B-CARDIO für sich selbst

Produkt-Details:

 • Himbeer Cardio Health Drink
 • Vom Arzt formulierter NO-Booster mit System Standard™ Technologie
 • Proprietäre Formel mit L-Arginin und L-Citrullin
 • 0 Kalorien und zuckerfrei

Vorteile können sein:

 • Unterstützung von gesundem Blutdruck und Herz-Kreislauf-Gesundheit
 • Steigerung von Energie und Ausdauer ohne Koffein oder Stimulanzien
 • Verbessert die sportliche Leistung; ideal vor dem Training
 • Lindert Muskelkater und fördert eine schnellere Regeneration

Steigern Sie auf natürliche Weise Ihre Gesundheit und Vitalität! B-CARDIO wurde entwickelt, um die natürliche Fähigkeit Ihres Körpers, Stickstoffmonoxid (NO) zu produzieren, zu unterstützen. Das Erreichen und Aufrechterhalten eines optimalen NO-Spiegels ist von entscheidender Bedeutung für einen gesunden Körper und ein gesundes Leben. Stickstoffmonoxid ist eines der wichtigsten Moleküle im menschlichen Körper, da es einen gesunden Kreislauf fördert und die kardiovaskuläre Leistung verbessert. Tatsächlich kann NO jedem Organsystem im Körper gesundheitliche Vorteile bringen.

B-CARDIO wurde auf der Grundlage der neuesten Forschungsergebnisse über die Funktionsweise von Stickstoffmonoxid entwickelt. Der menschliche Körper verfügt über ein System von Stoffwechselwegen zur Synthese von Stickstoffmonoxid; und wenn dieses System voll funktionsfähig ist, schafft es eine Synergie, die bemerkenswerte gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Bei vielen Menschen ist jedoch aufgrund von Mängeln in unserer modernen Ernährung nur ein Teil dieses Systems aktiv. Infolgedessen versucht unser Körper krampfhaft, seine Gesundheit zu erhalten, hat aber nicht die volle Kapazität, das benötigte Stickstoffmonoxid zu produzieren. Dies und die Tatsache, dass unsere NO-Werte nach dem 30. Lebensjahr zu sinken beginnen, hat zu einem dramatischen Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit zusammenhängenden Krankheiten in der gesamten westlichen industrialisierten Welt geführt.

Die meisten heute auf dem Markt befindlichen Stickstoffmonoxidprodukte liefern nur die Nährstoffvorstufen für einen Teil des NO-Systems. Diese Produkte sind auf eine L-Arginin-Supplementierung ausgerichtet und ignorieren die Ernährungsbedürfnisse des gesamten Systems. B-CARDIO verfügt jedoch über die System Standard™ Technologie, die alle notwendigen Nährstoffvorläufer liefert, um das GESAMTE System der Stoffwechselwege für die Stickstoffoxid-Synthese anzutreiben!

B-Cardio ist eine Ergänzung für ein gesundes Herz-Kreislauf-System

Das neue Produkt B-Cardio von B-Epic wurde entwickelt, um Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems (Herz und Gefäße) zu unterstützen. B-CARDIO ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, um die Gesundheit des Herzens, der Blutgefäße und der Arterien zu erhalten und kardiale Veränderungen und Pathologien zu reduzieren. Das Nahrungsergänzungsmittel BCARDIO mit natürlichem Süßstoff aus Himbeerextrakt schmeckt gut und fördert den Umbau und die Wiederherstellung der Gefäße. Dank einer speziellen patentierten Technologie System Standard™ und einer neuen einzigartigen Formel kann das Nahrungsergänzungsmittel BCARDIO von B-Epic Ihre Blutgefäße und Ihr Herz zuverlässig vor Alterung und verschiedenen Krankheiten schützen. B-CARDIO verfügt über die System Standard™-Technologie, die die notwendigen Nährstoffvorläufer liefert, um das gesamte System der Stoffwechselwege für die Stickstoffoxid-Synthese zu steuern.

Dank wissenschaftlicher Entdeckungen und der Arbeit von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Molekular- und Zellbiologie wurde ein neues Ergänzungsmittel zur Unterstützung und Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschaffen. Das Kreislaufsystem ist eines der wichtigsten Systeme des menschlichen Körpers. Die präzise Arbeit des Kreislaufsystems regelt die korrekte Blutzufuhr zu allen Systemen und Organen unseres Körpers. Somit ist das Herz-Kreislauf-System für die allgemeine Gesundheit verantwortlich. B-Cardio bietet eine breite Palette von Möglichkeiten zur Vorbeugung von Krankheiten dieses wichtigen Systems und zur Verbesserung der Funktion anderer Organe und Systeme.

Vorteile von B-Cardio

Dank der revolutionären Technologie System Standard™ und der Inhaltsstoffe des neuen Nahrungsergänzungsmittels B-Cardio können zusätzlich freigesetzte Stickoxidmoleküle in die Endothelauskleidung der Blutgefäße eindringen, die Arterien entspannen und die Durchblutung verbessern. Infolgedessen sinkt der Druck und die Durchblutung des Gewebes wird verbessert. Infolgedessen sinkt der Druck und die Gewebedurchblutung wird verbessert. Die Zellen werden mit der erforderlichen Menge an Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, und schädliche Giftstoffe werden aus dem Gewebe entfernt. Stickstoffmonoxid fördert die Gefäßerweiterung und erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, beugt Blutgerinnseln vor und reduziert die schädlichen Auswirkungen von Stresshormonen. Stickstoffmonoxid wird im Körper durch die Wirkung bestimmter Enzyme gebildet. Die körpereigene Produktion von Stickstoffmonoxid ist jedoch oft unzureichend. Daher haben Wissenschaftler ein Produkt, B-CARDIO, entwickelt, das in der Lage ist, Bedingungen zu schaffen, um die fehlenden Stickoxidreserven zu ergänzen. Auf diese Weise kann das Produkt eine präventive und positive Wirkung auf bestimmte Augenkrankheiten und die Alzheimer-Krankheit haben. Die Erweiterung der Blutgefäße fördert einen guten Blutfluss, angereichert mit einer großen Menge an Sauerstoff in die Muskeln, was auch beim körperlichen Training helfen kann. Jeder Kanister dieses Produkts (Ergänzungsmittels) enthält auch Teststreifen. Mit den Teststreifen lässt sich der Stickstoffmonoxidspiegel im Körper bequem bestimmen.

Himbeer-Cardio-Drink (Supplement) für die Gesundheit von Herz und Gefäßen.

 • Das Supplement wurde von Ärzten als NO-Booster entwickelt.
 • Spezielle Technologie verwendet System Standard™.
 • Patentierte Formel L-Arginin und L-Citrullin.
 • Keine Kalorien / kein Zucker.
 • HERGESTELLT IN DEN USA
 • Wie Stickstoffmonoxid funktioniert

Kardiologen und Wissenschaftler, die sich mit dem Kreislaufsystem befassen, haben nachgewiesen, dass Stickstoffmonoxid die Entspannung der glatten Muskulatur der Gefäße und die Synthese von Substanzen, die das Herz-Kreislauf-System schützen, reguliert. Stickstoffmonoxid hemmt die Adhäsion der Blutplättchen und wirkt sich unter Beteiligung chemisch aktiver Blutmoleküle positiv auf den Sauerstofftransport durch die Erythrozyten aus. Deshalb ist Stickstoffmonoxid für die kardiologische Medizin und Wissenschaft von großem Interesse. Wissenschaftler auf dem Gebiet der Molekulargenetik und Mikrobiologie haben nachgewiesen, dass Stickstoffmonoxid intra- und interzelluläre Prozesse in menschlichen Zellen steuert. Viele Herzkrankheiten, koronare Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Thrombose und viele andere schwerwiegende Krankheiten werden durch eine Störung der physiologischen Prozesse verursacht. Diese können dank der Moleküle des Stickstoffoxids reguliert werden.

Außerdem unterstützt Stickstoffmonoxid die Funktion des Sauerstofftransports vom Hämoglobin in den Blutkreislauf. Dies ist ein grundlegender Prozess, um das reibungslose Funktionieren aller Zellen zu gewährleisten. Daher spielt Stickstoffmonoxid eine wichtige Rolle bei der Sauerstoffversorgung und der Aufrechterhaltung des Lebens im Gewebe. Stickstoffmonoxid ist ein Gefäßerweiterer. Es fördert die Entspannung der glatten Gefäßmuskulatur und ist am Schutz vor Krankheitserregern beteiligt. Stickstoffmonoxid ist an der Signalübertragung im Endothel der Blutgefäße beteiligt. Wenn sie mit Stickstoffmonoxid interagieren, signalisieren die Blutgefäße den Muskelzellen, sich zu entspannen und zu dehnen, was zu einem Druckabfall führt. Es ist auch ein guter Neurotransmitter, der den programmierten Zelltod und die Zellproliferation reguliert, was auch eine wichtige Rolle im Sekretions- und Fortpflanzungssystem spielt. Stickstoffmonoxid spielt eine wichtige Rolle bei der Auslösung und Aufrechterhaltung einfacher und komplexer Reaktionen in den Zellen.

Die wichtigsten Vorteile von B-Cardio

 • Unterstützung eines normalen Blutdrucks.
 • Synthese und Erhöhung des Stickstoffmonoxidspiegels im Körper.
 • Verringerung des Muskelkaters und schnelle Erholung.
 • Erhöhte Energie und Ausdauer bei körperlicher Aktivität.
 • Enthält weder Koffein noch Stimulanzien.
 • Mehr über die gesundheitlichen Vorteile

Ein Inhaltsstoff des B-Cardio-Produkts ist Rübenextrakt. Dieses Gemüse wurde von der Wissenschaft gut erforscht und hat sehr bedeutende positive Eigenschaften und Vorteile für die Gesundheit von Herz und Gefäßen. Rübenextrakt senkt den Blutdruck und reguliert die Arbeit des Herzens und der Blutgefäße. Die aktiven Mikroelemente des Rübenextrakts können die Bildung von Blutgerinnseln im Kreislaufsystem verhindern und die Ablagerung von schädlichen Fettablagerungen an den Wänden der Blutgefäße verhindern. Dieser gesunde Extrakt kann den schlechten Cholesterinspiegel senken und die Zusammensetzung des Blutes verbessern. Er enthält nicht nur Vitamine, die gut für unsere Gesundheit sind. Der Rübenextrakt enthält eine Gruppe von Verbindungen (Nitrate). Diese Bestandteile tragen, wenn sie vom Körper aufgenommen werden, zur Produktion von Stickstoffmonoxid bei. Dementsprechend erweitert Stickstoffmonoxid (NO) die Blutgefäße und senkt den Blutdruck. Es ist bekannt, dass Rübenextrakt in einigen Fällen die Leistungsfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten erhöht, insbesondere bei älteren Menschen. Inzwischen ist Stickstoffmonoxid nicht nur an der Regulierung des Drucks in den Blutgefäßen beteiligt, sondern überträgt auch chemische Signale an das Gehirn. Dies ist für das reibungslose Funktionieren des gesamten Körpers unerlässlich.

In BCARDIO wird Himbeerextrakt als natürliches Aroma verwendet. Neben dem angenehmen Geschmack enthält Himbeerextrakt Anthocyane und Polyphenole. Diese natürlichen Bestandteile der Beere haben entzündungshemmende Eigenschaften und wirken sich positiv auf das Kreislaufsystem aus. Diese Stoffe verringern das Risiko einer koronaren Herzerkrankung und können Menschen mit Verengungen der peripheren Arterien in den Beinen, Armen und im Kopf helfen.

B-Cardio Inhaltsstoffe:

 • Vitamin B12 (als Methylcobalamin) 500 mcg 229%.
 • Vitamin B6 (als Pyridoxin HCL) 1,2 mg 71%.
 • Vitamin B9 (als Folsäure) 250 mcg 104 %.
 • Vitamin C (Ascorbinsäure) 33 mg 37%
 • Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 2,3 mg 29%
 • Vitamin K1 1% 2 mg 17%
 • Kalium (als Kaliumnitrat)
 • L-Citrullin, L-Arginin, Kaliumnitrat, Weißdorn.
 • Magnesium (als Magnesiumoxid) 10 mg 1%
 • Rübenwurzel, Beeren, Beta-Cyclodextrin.

Verwendung des Produkts:

Mischen Sie einen Messlöffel (3 g) mit 8-14 Unzen Wasser nach Ihrem Geschmack und Ihrer Vorliebe.

Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, an einer Krankheit leiden, verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, stillen oder schwanger sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Einnahme dieses Medikaments Ihren Arzt zu konsultieren.

Außerhalb der Reichweite von Kindern an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, um maximale Frische zu erhalten.

Mehr über die Anwendung

Sie können B-CARDIO zu verschiedenen Zeiten einnehmen, je nach Ihrem Zweck. Sie können dieses Nahrungsergänzungsmittel nach Belieben morgens vor dem Start in den Tag einnehmen, oder Sie können dieses Produkt vor dem Training oder abends vor dem Schlafengehen einnehmen. Jede dieser Möglichkeiten hat positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Heilung.

Kurz gesagt, die morgendliche Einnahme von BCARDIO zur Erhöhung Ihres Stickstoffmonoxid (NO)-Spiegels gibt Ihnen zusätzliche Energie und eine ausgezeichnete Leistung während des ganzen Tages. Wenn Sie das Produkt vor dem Training einnehmen, entlasten Sie Ihr Herz und Ihre Blutgefäße zusätzlich. Durch die biochemischen Prozesse, die dabei ablaufen, beseitigt Ihr Körper die Stoffwechselabfälle, die sich während des Trainings in Ihren Muskeln ansammeln. Die Einnahme des Präparats am Abend vor dem Schlafengehen hilft, die Erholungsprozesse während des Schlafs aufrechtzuerhalten, indem es den Stickoxidspiegel erhöht, der zur Heilung des Herzens und der Blutgefäße beiträgt.

Das Produkt lässt sich gut mit anderen B-Epic-Ergänzungen kombinieren. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Arzt zu beraten. Diese Empfehlungen können hilfreich sein, bevor Sie natürliche Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Schließlich kennt nur Ihr Arzt Ihren Gesundheitszustand am besten, und er kann Ihnen zusätzliche Ratschläge und Empfehlungen geben.

Ursachen und Prävention von Herzkrankheiten.

Die Auswirkungen der Umwelt und der schädlichen Lebensfaktoren des Menschen zeigen sich in Form von erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Blutzuckerspiegel, erhöhten Blutfettwerten sowie dem Auftreten von Übergewicht. Im Laufe der Zeit und durch altersbedingte Veränderungen sammeln sich im Herzen und in den Blutgefäßen und Arterien eine Reihe von pathologischen Veränderungen an, die allmählich zu Störungen und Verschleißerscheinungen des Herzens und der Blutgefäße führen und die Voraussetzungen für die Entstehung von Herzkrankheiten schaffen. Probleme und Störungen in der Blutversorgung spiegeln sich nicht nur in Erkrankungen des Kreislaufsystems, sondern auch in anderen Organen und Systemen des Körpers wider.

Diese unerwünschten Faktoren können mit einer BCARDIO-Ergänzung minimiert werden. B-CARDIO hat entzündungshemmende und alterungshemmende Eigenschaften, die für die Erhaltung der Gesundheit und die Erholung von verschiedenen Belastungen nützlich sein können. Durch die Vorbeugung von Herz- und Gefäßkrankheiten wird das Risiko, in der Zukunft an Krankheiten zu erkranken, deutlich gesenkt und auch das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen in der Zukunft verringert. Die konsequente Einnahme von B-CARDIO ist der Schlüssel zur Maximierung der gesundheitlichen Vorteile für das Kreislaufsystem.

Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, brauchen Sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Gesundheit und eine regelmäßige Einnahme von B-Epic BCARDIO.

 

B-CARDIO | Bewertungen | Bestellen | Kaufen | Shop | Preis | Keto | BEPIC Online Shop

CZE

Zažijte B-CARDIO na vlastní kůži

Podrobnosti o produktu:

 • Malinový nápoj pro zdraví
 • Lékařem formulovaný NO Booster s technologií System Standard™
 • Patentovaná formule s L-argininem a L-citrulinem
 • 0 kalorií a bez cukru

Přínosy mohou zahrnovat:

 • Podpora zdravého krevního tlaku a kardiovaskulárního zdraví
 • Zvýšení energie a vytrvalosti bez kofeinu a stimulantů
 • Zlepšuje výkon při cvičení; skvělý předtréninkový efekt
 • Zmírňují bolestivost svalů a podporují rychlejší regeneraci

Přirozeně podpořte své zdraví a vitalitu! B-CARDIO je vytvořeno tak, aby podporovalo přirozenou schopnost vašeho těla produkovat oxid dusnatý (NO). Dosažení a udržení optimální hladiny NO je životně důležité pro zdravé tělo a zdravý život. Oxid dusnatý patří mezi nejdůležitější molekuly v lidském těle pro svou schopnost podporovat zdravý krevní oběh a zvyšovat výkonnost kardiovaskulárního systému. Ve skutečnosti může NO přinášet zdravotní výhody každému orgánovému systému v těle.

B-CARDIO je navrženo na základě nejnovějších výzkumů o fungování oxidu dusnatého. Lidské tělo má systém metabolických cest pro syntézu oxidu dusnatého; a když je tento systém plně funkční, vytváří synergii, která přináší pozoruhodné zdravotní výhody. U mnoha lidí je však v důsledku nedostatků v naší moderní stravě aktivní pouze část tohoto systému. Výsledkem je, že se naše tělo horečně snaží udržet zdraví, ale nemá plnou kapacitu k produkci potřebného oxidu dusnatého. Tato skutečnost a fakt, že hladina NO začíná klesat po třicátém roce života, vedla k dramatickému nárůstu kardiovaskulárních onemocnění a souvisejících chorob v celém západním průmyslovém světě.

Většina produktů s obsahem oxidu dusnatého na trhu dnes poskytuje pouze nutriční prekurzory pro část systému NO. Tyto produkty jsou postaveny na suplementaci L-argininem a ignorují nutriční potřeby systému jako celku. B-CARDIO však disponuje technologií System Standard™, která dodává všechny potřebné nutriční prekurzory pro pohon CELÉHO systému metabolických drah pro syntézu oxidu dusnatého!

B-CARDIO je doplněk pro zdravý kardiovaskulární systém

Nový produkt B-Cardio od společnosti B-Epic je určen k prevenci onemocnění a podpoře zdraví kardiovaskulárního systému (srdce a cév). B-CARDIO je přírodní nutraceutický doplněk pro udržení zdraví srdce, cév, tepen a snížení srdečních změn a patologií. Doplněk stravy BCARDIO s přírodním sladidlem z malinového extraktu má příjemnou chuť a podporuje remodelaci a obnovu cév. Díky speciální patentované technologii System Standard™ a novému unikátnímu složení dokáže doplněk stravy BCARDIO společnosti B-Epic spolehlivě chránit vaše cévy a srdce před stárnutím a různými onemocněními. B-CARDIO disponuje technologií System Standard™, která dodává potřebné nutriční prekurzory pro pohon celého systému metabolických drah pro syntézu oxidu dusnatého.

Nový doplněk stravy pro podporu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění vznikl díky vědeckým objevům a práci vědců v oblasti molekulární a buněčné biologie. Oběhový systém je jedním z nejdůležitějších systémů v lidském těle. Precizní činnost oběhového systému reguluje správné prokrvení všech systémů a orgánů našeho těla. V souladu s tím je kardiovaskulární systém zodpovědný za celkové zdraví. B-Cardio má široké možnosti prevence onemocnění tohoto důležitého systému a zlepšení fungování ostatních orgánů a systémů.

Přínosy B-Cardio

Díky revoluční technologii System Standard™ a složkám obsaženým v novém doplňku stravy B-Cardio budou moci dodatečně uvolněné molekuly oxidu dusnatého pronikat do endotelové výstelky cév, uvolňovat tepny a zlepšovat krevní oběh. V důsledku toho se sníží tlak a zlepší se prokrvení tkání. Výsledkem je snížení tlaku a zlepšení perfuze tkání. Do buněk je dodáváno potřebné množství kyslíku a živin a jsou z nich odstraňovány škodlivé toxiny. Oxid dusnatý podporuje rozšíření cév a zvyšuje obsah kyslíku v krvi, zabraňuje tvorbě krevních sraženin a snižuje škodlivé účinky stresových hormonů. Oxid dusnatý vzniká v těle působením určitých enzymů. Vnitřní produkce oxidu dusnatého je však často nedostatečná. Proto vědci vyvinuli přípravek B-CARDIO, který má schopnost vytvořit podmínky pro doplnění chybějících zásob oxidu dusnatého. Díky tomu může mít přípravek preventivní a příznivý vliv na některá oční onemocnění a Alzheimerovu chorobu. Rozšíření cév podporuje dobrý průtok krve obohacený o velké množství kyslíku do svalů, což může pomoci i při fyzickém tréninku. Každá nádobka tohoto výrobku (doplňku stravy) obsahuje také testovací proužky. Testovací proužky pomáhají pro pohodlné stanovení hladiny oxidu dusnatého v těle.

Malinový kardio nápoj (doplněk stravy) pro zdraví srdce a cév.

 • Doplněk byl vyvinut lékaři NO-booster.
 • Použitá speciální technologie System Standard™
 • Patentovaná formule L-argininu a L-citrulinu.
 • Bez kalorií / bez cukru.
 • VYROBENO V USA
 • Jak funguje oxid dusnatý

Kardiologové a vědci zkoumající oběhový systém prokázali, že oxid dusnatý reguluje relaxaci hladkého svalstva cév a syntézu látek, které chrání kardiovaskulární systém. Oxid dusnatý inhibuje adhezi krevních destiček a má pozitivní vliv na dodávku kyslíku erytrocyty za účasti chemicky aktivních molekul krve. Proto má oxid dusnatý velký význam pro kardiologickou medicínu a vědu. Vědci z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie prokázali, že oxid dusnatý řídí vnitrobuněčné a mezibuněčné procesy v lidských buňkách. Mnohé srdeční choroby, ischemická choroba srdeční, hypertenze, trombóza a mnoho dalších závažných onemocnění jsou způsobeny porušením fyziologických procesů. Které lze regulovat díky molekulám oxidu dusnatého.

Také oxid dusnatý podporuje funkci dodávání kyslíku z hemoglobinu do krevního oběhu. To je základní proces při zajišťování hladkého fungování všech buněk. Oxid dusnatý proto hraje hlavní roli v procesech okysličování a udržování života tkání. Oxid dusnatý je vazodilatátor. Podporuje relaxaci hladkého svalstva cév a podílí se na ochraně před patogeny. Oxid dusnatý se podílí na signalizaci v endotelu cév. Při interakci s oxidem dusnatým signalizují cévy svalovým buňkám, aby se uvolnily a roztáhly, což vede ke snížení tlaku. Je také dobrým neurotransmiterem, který reguluje programovanou buněčnou smrt a proliferaci, což hraje důležitou roli také v sekrečním a reprodukčním systému. Oxid dusnatý hraje důležitou roli při spouštění a udržování jednoduchých i složitých reakcí v buňkách.

Hlavní výhody přípravku B-Cardio

 • Podpora normálního krevního tlaku.
 • Syntéza a zvýšení hladiny oxidu dusnatého v těle.
 • Snížení bolestivosti svalů a rychlá regenerace.
 • Zvýšení energie a vytrvalosti při fyzické aktivitě.
 • Neobsahuje kofein ani stimulanty.
 • Více o zdravotních výhodách

Jednou ze složek přípravku B-Cardio je extrakt z červené řepy. Tato zelenina byla vědecky dobře prozkoumána a má velmi významné pozitivní vlastnosti a přínosy ovlivňující zdraví srdce a cév. Extrakt z červené řepy snižuje krevní tlak a reguluje činnost srdce a cév. Aktivní mikroprvky extraktu z červené řepy dokáží zabránit tvorbě krevních sraženin v oběhovém systému a eliminují usazování škodlivých tukových plátů na stěnách cév. Tento zdravý extrakt dokáže snížit hladinu špatného cholesterolu a zlepšit složení krve. Obsahuje nejen vitaminy, které jsou prospěšné pro naše zdraví. Extrakt z červené řepy obsahuje skupinu sloučenin (dusičnanů). Tyto složky po požití tělem přispívají k tvorbě oxidu dusnatého. V souladu s tím oxid dusnatý (NO) rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak. Je známo, že extrakt z červené řepy v některých případech zvyšuje výkonnost a kognitivní schopnosti, zejména u starších lidí. Přitom oxid dusnatý se podílí nejen na regulaci tlaku v cévách, ale také přenáší chemické signály do mozku. To je životně důležité pro správné fungování celého organismu.

V BCARDIO se používá extrakt z malin jako přírodní příchuť. Kromě příjemné chuti obsahují extraktové maliny antokyany a polyfenoly. Tyto přírodní složky bobulí mají protizánětlivé vlastnosti a příznivě působí na oběhový systém. Tyto látky snižují riziko ischemické choroby srdeční a mohou pomoci lidem se zúžením periferních tepen v nohou, rukou a hlavě.

Složení B-Cardio:

 • Vitamin B12 (jako methylkobalamin) 500 mcg 229 %.
 • Vitamin B6 (jako pyridoxin HCL) 1,2 mg 71 %.
 • Vitamin B9 (jako kyselina listová) 250 mcg 104%
 • Vitamin C (kyselina askorbová) 33 mg 37 %
 • Vitamin D3 (jako cholekalciferol) 2,3 mg 29 %
 • Vitamin K1 1% 2 mg 17%
 • Draslík (jako dusičnan draselný)
 • L-citrulin, L-arginin, dusičnan draselný, hloh.
 • Hořčík (jako oxid hořečnatý) 10 mg 1%
 • Kořen červené řepy, bobule, beta cyklodextrin.

Použití výrobku:

Smíchejte jednu odměrku (3 g) s 8-14 uncemi vody podle své chuti a preferencí.

Pokud je vám méně než 18 let, máte zdravotní potíže nebo užíváte léky na předpis, kojíte nebo jste těhotná, doporučujeme vám, abyste se před použitím tohoto přípravku poradila se svým lékařem.

Uchovávejte mimo dosah dětí na chladném a suchém místě, aby byla zachována maximální čerstvost.

Více informací o použití

Přípravek B-CARDIO můžete užívat v různých časech v závislosti na účelu užívání. Tento doplněk stravy můžete užívat podle potřeby, ráno před začátkem dne, nebo můžete tento přípravek užívat před tréninkem, případně večer před spaním. Každá z těchto možností má pozitivní možnosti pro vaše zdraví a uzdravení.

Stručně řečeno, užívání doplňku stravy BCARDIO ráno pro zvýšení hladiny oxidu dusnatého (NO) vám dodá extra energii a vynikající výkon po celý den. Užíváním přípravku před tréninkem zmírníte další zátěž na srdce a cévy. Díky probíhajícím biochemickým procesům vaše tělo odstraňuje metabolický odpad, který se během cvičení hromadí ve svalech. Užívání doplňku večer před spaním pomáhá udržovat regenerační procesy během spánku zvýšením hladiny oxidu dusnatého, který přispívá k ozdravení srdce a cév.

Přípravek dobře spolupracuje s dalšími doplňky stravy B-Epic. Další postup doporučujeme konzultovat s lékařem. Tato doporučení mohou být užitečná před použitím jakýchkoli přírodních doplňků. Koneckonců pouze váš lékař zná nejlépe ze všech váš zdravotní stav a může vám poskytnout další rady a doporučení.

Příčiny a prevence srdečních onemocnění.

Vliv prostředí a životních škodlivých faktorů člověka se projevuje v podobě zvýšeného krevního tlaku, zvýšené hladiny glukózy v krvi, zvýšené hladiny lipidů v krvi a také výskytem nadváhy. V průběhu času a změn souvisejících s věkem se v srdci a cévách a tepnách hromadí řada patologických změn, které postupně vedou k poruchám a opotřebení srdce a cév a vytvářejí předpoklady pro vznik srdečních onemocnění. Veškeré problémy a poruchy v zásobování krví se projevují nejen nemocemi oběhového systému, ale i dalších orgánů a systémů těla.

Tyto nežádoucí faktory lze minimalizovat pomocí doplňku stravy BCARDIO. B-CARDIO má protizánětlivé a protistárnoucí účinky, které mohou být užitečné pro udržení zdraví a zotavení po různých zátěžích. Prevence onemocnění srdce a cév výrazně sníží riziko vzniku onemocnění v budoucnu a také sníží riziko infarktu a mrtvice v budoucnu. Důsledné užívání přípravku B-CARDIO je klíčem k maximalizaci přínosů pro zdraví oběhového systému.

K prevenci kardiovaskulárních onemocnění potřebujete zodpovědný přístup ke svému zdraví a pravidelný příjem doplňku stravy BCARDIO B-Epic.

 

B-CARDIO | recenze | objednat | koupit | obchod | cena | keto | BEPIC internetový obchod

POL

Przekonaj się sam o działaniu B-CARDIO

Szczegóły produktu:

 • Malinowy napój zdrowotny Cardio
 • Formułowany przez lekarzy NO Booster z Technologią System Standard™.
 • Zastrzeżona formuła z L-Argininą i L-Citrulliną
 • 0 kalorii i bez cukru

Korzyści mogą obejmować:

 • Wspieranie zdrowego ciśnienia krwi i zdrowia układu sercowo-naczyniowego
 • Zwiększenie energii i wytrzymałości bez kofeiny lub stymulantów
 • Zwiększenie wydajności ćwiczeń; doskonały przed treningiem
 • Łagodzi bolesność mięśni i przyspiesza regenerację

Naturalnie wzmacnia twoje zdrowie i witalność! B-CARDIO zostało stworzone, by wspierać naturalną zdolność organizmu do produkcji tlenku azotu (NO). Osiągnięcie i utrzymanie optymalnego poziomu NO jest niezwykle ważne dla zdrowego ciała i zdrowego życia. Tlenek azotu jest jedną z najważniejszych cząsteczek w ludzkim organizmie ze względu na jego zdolność do promowania zdrowego krążenia i zwiększania wydolności układu sercowo-naczyniowego. W rzeczywistości NO może przynieść korzyści zdrowotne każdemu systemowi narządów w organizmie.

B-CARDIO zostało opracowane na podstawie najnowszych badań dotyczących funkcjonowania tlenku azotu. Organizm ludzki posiada system szlaków metabolicznych do syntezy tlenku azotu; a kiedy system ten jest w pełni funkcjonalny, tworzy synergię, która przynosi niezwykłe korzyści zdrowotne. Jednak dla wielu ludzi tylko część tego systemu jest aktywna z powodu niedoborów w naszej współczesnej diecie. W rezultacie, nasze ciała gorączkowo próbują utrzymać zdrowie, ale brakuje im pełnej zdolności do produkcji potrzebnego tlenku azotu. To, plus fakt, że nasz poziom NO zaczyna spadać po 30 roku życia, doprowadziło do dramatycznego wzrostu zachorowań na choroby układu krążenia i choroby z nimi związane w zachodnim uprzemysłowionym świecie.

Większość produktów z tlenkiem azotu dostępnych obecnie na rynku dostarcza jedynie prekursorów odżywczych dla części systemu NO. Produkty te są zbudowane wokół suplementacji L-Argininą i ignorują potrzeby żywieniowe całego systemu. Ale B-CARDIO posiada technologię System Standard™, która dostarcza wszystkich niezbędnych prekursorów odżywczych do napędzania CAŁEGO systemu szlaków metabolicznych do syntezy tlenku azotu!

B-Cardio to suplement dla zdrowego układu sercowo-naczyniowego

Nowy produkt B-Cardio firmy B-Epic został opracowany w celu zapobiegania chorobom i wspierania zdrowia układu sercowo-naczyniowego (serca i naczyń krwionośnych). B-CARDIO to naturalny suplement nutraceutyczny, który utrzymuje w zdrowiu serce, naczynia krwionośne, tętnice oraz ogranicza zmiany i patologie kardiologiczne. Suplement BCARDIO z naturalnym słodzikiem z ekstraktu z malin smakuje wyśmienicie i sprzyja przebudowie i odbudowie naczyń krwionośnych. Dzięki specjalnej, opatentowanej technologii System Standard™ i nowej, unikalnej formule, suplement BCARDIO firmy B-Epic może niezawodnie chronić Twoje naczynia krwionośne i serce przed starzeniem się i różnymi chorobami. B-CARDIO posiada technologię System Standard™, która dostarcza niezbędnych prekursorów odżywczych napędzających cały system szlaków metabolicznych do syntezy tlenku azotu.

Nowy suplement wspomagający i zapobiegający chorobom układu sercowo-naczyniowego powstał dzięki odkryciom naukowym i pracy naukowców z dziedziny biologii molekularnej i komórkowej. Układ krążenia jest jednym z najważniejszych układów w organizmie człowieka. Precyzyjna praca układu krążenia reguluje prawidłowy dopływ krwi do wszystkich układów i narządów naszego ciała. W związku z tym, układ krążenia odpowiada za ogólny stan zdrowia. B-Cardio posiada szeroki wachlarz możliwości zapobiegania chorobom tego ważnego układu oraz poprawy funkcjonowania innych narządów i układów.

Korzyści wynikające z zastosowania B-Cardio

Dzięki rewolucyjnej technologii System Standard™ oraz składnikom zawartym w nowym suplemencie B-Cardio, dodatkowo uwolnione cząsteczki tlenku azotu będą w stanie przeniknąć do śródbłonka naczyń krwionośnych, rozkurczając tętnice i poprawiając krążenie krwi. W efekcie obniża się ciśnienie i poprawia perfuzja tkanek. W rezultacie ciśnienie obniża się, a perfuzja tkanek ulega poprawie. Wymagana ilość tlenu i składników odżywczych jest dostarczana do komórek, eliminując z nich szkodliwe toksyny. Tlenek azotu sprzyja rozszerzeniu naczyń krwionośnych i zwiększa zawartość tlenu we krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów i zmniejsza szkodliwe działanie hormonów stresu. Tlenek azotu jest wytwarzany w organizmie w wyniku działania pewnych enzymów. Jednak wewnętrzna produkcja tlenku azotu jest często niewystarczająca. Dlatego naukowcy opracowali preparat B-CARDIO, który ma zdolność tworzenia warunków do uzupełniania brakujących rezerw tlenku azotu. Dzięki temu preparat może mieć działanie profilaktyczne i korzystnie wpływać na niektóre choroby oczu oraz chorobę Alzheimera. Rozszerzenie naczyń krwionośnych sprzyja dobremu przepływowi krwi, wzbogaconej o dużą ilość tlenu do mięśni, co może być również pomocne przy treningu fizycznym. Każdy kanister tego produktu (suplementu) zawiera również paski testowe. Paski testowe pomagają w wygodnym oznaczaniu poziomu tlenku azotu w organizmie.

Malinowy napój cardio (suplement) dla zdrowia serca i naczyń.

 • Suplement został opracowany przez lekarzy NO-booster.
 • Specjalna technologia zastosowana w System Standard™.
 • Opatentowana formuła L-argininy i L-kitruliny.
 • Bez kalorii / bez cukru.
 • MADE IN USA
 • Jak działa Tlenek Azotu

Kardiolodzy i naukowcy badający układ krążenia dowiedli, że tlenek azotu reguluje relaksację mięśni gładkich naczyń krwionośnych i syntezę substancji, które chronią układ sercowo-naczyniowy. Tlenek azotu hamuje przyleganie płytek krwi i ma pozytywny wpływ na dostarczanie tlenu przez erytrocyty przy udziale aktywnych chemicznie cząsteczek krwi. Dlatego też tlenek azotu cieszy się dużym zainteresowaniem medycyny i nauki kardiologicznej. Naukowcy z dziedziny genetyki molekularnej i mikrobiologii dowiedli, że tlenek azotu kontroluje procesy wewnątrzkomórkowe i międzykomórkowe w komórkach ludzkich. Wiele chorób serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica i wiele innych poważnych chorób jest spowodowanych naruszeniem procesów fizjologicznych. Które mogą być regulowane dzięki cząsteczkom tlenku azotu.

Tlenek azotu wspomaga również funkcję dostarczania tlenu z hemoglobiny do krwiobiegu. Jest to podstawowy proces w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania wszystkich komórek. Dlatego też tlenek azotu odgrywa wiodącą rolę w procesach dotleniania i podtrzymywania życia tkanek. Tlenek azotu jest środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne. Sprzyja rozkurczowi mięśni gładkich naczyń krwionośnych i bierze udział w ochronie przed patogenami. Tlenek azotu jest zaangażowany w sygnalizację w śródbłonku naczyń krwionośnych. Kiedy oddziałują one z tlenkiem azotu, naczynia krwionośne sygnalizują komórkom mięśniowym, aby się rozluźniły i rozciągnęły, co prowadzi do spadku ciśnienia. Jest to również dobry neuroprzekaźnik, regulujący zaprogramowaną śmierć i proliferację komórek, który odgrywa również ważną rolę w układzie wydzielniczym i rozrodczym. Tlenek azotu odgrywa ważną rolę w wyzwalaniu i podtrzymywaniu prostych i złożonych reakcji w komórkach.

Główne zalety B-Cardio

 • Wspomaganie prawidłowego ciśnienia krwi.
 • Synteza i podniesienie poziomu tlenku azotu w organizmie.
 • Zmniejszenie bolesności mięśni i szybka regeneracja.
 • Zwiększona energia i wytrzymałość podczas wysiłku fizycznego.
 • Nie zawiera kofeiny ani środków pobudzających.
 • Więcej o korzyściach zdrowotnych

Jednym ze składników produktu B-Cardio jest ekstrakt z buraka. Warzywo to zostało dobrze przebadane przez naukę i ma bardzo istotne pozytywne właściwości i korzyści wpływające na zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Wyciąg z buraka obniża ciśnienie krwi i reguluje pracę serca i naczyń krwionośnych. Aktywne mikroelementy ekstraktu z buraka mogą zapobiegać tworzeniu się skrzepów krwi w układzie krwionośnym, eliminując odkładanie się szkodliwych blaszek tłuszczowych na ściankach naczyń krwionośnych. Ten zdrowy ekstrakt może obniżyć poziom złego cholesterolu i poprawić skład krwi. Zawiera nie tylko witaminy, które są korzystne dla naszego zdrowia. Ekstrakt z buraka zawiera grupę związków (azotanów). Składniki te, po spożyciu przez organizm, przyczyniają się do produkcji tlenku azotu. Odpowiednio, tlenek azotu (NO) rozszerza naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi. Ekstrakt z buraka jest znany z tego, że w niektórych przypadkach zwiększa wydajność i zdolności poznawcze, zwłaszcza u osób starszych. Tymczasem tlenek azotu jest nie tylko zaangażowany w regulację ciśnienia w naczyniach krwionośnych, ale także przekazuje sygnały chemiczne do mózgu. Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

W BCARDIO zastosowano ekstrakt z malin jako naturalny aromat. Oprócz przyjemnego smaku, ekstrakt z malin zawiera antocyjany i polifenole. Te naturalne składniki jagód mają właściwości przeciwzapalne i korzystnie wpływają na układ krwionośny. Substancje te zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca i mogą pomóc osobom ze zwężeniem tętnic obwodowych w nogach, rękach i głowie.

Składniki B-Cardio:

 • Witamina B12 (jako metylokobalamina) 500 mcg 229%.
 • Witamina B6 (jako pirydoksyna HCL) 1,2 mg 71%
 • Witamina B9 (jako kwas foliowy) 250 mcg 104%
 • Witamina C (kwas askorbinowy) 33 mg 37%
 • Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu) 2,3 mg 29%
 • Witamina K1 1% 2 mg 17%
 • Potas (jako azotan potasu)
 • L-Citrulina, L-Arginina, Azotan potasu, Głóg.
 • Magnez (jako Tlenek Magnezu) 10 mg 1%
 • Korzeń buraka, jagody, Beta Cyklodekstryna.

Zastosowanie produktu:

Wymieszać jedną miarkę (3 g) z 8-14 uncji wody do smaku i preferencji.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, jesteś w stanie chorobowym, przyjmujesz leki na receptę, karmisz piersią lub jesteś w ciąży, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem tego leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym i suchym miejscu, aby zachować maksymalną świeżość.

Więcej o stosowaniu

B-CARDIO można przyjmować o różnych porach w zależności od celu. Możesz przyjmować ten suplement tak jak chcesz, rano przed rozpoczęciem dnia, możesz też zażywać ten produkt przed treningiem lub wieczorem przed snem. Każda z tych opcji ma pozytywne możliwości dla Twojego zdrowia i uzdrowienia.

Krótko mówiąc, przyjmowanie suplementu BCARDIO rano w celu zwiększenia poziomu tlenku azotu (NO) zapewni Ci dodatkową energię i doskonałą wydajność przez cały dzień. Przyjmując produkt przed treningiem, odciążasz dodatkowo serce i naczynia krwionośne. Dzięki zachodzącym procesom biochemicznym, Twój organizm eliminuje odpady metaboliczne, które gromadzą się w mięśniach podczas ćwiczeń. Przyjmowanie suplementu wieczorem przed snem wspomaga utrzymanie procesów regeneracyjnych podczas snu poprzez zwiększenie poziomu tlenku azotu, który przyczynia się do uzdrowienia serca i naczyń krwionośnych.

Produkt dobrze współdziała z innymi suplementami B-Epic. Zalecamy dalszą konsultację z lekarzem. Zalecenia te mogą być pomocne przed zastosowaniem jakichkolwiek naturalnych suplementów. W końcu tylko lekarz zna najlepiej stan zdrowia i może udzielić dodatkowych porad i zaleceń.

Przyczyny i zapobieganie chorobom serca.

Wpływ środowiska i czynników szkodliwych dla życia człowieka objawia się w postaci podwyższonego ciśnienia krwi, podwyższonego poziomu glukozy we krwi, podwyższonego poziomu lipidów we krwi, a także pojawienia się nadmiernej masy ciała. Wraz z upływem czasu i zmianami związanymi z wiekiem, w sercu oraz naczyniach krwionośnych i tętnicach gromadzi się szereg zmian patologicznych, które stopniowo prowadzą do zaburzeń i zużycia serca i naczyń krwionośnych, stwarzając warunki wstępne do rozwoju chorób serca. Wszelkie problemy i zaburzenia w ukrwieniu odbijają się nie tylko na chorobach układu krążenia, ale także innych narządów i układów organizmu.

Te niepożądane czynniki można zminimalizować stosując suplementację BCARDIO. B-CARDIO posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe, które mogą być przydatne w utrzymaniu zdrowia i regeneracji po różnych stresach. Zapobieganie chorobom serca i naczyń znacznie zmniejszy ryzyko rozwoju chorób w przyszłości, a także zmniejszy ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu w przyszłości. Konsekwentne stosowanie produktu B-CARDIO jest kluczem do maksymalizacji korzyści zdrowotnych dla układu krążenia.

Aby zapobiegać chorobom układu krążenia, należy odpowiedzialnie podchodzić do swojego zdrowia i regularnie przyjmować suplement BCARDIO z B-Epic.

 

B-CARDIO | opinie | zamówienie | kupno | sklep | cena | keto | sklep internetowy BEPIC

SWE

Upplev B-CARDIO själv

Produktinformation:

 • Hallon Cardio Health Drink
 • Doktorformulerad NO-booster med System Standard™-teknik
 • Proprietär formel med L-argininin och L-Citrullin
 • 0 kalorier och sockerfri

Fördelar kan inkludera:

 • Stödjer hälsosamt blodtryck och kardiovaskulär hälsa
 • Öka energi och uthållighet utan koffein eller stimulantia.
 • Förbättra träningsresultatet; utmärkt före träning.
 • Lindrar muskelömhet och främjar snabbare återhämtning.

Öka din hälsa och vitalitet på ett naturligt sätt! B-CARDIO är formulerad för att stödja kroppens naturliga förmåga att producera kväveoxid (NO). Att uppnå och bibehålla optimala NO-nivåer är livsviktigt för en frisk kropp och ett hälsosamt liv. Kväveoxid är bland de viktigaste molekylerna i människokroppen för sin förmåga att främja en sund cirkulation och förbättra kardiovaskulär prestanda. Faktum är att NO kan ge hälsofördelar till varje organsystem i kroppen.

B-CARDIO är utformad utifrån den senaste forskningen om hur kväveoxid fungerar. Människokroppen har ett system av metaboliska vägar för att syntetisera kväveoxid; och när detta system är fullt fungerande skapar det en synergi som ger anmärkningsvärda hälsofördelar. För många människor är dock bara en del av detta system aktivt på grund av brister i vår moderna kost. Som ett resultat av detta försöker våra kroppar frenetiskt att upprätthålla hälsan men saknar den fulla kapaciteten att producera den nödvändiga kväveoxiden. Detta, plus det faktum att våra NO-nivåer börjar sjunka efter 30 års ålder, har lett till en dramatisk ökning av hjärt- och kärlsjukdomar och relaterade sjukdomar i hela den västerländska industrialiserade världen.

De flesta kväveoxidprodukter som finns på marknaden idag ger endast näringsmässiga prekursorer för en del av NO-systemet. Dessa produkter är uppbyggda kring L-arginintillskott och ignorerar näringsbehovet för systemet som helhet. Men B-CARDIO har System Standard™ Technology som levererar alla nödvändiga näringsmässiga prekursorer för att driva HELA systemet av metaboliska vägar för kväveoxidsyntes!

B-Cardio är ett kosttillskott för ett friskt hjärt- och kärlsystem.

Den nya produkten B-Cardio från B-Epic är utformad för att förebygga sjukdomar och stödja kardiovaskulär hälsa (hjärta och kärl). B-CARDIO är ett naturligt nutraceutiskt tillskott för att bibehålla hälsan i hjärtat, blodkärlen, artärerna och minska hjärtförändringar och patologier. BCARDIO-tillägget med naturligt sötningsmedel från hallonextrakt smakar gott och främjar kärlomvandling och återställande. Tack vare en speciell patenterad teknik System Standard™ och en ny unik formel kan BCARDIO-tillägget från B-Epic tillförlitligt skydda blodkärlen och hjärtat mot åldrande och olika sjukdomar. B-CARDIO har System Standard™-teknik som levererar de nödvändiga näringsmässiga prekursorerna för att driva hela systemet av metaboliska vägar för kväveoxidsyntes.

Ett nytt tillskott för kardiovaskulärt stöd och förebyggande arbete skapades tack vare vetenskapliga upptäckter och arbetet av forskare inom molekylär- och cellbiologi. Cirkulationssystemet är ett av de viktigaste systemen i människokroppen. Det exakta arbetet i cirkulationssystemet reglerar den korrekta blodtillförseln till alla system och organ i vår kropp. Följaktligen är det kardiovaskulära systemet ansvarigt för den allmänna hälsan. B-Cardio har ett brett utbud av möjligheter att förebygga sjukdomar i detta viktiga system och förbättra funktionen hos andra organ och system.

Fördelar med B-Cardio

Tack vare den revolutionerande tekniken System Standard™ och de ingredienser som ingår i det nya tillskottet B-Cardio kommer ytterligare frigjorda kväveoxidmolekyler att kunna tränga in i blodkärlens endoteliska slemhinnor, slappna av i artärerna och förbättra blodcirkulationen. Som ett resultat av detta minskar trycket och vävnadsperfusionen förbättras. Som ett resultat minskar trycket och vävnadsperfusionen förbättras. Den nödvändiga mängden syre och näringsämnen tillförs cellerna och skadliga gifter elimineras från dem. Kväveoxid främjar vasodilatation och ökar syrehalten i blodet, förebygger blodproppar och minskar de skadliga effekterna av stresshormoner. Kväveoxid produceras i kroppen genom verkan av vissa enzymer. Den interna produktionen av kväveoxid är dock ofta otillräcklig. Därför har forskare utvecklat en produkt, B-CARDIO, med förmågan att skapa förutsättningar för att komplettera de saknade reserverna av kväveoxid. Tack vare detta kan produkten ha en förebyggande och gynnsam effekt på vissa ögonsjukdomar och Alzheimers sjukdom. Utvidgning av blodkärlen främjar ett bra blodflöde, berikat med en stor mängd syre i musklerna, vilket också kan hjälpa till vid fysisk träning. Varje behållare av denna produkt (tillskott) innehåller också testremsor. Testremsor hjälper till att bekvämt bestämma kväveoxidnivåerna i kroppen.

Hallon cardio drink (tillägg) för hjärt- och kärlhälsa.

 • Tillägget har utvecklats av läkare NO-booster.
 • Särskild teknik som används System Standard™
 • Patenterad formel L-arginin och L-citrullin.
 • Inga kalorier / inget socker.
 • TILLVERKAD I USA
 • Hur kväveoxid fungerar

Kardiologer och forskare som studerar cirkulationssystemet har bevisat att kväveoxid reglerar avslappningen av kärlens glatta muskler och syntesen av ämnen, som skyddar det kardiovaskulära systemet. Kväveoxid hämmar trombocytadhäftning och har en positiv effekt på erytrocyternas syretillförsel med deltagande av kemiskt aktiva blodmolekyler. Därför är kväveoxid av stort intresse för kardiologisk medicin och vetenskap. Forskare inom molekylärgenetik och mikrobiologi har bevisat att kväveoxid styr intracellulära och intercellulära processer i mänskliga celler. Många hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, trombos och många andra allvarliga sjukdomar orsakas av en kränkning av fysiologiska processer. Som kan regleras tack vare kväveoxidmolekylerna.

Dessutom stöder kväveoxid funktionen att leverera syre från hemoglobin till blodomloppet. Detta är den grundläggande processen för att säkerställa att alla celler fungerar smidigt. Därför spelar kväveoxid en ledande roll i processerna för syresättning och upprätthållande av vävnadernas liv. Kväveoxid är en vasodilator. Den främjar avslappning av glatt muskulatur i kärlen och är involverad i skyddet mot patogener. Kväveoxid är involverad i signalering i blodkärlens endotel. När de interagerar med kväveoxid signalerar blodkärlen till muskelcellerna att slappna av och sträcka ut sig, vilket leder till att trycket sjunker. Det är också en bra neurotransmittor som reglerar programmerad celldöd och proliferation, vilket också spelar en viktig roll i sekretoriska och reproduktiva system. Kväveoxid spelar en viktig roll för att utlösa och upprätthålla enkla och komplexa reaktioner i cellerna.

De viktigaste fördelarna med B-Cardio

 • Stöd för ett normalt blodtryck.
 • Syntes och höjning av kväveoxidnivåerna i kroppen.
 • Minskning av muskelvärk och snabb återhämtning.
 • Ökad energi och uthållighet under fysisk aktivitet.
 • Innehåller inte koffein eller stimulantia.
 • Mer om hälsofördelar

En ingrediens i B-Cardio produkten är betextrakt. Denna grönsak har undersökts väl av vetenskapen och har mycket betydande positiva egenskaper och fördelar som påverkar hälsan hjärta och kärl. Betextrakt sänker blodtrycket och reglerar hjärtats och blodkärlens arbete. Aktiva mikroelement i betextrakt kan förhindra bildandet av blodproppar i cirkulationssystemet och eliminera avlagringen av skadliga fettplack på blodkärlens väggar. Detta hälsosamma extrakt kan sänka nivåerna av dåligt kolesterol och förbättra blodets sammansättning. Det innehåller inte bara vitaminer som är bra för vår hälsa. Betextraktet innehåller en grupp föreningar (nitrater). Dessa komponenter bidrar, när de intas av kroppen, till produktionen av kväveoxid. Följaktligen vidgar kväveoxid (NO) blodkärlen och sänker blodtrycket. Betextrakt är känt för att öka prestationsförmågan och den kognitiva förmågan i vissa fall, särskilt hos äldre personer. Samtidigt är kväveoxid inte bara inblandad i regleringen av trycket i blodkärlen utan överför också kemiska signaler till hjärnan. Detta är viktigt för att hela kroppen ska fungera korrekt.

I BCARDIO används extrakt av hallon som en naturlig smak. Förutom den behagliga smaken innehåller extrakt av hallon antocyaniner och polyfenoler. Dessa naturliga komponenter i bäret har antiinflammatoriska egenskaper och har en gynnsam effekt på cirkulationssystemet. Dessa ämnen minskar risken för kranskärlssjukdom och kan hjälpa personer med förträngning av de perifera artärerna i benen, armarna och huvudet.

B-Cardio Ingredienser:

 • Vitamin B12 (som metylkobalamin) 500 mcg 229%
 • Vitamin B6 (som pyridoxin HCL) 1,2 mg 71 %.
 • Vitamin B9 (som folsyra) 250 mcg 104%
 • C-vitamin (askorbinsyra) 33 mg 37 %.
 • Vitamin D3 (som kolekalciferol) 2,3 mg 29 %.
 • K1-vitamin 1 % 2 mg 17 %
 • Kalium (som kaliumnitrat)
 • L-Citrullin, L-argininin, kaliumnitrat, hagtorn.
 • Magnesium (som magnesiumoxid) 10 mg 1%
 • Rödbetor, bär, betacyklodextrin.

Användning av produkten:

Användning: Blanda en skopa (3 g) med 8-14 ounces vatten enligt din smak och önskemål.

Om du är under 18 år eller har ett medicinskt tillstånd eller tar receptbelagda läkemedel ammar eller är gravid, rekommenderar vi att du rådgör med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Förvara utom räckhåll för barn på en sval och torr plats för att bevara maximal fräschör.

Mer om användning

Du kan ta B-CARDIO vid olika tidpunkter beroende på ditt syfte. Du kan ta detta tillskott som du vill, på morgonen innan dagen börjar, eller så kan du ta denna produkt före träning eller på kvällen innan du går till sängs. Var och en av dessa alternativ har positiva möjligheter för din hälsa och läkning.

Kort sagt, om du tar ett BCARDIO-tillskott på morgonen för att öka dina kväveoxidnivåer (NO) kommer du att få extra energi och utmärkta prestationer under hela dagen. Om du tar produkten före träning avlastar du extra stress på hjärtat och blodkärlen. På grund av de biokemiska processer som äger rum eliminerar din kropp det metaboliska avfall som byggs upp i musklerna under träning. Om du tar tillskottet på kvällen före sänggåendet hjälper du till att upprätthålla återhämtningsprocesserna under sömnen genom att öka nivån av kväveoxid, vilket bidrar till läkning av hjärta och blodkärl.

Produkten fungerar bra tillsammans med andra B-Epic-tillskott. Vi rekommenderar att du rådgör vidare med din läkare. Dessa rekommendationer kan vara till hjälp innan några naturliga kosttillskott används. När allt kommer omkring är det bara din läkare som bäst känner till ditt hälsotillstånd och han kan ge dig ytterligare råd och rekommendationer.

Orsaker till och förebyggande av hjärtsjukdomar.

Effekten av miljön och livets skadliga faktorer hos personen manifesteras i form av ökat blodtryck, ökade blodglukosnivåer, ökade blodfettnivåer samt uppkomsten av övervikt. Med tiden och åldersrelaterade förändringar ackumulerar hjärtat och blodkärlen och artärerna ett antal patologiska förändringar, som gradvis leder till störningar och slitage av hjärtat och blodkärlen, vilket skapar förutsättningar för utveckling av hjärtsjukdomar. Eventuella problem och störningar i blodtillförseln återspeglas inte bara av sjukdomar i cirkulationssystemet utan även av andra organ och system i kroppen.

Dessa oönskade faktorer kan minimeras med ett BCARDIO-tillskott. B-CARDIO har antiinflammatoriska och åldrande egenskaper som kan vara användbara för att bibehålla hälsan och återhämta sig från olika påfrestningar. Förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar minskar avsevärt risken för att utveckla sjukdomar i framtiden och minskar även risken för hjärtattacker och stroke i framtiden. Konsekvent användning av B-CARDIO-produkten är nyckeln till att maximera hälsofördelarna för cirkulationssystemet.

För att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar krävs en ansvarsfull inställning till din hälsa och ett regelbundet intag av BCARDIO-tillskott av B-Epic.

 

B-CARDIO | recensioner | beställning | köp | butik | pris | keto | BEPIC webbutik

ACCELER8

Product Details:

 • Combo of Two Synergistic Health Supplements
 • ACCELER8 RESTORE Contains Prebiotics, Probiotics, and Enzymes
 • ACCELER8 SLEEP (white capsule) Contains Herbal Extracts and Other Natural Substances
 • Made with Natural Ingredients with Health-Enhancing Properties

Experience ACCELER8 for Yourself

 

For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

Product Details:

 • Combo of Two Synergistic Health Supplements
 • ACCELER8 RESTORE Contains Prebiotics, Probiotics, and Enzymes
 • ACCELER8 SLEEP (white capsule) Contains Herbal Extracts and Other Natural Substances
 • Made with Natural Ingredients with Health-Enhancing Properties

Benefits May Include:

 • Supports Healthy Weight Management
 • Naturally Cleanses and Detoxifies the Body
 • Replenishes Healthy Bacteria in Gut Microbiome
 • Promotes Mental and Physical Relaxation
 • Aids in Falling Asleep Faster and Sleeping More Soundly

What if you could manage weight naturally and effortlessly while fast sleep! ACCELER8 is a unique combo pack of two advanced health supplements (RESTORE and SLEEP) that work synergistically to support the body in naturally restoring and maintaining a holistic healthy state. Both supplements are made with potent, natural ingredients selected for their known health-enhancing properties, including aiding weight management, relaxation, and sleep.

The ACCELER8 RESTORE has a gentle detoxing effect that naturally cleanses the body, so it is better empowered to restore itself to an optimal balance. It is also packed with beneficial bacteria to help replenish the gut microbiome, which is vital for overall health and strong digestive and immune systems.

The ACCELER8 SLEEP has a natural soothing effect that may help the body fall asleep faster, sleep more soundly, and wake without grogginess. It contains natural substances that have been shown to help lower cortisol and balance serotonin levels, which may cause the body and mind to feel more relaxed and promotes improved sleep quality.

 • The effective and safe weight loss, even during sleep.
 • Cleansing of tissues and detox of digestive organs.
 • Normalization of metabolic processes at the cellular level.
 • General improvement and rejuvenation of organism.
 • Strengthening and improvement of sleep, victory over insomnia.
 • Depression of stress and anxiety levels.
 • Normalization of weight during daytime and nighttime.
 • Suitable even for pregnant women!
 • Strengthens the nervous system.
 • Cleanses the digestive system from toxins.
 • Supports a healthy gut microbiome.
 • Relieves the state of anxiety.

Acceler8 pills are safe, natural supplements intended for normalization of digestion and delicate whole body detox and weight loss. The Acceler8 pills by B-Epic helps eliminate stress and remove insomnia and improve health and sleep quality. The leading scientists of the USA created these unique Acceler8 pills on the basis of vegetable components and live useful bacteria!

Acceler8 pills (capsules) by B-Epic are the revolutionary supplement in microbiology and medicine. Live bacteria in Acceler8 supplement are capable not just to replace antibiotics and medicine, but also to lay a way to health for any inhabitant of the planet! Now each person can use these unique B-Epic pills and can cleanse the body from toxins, calm nerves and lose weight and find good health for many years! It is important to understand that pills Acceler8 are not only an agent for weight loss. B-Epic Acceler8 capsules come in two types of unique natural supplements available in purple (Restore) and white (Sleep) pills.

Acceler8 is a natural product (supplement) that allows your body to heal without medication and get rid of health problems. Your sleep will become sound and healthy and your weight will return to the correct biological norm. Lose extra kilos naturally during a healthy sleep using an Acceler8 product (pills) of B-Epic. Get physical and psychological relaxation of high quality for your body, brain and nervous system. Replenish your supply of beneficial bacteria to keep your digestive system working well. Get your body safely detoxified harmful toxins every day. Bring your weight to the correct norm without effort and persistent physical exertion.

A pack content

Each pack (cardboard box) of a product of Acceler8 contains 30 capsules, including:

 • 30 purple (burgundy) pills (capsules) of Acceler8 RESTORE.
 • 30 White pills (capsules) of Acceler8 Sleep.

Product Acceler8 is supplied in two separate boxes of 30 white and 30 purple (burgundy) capsules (pills) in each box. Thus, Acceler8 comes in two different colours of capsules. Why? White pills (Sleep) of Acceler8 contain live bacteria probiotics for which the presence with some other ingredients that are in purple pills (Restore) is undesirable. Therefore, ingredients are parted on two separate capsules of different colours.

Acceler8 pills benefits

Aссeler8 capsules (pills) don’t damage health, but strengthen it. The product (supplement) has a salutary impact on your whole organism.

 • 30 pills of purple Acceler8 RESTORE are intended for detoxicating, cleaning and normalization of digestion. Acceler8 RESTORE helps lose weight and improve your health by conducting gentle detoxification of the body.
 • The white Acceler8 SLEEP capsules (pills) are intended to decrease excess weight during the nighttime. They also improve processes of restoration of your body and strengthening your sleep. White capsules also ensure healthy organs inside and the tightened beautiful body outside. It is known medical sources that good healthy, sound sleep has a positive effect on the general well-being and state of health of a person. Lack of sleep can gradually lead to a number of serious illnesses. Sleep problems reduce the body’s ability to control blood glucose levels, which can contribute to the development of diabetes. Not getting enough sleep can also contribute to obesity and cardiovascular disease. Recent research shows a strong link between sleep and human immunity. Having received a strong full-fledged rest, the body perfectly recovers and restores the health of the brain, body, and all internal organs and systems. Pills Acceler8 Sleep will restore the quality of your sleep. Waking up refreshed after a healthy and deep sleep, you will feel great all day long.
 • Unique advantage of this B-Epic product is a full improvement of digestive organs, intestine and stomach. The additional feature of Acceler8 pills is the possibility of weight reduction during sleep thanks to the improvement of work of digestive organs.
 • The Acceler8 pills (capsules) have the admixed structure; they include natural plant extracts and live bacteria.
 • Purple (burgundy) B-Epic pills neutralize harmful substances and wastes of your intestines, as well as organs and tissues of the entire digestive system.

Contra-indications and side effects

Asseler8 pills have no contra-indications, except for a rare individual intolerance to some ingredients of the capsules by some people. Approved for use by pregnant and lactating women after additional consultation with a doctor.

How to use

It is necessary to take white and purple pills only together. Purple capsules (pills) have a stronger cleansing effect, while white capsules promote sleep.

Take 1 white pill and 1 purple pill half an hour before bedtime.

Do not use pills (capsules) after sleep!

Capsule (pill) shell color

Our formulators and scientists working together permanently under the strict supervision of medical professionals develop the effective BEpic products on the global market. The use of only 100% natural dyes in the production of B-Epic products meets international requirements and high-quality standards. This means B-Epic Acceler8 pills do not contain any chemical colorants. We are constantly developing, making changes and improving the company’s products. It is possible that, in some new orders, the purple color of Acceler8 capsules may differ from previous deliveries, having a darker shade of the capsule shell. This difference in the color of the pills’ shell has absolutely no effect on the composition of the product ingredients or the health safety of Acceler8 pills.

Amanda about Acceler8:
I have a whole list of health issues but with consistency, persistence and B-Epic supplements I am finally feeling more confident. I can’t tell you how strongly Acceler8 pills have changed my life! No more anxious feelings or restless nights! And after 13 years of “tummy troubles” I am healthier than I’ve been since my diagnosis. I have lost 22 pounds in 2 months! It’s time to make yourself a priority.

Tiffany about Acceler8:
Who knew that 8 months ago I would find these little, life-changing B-Epic Acceler8 pills? If someone would have told me then, that I would have the best gut health of my life, I would not have believed them. My gut was always messed up. I, for sure, didn’t know if you took a probiotic you must pair it with a prebiotic! And who knew that a worry-wart momma like me could be getting the most amazing, restful sleep of her life? Wow is all I’ve got. It’s time for you to know how good real gut health and rest feel like!

 

ACCELER8 | reviews | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

HUN

Tapasztalja meg az ACCELER8-et a saját bőrén

A termék részletei:

 • Két szinergikus egészségügyi kiegészítés kombinációja
 • ACCELER8 RESTORE Prebiotikumokat, probiotikumokat és enzimeket tartalmaz.
 • ACCELER8 SLEEP (fehér kapszula) Gyógynövénykivonatokat és más természetes anyagokat tartalmaz.
 • Egészségjavító tulajdonságokkal rendelkező természetes összetevőkből készült.

Az előnyök közé tartozhatnak:

 • Támogatja az egészséges testsúlyszabályozást
 • Természetes módon tisztítja és méregteleníti a szervezetet.
 • Felturbózza az egészséges baktériumokat a bélmikrobiomban
 • Elősegíti a mentális és fizikai relaxációt.
 • Segíti a gyorsabb elalvást és a nyugodtabb alvást.

Mi lenne, ha természetes módon és könnyedén tudná kezelni a súlyát, miközben gyorsan alszik! Az ACCELER8 egy egyedülálló kombinált csomag, amely két olyan fejlett egészségügyi kiegészítőt tartalmaz (RESTORE és SLEEP), amelyek szinergikusan együttműködve támogatják a szervezetet a holisztikus egészséges állapot természetes helyreállításában és fenntartásában. Mindkét étrend-kiegészítő erős, természetes összetevőkből készült, amelyeket ismert egészségjavító tulajdonságaik miatt válogattak össze, beleértve a testsúlycsökkentés, a relaxáció és az alvás támogatását.

Az ACCELER8 RESTORE gyengéd méregtelenítő hatással rendelkezik, amely természetes módon tisztítja a szervezetet, így az jobban képessé válik az optimális egyensúly helyreállítására. Emellett tele van jótékony baktériumokkal, hogy segítsen feltölteni a bélmikrobiomot, amely létfontosságú az általános egészséghez és az erős emésztőrendszerhez és immunrendszerhez.

Az ACCELER8 SLEEP természetes nyugtató hatással rendelkezik, amely segíthet a szervezetnek gyorsabban elaludni, mélyebben aludni és ébredés nélkül felébredni. Olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek bizonyítottan segítenek a kortizolszint csökkentésében és a szerotoninszint kiegyensúlyozásában, ami a test és az elme nyugodtabb érzését okozhatja, és elősegíti a jobb alvásminőséget.

 • A hatékony és biztonságos fogyás, még alvás közben is.
 • A szövetek tisztítása és az emésztőszervek méregtelenítése.
 • Az anyagcsere-folyamatok normalizálása sejtszinten.
 • A szervezet általános javulása és megfiatalodása.
 • Az alvás erősítése és javítása, győzelem az álmatlanság felett.
 • A stressz és a szorongás szintjének csökkentése.
 • A testsúly normalizálása nappal és éjszaka.
 • Alkalmas még terhes nők számára is!
 • Erősíti az idegrendszert.
 • Megtisztítja az emésztőrendszert a méreganyagoktól.
 • Támogatja az egészséges bélmikrobiomot.
 • Enyhíti a szorongásos állapotot.

Az Acceler8 tabletták biztonságos, természetes kiegészítők, amelyek az emésztés normalizálására és a finom egész test méregtelenítésére és fogyásra szolgálnak. A B-Epic Acceler8 tablettái segítik a stressz megszüntetését és az álmatlanság megszüntetését, valamint az egészség és az alvás minőségének javítását. Az USA vezető tudósai növényi összetevők és élő hasznos baktériumok alapján alkották meg ezeket az egyedülálló Acceler8 tablettákat!

A B-Epic által készített Acceler8 tabletták (kapszulák) a mikrobiológia és az orvostudomány forradalmi kiegészítői. Az Acceler8 kiegészítőben lévő élő baktériumok nemcsak az antibiotikumokat és a gyógyszereket képesek helyettesíteni, hanem a bolygó minden lakója számára utat törnek az egészséghez! Most minden ember használhatja ezeket az egyedülálló B-Epic tablettákat, és megtisztíthatja a szervezetet a méreganyagoktól, megnyugtathatja az idegeket, fogyhat és hosszú évekre jó egészséget találhat! Fontos megérteni, hogy a tabletták Acceler8 nem csak a fogyás szerét. A B-Epic Acceler8 kapszulák kétféle egyedülálló természetes étrend-kiegészítőben kaphatók lila (Restore) és fehér (Sleep) tablettákban.

Az Acceler8 egy természetes termék (kiegészítő), amely lehetővé teszi a szervezet számára, hogy gyógyuljon gyógyszerek nélkül, és megszabaduljon az egészségügyi problémáktól. Az alvása egészséges és egészséges lesz, a súlya pedig visszatér a helyes biológiai normához. Fogyassza le a felesleges kilókat természetes módon egészséges alvás közben a B-Epic Acceler8 termékének (tabletták) segítségével. Kapjon magas színvonalú fizikai és pszichológiai relaxációt a teste, az agya és az idegrendszere számára. Egészítse ki a jótékony baktériumkészletét, hogy emésztőrendszere jól működjön. Méregtelenítse szervezetét biztonságosan a káros méreganyagoktól minden nap. Hozza súlyát a megfelelő normára erőfeszítés és tartós fizikai megerőltetés nélkül.

Egy csomag tartalma

Az Acceler8 termék minden csomagja (kartondoboz) 30 kapszulát tartalmaz, többek között:

 • 30 lila (bordó) színű tablettát (kapszulát) Acceler8 RESTORE.
 • 30 fehér színű tabletta (kapszula) az Acceler8 Sleepből.

Az Acceler8 termék két külön dobozban kerül forgalomba, amelyekben egy-egy dobozban 30 fehér és 30 lila (bordó) kapszula (tabletta) található. Így az Acceler8 két különböző színű kapszulában kerül forgalomba. Miért? Az Acceler8 fehér tablettái (Sleep) élő probiotikus baktériumokat tartalmaznak, amelyeknek a lila tablettákban (Restore) lévő néhány más összetevővel való jelenléte nem kívánatos. Ezért az összetevők két különálló, különböző színű kapszulában vannak szétválasztva.

Acceler8 tabletták előnyei

Az Aссeler8 kapszulák (tabletták) nem károsítják az egészséget, hanem erősítik azt. A termék (kiegészítés) az egész szervezetre üdvös hatással van.

 • A 30 lila színű Acceler8 RESTORE tabletta méregtelenítésre, tisztításra és az emésztés normalizálására szolgál. Az Acceler8 RESTORE segít a fogyásban és az egészség javításában a szervezet kíméletes méregtelenítésének elvégzésével.
 • A fehér Acceler8 SLEEP kapszulák (tabletták) az éjszakai túlsúly csökkentésére szolgálnak. Emellett javítják a szervezet helyreállítási folyamatait és erősítik az alvást. A fehér kapszulák belülről is biztosítják az egészséges szerveket és kívülről a feszesített szép testet. Ismert orvosi források szerint a jó egészséges, nyugodt alvás pozitív hatással van az ember általános közérzetére és egészségi állapotára. Az alváshiány fokozatosan számos súlyos betegséghez vezethet. Az alvásproblémák csökkentik a szervezet vércukorszint-szabályozó képességét, ami hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához. Az elégtelen alvás hozzájárulhat az elhízáshoz és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához is. A legújabb kutatások szoros kapcsolatot mutatnak az alvás és az emberi immunitás között. Miután a szervezet erős, teljes értékű pihenést kapott, tökéletesen regenerálódik és helyreállítja az agy, a test és az összes belső szerv és rendszer egészségét. Az Acceler8 Sleep tabletták helyreállítják az alvás minőségét. Az egészséges és mély alvás után felfrissülve ébredve egész nap remekül fogja érezni magát.
 • Egyedülálló előnye ennek a B-Epic terméknek az emésztőszervek, a bélrendszer és a gyomor teljes körű javítása. Az Acceler8 tabletták további jellemzője a súlycsökkentés lehetősége alvás közben az emésztőszervek munkájának javulásának köszönhetően.
 • Az Acceler8 tabletták (kapszulák) kevert szerkezetűek; természetes növényi kivonatokat és élő baktériumokat tartalmaznak.
 • A lila (bordó) B-Epic tabletták semlegesítik a káros anyagokat és a belek, valamint az egész emésztőrendszer szerveit és szöveteit.

Ellenjavallatok és mellékhatások

Az Asseler8 tablettáknak nincsenek ellenjavallatai, kivéve néhány ember ritka egyéni intoleranciáját a kapszulák egyes összetevőivel szemben. Terhes és szoptatós nők számára az orvossal való további konzultációt követően engedélyezett.

Hogyan kell használni

A fehér és a lila tablettákat csak együtt kell bevenni. A lila kapszulák (tabletták) erősebb tisztító hatással rendelkeznek, míg a fehér kapszulák elősegítik az alvást.

Vegyen be 1 fehér és 1 lila tablettát lefekvés előtt fél órával.

Ne használjon tablettákat (kapszulákat) alvás után!

A kapszula (tabletta) héjának színe

Formulázóink és tudósaink állandóan együtt dolgozva, orvosi szakemberek szigorú felügyelete mellett fejlesztik ki a hatékony BEpic termékeket a világpiacon. A B-Epic termékek előállítása során kizárólag 100%-ban természetes színezékek használata megfelel a nemzetközi követelményeknek és a magas színvonalú szabványoknak. Ez azt jelenti, hogy a B-Epic Acceler8 tabletták nem tartalmaznak semmilyen kémiai színezéket. Folyamatosan fejlesztjük, változtatunk és javítjuk a cég termékeit. Lehetséges, hogy egyes új rendeléseknél az Acceler8 kapszulák lila színe eltérhet a korábbi szállítmányoktól, sötétebb árnyalatú a kapszulahéj. Ez a különbség a tablettahéj színében egyáltalán nincs hatással a termék összetevőinek összetételére vagy az Acceler8 tabletták egészségügyi biztonságára.

Amanda az Acceler8-ról:
Egészségügyi problémák egész listája van, de a következetességgel, kitartással és a B-Epic kiegészítőkkel végre magabiztosabbnak érzem magam. El sem tudom mondani, hogy az Acceler8 tabletták milyen erősen megváltoztatták az életemet! Nincs többé szorongó érzés vagy nyugtalan éjszaka! És 13 év “hasi bajok” után egészségesebb vagyok, mint a diagnózisom óta bármikor. Két hónap alatt 22 kilót fogytam! Itt az ideje, hogy magadat helyezd előtérbe.

Tiffany az Acceler8-ról:
Ki gondolta volna, hogy 8 hónappal ezelőtt megtalálom ezeket a kis, életet megváltoztató B-Epic Acceler8 tablettákat? Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy életem legjobb bélrendszeri egészségét fogom elérni, nem hittem volna neki. A bélrendszerem mindig is zűrös volt. Én, az biztos, hogy nem tudtam, hogy ha probiotikumot szedsz, azt prebiotikummal kell párosítanod! És ki gondolta volna, hogy egy magamfajta aggódó anyuka élete legcsodálatosabb, legpihentetőbb alvását kaphatja? Hűha, ez minden, amit tudok. Itt az ideje, hogy megtudd, milyen jó érzés a valódi bélrendszeri egészség és a pihenés!

ACCELER8 | vélemények | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Provate voi stessi ACCELER8

Dettagli del prodotto:

 • Combo di due integratori sinergici per la salute
 • ACCELER8 RESTORE Contiene Prebiotici, Probiotici ed Enzimi
 • ACCELER8 SLEEP (capsula bianca) contiene estratti di erbe e altre sostanze naturali
 • Fatto con ingredienti naturali con proprietà che migliorano la salute

I benefici possono includere:

 • Supporta la gestione del peso sano
 • Pulisce e disintossica naturalmente il corpo
 • Ripristina i batteri sani nel microbioma intestinale
 • Promuove il rilassamento mentale e fisico
 • Aiuta ad addormentarsi più velocemente e a dormire più profondamente

Cosa succederebbe se tu potessi gestire il peso in modo naturale e senza sforzo mentre dormi velocemente! ACCELER8 è un pacchetto combinato unico di due integratori avanzati per la salute (RESTORE e SLEEP) che lavorano sinergicamente per sostenere il corpo nel ripristino naturale e nel mantenimento di uno stato di salute olistico. Entrambi gli integratori sono fatti con potenti ingredienti naturali selezionati per le loro note proprietà di miglioramento della salute, tra cui l’aiuto alla gestione del peso, al rilassamento e al sonno.

ACCELER8 RESTORE ha un delicato effetto disintossicante che pulisce naturalmente il corpo, in modo che sia meglio in grado di ripristinare se stesso ad un equilibrio ottimale. È anche ricco di batteri benefici per aiutare a ricostituire il microbioma intestinale, che è vitale per la salute generale e per un forte sistema digestivo e immunitario.

ACCELER8 SLEEP ha un effetto calmante naturale che può aiutare il corpo ad addormentarsi più velocemente, a dormire più profondamente e a svegliarsi senza intontirsi. Contiene sostanze naturali che hanno dimostrato di aiutare ad abbassare il cortisolo e bilanciare i livelli di serotonina, il che può far sentire il corpo e la mente più rilassati e promuovere una migliore qualità del sonno.

 • La perdita di peso efficace e sicura, anche durante il sonno.
 • Pulizia dei tessuti e disintossicazione degli organi digestivi.
 • Normalizzazione dei processi metabolici a livello cellulare.
 • Miglioramento generale e ringiovanimento dell’organismo.
 • Rafforzamento e miglioramento del sonno, vittoria sull’insonnia.
 • Depressione dei livelli di stress e ansia.
 • Normalizzazione del peso durante il giorno e la notte.
 • Adatto anche alle donne incinte!
 • Rafforza il sistema nervoso.
 • Pulisce il sistema digestivo dalle tossine.
 • Supporta un microbioma intestinale sano.
 • Allevia lo stato di ansia.

Le pillole Acceler8 sono integratori sicuri e naturali destinati alla normalizzazione della digestione e alla delicata disintossicazione di tutto il corpo e alla perdita di peso. Le pillole Acceler8 di B-Epic aiutano ad eliminare lo stress e ad eliminare l’insonnia, migliorando la salute e la qualità del sonno. Gli scienziati leader degli Stati Uniti hanno creato queste uniche pillole Acceler8 sulla base di componenti vegetali e batteri utili vivi!

Le pillole (capsule) Acceler8 di B-Epic sono il supplemento rivoluzionario in microbiologia e medicina. I batteri vivi nel supplemento Acceler8 sono in grado non solo di sostituire gli antibiotici e le medicine, ma anche di porre un modo per la salute di ogni abitante del pianeta! Ora ogni persona può usare queste uniche pillole B-Epic e può pulire il corpo dalle tossine, calmare i nervi e perdere peso e trovare una buona salute per molti anni! È importante capire che le pillole Acceler8 non sono solo un agente per la perdita di peso. Le capsule B-Epic Acceler8 sono disponibili in due tipi di integratori naturali unici in pillole viola (Restore) e bianche (Sleep).

Acceler8 è un prodotto naturale (integratore) che permette al tuo corpo di guarire senza farmaci e di liberarsi dei problemi di salute. Il tuo sonno diventerà sano e profondo e il tuo peso tornerà alla norma biologica corretta. Perda i chili di troppo naturalmente durante un sonno sano usando un prodotto Acceler8 (pillole) di B-Epic. Ottieni un rilassamento fisico e psicologico di alta qualità per il tuo corpo, cervello e sistema nervoso. Riempi la tua riserva di batteri benefici per far funzionare bene il tuo sistema digestivo. Ottenere il vostro corpo disintossicato in modo sicuro le tossine nocive ogni giorno. Porta il tuo peso alla norma corretta senza sforzo e sforzo fisico persistente.

Contenuto di una confezione

Ogni confezione (scatola di cartone) di un prodotto di Acceler8 contiene 30 capsule, tra cui:

 • 30 pillole (capsule) viola (bordeaux) di Acceler8 RESTORE.
 • 30 pillole (capsule) bianche di Acceler8 Sleep.

Il prodotto Acceler8 è fornito in due scatole separate di 30 capsule (pillole) bianche e 30 viola (bordeaux) in ogni scatola. Quindi, Acceler8 viene fornito in due colori diversi di capsule. Perché? Le pillole bianche (Sleep) di Acceler8 contengono batteri vivi probiotici per i quali la presenza con alcuni altri ingredienti che sono in pillole viola (Restore) è indesiderabile. Pertanto, gli ingredienti sono separati su due capsule separate di colori diversi.

Benefici delle pillole Acceler8

Aссeler8 capsule (pillole) non danneggiano la salute, ma la rafforzano. Il prodotto (integratore) ha un impatto salutare su tutto l’organismo.

 • 30 pillole di Acceler8 RESTORE viola sono destinate alla disintossicazione, pulizia e normalizzazione della digestione. Acceler8 RESTORE aiuta a perdere peso e a migliorare la salute conducendo una delicata disintossicazione del corpo.
 • Le capsule bianche Acceler8 SLEEP (pillole) sono destinate a diminuire l’eccesso di peso durante la notte. Migliorano anche i processi di ripristino del corpo e rafforzano il sonno. Le capsule bianche assicurano anche organi sani all’interno e un corpo bello e teso all’esterno. È noto da fonti mediche che un buon sonno sano e profondo ha un effetto positivo sul benessere generale e sullo stato di salute di una persona. La mancanza di sonno può portare gradualmente a una serie di gravi malattie. I problemi di sonno riducono la capacità del corpo di controllare i livelli di glucosio nel sangue, il che può contribuire allo sviluppo del diabete. Non dormire abbastanza può anche contribuire all’obesità e alle malattie cardiovascolari. Recenti ricerche mostrano un forte legame tra il sonno e l’immunità umana. Avendo ricevuto un forte riposo completo, il corpo recupera perfettamente e ripristina la salute del cervello, del corpo e di tutti gli organi e sistemi interni. Le pillole Acceler8 Sleep ripristineranno la qualità del tuo sonno. Svegliandoti rinfrescato dopo un sonno sano e profondo, ti sentirai benissimo tutto il giorno.
 • Il vantaggio unico di questo prodotto B-Epic è un miglioramento completo degli organi digestivi, dell’intestino e dello stomaco. La caratteristica aggiuntiva delle pillole Acceler8 è la possibilità di ridurre il peso durante il sonno grazie al miglioramento del lavoro degli organi digestivi.
 • Le pillole (capsule) Acceler8 hanno la struttura mista; includono estratti naturali di piante e batteri vivi.
 • Le pillole B-Epic viola (bordeaux) neutralizzano le sostanze nocive e i rifiuti del tuo intestino, così come gli organi e i tessuti dell’intero sistema digestivo.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Le pillole Asseler8 non hanno controindicazioni, tranne una rara intolleranza individuale ad alcuni ingredienti delle capsule da parte di alcune persone. Approvato per l’uso da parte di donne in gravidanza e in allattamento dopo ulteriore consultazione con un medico.

Come usare

È necessario prendere le pillole bianche e viola solo insieme. Le capsule (pillole) viola hanno un effetto depurativo più forte, mentre le capsule bianche favoriscono il sonno.

Prendere 1 pillola bianca e 1 pillola viola mezz’ora prima di andare a letto.

Non usare le pillole (capsule) dopo aver dormito!

Colore del guscio della capsula (pillola)

I nostri formulatori e scienziati che lavorano insieme in permanenza sotto la stretta supervisione di medici professionisti sviluppano i prodotti BEpic efficaci sul mercato mondiale. L’uso di soli coloranti naturali al 100% nella produzione dei prodotti B-Epic soddisfa i requisiti internazionali e gli standard di qualità. Ciò significa che le pillole B-Epic Acceler8 non contengono coloranti chimici. Siamo costantemente in sviluppo, apportando modifiche e migliorando i prodotti dell’azienda. È possibile che, in alcuni nuovi ordini, il colore viola delle capsule Acceler8 possa differire dalle consegne precedenti, avendo una tonalità più scura del guscio della capsula. Questa differenza nel colore del guscio delle pillole non ha assolutamente alcun effetto sulla composizione degli ingredienti del prodotto o sulla sicurezza sanitaria delle pillole Acceler8.

Amanda su Acceler8:
Ho un intero elenco di problemi di salute, ma con la coerenza, la persistenza e gli integratori B-Epic mi sento finalmente più sicura. Non posso dirvi quanto fortemente le pillole Acceler8 abbiano cambiato la mia vita! Niente più sentimenti ansiosi o notti senza riposo! E dopo 13 anni di “problemi di pancia” sono più sana di quanto lo sia stata dalla mia diagnosi. Ho perso 22 chili in 2 mesi! È il momento di fare di te una priorità.

Tiffany di Acceler8:
Chi sapeva che 8 mesi fa avrei trovato queste piccole pillole B-Epic Acceler8 che mi hanno cambiato la vita? Se qualcuno mi avesse detto allora che avrei avuto la migliore salute intestinale della mia vita, non gli avrei creduto. Il mio intestino era sempre incasinato. Io, di sicuro, non sapevo che se prendevi un probiotico dovevi accoppiarlo con un prebiotico! E chi sapeva che una mamma apprensiva come me potesse avere il sonno più incredibile e riposante della sua vita? Wow è tutto quello che ho. È ora che tu sappia come sono la salute dell’intestino e il riposo!

ACCELER8 | recensioni | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC webshop

FRA

Découvrez ACCELER8 par vous-même

Détails du produit :

 • Combo de deux suppléments de santé synergiques
 • ACCELER8 RESTORE contient des prébiotiques, des probiotiques et des enzymes.
 • ACCELER8 SLEEP (capsule blanche) contient des extraits de plantes et d’autres substances naturelles.
 • Fabriqué avec des ingrédients naturels ayant des propriétés bénéfiques pour la santé.

Les avantages peuvent inclure :

 • Favorise une gestion saine du poids
 • Nettoie et détoxifie naturellement le corps.
 • Reproduit les bactéries saines du microbiome intestinal.
 • Favorise la relaxation mentale et physique
 • Aide à s’endormir plus rapidement et à dormir plus profondément.

Et si vous pouviez gérer votre poids naturellement et sans effort tout en dormant rapidement ! ACCELER8 est un pack combiné unique de deux suppléments de santé avancés (RESTORE et SLEEP) qui travaillent en synergie pour aider le corps à restaurer et à maintenir naturellement un état de santé holistique. Les deux suppléments sont composés d’ingrédients naturels puissants sélectionnés pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé, notamment pour la gestion du poids, la relaxation et le sommeil.

L’ACCELER8 RESTORE a un effet désintoxiquant doux qui nettoie naturellement le corps, afin qu’il soit mieux à même de retrouver un équilibre optimal. Il contient également des bactéries bénéfiques pour aider à reconstituer le microbiome intestinal, qui est essentiel à la santé globale et à la solidité des systèmes digestif et immunitaire.

ACCELER8 SLEEP a un effet apaisant naturel qui peut aider le corps à s’endormir plus rapidement, à dormir plus profondément et à se réveiller sans somnolence. Il contient des substances naturelles dont il a été démontré qu’elles contribuent à réduire le cortisol et à équilibrer les niveaux de sérotonine, ce qui peut amener le corps et l’esprit à se sentir plus détendus et favorise une meilleure qualité de sommeil.

 • La perte de poids efficace et sûre, même pendant le sommeil.
 • Le nettoyage des tissus et la désintoxication des organes digestifs.
 • La normalisation des processus métaboliques au niveau cellulaire.
 • L’amélioration générale et le rajeunissement de l’organisme.
 • Renforcement et amélioration du sommeil, victoire sur l’insomnie.
 • Diminution du niveau de stress et d’anxiété.
 • Normalisation du poids pendant le jour et la nuit.
 • Convient même aux femmes enceintes !
 • Renforce le système nerveux.
 • Nettoie le système digestif des toxines.
 • Favorise un microbiome intestinal sain.
 • Soulage l’état d’anxiété.

Les pilules Acceler8 sont des suppléments sûrs et naturels destinés à la normalisation de la digestion et à la désintoxication délicate de tout le corps et à la perte de poids. Les pilules Acceler8 de B-Epic aident à éliminer le stress et à supprimer l’insomnie et à améliorer la santé et la qualité du sommeil. Les principaux scientifiques des États-Unis ont créé ces pilules uniques Acceler8 à base de composants végétaux et de bactéries utiles vivantes !

Les pilules Acceler8 (capsules) de B-Epic sont le supplément révolutionnaire en microbiologie et en médecine. Les bactéries vivantes dans le supplément Acceler8 sont capables non seulement de remplacer les antibiotiques et les médicaments, mais aussi de poser un chemin vers la santé pour tout habitant de la planète ! Maintenant, chaque personne peut utiliser ces pilules uniques B-Epic et peut nettoyer le corps des toxines, calmer les nerfs, perdre du poids et retrouver une bonne santé pendant de nombreuses années ! Il est important de comprendre que les pilules Acceler8 ne sont pas seulement un agent pour la perte de poids. Les gélules B-Epic Acceler8 se présentent sous deux types de compléments naturels uniques disponibles en pilules violettes (Restore) et blanches (Sleep).

Acceler8 est un produit naturel (supplément) qui permet à votre corps de guérir sans médicaments et de se débarrasser des problèmes de santé. Votre sommeil deviendra sain et sain et votre poids reviendra à la norme biologique correcte. Perdez vos kilos superflus naturellement pendant un sommeil sain en utilisant un produit Acceler8 (pilules) de B-Epic. Obtenez une relaxation physique et psychologique de haute qualité pour votre corps, votre cerveau et votre système nerveux. Renouvelez vos réserves de bactéries bénéfiques pour le bon fonctionnement de votre système digestif. Faites en sorte que votre corps soit désintoxiqué chaque jour des toxines nocives. Ramenez votre poids à la bonne norme sans effort et sans effort physique persistant.

Contenu d’un pack

Chaque paquet (boîte en carton) d’un produit d’Acceler8 contient 30 capsules, dont :

 • 30 pilules (capsules) violettes (bordeaux) d’Acceler8 RESTORE.
 • 30 pilules (gélules) blanches d’Acceler8 Sleep.

Le produit Acceler8 est fourni dans deux boîtes séparées de 30 capsules (pilules) blanches et 30 capsules (pilules) violettes (bordeaux) dans chaque boîte. Ainsi, Acceler8 se présente en deux couleurs différentes de capsules. Pourquoi ? Les pilules blanches (Sleep) d’Acceler8 contiennent des bactéries probiotiques vivantes dont la présence avec certains autres ingrédients contenus dans les pilules violettes (Restore) est indésirable. Par conséquent, les ingrédients sont répartis sur deux gélules séparées de couleurs différentes.

Avantages des pilules Acceler8

Les gélules (pilules) Acceler8 ne nuisent pas à la santé, mais la renforcent. Le produit (supplément) a un impact salutaire sur l’ensemble de votre organisme.

 • Les 30 pilules violettes d’Acceler8 RESTORE sont destinées à la désintoxication, au nettoyage et à la normalisation de la digestion. Acceler8 RESTORE aide à perdre du poids et à améliorer votre santé en effectuant une désintoxication douce de l’organisme.
  – Les capsules (pilules) blanches Acceler8 SLEEP sont destinées à diminuer l’excès de poids pendant la nuit. Elles améliorent également les processus de restauration de votre corps et renforcent votre sommeil. Les capsules blanches assurent également des organes sains à l’intérieur et un beau corps resserré à l’extérieur. Il est connu de sources médicales qu’un bon sommeil sain et profond a un effet positif sur le bien-être général et l’état de santé d’une personne. Le manque de sommeil peut entraîner progressivement un certain nombre de maladies graves. Les problèmes de sommeil réduisent la capacité de l’organisme à contrôler la glycémie, ce qui peut contribuer au développement du diabète. Ne pas dormir suffisamment peut également contribuer à l’obésité et aux maladies cardiovasculaires. Des recherches récentes montrent un lien étroit entre le sommeil et l’immunité humaine. Après avoir bénéficié d’un bon repos complet, le corps récupère parfaitement et rétablit la santé du cerveau, du corps et de tous les organes et systèmes internes. Les pilules Acceler8 Sleep vont restaurer la qualité de votre sommeil. En vous réveillant frais et dispos après un sommeil sain et profond, vous vous sentirez bien toute la journée.
 • L’avantage unique de ce produit B-Epic est une amélioration complète des organes digestifs, de l’intestin et de l’estomac. La caractéristique supplémentaire des pilules Acceler8 est la possibilité de réduire le poids pendant le sommeil grâce à l’amélioration du travail des organes digestifs.
 • Les pilules Acceler8 (capsules) ont une structure mixte ; elles contiennent des extraits naturels de plantes et des bactéries vivantes.
 • Les pilules B-Epic violettes (bordeaux) neutralisent les substances nocives et les déchets de vos intestins, ainsi que les organes et tissus de l’ensemble du système digestif.

Contre-indications et effets secondaires

Les pilules Asseler8 n’ont pas de contre-indications, à l’exception d’une rare intolérance individuelle à certains ingrédients des capsules par certaines personnes. L’utilisation par les femmes enceintes et allaitantes est approuvée après une consultation supplémentaire avec un médecin.

Mode d’emploi

Il est nécessaire de prendre les pilules blanches et violettes uniquement ensemble. Les gélules violettes (pilules) ont un effet nettoyant plus fort, tandis que les gélules blanches favorisent le sommeil.

Prenez 1 pilule blanche et 1 pilule violette une demi-heure avant le coucher.

Ne prenez pas de pilules (capsules) après avoir dormi !

Couleur de l’enveloppe de la gélule (pilule)

Nos formulateurs et scientifiques travaillant ensemble en permanence sous la supervision stricte de professionnels de la santé développent les produits BEpic efficaces sur le marché mondial. L’utilisation de colorants 100% naturels dans la production des produits B-Epic répond aux exigences internationales et aux normes de qualité. Cela signifie que les pilules B-Epic Acceler8 ne contiennent aucun colorant chimique. Nous développons, modifions et améliorons constamment les produits de l’entreprise. Il est possible que, dans certaines nouvelles commandes, la couleur violette des gélules Acceler8 soit différente des livraisons précédentes, avec une teinte plus foncée de l’enveloppe de la gélule. Cette différence dans la couleur de l’enveloppe des pilules n’a absolument aucun effet sur la composition des ingrédients du produit ou sur la sécurité sanitaire des pilules Acceler8.

Amanda à propos d’Acceler8 :
J’ai toute une liste de problèmes de santé mais avec de la constance, de la persévérance et les compléments B-Epic, je me sens enfin plus confiante. Je ne peux pas vous dire à quel point les pilules Acceler8 ont changé ma vie ! Plus de sentiments d’anxiété ou de nuits agitées ! Et après 13 ans de “troubles du ventre”, je suis en meilleure santé que je ne l’ai été depuis mon diagnostic. J’ai perdu 22 livres en 2 mois ! Il est temps de faire de vous une priorité.

Tiffany sur Acceler8 :
Qui aurait cru qu’il y a 8 mois, je trouverais ces petites pilules B-Epic Acceler8 qui changent la vie ? Si quelqu’un m’avait dit à l’époque que j’allais avoir la meilleure santé intestinale de ma vie, je ne l’aurais pas cru. Mes intestins étaient toujours en mauvais état. Je ne savais pas que si vous preniez un probiotique, vous deviez l’associer à un prébiotique ! Et qui aurait cru qu’une maman inquiète comme moi pourrait avoir le sommeil le plus réparateur de sa vie ? Wow, c’est tout ce que j’ai. Il est temps que vous sachiez à quoi ressemblent la santé intestinale et le repos !

ACCELER8 | critiques | commander | acheter | boutique | prix | céto | BEPIC webshop

GRC

Ζήστε την εμπειρία του ACCELER8 για τον εαυτό σας

Λεπτομέρειες προϊόντος:

 • Συνδυασμός δύο συνεργιστικών συμπληρωμάτων υγείας
 • ACCELER8 RESTORE Περιέχει πρεβιοτικά, προβιοτικά και ένζυμα
 • ACCELER8 SLEEP (λευκή κάψουλα) Περιέχει εκχυλίσματα βοτάνων και άλλες φυσικές ουσίες
 • Κατασκευάζεται με φυσικά συστατικά με ιδιότητες που ενισχύουν την υγεία

Τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Υποστηρίζει την υγιή διαχείριση του βάρους
 • Καθαρίζει και αποτοξινώνει φυσικά το σώμα
 • Αναπληρώνει τα υγιή βακτήρια στο μικροβίωμα του εντέρου
 • Προωθεί την ψυχική και σωματική χαλάρωση
 • Βοηθά στην ταχύτερη αποκοιμιδή και στον πιο ήρεμο ύπνο

Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να διαχειριστείτε το βάρος φυσικά και αβίαστα ενώ κοιμάστε γρήγορα! Το ACCELER8 είναι ένα μοναδικό συνδυαστικό πακέτο δύο προηγμένων συμπληρωμάτων υγείας (RESTORE και SLEEP) που λειτουργούν συνεργιστικά για να υποστηρίξουν τον οργανισμό στη φυσική αποκατάσταση και διατήρηση μιας ολιστικής υγιούς κατάστασης. Και τα δύο συμπληρώματα παρασκευάζονται με ισχυρά, φυσικά συστατικά που έχουν επιλεγεί για τις γνωστές τους ιδιότητες που ενισχύουν την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υποβοήθησης της διαχείρισης του βάρους, της χαλάρωσης και του ύπνου.

Το ACCELER8 RESTORE έχει μια ήπια αποτοξινωτική δράση που καθαρίζει με φυσικό τρόπο το σώμα, έτσι ώστε να είναι καλύτερα εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τον εαυτό του σε μια βέλτιστη ισορροπία. Είναι επίσης γεμάτο με ευεργετικά βακτήρια που βοηθούν στην αναπλήρωση του μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία και το ισχυρό πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστημα.

Το ACCELER8 SLEEP έχει μια φυσική καταπραϋντική δράση που μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποκοιμηθεί γρηγορότερα, να κοιμηθεί πιο βαθιά και να ξυπνήσει χωρίς να νυστάζει. Περιέχει φυσικές ουσίες που έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στη μείωση της κορτιζόλης και στην εξισορρόπηση των επιπέδων σεροτονίνης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει στο σώμα και το μυαλό να αισθάνονται πιο χαλαροί και να προάγει τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

 • Η αποτελεσματική και ασφαλής απώλεια βάρους, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
 • Ο καθαρισμός των ιστών και η αποτοξίνωση των πεπτικών οργάνων.
 • Η ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών σε κυτταρικό επίπεδο.
 • Γενική βελτίωση και αναζωογόνηση του οργανισμού.
 • Ενίσχυση και βελτίωση του ύπνου, νίκη επί της αϋπνίας.
 • Καταστολή των επιπέδων άγχους και στρες.
 • Κανονικοποίηση του βάρους κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
 • Κατάλληλο ακόμη και για έγκυες γυναίκες!
 • Ενισχύει το νευρικό σύστημα.
 • Καθαρίζει το πεπτικό σύστημα από τις τοξίνες.
 • Υποστηρίζει ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου.
 • Ανακουφίζει από την κατάσταση άγχους.

Τα χάπια Acceler8 είναι ασφαλή, φυσικά συμπληρώματα που προορίζονται για την ομαλοποίηση της πέψης και τη λεπτή αποτοξίνωση ολόκληρου του σώματος και την απώλεια βάρους. Τα χάπια Acceler8 της B-Epic βοηθούν στην εξάλειψη του άγχους και στην απομάκρυνση της αϋπνίας και στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας του ύπνου. Οι κορυφαίοι επιστήμονες των ΗΠΑ δημιούργησαν αυτά τα μοναδικά χάπια Acceler8 με βάση φυτικά συστατικά και ζωντανά χρήσιμα βακτήρια!

Τα χάπια (κάψουλες) Acceler8 της B-Epic είναι το επαναστατικό συμπλήρωμα στη μικροβιολογία και την ιατρική. Τα ζωντανά βακτήρια στο συμπλήρωμα Acceler8 είναι ικανά όχι μόνο να αντικαταστήσουν τα αντιβιοτικά και τα φάρμακα, αλλά και να χαράξουν το δρόμο προς την υγεία για κάθε κάτοικο του πλανήτη! Τώρα κάθε άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μοναδικά χάπια B-Epic και μπορεί να καθαρίσει το σώμα από τις τοξίνες, να ηρεμήσει τα νεύρα και να χάσει βάρος και να βρει καλή υγεία για πολλά χρόνια! Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα χάπια Acceler8 δεν είναι μόνο ένας παράγοντας για την απώλεια βάρους. Οι κάψουλες B-Epic Acceler8 κυκλοφορούν σε δύο τύπους μοναδικών φυσικών συμπληρωμάτων που διατίθενται σε μωβ (Restore) και λευκά (Sleep) χάπια.

Το Acceler8 είναι ένα φυσικό προϊόν (συμπλήρωμα) που επιτρέπει στο σώμα σας να θεραπεύσει χωρίς φάρμακα και να απαλλαγεί από τα προβλήματα υγείας. Ο ύπνος σας θα γίνει υγιής και υγιής και το βάρος σας θα επανέλθει στο σωστό βιολογικό πρότυπο. Χάστε τα περιττά κιλά με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια ενός υγιούς ύπνου χρησιμοποιώντας ένα προϊόν (χάπια) Acceler8 της B-Epic. Αποκτήστε σωματική και ψυχολογική χαλάρωση υψηλής ποιότητας για το σώμα, τον εγκέφαλο και το νευρικό σας σύστημα. Αναπληρώστε τα αποθέματα των ωφέλιμων βακτηρίων σας για να διατηρήσετε την καλή λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος. Αποτοξινώστε με ασφάλεια το σώμα σας από τις βλαβερές τοξίνες κάθε μέρα. Φέρτε το βάρος σας στον σωστό κανόνα χωρίς προσπάθεια και επίμονη σωματική άσκηση.

Περιεχόμενο μιας συσκευασίας

Κάθε συσκευασία (κουτί από χαρτόνι) ενός προϊόντος του Acceler8 περιέχει 30 κάψουλες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • 30 μωβ (μπορντό) χάπια (κάψουλες) του Acceler8 RESTORE.
 • 30 λευκά χάπια (κάψουλες) του Acceler8 Sleep.

Το προϊόν Acceler8 παρέχεται σε δύο ξεχωριστά κουτιά με 30 λευκά και 30 μοβ (μπορντό) καψάκια (χάπια) σε κάθε κουτί. Έτσι, το Acceler8 διατίθεται σε δύο διαφορετικά χρώματα καψουλών. Γιατί; Τα λευκά χάπια (Sleep) του Acceler8 περιέχουν ζωντανά προβιοτικά βακτήρια για τα οποία η παρουσία με κάποια άλλα συστατικά που βρίσκονται στα μωβ χάπια (Restore) είναι ανεπιθύμητη. Ως εκ τούτου, τα συστατικά χωρίζονται σε δύο ξεχωριστές κάψουλες διαφορετικού χρώματος.

Οφέλη από τα χάπια Acceler8

Οι κάψουλες (χάπια) Aссeler8 δεν βλάπτουν την υγεία, αλλά την ενισχύουν. Το προϊόν (συμπλήρωμα) έχει θεραπευτικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

 • Τα 30 χάπια μωβ Acceler8 RESTORE προορίζονται για αποτοξίνωση, καθαρισμό και ομαλοποίηση της πέψης. Το Acceler8 RESTORE βοηθά στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση της υγείας σας, πραγματοποιώντας ήπια αποτοξίνωση του οργανισμού.
 • Οι λευκές κάψουλες (χάπια) Acceler8 SLEEP προορίζονται για τη μείωση του υπερβολικού βάρους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βελτιώνουν επίσης τις διαδικασίες αποκατάστασης του σώματός σας και την ενίσχυση του ύπνου σας. Οι λευκές κάψουλες εξασφαλίζουν επίσης υγιή όργανα στο εσωτερικό και το σφιγμένο όμορφο σώμα εξωτερικά. Είναι γνωστές ιατρικές πηγές ότι ο καλός υγιεινός, υγιής ύπνος έχει θετική επίδραση στη γενική ευεξία και την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Η έλλειψη ύπνου μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε μια σειρά από σοβαρές ασθένειες. Τα προβλήματα ύπνου μειώνουν την ικανότητα του οργανισμού να ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη διαβήτη. Η έλλειψη επαρκούς ύπνου μπορεί επίσης να συμβάλει στην παχυσαρκία και στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ του ύπνου και της ανθρώπινης ανοσίας. Έχοντας λάβει μια ισχυρή πλήρη ανάπαυση, το σώμα ανακάμπτει τέλεια και αποκαθιστά την υγεία του εγκεφάλου, του σώματος και όλων των εσωτερικών οργάνων και συστημάτων. Τα χάπια Acceler8 Sleep θα αποκαταστήσουν την ποιότητα του ύπνου σας. Ξυπνώντας αναζωογονημένοι μετά από έναν υγιή και βαθύ ύπνο, θα αισθάνεστε υπέροχα όλη την ημέρα.
 • Μοναδικό πλεονέκτημα αυτού του προϊόντος B-Epic είναι η πλήρης βελτίωση των πεπτικών οργάνων, του εντέρου και του στομάχου. Το πρόσθετο χαρακτηριστικό των χαπιών Acceler8 είναι η δυνατότητα μείωσης του βάρους κατά τη διάρκεια του ύπνου χάρη στη βελτίωση του έργου των πεπτικών οργάνων.
 • Τα χάπια (κάψουλες) Acceler8 έχουν την ανάμεικτη δομή- περιλαμβάνουν φυσικά φυτικά εκχυλίσματα και ζωντανά βακτήρια.
 • Τα μωβ (μπορντό) χάπια B-Epic εξουδετερώνουν τις βλαβερές ουσίες και τα απόβλητα του εντέρου σας, καθώς και τα όργανα και τους ιστούς ολόκληρου του πεπτικού συστήματος.

Αντενδείξεις και παρενέργειες

Τα χάπια Asseler8 δεν έχουν αντενδείξεις, εκτός από μια σπάνια ατομική δυσανεξία σε ορισμένα συστατικά των καψουλών από ορισμένα άτομα. Εγκρίνεται για χρήση από έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες μετά από πρόσθετη διαβούλευση με γιατρό.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε τα λευκά και τα μωβ χάπια μόνο μαζί. Οι μωβ κάψουλες (χάπια) έχουν ισχυρότερη καθαριστική δράση, ενώ οι λευκές κάψουλες προάγουν τον ύπνο.

Πάρτε 1 λευκό χάπι και 1 μοβ χάπι μισή ώρα πριν από τον ύπνο.

Μην χρησιμοποιείτε τα χάπια (κάψουλες) μετά τον ύπνο!

Χρώμα κελύφους κάψουλας (χαπιού)

Οι συνθέτες και οι επιστήμονές μας που συνεργάζονται μόνιμα υπό την αυστηρή επίβλεψη των επαγγελματιών ιατρών αναπτύσσουν τα αποτελεσματικά προϊόντα BEpic στην παγκόσμια αγορά. Η χρήση μόνο 100% φυσικών χρωστικών ουσιών στην παραγωγή των προϊόντων B-Epic πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις και τα πρότυπα υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα χάπια B-Epic Acceler8 δεν περιέχουν χημικές χρωστικές ουσίες. Αναπτύσσουμε συνεχώς, κάνουμε αλλαγές και βελτιώνουμε τα προϊόντα της εταιρείας. Είναι πιθανό, σε ορισμένες νέες παραγγελίες, το μοβ χρώμα των καψουλών Acceler8 να διαφέρει από τις προηγούμενες παραδόσεις, έχοντας μια πιο σκούρα απόχρωση του κελύφους της κάψουλας. Αυτή η διαφορά στο χρώμα του κελύφους των χαπιών δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στη σύνθεση των συστατικών του προϊόντος ή στην ασφάλεια της υγείας των χαπιών Acceler8.

Amanda σχετικά με το Acceler8:
Έχω έναν ολόκληρο κατάλογο προβλημάτων υγείας, αλλά με τη συνέπεια, την επιμονή και τα συμπληρώματα B-Epic αισθάνομαι επιτέλους πιο σίγουρη. Δεν μπορώ να σας πω πόσο έντονα τα χάπια Acceler8 έχουν αλλάξει τη ζωή μου! Δεν έχω πια αγχώδη συναισθήματα ή ανήσυχες νύχτες! Και μετά από 13 χρόνια “κοιλιακών προβλημάτων” είμαι πιο υγιής από ό,τι ήμουν από την εποχή της διάγνωσής μου. Έχω χάσει 22 κιλά σε 2 μήνες! Ήρθε η ώρα να θέσετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα.

Tiffany για το Acceler8:
B-Epic Acceler8: Ποιος να το ήξερε ότι πριν από 8 μήνες θα έβρισκα αυτά τα μικρά, ζωογόνα χάπια Acceler8 που θα άλλαζαν τη ζωή μου; Αν κάποιος μου έλεγε τότε ότι θα είχα την καλύτερη εντερική υγεία της ζωής μου, δεν θα τον πίστευα. Το έντερό μου ήταν πάντα χάλια. Εγώ, σίγουρα, δεν ήξερα ότι αν παίρνετε ένα προβιοτικό πρέπει να το συνδυάσετε με ένα πρεβιοτικό! Και ποιος ήξερε ότι μια μαμά που ανησυχεί σαν εμένα θα μπορούσε να έχει τον πιο εκπληκτικό, ξεκούραστο ύπνο της ζωής της; Ουάου, αυτό είναι το μόνο που έχω να πω. Ήρθε η ώρα να μάθετε και εσείς πώς είναι η καλή αίσθηση της πραγματικής υγείας του εντέρου και της ξεκούρασης!

ACCELER8 | κριτικές | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC webshop

RUS

Испытайте ACCELER8 на себе

Подробная информация о продукте:

 • Комбо из двух синергетических добавок для здоровья
 • ACCELER8 RESTORE Содержит пребиотики, пробиотики и ферменты
 • ACCELER8 SLEEP (белая капсула) содержит экстракты трав и другие натуральные вещества.
 • изготовлен из натуральных ингредиентов с улучшающими здоровье свойствами

Преимущества могут включать:

 • Поддерживает здоровое управление весом
 • Натуральное очищение и детоксикация организма
 • Развивает здоровые бактерии в микробиоме кишечника
 • Способствует умственному и физическому расслаблению
 • Помогает быстрее засыпать и крепче спать

Что если бы вы могли управлять весом естественно и без усилий во время быстрого сна! ACCELER8 – это уникальный комбо-пакет из двух передовых добавок для здоровья (RESTORE и SLEEP), которые работают синергетически для поддержки организма в естественном восстановлении и поддержании целостного здорового состояния. Обе добавки состоят из мощных натуральных ингредиентов, отобранных за их известные свойства, способствующие укреплению здоровья, включая контроль веса, релаксацию и сон.

ACCELER8 RESTORE обладает мягким детоксикационным эффектом, который естественным образом очищает организм, что позволяет ему лучше восстанавливать оптимальный баланс. Он также насыщен полезными бактериями, помогающими восстановить микробиом кишечника, который жизненно важен для общего здоровья и сильной пищеварительной и иммунной систем.

ACCELER8 SLEEP обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь организму быстрее засыпать, крепче спать и просыпаться без сонливости. Он содержит натуральные вещества, которые, как было показано, помогают снизить уровень кортизола и сбалансировать уровень серотонина, что может привести к тому, что тело и разум будут чувствовать себя более расслабленными и способствовать улучшению качества сна.

 • Эффективное и безопасное снижение веса даже во время сна.
 • Очищение тканей и детоксикация органов пищеварения.
 • Нормализация обменных процессов на клеточном уровне.
 • Общее оздоровление и омоложение организма.
 • Укрепление и улучшение сна, победа над бессонницей.
 • Снижение уровня стресса и тревожности.
 • Нормализация веса в дневное и ночное время.
 • Подходит даже для беременных женщин!
 • Укрепляет нервную систему.
 • Очищает пищеварительную систему от токсинов.
 • Поддерживает здоровый микробиом кишечника.
 • Облегчает состояние тревоги.

Таблетки Acceler8 – это безопасные, натуральные добавки, предназначенные для нормализации пищеварения и деликатной детоксикации всего организма и снижения веса. Таблетки Acceler8 от B-Epic помогают устранить стресс, избавиться от бессонницы и улучшить здоровье и качество сна. Ведущие ученые США создали эти уникальные таблетки Acceler8 на основе растительных компонентов и живых полезных бактерий!

Таблетки (капсулы) Acceler8 от B-Epic – это революционная добавка в микробиологии и медицине. Живые бактерии в составе добавки Acceler8 способны не просто заменить антибиотики и лекарства, но и проложить путь к здоровью для любого жителя планеты! Теперь каждый человек может использовать эти уникальные B-Epic таблетки и сможет очистить организм от токсинов, успокоить нервы, похудеть и обрести крепкое здоровье на долгие годы! Важно понимать, что таблетки Acceler8 – это не только средство для снижения веса. Капсулы B-Epic Acceler8 выпускаются в двух видах уникальных натуральных добавок – в виде фиолетовых (Restore) и белых (Sleep) таблеток.

Acceler8 – это натуральный продукт (добавка), который позволяет вашему организму исцелиться без лекарств и избавиться от проблем со здоровьем. Ваш сон станет крепким и здоровым, а вес вернется к правильной биологической норме. Сбросьте лишние килограммы естественным образом во время здорового сна, используя продукт (таблетки) Acceler8 от B-Epic. Получите физическую и психологическую релаксацию высокого качества для вашего тела, мозга и нервной системы. Восполните запас полезных бактерий для поддержания хорошей работы вашей пищеварительной системы. Обеспечьте ежедневную безопасную детоксикацию организма от вредных токсинов. Приведите свой вес к нужной норме без усилий и постоянных физических нагрузок.

Содержание упаковки

Каждая упаковка (картонная коробка) продукта Acceler8 содержит 30 капсул, в том числе:

 • 30 фиолетовых (бордовых) таблеток (капсул) Acceler8 RESTORE.
 • 30 белых таблеток (капсул) Acceler8 Sleep.

Продукт Acceler8 поставляется в двух отдельных коробках по 30 белых и 30 фиолетовых (бордовых) капсул (таблеток) в каждой коробке. Таким образом, Acceler8 поставляется в капсулах двух разных цветов. Почему? Белые таблетки (Sleep) Acceler8 содержат живые бактерии-пробиотики, для которых нежелательно присутствие с некоторыми другими ингредиентами, которые находятся в фиолетовых таблетках (Restore). Поэтому ингредиенты разнесены по двум отдельным капсулам разного цвета.

Преимущества таблеток Acceler8

Капсулы (таблетки) Aссeler8 не вредят здоровью, а укрепляют его. Продукт (добавка) оказывает благотворное влияние на весь ваш организм.

 • 30 таблеток фиолетовых Acceler8 RESTORE предназначены для детоксикации, очищения и нормализации пищеварения. Acceler8 RESTORE помогает сбросить вес и улучшить здоровье, проводя мягкую детоксикацию организма.
 • Белые капсулы (таблетки) Acceler8 SLEEP предназначены для снижения лишнего веса в ночное время. Они также улучшают процессы восстановления организма и укрепляют сон. Белые капсулы также обеспечивают здоровье органов внутри и подтянутое красивое тело снаружи. Из медицинских источников известно, что хороший здоровый, крепкий сон положительно влияет на общее самочувствие и состояние здоровья человека. Недостаток сна может постепенно привести к ряду серьезных заболеваний. Проблемы со сном снижают способность организма контролировать уровень глюкозы в крови, что может способствовать развитию диабета. Недостаточное количество сна также может способствовать ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Последние исследования показывают тесную связь между сном и иммунитетом человека. Получив крепкий полноценный отдых, организм прекрасно восстанавливается и возвращает здоровье мозгу, телу, всем внутренним органам и системам. Таблетки Acceler8 Sleep восстановят качество вашего сна. Проснувшись свежим после здорового и глубокого сна, вы будете чувствовать себя отлично в течение всего дня.
 • Уникальное преимущество этого препарата B-Epic – полное улучшение работы органов пищеварения, кишечника и желудка. Дополнительной особенностью таблеток Acceler8 является возможность снижения веса во время сна благодаря улучшению работы органов пищеварения.
 • Таблетки (капсулы) Acceler8 имеют смешанный состав, в них входят натуральные растительные экстракты и живые бактерии.
 • Фиолетовые (бордовые) таблетки B-Epic нейтрализуют вредные вещества и отходы вашего кишечника, а также органов и тканей всей пищеварительной системы.

Противопоказания и побочные эффекты

Таблетки Asseler8 не имеют противопоказаний, за исключением редкой индивидуальной непереносимости некоторых ингредиентов капсул некоторыми людьми. Разрешен к применению беременным и кормящим женщинам после дополнительной консультации с врачом.

Способ применения

Принимать белые и фиолетовые капсулы необходимо только вместе. Фиолетовые капсулы (таблетки) обладают более сильным очищающим действием, а белые капсулы способствуют сну.

Принимайте по 1 белой и 1 фиолетовой таблетке за полчаса до сна.

Не употребляйте таблетки (капсулы) после сна!

Цвет оболочки капсулы (таблетки)

Наши рецепторы и ученые, постоянно работающие вместе под строгим контролем медицинских специалистов, разрабатывают эффективные продукты BEpic, представленные на мировом рынке. Использование только 100% натуральных красителей в производстве продуктов B-Epic соответствует международным требованиям и стандартам качества. Это означает, что таблетки B-Epic Acceler8 не содержат никаких химических красителей. Мы постоянно развиваемся, вносим изменения и совершенствуем продукцию компании. Возможно, что в некоторых новых заказах фиолетовый цвет капсул Acceler8 может отличаться от предыдущих поставок, имея более темный оттенок оболочки капсулы. Это отличие в цвете оболочки таблеток абсолютно не влияет на состав ингредиентов продукта или безопасность таблеток Acceler8 для здоровья.

Аманда об Acceler8:
У меня целый список проблем со здоровьем, но благодаря последовательности, настойчивости и добавкам B-Epic я наконец-то чувствую себя более уверенно. Я не могу передать, насколько сильно таблетки Acceler8 изменили мою жизнь! Больше никаких тревожных ощущений и беспокойных ночей! И после 13 лет “проблем с животиком” я сейчас здоровее, чем когда-либо с момента постановки диагноза. За 2 месяца я похудела на 22 килограмма! Пришло время сделать себя приоритетом.

Тиффани об Acceler8:
Кто бы мог подумать, что 8 месяцев назад я найду эти маленькие, меняющие жизнь таблетки B-Epic Acceler8? Если бы кто-то сказал мне тогда, что у меня будет самое лучшее здоровье кишечника в моей жизни, я бы не поверила. Мой кишечник всегда был не в порядке. Я, конечно, не знала, что если принимаешь пробиотик, то его нужно сочетать с пребиотиком! И кто бы мог подумать, что такая беспокойная мамочка, как я, может получить самый потрясающий, спокойный сон в своей жизни? Вау – это все, что у меня есть. Пришло время и вам узнать, что такое настоящее здоровье кишечника и отдых!

ACCELER8 | отзывы | заказать | купить | магазин | цена | кето | интернет-магазин BEPIC

PRT

Experimente ACCELER8 para si

Detalhes do produto:

 • Combo de Dois Suplementos Sanitários Sinergéticos
 • ACCELER8 RESTORE Contém Prebióticos, Probióticos, e Enzimas
 • ACCELER8 SLEEP (cápsula branca) Contém Extractos de Ervas e Outras Substâncias Naturais
 • Made com ingredientes naturais com propriedades benéficas para a saúde

Os benefícios podem incluir:

 • Suporta a gestão saudável do peso
 • Purifica e Desintoxicaaturalmente o Corpo
 • Reabastece Bactérias Saudáveis no Microbioma do Estômago
 • Promotes Relaxamento Mental e Físico
 • Ajudas para adormecer mais depressa e adormecer mais profundamente

E se pudesse gerir o peso de forma natural e sem esforço enquanto dorme rapidamente! ACCELER8 é um pacote combinado único de dois suplementos de saúde avançados (RESTORE e SLEEP) que trabalham em sinergia para apoiar o corpo na restauração natural e na manutenção de um estado saudável holístico. Ambos os suplementos são feitos com ingredientes potentes e naturais seleccionados pelas suas conhecidas propriedades benéficas para a saúde, incluindo a ajuda na gestão do peso, relaxamento e sono.

O ACCELER8 RESTORE tem um suave efeito desintoxicante que limpa naturalmente o corpo, pelo que está melhor capacitado para se restaurar a um equilíbrio óptimo. Está também repleto de bactérias benéficas para ajudar a repor o microbioma intestinal, que é vital para a saúde geral e para sistemas digestivos e imunitários fortes.

O ACCELER8 SLEEP tem um efeito calmante natural que pode ajudar o corpo a adormecer mais rapidamente, a dormir mais profundamente e a acordar sem cambalear. Contém substâncias naturais que demonstraram ajudar a baixar o cortisol e equilibrar os níveis de serotonina, o que pode fazer com que o corpo e a mente se sintam mais relaxados e promove uma melhor qualidade de sono.

 • A perda de peso eficaz e segura, mesmo durante o sono.
 • A limpeza dos tecidos e a desintoxicação dos órgãos digestivos.
 • Normalização dos processos metabólicos a nível celular.
 • Melhoria geral e rejuvenescimento do organismo.
 • Reforço e melhoria do sono, vitória sobre a insónia.
 • Depressão do stress e dos níveis de ansiedade.
 • Normalização do peso durante o dia e durante a noite.
 • Adequado mesmo para mulheres grávidas!
 • Reforço do sistema nervoso.
 • Limpa o sistema digestivo de toxinas.
 • Apoia um microbioma intestinal saudável.
 • Alivia o estado de ansiedade.

Acceler8 pílulas são suplementos naturais e seguros destinados à normalização da digestão e delicada desintoxicação de todo o corpo e perda de peso. Os comprimidos Acceler8 da B-Epic ajudam a eliminar o stress e a remover a insónia e a melhorar a saúde e a qualidade do sono. Os principais cientistas dos EUA criaram estes comprimidos únicos Acceler8 com base em componentes vegetais e bactérias úteis vivas!

Os comprimidos Acceler8 pills (cápsulas) da B-Epic são o suplemento revolucionário em microbiologia e medicina. As bactérias vivas no suplemento Acceler8 são capazes não só de substituir os antibióticos e a medicina, mas também de abrir caminho à saúde para qualquer habitante do planeta! Agora cada pessoa pode usar estes comprimidos únicos de B-Epic e pode limpar o corpo de toxinas, acalmar os nervos e perder peso e encontrar boa saúde durante muitos anos! É importante compreender que os comprimidos Acceler8 não são apenas um agente de emagrecimento. As cápsulas de B-Epic Acceler8 vêm em dois tipos de suplementos naturais únicos disponíveis em pílulas roxas (Restore) e brancas (Sleep).

Acceler8 é um produto natural (suplemento) que permite ao seu corpo sarar sem medicamentos e livrar-se de problemas de saúde. O seu sono tornar-se-á sadio e saudável e o seu peso voltará à norma biológica correcta. Perca naturalmente quilos extra durante um sono saudável usando um produto Acceler8 (pílulas) de B-Epic. Obtenha um relaxamento físico e psicológico de alta qualidade para o seu corpo, cérebro e sistema nervoso. Reponha o seu fornecimento de bactérias benéficas para manter o seu sistema digestivo a funcionar bem. Obtenha diariamente toxinas prejudiciais desintoxicadas em segurança para o seu corpo. Traga o seu peso para a norma correcta sem esforço e esforço físico persistente.

Conteúdo de uma embalagem

Cada embalagem (caixa de cartão) de um produto de Acceler8 contém 30 cápsulas, incluindo:

 • 30 comprimidos (cápsulas) de Acceler8 RESTORE púrpura (borgonha).
 • 30 comprimidos (cápsulas) brancos de Acceler8 Sleep.

O produto Acceler8 é fornecido em duas caixas separadas de 30 cápsulas (cápsulas) brancas e 30 pílulas (pílulas) roxas (borgonha) em cada caixa. Assim, Acceler8 vem em duas cores diferentes de cápsulas. Porquê? Os comprimidos brancos (Sleep) de Acceler8 contêm probióticos de bactérias vivas para as quais a presença com alguns outros ingredientes que estão em comprimidos púrpura (Restore) é indesejável. Por conseguinte, os ingredientes são separados em duas cápsulas separadas de diferentes cores.

Os benefícios de Acceler8 pílulas

Aссeler8 cápsulas (pílulas) não prejudicam a saúde, mas reforçam-na. O produto (suplemento) tem um impacto salutar em todo o seu organismo.

 • 30 comprimidos de Acceler8 RESTORE roxo destinam-se à desintoxicação, limpeza e normalização da digestão. Acceler8 RESTORE ajuda a perder peso e a melhorar a sua saúde através de uma desintoxicação suave do corpo.
 • As cápsulas (comprimidos) de Acceler8 SLEEP branco destinam-se a diminuir o excesso de peso durante a noite. Também melhoram os processos de restauração do seu corpo e fortalecimento do seu sono. As cápsulas brancas também asseguram órgãos saudáveis no interior e o corpo bonito e apertado no exterior. São fontes médicas conhecidas que um sono saudável e sadio tem um efeito positivo no bem-estar geral e no estado de saúde de uma pessoa. A falta de sono pode levar gradualmente a uma série de doenças graves. Os problemas de sono reduzem a capacidade do corpo de controlar os níveis de glicose no sangue, o que pode contribuir para o desenvolvimento da diabetes. Não conseguir dormir o suficiente também pode contribuir para a obesidade e as doenças cardiovasculares. Pesquisas recentes mostram uma forte ligação entre o sono e a imunidade humana. Tendo recebido um forte descanso completo, o corpo recupera e restaura perfeitamente a saúde do cérebro, do corpo e de todos os órgãos e sistemas internos. Pills Acceler8 Sleep irá restaurar a qualidade do seu sono. Ao acordar refrescado após um sono saudável e profundo, sentir-se-á óptimo durante todo o dia.
 • A vantagem única deste produto B-Epic é uma melhoria total dos órgãos digestivos, intestino e estômago. A característica adicional dos comprimidos Acceler8 é a possibilidade de redução de peso durante o sono, graças à melhoria do trabalho dos órgãos digestivos.
 • Os comprimidos Acceler8 (cápsulas) têm a estrutura misturada; incluem extractos naturais de plantas e bactérias vivas.
 • Os comprimidos púrpura (borgonha) B-Epic neutralizam substâncias nocivas e desperdícios dos seus intestinos, assim como órgãos e tecidos de todo o sistema digestivo.

Contra-indicações e efeitos secundários

Os comprimidos Asseler8 não têm contra-indicações, excepto no caso de uma rara intolerância individual a alguns ingredientes das cápsulas por algumas pessoas. Aprovado para uso por mulheres grávidas e lactantes após consulta adicional com um médico.

Como utilizar

É necessário tomar pílulas brancas e roxas apenas em conjunto. As cápsulas roxas (pílulas) têm um efeito de limpeza mais forte, enquanto as cápsulas brancas promovem o sono.

Tomar 1 comprimido branco e 1 pílula roxa meia hora antes de dormir.

Não usar pílulas (cápsulas) depois de dormir!

Cápsula (pílula) cor da casca

Os nossos formuladores e cientistas trabalhando permanentemente em conjunto sob a supervisão rigorosa de profissionais médicos desenvolvem os produtos BEpic eficazes no mercado global. A utilização de apenas corantes 100% naturais na produção de produtos B-Epic satisfaz os requisitos internacionais e as normas de alta qualidade. Isto significa que os comprimidos de B-Epic Acceler8 não contêm quaisquer corantes químicos. Estamos constantemente a desenvolver, a fazer alterações e a melhorar os produtos da empresa. É possível que, em algumas novas encomendas, a cor roxa das cápsulas Acceler8 possa diferir das entregas anteriores, tendo uma tonalidade mais escura da cápsula. Esta diferença na cor da casca das cápsulas não tem absolutamente nenhum efeito na composição dos ingredientes do produto ou na segurança sanitária das cápsulas de Acceler8.

Amanda sobre Acceler8:
Tenho uma lista completa de questões de saúde mas com consistência, persistência e suplementos B-Epic estou finalmente a sentir-me mais confiante. Não consigo dizer-vos o quanto os comprimidos Acceler8 mudaram a minha vida! Acabaram-se os sentimentos de ansiedade ou as noites agitadas! E após 13 anos de “problemas de barriga” estou mais saudável do que estava desde o meu diagnóstico. Perdi 22 libras em 2 meses! É tempo de se tornar uma prioridade.

Tiffany sobre o Acceler8:
Quem diria que há 8 meses atrás eu iria encontrar estes pequenos comprimidos de B-Epic Acceler8, que mudam a vida? Se alguém me tivesse dito então, que eu teria a melhor saúde intestinal da minha vida, eu não teria acreditado neles. O meu instinto estava sempre confuso. Eu, com certeza, não sabia que se se tomasse um probiótico, teria de o emparelhar com um prebiótico! E quem diria que uma mãe preocupada como eu poderia estar a ter o sono mais espantoso e repousante da sua vida? Uau é tudo o que eu tenho. Está na hora de saberes como é boa a verdadeira saúde intestinal e o descanso!

ACCELER8 | reviews | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

DEU

Erleben Sie ACCELER8 für sich selbst

Produkt-Details:

 • Combo aus zwei synergetischen Gesundheitsergänzungen
 • ACCELER8 RESTORE enthält Präbiotika, Probiotika und Enzyme
 • ACCELER8 SLEEP (weiße Kapsel) Enthält Kräuterextrakte und andere natürliche Substanzen
 • Hergestellt aus natürlichen Inhaltsstoffen mit gesundheitsfördernden Eigenschaften

Vorteile können sein:

 • Unterstützt ein gesundes Gewichtsmanagement
 • Reinigt und entgiftet den Körper auf natürliche Weise
 • Wiederherstellung gesunder Bakterien im Darm-Mikrobiom
 • Fördert die geistige und körperliche Entspannung
 • Hilft, schneller einzuschlafen und besser durchzuschlafen

Wie wäre es, wenn Sie Ihr Gewicht auf natürliche und mühelose Weise kontrollieren könnten, während Sie schnell schlafen? ACCELER8 ist ein einzigartiges Kombipaket aus zwei fortschrittlichen Nahrungsergänzungsmitteln (RESTORE und SLEEP), die synergetisch wirken, um den Körper bei der natürlichen Wiederherstellung und Aufrechterhaltung eines ganzheitlichen Gesundheitszustands zu unterstützen. Beide Nahrungsergänzungsmittel bestehen aus hochwirksamen, natürlichen Inhaltsstoffen, die aufgrund ihrer bekannten gesundheitsfördernden Eigenschaften ausgewählt wurden, einschließlich der Unterstützung von Gewichtsmanagement, Entspannung und Schlaf.

ACCELER8 RESTORE hat eine sanfte entgiftende Wirkung, die den Körper auf natürliche Weise reinigt, so dass er besser in der Lage ist, sich selbst wieder in ein optimales Gleichgewicht zu bringen. Darüber hinaus ist es vollgepackt mit nützlichen Bakterien, die helfen, das Darmmikrobiom wiederherzustellen, das für die allgemeine Gesundheit und ein starkes Verdauungs- und Immunsystem unerlässlich ist.

ACCELER8 SLEEP hat eine natürliche, beruhigende Wirkung, die dem Körper helfen kann, schneller einzuschlafen, besser zu schlafen und ohne Müdigkeit aufzuwachen. Es enthält natürliche Substanzen, die nachweislich dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu senken und den Serotoninspiegel auszugleichen, wodurch sich Körper und Geist entspannter fühlen können und eine bessere Schlafqualität gefördert wird.

 • Die effektive und sichere Gewichtsabnahme, auch im Schlaf.
 • Reinigung des Gewebes und Entgiftung der Verdauungsorgane.
 • Normalisierung der Stoffwechselprozesse auf zellulärer Ebene.
 • Allgemeine Verbesserung und Verjüngung des Organismus.
 • Stärkung und Verbesserung des Schlafes, Sieg über die Schlaflosigkeit.
 • Verringerung von Stress und Angstzuständen.
 • Normalisierung des Gewichts während des Tages und der Nacht.
 • Auch für schwangere Frauen geeignet!
 • Stärkt das Nervensystem.
 • Reinigt das Verdauungssystem von Giftstoffen.
 • Unterstützt ein gesundes Darmmikrobiom.
 • Erleichtert den Zustand der Angst.

Acceler8 Pillen sind sichere, natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die für die Normalisierung der Verdauung und eine sanfte Ganzkörperentgiftung und Gewichtsabnahme bestimmt sind. Die Acceler8-Pillen von B-Epic helfen, Stress und Schlaflosigkeit zu beseitigen und die Gesundheit und Schlafqualität zu verbessern. Die führenden Wissenschaftler der USA haben diese einzigartigen Acceler8-Pillen auf der Basis von pflanzlichen Bestandteilen und lebenden nützlichen Bakterien entwickelt!

Acceler8 Pillen (Kapseln) von B-Epic sind die revolutionäre Ergänzung in der Mikrobiologie und Medizin. Die lebenden Bakterien in der Acceler8-Ergänzung sind nicht nur in der Lage, Antibiotika und Medikamente zu ersetzen, sondern auch einen Weg zur Gesundheit für jeden Bewohner des Planeten zu ebnen! Jetzt kann jeder Mensch diese einzigartigen B-Epic Pillen verwenden und kann den Körper von Giftstoffen reinigen, die Nerven beruhigen, Gewicht verlieren und eine gute Gesundheit für viele Jahre finden! Es ist wichtig zu verstehen, dass die Pillen Acceler8 sind nicht nur ein Mittel zur Gewichtsabnahme. B-Epic Acceler8 Kapseln kommen in zwei Arten von einzigartigen natürlichen Ergänzungen in lila (Restore) und weiß (Sleep) Pillen zur Verfügung.

Acceler8 ist ein natürliches Produkt (Nahrungsergänzungsmittel), das Ihrem Körper erlaubt, sich ohne Medikamente zu heilen und gesundheitliche Probleme zu beseitigen. Ihr Schlaf wird fest und gesund und Ihr Gewicht kehrt in die richtige biologische Norm zurück. Verlieren Sie überflüssige Kilos auf natürliche Weise während eines gesunden Schlafs mit einem Acceler8-Produkt (Tabletten) von B-Epic. Holen Sie sich körperliche und psychische Entspannung von hoher Qualität für Ihren Körper, Ihr Gehirn und Ihr Nervensystem. Füllen Sie Ihren Vorrat an nützlichen Bakterien wieder auf, damit Ihr Verdauungssystem gut funktioniert. Entgiften Sie Ihren Körper jeden Tag sicher von schädlichen Giftstoffen. Bringen Sie Ihr Gewicht ohne Mühe und anhaltende körperliche Anstrengung auf die richtige Norm.

Inhalt einer Packung

Jede Packung (Pappschachtel) eines Produkts von Acceler8 enthält 30 Kapseln, darunter:

 • 30 violette (bordeauxfarbene) Pillen (Kapseln) von Acceler8 RESTORE.
 • 30 weiße Tabletten (Kapseln) von Acceler8 Sleep.

Das Produkt Acceler8 wird in zwei separaten Schachteln mit jeweils 30 weißen und 30 violetten (bordeauxroten) Kapseln geliefert. Acceler8 wird also in zwei verschiedenen Farben geliefert. Und warum? Weiße Pillen (Sleep) von Acceler8 enthalten lebende Bakterien Probiotika, für die die Anwesenheit mit einigen anderen Zutaten, die in lila Pillen (Restore) ist unerwünscht. Daher sind die Inhaltsstoffe auf zwei getrennte Kapseln in verschiedenen Farben aufgeteilt.

Acceler8 Pillen Vorteile

Aссeler8-Kapseln (Pillen) schaden der Gesundheit nicht, sondern stärken sie. Das Produkt (Nahrungsergänzungsmittel) hat eine heilsame Wirkung auf Ihren gesamten Organismus.

 • 30 Pillen von Acceler8 RESTORE sind für die Entgiftung, Reinigung und Normalisierung der Verdauung bestimmt. Acceler8 RESTORE hilft beim Abnehmen und bei der Verbesserung Ihrer Gesundheit, indem es eine sanfte Entgiftung des Körpers durchführt.
 • Die weißen Acceler8 SLEEP Kapseln (Pillen) sind dazu bestimmt, das Übergewicht während der Nacht zu reduzieren. Sie verbessern auch die Prozesse der Wiederherstellung Ihres Körpers und stärken Ihren Schlaf. Die weißen Kapseln sorgen auch für gesunde Organe im Inneren und einen straffen, schönen Körper im Äußeren. Es ist medizinisch bekannt, dass sich ein guter, gesunder und gesunder Schlaf positiv auf das allgemeine Wohlbefinden und den Gesundheitszustand eines Menschen auswirkt. Schlafmangel kann allmählich zu einer Reihe von schweren Krankheiten führen. Schlafprobleme verringern die Fähigkeit des Körpers, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, was zur Entwicklung von Diabetes beitragen kann. Zu wenig Schlaf kann auch zu Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Neuere Forschungen zeigen einen engen Zusammenhang zwischen Schlaf und menschlicher Immunität. Nach einer ausgiebigen Ruhephase erholt sich der Körper perfekt und stellt die Gesundheit des Gehirns, des Körpers und aller inneren Organe und Systeme wieder her. Pills Acceler8 Sleep wird die Qualität Ihres Schlafes wiederherstellen. Wenn Sie nach einem gesunden und tiefen Schlaf erfrischt aufwachen, werden Sie sich den ganzen Tag lang gut fühlen.
 • Einzigartiger Vorteil dieses B-Epic-Produkts ist eine vollständige Verbesserung der Verdauungsorgane, des Darms und des Magens. Die zusätzliche Eigenschaft der Acceler8 Pillen ist die Möglichkeit der Gewichtsreduktion während des Schlafes dank der Verbesserung der Arbeit der Verdauungsorgane.
 • Die Acceler8 Pillen (Kapseln) haben eine gemischte Struktur; sie enthalten natürliche Pflanzenextrakte und lebende Bakterien.
 • Die violetten (weinroten) B-Epic Pillen neutralisieren schädliche Substanzen und Abfälle Ihres Darms, sowie Organe und Gewebe des gesamten Verdauungssystems.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen

Asseler8 Pillen haben keine Gegenanzeigen, mit Ausnahme einer seltenen individuellen Unverträglichkeit gegenüber einigen Inhaltsstoffen der Kapseln bei einigen Personen. Für schwangere und stillende Frauen nach zusätzlicher Rücksprache mit einem Arzt zugelassen.

Wie zu verwenden

Es ist notwendig, weiße und violette Pillen nur zusammen einzunehmen. Die violetten Kapseln (Pillen) haben eine stärkere reinigende Wirkung, während die weißen Kapseln den Schlaf fördern.

Nehmen Sie 1 weiße Pille und 1 violette Pille eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen ein.

Nehmen Sie die Pillen (Kapseln) nicht nach dem Schlafen ein!

Farbe der Kapselhülle (Pille)

Unsere Formulierer und Wissenschaftler, die ständig unter der strengen Aufsicht von medizinischen Fachleuten zusammenarbeiten, entwickeln die wirksamen BEpic-Produkte auf dem Weltmarkt. Die Verwendung von ausschließlich 100% natürlichen Farbstoffen bei der Herstellung von B-Epic Produkten entspricht internationalen Anforderungen und Qualitätsstandards. Das bedeutet, dass B-Epic Acceler8 Pillen keine chemischen Farbstoffe enthalten. Wir entwickeln uns ständig weiter, nehmen Änderungen vor und verbessern die Produkte des Unternehmens. Es ist möglich, dass bei einigen neuen Bestellungen die violette Farbe der Acceler8-Kapseln von früheren Lieferungen abweicht und die Kapselhülle einen dunkleren Farbton aufweist. Dieser Unterschied in der Farbe der Kapselhülle hat keinerlei Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Produktbestandteile oder die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Acceler8-Kapseln.

Amanda über Acceler8:
Ich habe eine ganze Liste von Gesundheitsproblemen, aber mit Konsequenz, Beharrlichkeit und B-Epic-Ergänzungen fühle ich mich endlich wieder selbstbewusster. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stark die Acceler8-Pillen mein Leben verändert haben! Keine ängstlichen Gefühle oder unruhigen Nächte mehr! Und nach 13 Jahren “Bauchweh” bin ich so gesund wie seit meiner Diagnose nicht mehr. Ich habe in 2 Monaten 22 Pfund abgenommen! Es ist an der Zeit, sich selbst zu einer Priorität zu machen.

Tiffany über Acceler8:
Wer hätte gedacht, dass ich vor 8 Monaten diese kleinen, lebensverändernden B-Epic Acceler8-Pillen finden würde? Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich die beste Darmgesundheit meines Lebens haben würde, hätte ich ihm nicht geglaubt. Mein Darm war immer im Argen. Ich wusste natürlich nicht, dass man ein Probiotikum mit einem Präbiotikum kombinieren muss, wenn man es einnimmt! Und wer hätte gedacht, dass eine besorgte Mama wie ich den besten und erholsamsten Schlaf ihres Lebens bekommen könnte? Wow ist alles, was ich habe. Es ist an der Zeit, dass auch Sie erfahren, wie gut sich echte Darmgesundheit und Erholung anfühlen!

ACCELER8 | Bewertungen | Bestellen | Kaufen | Shop | Preis | Keto | BEPIC Webshop

CZE

Vyzkoušejte si ACCELER8 na vlastní kůži

Podrobnosti o produktu:

 • Kombinace dvou synergických doplňků pro zdraví
 • ACCELER8 RESTORE obsahuje prebiotika, probiotika a enzymy
 • ACCELER8 SLEEP (bílá kapsle) obsahuje bylinné extrakty a další přírodní látky
 • Vyrobeno z přírodních složek s vlastnostmi podporujícími zdraví

Příznivé účinky mohou zahrnovat:

 • Podporuje zdravou regulaci tělesné hmotnosti
 • Přirozeně čistí a detoxikuje organismus
 • Obnovuje zdravé bakterie ve střevním mikrobiomu
 • Podporuje duševní a fyzickou relaxaci
 • Napomáhá rychlejšímu usínání a kvalitnějšímu spánku

Co kdybyste mohli přirozeně a bez námahy regulovat váhu během rychlého spánku! ACCELER8 je unikátní kombinovaný balíček dvou pokročilých doplňků stravy (RESTORE a SLEEP), které synergicky podporují tělo v přirozené obnově a udržení celistvého zdravého stavu. Oba doplňky jsou vyrobeny ze silných přírodních složek vybraných pro jejich známé zdraví prospěšné vlastnosti, včetně podpory regulace hmotnosti, relaxace a spánku.

ACCELER8 RESTORE má jemný detoxikační účinek, který přirozeně čistí organismus, takže má lepší možnost obnovit se do optimální rovnováhy. Je také plný prospěšných bakterií, které pomáhají doplnit střevní mikrobiom, jenž je životně důležitý pro celkové zdraví a silný trávicí a imunitní systém.

ACCELER8 SLEEP má přirozený zklidňující účinek, který může tělu pomoci rychleji usnout, spát klidněji a probouzet se bez mrzutosti. Obsahuje přírodní látky, které prokazatelně pomáhají snižovat hladinu kortizolu a vyrovnávat hladinu serotoninu, což může způsobit, že se tělo a mysl cítí uvolněnější a podporuje lepší kvalitu spánku.

 • Efektivní a bezpečné hubnutí i během spánku.
 • Očista tkání a detoxikace trávicích orgánů.
 • Normalizace metabolických procesů na buněčné úrovni.
 • Celkové zlepšení a omlazení organismu.
 • Posílení a zlepšení spánku, vítězství nad nespavostí.
 • Snížení hladiny stresu a úzkosti.
 • Normalizace hmotnosti během dne i noci.
 • Vhodné i pro těhotné ženy!
 • Posiluje nervový systém.
 • Čistí trávicí systém od toxinů.
 • Podporuje zdravý střevní mikrobiom.
 • Zmírňuje stavy úzkosti.

Tablety Acceler8 jsou bezpečné přírodní doplňky stravy určené k normalizaci trávení a jemné detoxikaci celého těla a hubnutí. Tablety Acceler8 od společnosti B-Epic pomáhají eliminovat stres a odstranit nespavost a zlepšit zdraví a kvalitu spánku. Přední vědci z USA vytvořili tyto unikátní tablety Acceler8 na bázi rostlinných složek a živých užitečných bakterií!

Acceler8 pills (kapsle) od B-Epic jsou revolučním doplňkem stravy v mikrobiologii a medicíně. Živé bakterie v doplňku Acceler8 jsou schopny nejen nahradit antibiotika a léky, ale také položit cestu ke zdraví každému obyvateli planety! Nyní může tyto jedinečné tablety B-Epic užívat každý člověk a může si tak pročistit tělo od toxinů, zklidnit nervy a zhubnout a najít pevné zdraví na mnoho let! Je důležité si uvědomit, že pilulky Acceler8 nejsou pouze prostředkem na hubnutí. Kapsle B-Epic Acceler8 se dodávají ve dvou typech unikátních přírodních doplňků dostupných ve fialových (Restore) a bílých (Sleep) tabletách.

Acceler8 je přírodní produkt (doplněk), který umožňuje tělu léčit se bez léků a zbavit se zdravotních problémů. Váš spánek se stane zdravým a pevným a vaše hmotnost se vrátí do správné biologické normy. Zbavte se přebytečných kilogramů přirozenou cestou během zdravého spánku pomocí produktu (tablet) Acceler8 společnosti B-Epic. Získejte kvalitní fyzickou a psychickou relaxaci pro své tělo, mozek a nervový systém. Doplňte si zásoby prospěšných bakterií, aby váš trávicí systém dobře fungoval. Získejte pro své tělo bezpečnou každodenní detoxikaci škodlivých toxinů. Uveďte svou hmotnost do správné normy bez námahy a úporné fyzické námahy.

Obsah balení

Každé balení (kartonová krabička) výrobku Acceler8 obsahuje 30 kapslí, které obsahují:

 • 30 fialových (vínových) tablet (kapslí) přípravku Acceler8 RESTORE.
 • 30 bílých tablet (tobolek) přípravku Acceler8 Sleep.

Výrobek Acceler8 je dodáván ve dvou samostatných krabičkách po 30 bílých a 30 fialových (vínových) tobolkách (tabletách) v každé krabičce. Acceler8 je tedy dodáván ve dvou různých barvách kapslí. Proč? Bílé tablety (Sleep) přípravku Acceler8 obsahují živé bakterie probiotika, pro které je přítomnost s některými dalšími složkami, které jsou ve fialových tabletách (Restore), nežádoucí. Proto jsou složky rozděleny na dvě samostatné kapsle různých barev.

Výhody tablet Acceler8

Aссeler8 kapsle (tablety) nepoškozují zdraví, ale posilují ho. Přípravek (doplněk stravy) má blahodárný vliv na celý váš organismus.

 • 30 tablet fialové barvy Acceler8 RESTORE je určeno k detoxikaci, pročištění a normalizaci trávení. Acceler8 RESTORE pomáhá zhubnout a zlepšit vaše zdraví tím, že provádí šetrnou detoxikaci organismu.
 • Bílé kapsle (tablety) Acceler8 SLEEP jsou určeny ke snížení nadváhy během noci. Zlepšují také procesy obnovy vašeho organismu a posilují váš spánek. Bílé kapsle také zajišťují zdravé orgány uvnitř a zpevněné krásné tělo navenek. Z lékařských pramenů je známo, že dobrý zdravý, vydatný spánek má pozitivní vliv na celkovou pohodu a zdravotní stav člověka. Nedostatek spánku může postupně vést k řadě závažných onemocnění. Problémy se spánkem snižují schopnost organismu kontrolovat hladinu glukózy v krvi, což může přispět ke vzniku cukrovky. Nedostatek spánku může také přispět ke vzniku obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Nejnovější výzkumy ukazují silnou souvislost mezi spánkem a lidskou imunitou. Po silném plnohodnotném odpočinku se tělo dokonale zotaví a obnoví zdraví mozku, těla a všech vnitřních orgánů a systémů. Tablety Acceler8 Sleep obnoví kvalitu vašeho spánku. Po probuzení se svěží po zdravém a hlubokém spánku se budete cítit skvěle po celý den.
 • Jedinečnou předností tohoto produktu B-Epic je úplné zlepšení činnosti trávicích orgánů, střev a žaludku. Další vlastností tablet Acceler8 je možnost redukce hmotnosti během spánku díky zlepšení činnosti trávicích orgánů.
 • Tablety (kapsle) Acceler8 mají příměsovou strukturu; obsahují přírodní rostlinné extrakty a živé bakterie.
 • Fialové (vínové) tablety B-Epic neutralizují škodlivé látky a odpadní látky vašich střev, jakož i orgánů a tkání celé trávicí soustavy.

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Tablety Asseler8 nemají žádné kontraindikace, s výjimkou vzácné individuální nesnášenlivosti některých složek tobolek některými lidmi. Schváleno pro užívání těhotnými a kojícími ženami po dodatečné konzultaci s lékařem.

Jak se používá

Bílé a fialové tablety je nutné užívat pouze společně. Fialové tobolky (tablety) mají silnější očistný účinek, zatímco bílé tobolky podporují spánek.

Užívejte 1 bílou tabletu a 1 fialovou tabletu půl hodiny před spaním.

Neužívejte tablety (kapsle) po spánku!

Barva obalu kapsle (pilulky)

Naši formulátoři a vědci trvale spolupracující pod přísným dohledem lékařských odborníků vyvíjejí účinné produkty BEpic na světovém trhu. Použití pouze 100% přírodních barviv při výrobě produktů B-Epic splňuje mezinárodní požadavky a standardy vysoké kvality. To znamená, že tablety B-Epic Acceler8 neobsahují žádná chemická barviva. Výrobky společnosti neustále vyvíjíme, měníme a zdokonalujeme. Je možné, že u některých nových objednávek se může fialová barva kapslí Acceler8 lišit od předchozích dodávek a mít tmavší odstín obalu kapsle. Tento rozdíl v barvě obalu tablet nemá absolutně žádný vliv na složení složek výrobku ani na zdravotní nezávadnost tablet Acceler8.

Amanda o přípravku Acceler8:
Mám celý seznam zdravotních problémů, ale díky důslednosti, vytrvalosti a doplňkům stravy B-Epic se konečně cítím jistější. Nedokážu popsat, jak silně mi tablety Acceler8 změnily život! Už žádné pocity úzkosti ani neklidné noci! A po 13 letech “břišních potíží” jsem zdravější než kdykoli předtím od stanovení diagnózy. Za 2 měsíce jsem zhubla 22 kilogramů! Je na čase, abyste si dali přednost.

Tiffany o Acceler8:
Kdo by před 8 měsíci řekl, že najdu tyto malé, život měnící pilulky B-Epic Acceler8? Kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu mít nejlepší střevní zdraví v životě, nevěřila bych mu. Moje střeva byla vždycky v nepořádku. Já jsem pro jistotu nevěděla, že pokud užíváte probiotika, musíte je kombinovat s prebiotiky! A kdo by tušil, že taková starostlivá maminka, jako jsem já, může mít ten nejúžasnější a nejspokojenější spánek v životě? Wow, to je všechno, co mám. Je na čase, abyste poznali, jak dobře se cítí skutečné zdraví střev a odpočinek!

ACCELER8 | recenze | objednat | koupit | obchod | cena | keto | BEPIC webshop

POL

Przekonaj się sam o zaletach ACCELER8

Szczegóły produktu:

 • Kombinacja dwóch synergicznych suplementów zdrowotnych
 • ACCELER8 RESTORE Zawiera prebiotyki, probiotyki i enzymy.
 • ACCELER8 SLEEP (biała kapsułka) Zawiera ekstrakty ziołowe i inne substancje naturalne.
 • Wyprodukowany z naturalnych składników o właściwościach prozdrowotnych

Korzyści mogą obejmować:

 • Wspomaga zdrowe zarządzanie wagą
 • Naturalnie oczyszcza i odtruwa organizm
 • Odbudowuje zdrowe bakterie w mikrobiomie jelitowym
 • Przyczynia się do psychicznego i fizycznego odprężenia
 • Pomaga w szybszym zasypianiu i bardziej spokojnym śnie

Co by było gdybyś mógł kontrolować wagę naturalnie i bez wysiłku podczas szybkiego snu! ACCELER8 to unikalne combo pack dwóch zaawansowanych suplementów zdrowotnych (RESTORE i SLEEP), które działają synergicznie, aby wspierać organizm w naturalnym przywracaniu i utrzymywaniu holistycznego zdrowego stanu. Oba suplementy zawierają silne, naturalne składniki wybrane ze względu na ich znane właściwości prozdrowotne, w tym wspomaganie kontroli wagi, relaksację i sen.

ACCELER8 RESTORE ma delikatne działanie detoksykujące, które w naturalny sposób oczyszcza organizm, dzięki czemu jest on w stanie lepiej przywrócić optymalną równowagę. Jest również pełen pożytecznych bakterii, które pomagają uzupełnić mikrobiom jelitowy, niezbędny dla ogólnego stanu zdrowia oraz silnego układu trawiennego i odpornościowego.

ACCELER8 SLEEP ma naturalny efekt kojący, który może pomóc organizmowi szybciej zasnąć, spać spokojniej i budzić się bez uczucia senności. Zawiera naturalne substancje, które pomagają obniżyć poziom kortyzolu i zrównoważyć poziom serotoniny, co może spowodować, że ciało i umysł poczują się bardziej zrelaksowane i poprawi się jakość snu.

 • A perda de peso eficaz e segura, mesmo durante o sono.
 • A limpeza dos tecidos e a desintoxicação dos órgãos digestivos.
 • Normalização dos processos metabólicos a nível celular.
 • Melhoria geral e rejuvenescimento do organismo.
 • Reforço e melhoria do sono, vitória sobre a insónia.
 • Depressão do stress e dos níveis de ansiedade.
 • Normalização do peso durante o dia e durante a noite.
 • Adequado mesmo para mulheres grávidas!
 • Reforço do sistema nervoso.
 • Limpa o sistema digestivo de toxinas.
 • Apoia um microbioma intestinal saudável.
 • Alivia o estado de ansiedade.

Acceler8 pílulas são suplementos naturais e seguros destinados à normalização da digestão e delicada desintoxicação de todo o corpo e perda de peso. Os comprimidos Acceler8 da B-Epic ajudam a eliminar o stress e a remover a insónia e a melhorar a saúde e a qualidade do sono. Os principais cientistas dos EUA criaram estes comprimidos únicos Acceler8 com base em componentes vegetais e bactérias úteis vivas!

Os comprimidos Acceler8 pills (cápsulas) da B-Epic são o suplemento revolucionário em microbiologia e medicina. As bactérias vivas no suplemento Acceler8 são capazes não só de substituir os antibióticos e a medicina, mas também de abrir caminho à saúde para qualquer habitante do planeta! Agora cada pessoa pode usar estes comprimidos únicos de B-Epic e pode limpar o corpo de toxinas, acalmar os nervos e perder peso e encontrar boa saúde durante muitos anos! É importante compreender que os comprimidos Acceler8 não são apenas um agente de emagrecimento. As cápsulas de B-Epic Acceler8 vêm em dois tipos de suplementos naturais únicos disponíveis em pílulas roxas (Restore) e brancas (Sleep).

Acceler8 é um produto natural (suplemento) que permite ao seu corpo sarar sem medicamentos e livrar-se de problemas de saúde. O seu sono tornar-se-á sadio e saudável e o seu peso voltará à norma biológica correcta. Perca naturalmente quilos extra durante um sono saudável usando um produto Acceler8 (pílulas) de B-Epic. Obtenha um relaxamento físico e psicológico de alta qualidade para o seu corpo, cérebro e sistema nervoso. Reponha o seu fornecimento de bactérias benéficas para manter o seu sistema digestivo a funcionar bem. Obtenha diariamente toxinas prejudiciais desintoxicadas em segurança para o seu corpo. Traga o seu peso para a norma correcta sem esforço e esforço físico persistente.

Conteúdo de uma embalagem

Cada embalagem (caixa de cartão) de um produto de Acceler8 contém 30 cápsulas, incluindo:

 • 30 comprimidos (cápsulas) de Acceler8 RESTORE púrpura (borgonha).
 • 30 comprimidos (cápsulas) brancos de Acceler8 Sleep.

O produto Acceler8 é fornecido em duas caixas separadas de 30 cápsulas (cápsulas) brancas e 30 pílulas (pílulas) roxas (borgonha) em cada caixa. Assim, Acceler8 vem em duas cores diferentes de cápsulas. Porquê? Os comprimidos brancos (Sleep) de Acceler8 contêm probióticos de bactérias vivas para as quais a presença com alguns outros ingredientes que estão em comprimidos púrpura (Restore) é indesejável. Por conseguinte, os ingredientes são separados em duas cápsulas separadas de diferentes cores.

Os benefícios de Acceler8 pílulas

Aссeler8 cápsulas (pílulas) não prejudicam a saúde, mas reforçam-na. O produto (suplemento) tem um impacto salutar em todo o seu organismo.

 • 30 comprimidos de Acceler8 RESTORE roxo destinam-se à desintoxicação, limpeza e normalização da digestão. Acceler8 RESTORE ajuda a perder peso e a melhorar a sua saúde através de uma desintoxicação suave do corpo.
 • As cápsulas (comprimidos) de Acceler8 SLEEP branco destinam-se a diminuir o excesso de peso durante a noite. Também melhoram os processos de restauração do seu corpo e fortalecimento do seu sono. As cápsulas brancas também asseguram órgãos saudáveis no interior e o corpo bonito e apertado no exterior. São fontes médicas conhecidas que um sono saudável e sadio tem um efeito positivo no bem-estar geral e no estado de saúde de uma pessoa. A falta de sono pode levar gradualmente a uma série de doenças graves. Os problemas de sono reduzem a capacidade do corpo de controlar os níveis de glicose no sangue, o que pode contribuir para o desenvolvimento da diabetes. Não conseguir dormir o suficiente também pode contribuir para a obesidade e as doenças cardiovasculares. Pesquisas recentes mostram uma forte ligação entre o sono e a imunidade humana. Tendo recebido um forte descanso completo, o corpo recupera e restaura perfeitamente a saúde do cérebro, do corpo e de todos os órgãos e sistemas internos. Pills Acceler8 Sleep irá restaurar a qualidade do seu sono. Ao acordar refrescado após um sono saudável e profundo, sentir-se-á óptimo durante todo o dia.
 • A vantagem única deste produto B-Epic é uma melhoria total dos órgãos digestivos, intestino e estômago. A característica adicional dos comprimidos Acceler8 é a possibilidade de redução de peso durante o sono, graças à melhoria do trabalho dos órgãos digestivos.
 • Os comprimidos Acceler8 (cápsulas) têm a estrutura misturada; incluem extractos naturais de plantas e bactérias vivas.
 • Os comprimidos púrpura (borgonha) B-Epic neutralizam substâncias nocivas e desperdícios dos seus intestinos, assim como órgãos e tecidos de todo o sistema digestivo.

Przeciwwskazania i skutki uboczne

Tabletki Asseler8 nie mają żadnych przeciwwskazań, poza rzadko występującą indywidualną nietolerancją niektórych składników kapsułek przez niektóre osoby. Dopuszczone do stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące po dodatkowej konsultacji z lekarzem.

Sposób użycia

Białe i fioletowe tabletki należy przyjmować tylko razem. Fioletowe kapsułki (tabletki) mają silniejsze działanie oczyszczające, natomiast białe kapsułki sprzyjają zasypianiu.

Należy zażyć 1 białą i 1 fioletową tabletkę na pół godziny przed snem.

Nie należy stosować tabletek (kapsułek) po śnie!

Kolor otoczki kapsułki (tabletki)

Nasi formulatorzy i naukowcy pracujący razem stale pod ścisłym nadzorem specjalistów medycznych opracowują skuteczne produkty BEpic na rynku światowym. Użycie tylko 100% naturalnych barwników w produkcji produktów B-Epic spełnia międzynarodowe wymagania i standardy jakości. Oznacza to, że tabletki B-Epic Acceler8 nie zawierają żadnych chemicznych barwników. Stale się rozwijamy, wprowadzamy zmiany i udoskonalamy produkty firmy. Możliwe jest, że w niektórych nowych zamówieniach fioletowy kolor kapsułek Acceler8 może różnić się od poprzednich dostaw, mając ciemniejszy odcień otoczki kapsułki. Ta różnica w kolorze otoczki tabletek nie ma absolutnie żadnego wpływu na kompozycję składników produktu ani na bezpieczeństwo zdrowotne tabletek Acceler8.

Amanda o Acceler8:
Mam całą listę problemów zdrowotnych, ale dzięki konsekwencji, wytrwałości i suplementom B-Epic wreszcie czuję się pewniej. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo tabletki Acceler8 zmieniły moje życie! Koniec z niepokojem i niespokojnymi nocami! Po 13 latach “kłopotów z brzuszkiem” jestem zdrowsza niż byłam od czasu mojej diagnozy. Straciłam 22 funty w ciągu 2 miesięcy! Nadszedł czas, aby uczynić siebie priorytetem.

Tiffany o Acceler8:
Kto wiedział, że 8 miesięcy temu znajdę te małe, zmieniające życie tabletki B-Epic Acceler8? Jeśli ktoś powiedziałby mi wtedy, że będę miała najlepsze zdrowie jelit w moim życiu, nie uwierzyłabym mu. Moje jelita zawsze były w rozsypce. Ja na pewno nie wiedziałam, że jeśli bierzesz probiotyk, musisz go łączyć z prebiotykiem! I kto wiedział, że taka zmartwiona mama jak ja może mieć najbardziej niesamowity, spokojny sen w swoim życiu? Wow to wszystko co mam. Nadszedł czas, abyś dowiedziała się jak dobre jest prawdziwe zdrowie jelit i odpoczynek!

ACCELER8 | opinie | zamówienie | kupno | sklep | cena | keto | sklep internetowy BEPIC

SWE

Upplev ACCELER8 själv

Produktinformation:

 • Kombo av två synergistiska hälsotillskott
 • ACCELER8 RESTORE innehåller prebiotika, probiotika och enzymer.
 • ACCELER8 SLEEP (vit kapsel) Innehåller örtextrakt och andra naturliga substanser.
 • Tillverkad med naturliga ingredienser med hälsofrämjande egenskaper.

Fördelar kan inkludera:

 • Stöder hälsosam viktkontroll
 • Naturligt rengör och avgiftar kroppen.
 • Återuppfyller hälsosamma bakterier i tarmens mikrobiom.
 • Främjar mental och fysisk avslappning
 • Hjälper till att somna snabbare och sova bättre.

Tänk om du kunde hantera vikten naturligt och utan ansträngning medan du sover snabbt! ACCELER8 är ett unikt kombopaket med två avancerade hälsotillskott (RESTORE och SLEEP) som arbetar synergistiskt för att stödja kroppen i att naturligt återställa och upprätthålla ett holistiskt hälsosamt tillstånd. Båda tillskotten är tillverkade med potenta, naturliga ingredienser som valts ut för sina kända hälsofrämjande egenskaper, bland annat för att hjälpa till med viktkontroll, avslappning och sömn.

ACCELER8 RESTORE har en mild avgiftningseffekt som naturligt renar kroppen, så att den har bättre förutsättningar att återställa sig själv till en optimal balans. Den är också fullmatad med nyttiga bakterier som hjälper till att fylla på tarmmikrobiomet, vilket är viktigt för den allmänna hälsan och starka matsmältnings- och immunsystem.

ACCELER8 SLEEP har en naturlig lugnande effekt som kan hjälpa kroppen att somna snabbare, sova djupare och vakna utan grogginess. Den innehåller naturliga ämnen som har visat sig bidra till att sänka kortisol och balansera serotoninnivåerna, vilket kan leda till att kropp och sinne känner sig mer avslappnade och främjar en förbättrad sömnkvalitet.

 • Den effektiva och säkra viktminskningen, även under sömnen.
 • Rengöring av vävnader och avgiftning av matsmältningsorganen.
 • Normalisering av metaboliska processer på cellulär nivå.
 • Allmän förbättring och föryngring av organismen.
 • Förstärkning och förbättring av sömnen, seger över sömnlöshet.
 • Depression av stress- och ångestnivåer.
 • Normalisering av vikten under dagtid och natt.
 • Lämplig även för gravida kvinnor!
 • Stärker nervsystemet.
 • Rengör matsmältningssystemet från gifter.
 • Stödjer en hälsosam tarmmikrobiom.
 • Lindrar tillståndet av ångest.

Acceler8 piller är säkra, naturliga kosttillskott avsedda för normalisering av matsmältningen och känslig helkroppsavgiftning och viktminskning. Acceler8 piller från B-Epic hjälper till att eliminera stress och ta bort sömnlöshet och förbättra hälsa och sömnkvalitet. De ledande forskarna i USA skapade dessa unika Acceler8-piller på basis av vegetabiliska komponenter och levande nyttiga bakterier!

Acceler8 piller (kapslar) från B-Epic är det revolutionerande tillskottet inom mikrobiologi och medicin. Levande bakterier i Acceler8-tillägget kan inte bara ersätta antibiotika och mediciner, utan också lägga en väg till hälsa för alla invånare på planeten! Nu kan varje person använda dessa unika B-Epic piller och kan rensa kroppen från gifter, lugna nerverna och gå ner i vikt och hitta god hälsa i många år! Det är viktigt att förstå att piller Acceler8 inte bara är ett medel för viktminskning. B-Epic Acceler8 kapslar finns i två typer av unika naturtillskott som finns i lila (Restore) och vita (Sleep) piller.

Acceler8 är en naturlig produkt (tillägg) som gör det möjligt för din kropp att läka utan medicinering och bli av med hälsoproblem. Din sömn blir sund och hälsosam och din vikt återgår till den rätta biologiska normen. Förlora extra kilon naturligt under en hälsosam sömn med hjälp av en Acceler8-produkt (piller) från B-Epic. Få fysisk och psykisk avslappning av hög kvalitet för din kropp, din hjärna och ditt nervsystem. Fyll på ditt förråd av nyttiga bakterier för att hålla ditt matsmältningssystem välfungerande. Få din kropp säkert avgiftad skadliga gifter varje dag. Få din vikt till rätt norm utan ansträngning och ihållande fysisk ansträngning.

En förpackning innehåller

Varje förpackning (kartong) av en produkt av Acceler8 innehåller 30 kapslar, inklusive:

 • 30 lila (vinrött) piller (kapslar) av Acceler8 RESTORE.
 • 30 vita piller (kapslar) av Acceler8 Sleep.

Produkten Acceler8 levereras i två separata förpackningar med 30 vita och 30 lila (vinröd) kapslar (piller) i varje förpackning. Acceler8 kommer alltså i två olika färger på kapslarna. Varför? Vita piller (Sleep) av Acceler8 innehåller levande bakterier probiotika för vilka närvaron tillsammans med vissa andra ingredienser som finns i lila piller (Restore) är oönskad. Därför är ingredienserna separerade på två separata kapslar i olika färger.

Fördelar med Acceler8 piller

Aссeler8 kapslar (piller) skadar inte hälsan utan stärker den. Produkten (tillskottet) har en hälsobringande inverkan på hela din organism.

 • 30 piller av lila Acceler8 RESTORE är avsedda för avgiftning, rengöring och normalisering av matsmältningen. Acceler8 RESTORE hjälper till att gå ner i vikt och förbättra din hälsa genom att genomföra en skonsam avgiftning av kroppen.
 • De vita Acceler8 SLEEP kapslarna (piller) är avsedda för att minska övervikt under natten. De förbättrar också processerna för restaurering av kroppen och stärker din sömn. Vita kapslar garanterar också friska organ inuti och den uppstramade vackra kroppen utanför. Det är kända medicinska källor att en god hälsosam och sund sömn har en positiv effekt på det allmänna välbefinnandet och hälsotillståndet hos en person. Brist på sömn kan gradvis leda till ett antal allvarliga sjukdomar. Sömnproblem minskar kroppens förmåga att kontrollera blodglukosnivåerna, vilket kan bidra till utvecklingen av diabetes. Otillräcklig sömn kan också bidra till fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Ny forskning visar att det finns en stark koppling mellan sömn och människans immunitet. Efter att ha fått en stark fullständig vila återhämtar sig kroppen perfekt och återställer hälsan i hjärnan, kroppen och alla inre organ och system. Piller Acceler8 Sleep kommer att återställa kvaliteten på din sömn. När du vaknar upp utvilad efter en hälsosam och djup sömn kommer du att känna dig bra hela dagen.
 • Unik fördel med denna B-Epic produkt är en fullständig förbättring av matsmältningsorganen, tarm och mage. Den ytterligare egenskapen hos Acceler8 piller är möjligheten till viktminskning under sömnen tack vare förbättringen av matsmältningsorganens arbete.
 • Acceler8-pillren (kapslar) har en blandad struktur; de innehåller naturliga växtextrakt och levande bakterier.
 • Lila (vinröda) B-Epic-piller neutraliserar skadliga ämnen och avfall från dina tarmar samt organ och vävnader i hela matsmältningssystemet.

Kontraindikationer och biverkningar

Asseler8 piller har inga kontraindikationer, förutom en sällsynt individuell intolerans mot vissa ingredienser i kapslarna hos vissa personer. Godkänd för användning av gravida och ammande kvinnor efter ytterligare samråd med läkare.

Hur man använder

Det är nödvändigt att ta vita och lila piller endast tillsammans. Lila kapslar (piller) har en starkare renande effekt, medan vita kapslar främjar sömnen.

Ta 1 vitt piller och 1 lila piller en halvtimme före sänggåendet.

Använd inte piller (kapslar) efter att du har sovit!

Färg på skalet av kapslar (piller)

Våra formulerare och forskare som arbetar tillsammans permanent under strikt övervakning av medicinsk personal utvecklar de effektiva BEpic-produkterna på den globala marknaden. Användningen av endast 100 % naturliga färgämnen vid tillverkningen av B-Epic-produkter uppfyller internationella krav och högkvalitativa standarder. Detta innebär att B-Epic Acceler8 piller inte innehåller några kemiska färgämnen. Vi utvecklar, ändrar och förbättrar hela tiden företagets produkter. Det är möjligt att den lila färgen på Acceler8 kapslarna i vissa nya beställningar kan skilja sig från tidigare leveranser och ha en mörkare nyans på kapselskalet. Denna skillnad i färgen på kapslarnas skal har absolut ingen effekt på sammansättningen av produktens ingredienser eller hälsosäkerheten hos Acceler8 piller.

Amanda om Acceler8:
Jag har en hel lista med hälsoproblem men med konsekvens, uthållighet och B-Epic-tillskott känner jag mig äntligen mer självsäker. Jag kan inte säga hur starkt Acceler8 piller har förändrat mitt liv! Inga fler ångestfyllda känslor eller rastlösa nätter! Och efter 13 år av “magproblem” är jag friskare än jag varit sedan min diagnos. Jag har förlorat 22 pund på 2 månader! Det är dags att göra dig själv till en prioritet.

Tiffany om Acceler8:
Vem kunde ana att jag för 8 månader sedan skulle hitta dessa små, livsförändrande B-Epic Acceler8-piller? Om någon hade sagt till mig då att jag skulle få mitt livs bästa maghälsa skulle jag inte ha trott på dem. Min tarm har alltid varit i oordning. Jag visste definitivt inte att om man tog en probiotika måste man para ihop den med en prebiotika! Och vem visste att en orolig mamma som jag kunde få sitt livs mest fantastiska, vilsamma sömn? Wow är allt jag har. Det är dags för dig att få veta hur bra riktig tarmhälsa och vila känns!

ACCELER8 | recensioner | beställning | köp | butik | pris | keto | BEPIC webshop

ELEV8

Product Details:

 • Advanced Performance Health Supplement
 • Made with Whole Food, Medicinal Mushroom, and Herbal Extracts
 • Provides 100% Natural, Bioavailable Phytonutrients
 • Contains approximately 150 mg of Caffeine per Serving

Experience ELEV8 for Yourself

 

For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

 

Product Details:

 • Advanced Performance Health Supplement
 • Made with Whole Food, Medicinal Mushroom, and Herbal Extracts
 • Provides 100% Natural, Bioavailable Phytonutrients
 • Contains approximately 150 mg of Caffeine per Serving

Benefits May Include:

 • Naturally Increases Energy and Stamina
 • Boosts Cognitive and Physical Performance
 • Enhances Mental Clarity, Focus, and Memory
 • Combats Physical and Mental Fatigue
 • Helps Improve Mood and Alleviate Stress

Unlock ancient medicinal secrets for optimal health and functioning! ELEV8 is a little green super pill scientifically designed to help you perform cognitively and physically at a high level without the brain fog, moodiness, or other negative side effects from sugary, over-caffeinated energy drinks. Each capsule is packed with potent, pure herbal, mushroom, and whole food extracts that are rich in bioavailable essential nutrients and powerful nootropic and adaptogenic properties.

The Nature’s Energy & Clarity Blend in ELEV8 has powerful nootropic herbs and B vitamins known to naturally increase energy and stamina as well as enhance mental clarity, alertness, memory, and mood. The Adaptogen Super Blend contains medicinal mushrooms and super herbs shown to boost cognitive performance and combat the effects of physical and mental fatigue and stress. The Whole Food Nutrient Blend is made from real fruits and vegetables and is loaded with 100% natural, bioavailable phytonutrients (plant-derived vitamins) essential for overall health.

Green pills Elev8 is the unique, revolutionary product of the B-Epic company. The natural Elev8 pills (capsules) showed many useful, effective and positive benefits for a human body in practice. Elev8 supplement has immune, rejuvenating, recovery and power qualities. Elev8 product isn’t medicine. The composition of Elev8 pills can be fully attributed to the original natural products to restore health and improve quality of life. The result of reception of Elev8 pills is that the organism receives the ability to recover it and get healthier, without doctors and medicine.

 • Green pills are intended to make the organism stronger, more vigorous, hardier.
 • The pills provide balanced, natural nutrition to every cell of the human body.
 • Using green capsules, you get more strength and vitality for every cell in your body.
 • Your cells, vessels, joints and bones will become healthier.
 • Various skin conditions on your skin will gradually disappear.
 • Blood sugar and cholesterol levels will be lower and return to normal.
 • Convalescence of an organism will proceed quicker.
 • The figure will become more slender and fit.
 • The B-Epic pills will improve metabolism.
 • Your bones and muscles will become stronger.
 • The organism will be cleaned inside.
 • Vascular pressure will normalize and return to normal healthy levels.
 • You won’t be strongly subject influenced by stress.
 • Your mood will become better, memory will become stronger and clearer.
 • Your brain will work faster and more efficiently.
 • You will feel greater even if you were almost healthy person before.

Elev8 pills (BEpic capsules) are manufactured in the United States only. The shelf life of the green capsules is two years from the date of manufacture, which is indicated on the back of the package.

What is the uniqueness of Elev8 pills?

Distinctive features of Elev8 pills (capsules) are…

 • Completely natural composition of B-Epic green pills is made only from natural plant materials.
 • The capsules are packed in special high-quality blisters.
 • The pills have received quality certificates in the USA.
 • B-Epic pills have a positive effect on your body and brain.
 • Green pills contain 27 natural herbal ingredients.
 • Each pill replaces the entire daily allowance of fruits and vegetables necessary for health.
 • The B-Epic product contains all the components necessary for health.
 • You will feel the positive effect of green pills almost immediately, literally within 20-30 minutes after taking.

How to use

 • We recommend taking the supplement Elev8, 15-30 minutes before breakfast.
 • Drink with one glass (or, if possible, more than one) of warm water.
 • Do not take capsules (pills) in the evening – sleep may worsen.

Dosage:

 • First week – 1/3 of whole capsule;
 • Second week – 1/2 of whole capsule;
 • From the 3rd week – the whole capsule.

For people with diabetes, hypertension, fungal or allergic diseases, the dosage should be reduced.

Elev8 health effects

Elev8 pills are a B-Epic product, taking which you can heal from any diseases, chronic and others, from which you could not get rid of for a long time.

 • Chronic diseases will gradually disappear.
 • Elev8 will carry out full cleaning of an organism at the cellular level.
 • Your level of energy and working capacity will increase.
 • There will pass the feeling of constant fatigue.
 • Elev8 normalizes arterial and intracranial pressure.
 • The concentration of your attention and clarity of your thoughts will amplify.
 • Memory will become stronger and the feeling of uneasiness and depresses will disappear.
 • Your mood and overall health will improve.
 • The pills will strengthen your immune system.
 • A nevus pigmentosum, including from vitiligo, will disappear and will decrease.
 • The Elev8 capsules will eliminate headaches and will improve your dream.
 • The condition of joints and bones will change to the best too.
 • The pills normalize work of the digestive tract.
 • The mass of your body is normalized, extra kilos will disappear.
 • The condition of your blood will improve, also you will notice an improvement of a condition of your fingers, skins, hair.
 • The capsules will increase cognitive abilities of memory.
 • The pill serves as the prevention of many diseases.
 • The pills will help you to feel happier.
 • The pill will improve your well-being and mood.
 • The pill will start the process of restoring the health of the body.
 • The supplement helps to strengthen and grow hair.
 • Green pill helps with vision problems.
 • The capsule effects on the better face skin colour.
 • Green capsule improves nail health and growth.
 • Green pill helps gradually improve hearing.

Elev8 green pills consist of the following natural ingredients:

 • Herbal plant Rhodiola rosea (otherwise – golden root) supports the health of the nervous system, promotes the normalization of metabolism and increases mental and physical performance, increases resistance to infections.
 • Ganoderma mushroom (otherwise – Lingzhi or Reishi) help to eliminate toxins from the body and strengthen the immune system. It can help with arthritis, bronchitis, hepatitis, arterial hypertension, cancer and cardiovascular diseases. It is useful for diabetes.
 • Bacopa Monnieri grass (aka Brahmi) has antioxidant, neuroprotective and nootropic effects. The plant can help with some types of depression and anxiety, and is also helpful for nervous disorders and headaches.
 • Guarana relieves physical fatigue and increases mental alertness and performance, promotes weight loss by reducing appetite and accelerating the process of fat loss, contributes to the maintenance of the cardiovascular system and excellent emotional state.
 • Chlorogenic Acid from Green Coffee Beens improves blood circulation and contains tannins aimed at stimulating physical and mental activity, improves cognitive abilities and stimulates the cardiovascular system, is the strongest of all known antioxidants to fight free radicals and obesity.
 • Amino Acid L-Theanine (extracted from plants and mushrooms) enhances cognitive abilities and reduces stress levels, is a good antioxidant and has anti-aging effects, promotes weight loss and prevents cardiovascular diseases.
 • Vitamin B3 lowers cholesterol and dilates blood vessels, lowers blood pressure, is useful for the prevention of cardiovascular disease, increases hemoglobin levels and improves vision and aids in the absorption of plant proteins.
 • Yohimbin (extracted from the bark of the Yohimbe tree) activates the processes of thermogenesis and fat burning, improves mood and increases motor activity, stimulates the central nervous system.
 • Extracts natural of vegetables and fruits including: Cranberries, Spinach, Broccoli, Carrots, Beets, Strawberries, Tomatoes, Apples, Oranges, Cherry, Cranberry, Black pepper, Blueberry.

Emily about Elev8 pills:
Yesterday I ran out of my green pills Elev8, I was hoping for a delivery today but no. That green pill Elev8 by B-Epic is absolutely amazing for giving me all day energy from whenever I wake which is usually anything between 5am and 6am. Keeps me going until 11pm.

Jenn about Elev8 B-Epic pills:
My B-Epic journey started 2 months ago. I’m down 6.6lbs. But how I feel inside is immeasurable! I’m 47 years old and I was definitely struggling inside! You can see it in my eyes. Tired, Sad, depressed, anxious! I’m so grateful to the Elev8 pills for returning my energy and happiness! I found my happiness. I have energy all day. I am focused. My mind is clear… I no longer dread getting out of bed. The B-Epic capsules Elev8 gave me plus many more benefits.

lona about Elev8 pill:
Being 41 I always thought I was too old to wear short shorts. But thanks to my B-Epic pills I am feeling more confident. I’m wearing the shorts and love how I feel in them. Today and tomorrow I sub in gym for k-6, but thanks to my green pill Elev8 I have the energy to keep up with them. Not once I felt tired or sluggish. Plus my boyfriend and I have the energy thanks to the amazing green pill Elev8 to workout from Monday to Friday at 5:00 A.M. for an hour. It feels amazing!

Curtis about Elev8 pills:
Took my green pill Elev8 and I’m out here feeling energized and ready to conquer the day. 3 miles done…

Shannen about Elev8 pills:
Nootropics and veggies are all in 1 morning Elev8 pill that helps me stay motivated and with enhanced mood all day long!

Monica about Elev8 pills:
Since being on particular medication that I had to take for a sudden flare up, I’ve also been taking my little green B-Epic pill. This little green pill Elev8 has helped to level out my mood swings and combat a lot of the hunger and junk food cravings that I get while taking medicine. Believe me when I say I am not the only one who is happy with the Elev8 pills.

Kristeena about Elev8 pills:
I am thankful for my fav B-Epic pills especially that I get a good night’s rest! But I am most grateful for my green pill Elev8 it gives me my daily energy I need to get things done. I no longer need a nap!

 

ELEV8 | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

HUN

Tapasztalja meg az ELEV8-et a saját szemével

A termék részletei:

 • Fejlett teljesítményű egészségkiegészítő
 • Teljes értékű élelmiszerekkel, gyógygombákkal és gyógynövénykivonatokkal készült.
 • 100%-ban természetes, biológiailag elérhető fitonutrienseket biztosít.
 • Körülbelül 150 mg Caffeint tartalmaz adagonként

Az előnyök közé tartozhatnak:

 • Természetes módon növeli az energiát és az állóképességet.
 • Elősíti a kognitív és fizikai teljesítményt.
 • Elősíti a mentális tisztaságot, a fókuszt és a memóriát.
 • Küzd a fizikai és szellemi fáradtság ellen.
 • Segít javítani a hangulatot és enyhíteni a stresszt.

Fejtse meg az ősi gyógyászati titkokat az optimális egészség és működés érdekében! Az ELEV8 egy kis zöld szupertabletta, amelyet tudományosan úgy terveztek, hogy segítsen magas szintű kognitív és fizikai teljesítményt nyújtani anélkül, hogy agyi köd, rosszkedv vagy a cukros, túl koffeintartalmú energiaitalok egyéb negatív mellékhatásai jelentkeznének. Minden egyes kapszula tele van erős, tiszta gyógynövény-, gomba- és teljes értékű élelmiszer-kivonatokkal, amelyek gazdagok biológiailag hasznosítható esszenciális tápanyagokban és erős nootropikus és adaptogén tulajdonságokban.

Az ELEV8-ban található Nature’s Energy & Clarity Blend erős nootróp gyógynövényeket és B-vitaminokat tartalmaz, amelyekről ismert, hogy természetes módon növelik az energiát és az állóképességet, valamint fokozzák a szellemi tisztaságot, az éberséget, a memóriát és a hangulatot. Az Adaptogen Super Blend gyógygombákat és szuper gyógynövényeket tartalmaz, amelyekről kimutatták, hogy fokozzák a kognitív teljesítményt, és leküzdik a fizikai és szellemi fáradtság és stressz hatásait. A Whole Food Nutrient Blend valódi gyümölcsökből és zöldségekből készül, és tele van 100%-ban természetes, biológiailag hasznosítható fitonutriensekkel (növényi eredetű vitaminok), amelyek nélkülözhetetlenek az általános egészséghez.

 • A zöld tabletták célja, hogy a szervezetet erősebbé, erőteljesebbé, szívósabbá tegyék.
 • A tabletták kiegyensúlyozott, természetes táplálékot biztosítanak az emberi szervezet minden sejtjének.
 • A zöld kapszulák használatával több erőt és vitalitást kap a szervezet minden sejtje.
 • A sejtek, az erek, az ízületek és a csontok egészségesebbek lesznek.
 • A bőrén lévő különböző bőrbetegségek fokozatosan eltűnnek.
 • A vércukor- és koleszterinszint alacsonyabb lesz és visszatér a normális szintre.
 • A szervezet felépülése gyorsabban fog haladni.
 • Az alakja karcsúbbá és fittebbé válik.
 • A B-Epic tabletták javítani fogják az anyagcserét.
 • A csontok és az izmok erősebbek lesznek.
 • A szervezet belülről megtisztul.
 • Az érnyomás normalizálódik és visszatér a normál egészséges szintre.
 • Nem lesz erősen alanyi befolyásolva a stressz által.
 • A hangulata jobb lesz, a memóriája erősebbé és tisztábbá válik.
 • Az agya gyorsabban és hatékonyabban fog működni.
 • Nagyobbnak fogja érezni magát akkor is, ha korábban szinte egészséges ember volt.
 • Az Elev8 tablettákat (BEpic kapszula) kizárólag az Egyesült Államokban gyártják. A zöld kapszulák szavatossági ideje a gyártás dátumától számított két év, amely a csomagolás hátoldalán van feltüntetve.

Miben rejlik az Elev8 tabletták egyedisége?

Az Elev8 tabletták (kapszulák) megkülönböztető jellemzői…

 • A B-Epic zöld tabletták teljesen természetes összetétele kizárólag természetes növényi anyagokból készül.
 • A kapszulák speciális, kiváló minőségű buborékcsomagolásban vannak.
 • A tabletták az USA-ban minőségi tanúsítványt kaptak.
 • A B-Epic tabletták pozitív hatással vannak a szervezetre és az agyra.
 • A zöld tabletták 27 természetes növényi összetevőt tartalmaznak.
 • Minden egyes tabletta helyettesíti az egészséghez szükséges teljes napi zöldség- és gyümölcsmennyiséget.
 • A B-Epic termék tartalmazza az egészséghez szükséges összes összetevőt.
 • A zöld tabletták pozitív hatását szinte azonnal, szó szerint a bevételt követő 20-30 percen belül érezni fogja.

Hogyan kell használni

 • Az Elev8 étrend-kiegészítőt a reggeli előtt 15-30 perccel javasoljuk bevenni.
 • Igya meg egy pohár (vagy ha lehetséges, több pohár) meleg vízzel.
 • Este ne vegyen be kapszulát (tablettát) – az alvás romolhat.

Adagolás: 

 • Első héten – 1/3 egész kapszula;
 • Második hét – 1/2 egész kapszula;
 • A 3. héttől – az egész kapszula.

Cukorbetegségben, magas vérnyomásban, gombás vagy allergiás betegségben szenvedők esetében az adagot csökkenteni kell.

Elev8 egészségügyi hatások

Az Elev8 tabletták egy B-Epic termék, amelynek szedése során bármilyen betegségből, krónikus és egyéb betegségből meggyógyulhat, amelytől hosszú ideig nem tudott megszabadulni.

 • A krónikus betegségek fokozatosan eltűnnek.
 • Elev8 elvégzi a szervezet teljes tisztítását a sejtek szintjén.
 • Energiaszintje és munkaképessége növekedni fog.
 • Elmúlik az állandó fáradtság érzése.
 • Az Elev8 normalizálja az artériás és a koponyán belüli nyomást.
 • Figyelmének koncentrációja és gondolatainak tisztasága felerősödik.
 • A memória erősebb lesz, a nyugtalanság és a depresszió érzése pedig megszűnik.
 • Hangulata és általános egészségi állapota javulni fog.
 • A tabletták erősítik az immunrendszerét.
 • A naevus pigmentosum, beleértve a vitiligót is, eltűnik és csökkenni fog.
 • Az Elev8 kapszula megszünteti a fejfájást és javítja az álmát.
 • Az ízületek és a csontok állapota is a legjobbra fog változni.
 • A tabletták normalizálják az emésztőrendszer működését.
 • Testének tömege normalizálódik, a plusz kilók eltűnnek.
 • A vérének állapota javulni fog, továbbá észreveszi az ujjai, a bőre, a haja állapotának javulását.
 • A kapszulák növelik a memória kognitív képességeit.
 • A tabletta számos betegség megelőzésére szolgál.
 • A tabletták segítenek abban, hogy boldogabbnak érezze magát.
 • A tabletta javítani fogja a közérzetét és a hangulatát.
 • A tabletta elindítja a test egészségének helyreállítását.
 • A kiegészítés segít a haj megerősítésében és a haj növekedésében.
 • A zöld tabletta segít a látási problémákon.
 • A kapszula hat a jobb arcbőrszínre.
 • A zöld kapszula javítja a körmök egészségét és növekedését.
 • A zöld tabletta segít fokozatosan javítani a hallást.

Elev8 green pills consist of the following natural ingredients:

 • Herbal plant Rhodiola rosea (otherwise – golden root) supports the health of the nervous system, promotes the normalization of metabolism and increases mental and physical performance, increases resistance to infections.
 • Ganoderma mushroom (otherwise – Lingzhi or Reishi) help to eliminate toxins from the body and strengthen the immune system. It can help with arthritis, bronchitis, hepatitis, arterial hypertension, cancer and cardiovascular diseases. It is useful for diabetes.
 • Bacopa Monnieri grass (aka Brahmi) has antioxidant, neuroprotective and nootropic effects. The plant can help with some types of depression and anxiety, and is also helpful for nervous disorders and headaches.
 • Guarana relieves physical fatigue and increases mental alertness and performance, promotes weight loss by reducing appetite and accelerating the process of fat loss, contributes to the maintenance of the cardiovascular system and excellent emotional state.
 • Chlorogenic Acid from Green Coffee Beens improves blood circulation and contains tannins aimed at stimulating physical and mental activity, improves cognitive abilities and stimulates the cardiovascular system, is the strongest of all known antioxidants to fight free radicals and obesity.
 • Amino Acid L-Theanine (extracted from plants and mushrooms) enhances cognitive abilities and reduces stress levels, is a good antioxidant and has anti-aging effects, promotes weight loss and prevents cardiovascular diseases.
 • Vitamin B3 lowers cholesterol and dilates blood vessels, lowers blood pressure, is useful for the prevention of cardiovascular disease, increases hemoglobin levels and improves vision and aids in the absorption of plant proteins.
 • Yohimbin (extracted from the bark of the Yohimbe tree) activates the processes of thermogenesis and fat burning, improves mood and increases motor activity, stimulates the central nervous system.
 • Extracts natural of vegetables and fruits including: Cranberries, Spinach, Broccoli, Carrots, Beets, Strawberries, Tomatoes, Apples, Oranges, Cherry, Cranberry, Black pepper, Blueberry.

Emily about Elev8 pills:
Yesterday I ran out of my green pills Elev8, I was hoping for a delivery today but no. That green pill Elev8 by B-Epic is absolutely amazing for giving me all day energy from whenever I wake which is usually anything between 5am and 6am. Keeps me going until 11pm.

Jenn about Elev8 B-Epic pills:
My B-Epic journey started 2 months ago. I’m down 6.6lbs. But how I feel inside is immeasurable! I’m 47 years old and I was definitely struggling inside! You can see it in my eyes. Tired, Sad, depressed, anxious! I’m so grateful to the Elev8 pills for returning my energy and happiness! I found my happiness. I have energy all day. I am focused. My mind is clear… I no longer dread getting out of bed. The B-Epic capsules Elev8 gave me plus many more benefits.

lona about Elev8 pill:
Being 41 I always thought I was too old to wear short shorts. But thanks to my B-Epic pills I am feeling more confident. I’m wearing the shorts and love how I feel in them. Today and tomorrow I sub in gym for k-6, but thanks to my green pill Elev8 I have the energy to keep up with them. Not once I felt tired or sluggish. Plus my boyfriend and I have the energy thanks to the amazing green pill Elev8 to workout from Monday to Friday at 5:00 A.M. for an hour. It feels amazing!

Curtis about Elev8 pills:
Took my green pill Elev8 and I’m out here feeling energized and ready to conquer the day. 3 miles done…

Shannen about Elev8 pills:
Nootropics and veggies are all in 1 morning Elev8 pill that helps me stay motivated and with enhanced mood all day long!

Monica about Elev8 pills:
Since being on particular medication that I had to take for a sudden flare up, I’ve also been taking my little green B-Epic pill. This little green pill Elev8 has helped to level out my mood swings and combat a lot of the hunger and junk food cravings that I get while taking medicine. Believe me when I say I am not the only one who is happy with the Elev8 pills.

Kristeena about Elev8 pills:
I am thankful for my fav B-Epic pills especially that I get a good night’s rest! But I am most grateful for my green pill Elev8 it gives me my daily energy I need to get things done. I no longer need a nap!

 

ELEV8 | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

ITA

Prova ELEV8 per te stesso

Dettagli del prodotto:

 • Integratore avanzato per la salute delle prestazioni
 • Realizzato con cibi integrali, funghi medicinali ed estratti di erbe
 • Fornisce il 100% di fitonutrienti naturali e biodisponibili
 • Contiene circa 150 mg di Caffeina per dose

I benefici possono includere:

 • Aumenta naturalmente l’energia e la resistenza
 • Aumenta le prestazioni cognitive e fisiche
 • Migliora la chiarezza mentale, la concentrazione e la memoria
 • Combatte la fatica fisica e mentale
 • Aiuta a migliorare l’umore e ad alleviare lo stress

Svela gli antichi segreti medicinali per una salute e un funzionamento ottimali! ELEV8 è una piccola super-pillola verde scientificamente progettata per aiutarti ad avere prestazioni cognitive e fisiche di alto livello senza l’appannamento del cervello, l’umore o altri effetti collaterali negativi delle bevande energetiche zuccherate e iper-caffeinate. Ogni capsula è piena di potenti estratti puri di erbe, funghi e alimenti integrali che sono ricchi di nutrienti essenziali biodisponibili e potenti proprietà nootropiche e adattogene.

La miscela Nature’s Energy & Clarity Blend di ELEV8 contiene potenti erbe nootropiche e vitamine del gruppo B note per aumentare naturalmente l’energia e la resistenza e per migliorare la chiarezza mentale, la prontezza, la memoria e l’umore. L’Adaptogen Super Blend contiene funghi medicinali e super erbe che hanno dimostrato di aumentare le prestazioni cognitive e combattere gli effetti della fatica fisica e mentale e dello stress. La Whole Food Nutrient Blend è fatta di vera frutta e verdura ed è carica di fitonutrienti naturali al 100% e biodisponibili (vitamine derivate dalle piante) essenziali per la salute generale.

 • Le pillole verdi sono destinate a rendere l’organismo più forte, più vigoroso, più resistente.
 • Le pillole forniscono una nutrizione equilibrata e naturale ad ogni cellula del corpo umano.
 • Usando le capsule verdi, otterrete più forza e vitalità per ogni cellula del vostro corpo.
 • Le tue cellule, i vasi, le articolazioni e le ossa diventeranno più sane.
 • Varie condizioni della tua pelle scompariranno gradualmente.
 • I livelli di zucchero nel sangue e di colesterolo saranno più bassi e torneranno alla normalità.
 • La convalescenza di un organismo procederà più rapidamente.
 • La figura diventerà più snella e in forma.
 • Le pillole B-Epic miglioreranno il metabolismo.
 • Le ossa e i muscoli diventeranno più forti.
 • L’organismo sarà pulito all’interno.
 • La pressione vascolare si normalizzerà e tornerà ai normali livelli di salute.
 • Non sarete fortemente soggetti allo stress.
 • Il tuo umore migliorerà, la memoria diventerà più forte e più chiara.
 • Il tuo cervello lavorerà più velocemente e in modo più efficiente.
 • Ti sentirai più grande anche se prima eri una persona quasi sana.
 • Le pillole Elev8 (capsule BEpic) sono prodotte solo negli Stati Uniti. La durata di conservazione delle capsule verdi è di due anni dalla data di produzione, che è indicata sul retro della confezione.

Qual è l’unicità delle pillole Elev8?

Le caratteristiche distintive delle pillole (capsule) Elev8 sono…

 • La composizione completamente naturale delle pillole verdi B-Epic è fatta solo da materiali vegetali naturali.
 • Le capsule sono confezionate in speciali blister di alta qualità.
 • Le pillole hanno ricevuto certificati di qualità negli Stati Uniti.
 • Le pillole B-Epic hanno un effetto positivo sul corpo e sul cervello.
 • Le pillole verdi contengono 27 ingredienti naturali a base di erbe.
 • Ogni pillola sostituisce l’intera dose giornaliera di frutta e verdura necessaria per la salute.
 • Il prodotto B-Epic contiene tutti i componenti necessari per la salute.
 • Sentirete l’effetto positivo delle pillole verdi quasi immediatamente, letteralmente entro 20-30 minuti dall’assunzione.

Come usare

 • Si consiglia di prendere il supplemento Elev8, 15-30 minuti prima della colazione.
 • Bere con un bicchiere (o, se possibile, più di uno) di acqua calda.
 • Non prendere le capsule (pillole) la sera – il sonno può peggiorare.

Dosaggio:

 • Prima settimana – 1/3 di capsula intera;
 • Seconda settimana – 1/2 di capsula intera;
 • Dalla terza settimana – l’intera capsula.

Per le persone con diabete, ipertensione, malattie fungine o allergiche, il dosaggio dovrebbe essere ridotto.

Effetti sulla salute di Elev8

Le pillole Elev8 sono un prodotto B-Epic, con il quale è possibile guarire da qualsiasi malattia, cronica e altre, da cui non ci si poteva liberare per molto tempo.

 • Le malattie croniche scompariranno gradualmente.
 • Elev8 effettuerà una pulizia completa dell’organismo a livello cellulare.
 • Il livello di energia e la capacità di lavoro aumenteranno.
 • Passerà la sensazione di stanchezza costante.
 • Elev8 normalizza la pressione arteriosa e intracranica.
 • La concentrazione della tua attenzione e la chiarezza dei tuoi pensieri si amplificheranno.
 • La memoria diventerà più forte e la sensazione di disagio e depressione scomparirà.
 • Il tuo umore e la tua salute generale miglioreranno.
 • Le pillole rafforzeranno il tuo sistema immunitario.
 • Un nevo pigmentoso, anche da vitiligine, scomparirà e diminuirà.
 • Le capsule Elev8 elimineranno il mal di testa e miglioreranno i tuoi sogni.
 • Anche la condizione delle articolazioni e delle ossa cambierà al meglio.
 • Le pillole normalizzano il lavoro del tratto digestivo.
 • La massa del tuo corpo è normalizzata, i chili in più spariranno.
 • La condizione del tuo sangue migliorerà, inoltre noterai un miglioramento della condizione delle tue dita, pelli, capelli.
 • Le capsule aumenteranno le capacità cognitive della memoria.
 • La pillola serve come prevenzione di molte malattie.
 • Le pillole ti aiuteranno a sentirti più felice.
 • La pillola migliorerà il vostro benessere e l’umore.
 • La pillola inizierà il processo di ripristino della salute del corpo.
 • L’integratore aiuta a rafforzare e a far crescere i capelli.
 • La pillola verde aiuta con i problemi di visione.
 • Gli effetti della capsula sul colore della pelle del viso migliore.
 • La capsula verde migliora la salute e la crescita delle unghie.
 • La pillola verde aiuta a migliorare gradualmente l’udito.

Le pillole verdi Elev8 sono composte dai seguenti ingredienti naturali:

 • La pianta di erbe Rhodiola rosea (altrimenti – radice dorata) sostiene la salute del sistema nervoso, promuove la normalizzazione del metabolismo e aumenta le prestazioni mentali e fisiche, aumenta la resistenza alle infezioni.
 • Il fungo Ganoderma (altrimenti – Lingzhi o Reishi) aiuta ad eliminare le tossine dal corpo e a rafforzare il sistema immunitario. Può aiutare in caso di artrite, bronchite, epatite, ipertensione arteriosa, cancro e malattie cardiovascolari. È utile per il diabete.
 • L’erba Bacopa Monnieri (alias Brahmi) ha effetti antiossidanti, neuroprotettivi e nootropici. La pianta può aiutare con alcuni tipi di depressione e ansia, ed è anche utile per i disturbi nervosi e il mal di testa.
 • Il guaranà allevia la fatica fisica e aumenta la prontezza mentale e le prestazioni, promuove la perdita di peso riducendo l’appetito e accelerando il processo di perdita di grasso, contribuisce al mantenimento del sistema cardiovascolare e un eccellente stato emotivo.
 • L’Acido Clorogenico da Green Coffee Beens migliora la circolazione del sangue e contiene tannini volti a stimolare l’attività fisica e mentale, migliora le capacità cognitive e stimola il sistema cardiovascolare, è il più forte di tutti gli antiossidanti conosciuti per combattere i radicali liberi e l’obesità.
 • L’aminoacido L-Teanina (estratto da piante e funghi) migliora le capacità cognitive e riduce i livelli di stress, è un buon antiossidante e ha effetti anti-invecchiamento, promuove la perdita di peso e previene le malattie cardiovascolari.
 • La vitamina B3 abbassa il colesterolo e dilata i vasi sanguigni, abbassa la pressione sanguigna, è utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, aumenta i livelli di emoglobina e migliora la vista e aiuta l’assorbimento delle proteine vegetali.
 • Yohimbin (estratto dalla corteccia dell’albero Yohimbe) attiva i processi di termogenesi e di combustione dei grassi, migliora l’umore e aumenta l’attività motoria, stimola il sistema nervoso centrale.
 • Estratti naturali di verdure e frutta tra cui: Mirtilli rossi, Spinaci, Broccoli, Carote, Barbabietole, Fragole, Pomodori, Mele, Arance, Ciliegie, Mirtilli rossi, Pepe nero, Mirtilli.

Emily sulle pillole Elev8:
Ieri ho finito le mie pillole verdi Elev8, speravo in una consegna oggi ma no. La pillola verde Elev8 di B-Epic è assolutamente incredibile per darmi energia per tutto il giorno da quando mi sveglio, che di solito è tra le 5 e le 6 del mattino. Mi fa andare avanti fino alle 11 di sera.

Jenn sulle pillole Elev8 B-Epic:
Il mio viaggio B-Epic è iniziato 2 mesi fa. Sono scesa di 6,6 libbre. Ma come mi sento dentro è incommensurabile! Ho 47 anni e stavo decisamente lottando dentro! Potete vederlo nei miei occhi. Stanco, triste, depresso, ansioso! Sono così grata alle pillole Elev8 per avermi restituito l’energia e la felicità! Ho trovato la mia felicità. Ho energia tutto il giorno. Sono concentrato. La mia mente è chiara… Non ho più paura di alzarmi dal letto. Le capsule B-Epic di Elev8 mi hanno dato più molti altri benefici.

lona sulla pillola Elev8:
A 41 anni ho sempre pensato di essere troppo vecchia per indossare pantaloncini corti. Ma grazie alle mie pillole B-Epic mi sento più sicura. Sto indossando i pantaloncini e amo come mi sento in essi. Oggi e domani sostituisco in palestra il k-6, ma grazie alla mia pillola verde Elev8 ho l’energia per stare al passo con loro. Non una volta mi sono sentita stanca o fiacca. Inoltre io e il mio ragazzo abbiamo l’energia grazie alla fantastica pillola verde Elev8 per allenarci dal lunedì al venerdì alle 5:00 del mattino per un’ora. Ci si sente benissimo!

Curtis sulle pillole Elev8:
Ho preso la mia pillola verde Elev8 e sono qui fuori a sentirmi pieno di energia e pronto a conquistare la giornata. 3 miglia fatte…

Shannen sulle pillole Elev8:
Nootropici e vegetali sono tutti in 1 pillola Elev8 del mattino che mi aiuta a rimanere motivato e con un umore migliorato per tutto il giorno!

Monica sulle pillole Elev8:
Da quando sono in cura con un farmaco particolare che ho dovuto prendere per un’improvvisa ricaduta, ho preso anche la mia piccola pillola verde B-Epic. Questa piccola pillola verde Elev8 mi ha aiutato a livellare i miei sbalzi d’umore e a combattere molte delle voglie di fame e di cibo spazzatura che mi vengono quando prendo le medicine. Credetemi quando vi dico che non sono l’unico ad essere contento delle pillole Elev8.

Kristeena sulle pillole Elev8:
Sono grata per le mie pillole B-Epic, specialmente per il fatto che riesco a riposare bene la notte! Ma sono più grata per la mia pillola verde Elev8 che mi dà l’energia quotidiana di cui ho bisogno per fare le cose. Non ho più bisogno di un pisolino!

 

ELEV8 | recensione | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC webshop

FRA

Découvrez ELEV8 par vous-même

Détails du produit :

 • Supplément de santé à la performance avancée
 • Fabriqué à partir d’aliments complets, de champignons médicinaux et d’extraits de plantes.
 • Fournit des phytonutriments 100% naturels et biodisponibles.
 • Contient environ 150 mg de Caffeine par portion.

Les avantages peuvent inclure :

 • Augmente naturellement l’énergie et l’endurance.
 • Augmente les performances cognitives et physiques
 • Améliore la clarté mentale, la concentration et la mémoire
 • Combat la fatigue physique et mentale
 • Aide à améliorer l’humeur et à atténuer le stress.

Découvrez d’anciens secrets médicinaux pour une santé et un fonctionnement optimaux ! ELEV8 est une petite pilule verte scientifiquement conçue pour vous aider à réaliser des performances cognitives et physiques de haut niveau sans le brouillard cérébral, la mauvaise humeur ou les autres effets secondaires négatifs des boissons énergétiques sucrées et surcaféinées. Chaque capsule est remplie d’extraits puissants et purs de plantes, de champignons et d’aliments complets, riches en nutriments essentiels biodisponibles et en puissantes propriétés nootropiques et adaptogènes.

Le mélange Nature’s Energy & Clarity d’ELEV8 contient de puissantes herbes nootropiques et des vitamines B connues pour augmenter naturellement l’énergie et l’endurance, ainsi que pour améliorer la clarté mentale, la vigilance, la mémoire et l’humeur. Le super mélange adaptogène contient des champignons médicinaux et des super herbes dont on sait qu’ils stimulent les performances cognitives et combattent les effets de la fatigue physique et mentale et du stress. Le Whole Food Nutrient Blend est composé de vrais fruits et légumes et est chargé de phytonutriments (vitamines d’origine végétale) 100% naturels et biodisponibles, essentiels à la santé globale.

 • Les pilules vertes sont destinées à rendre l’organisme plus fort, plus vigoureux, plus résistant.
 • Les pilules fournissent une nutrition équilibrée et naturelle à chaque cellule du corps humain.
 • En utilisant les gélules vertes, vous obtenez plus de force et de vitalité pour chaque cellule de votre corps.
 • Vos cellules, vos vaisseaux, vos articulations et vos os deviendront plus sains.
 • Les diverses affections cutanées de votre peau disparaîtront progressivement.
 • Les taux de sucre et de cholestérol dans le sang seront réduits et reviendront à la normale.
 • La convalescence d’un organisme se fera plus rapidement.
 • La silhouette deviendra plus svelte et en forme.
 • Les pilules B-Epic amélioreront le métabolisme.
 • Les os et les muscles deviendront plus forts.
 • L’organisme sera nettoyé de l’intérieur.
 • La pression vasculaire se normalisera et reviendra à un niveau normal et sain.
 • Vous ne serez plus fortement soumis à l’influence du stress.
 • Votre humeur s’améliorera, votre mémoire deviendra plus forte et plus claire.
 • Votre cerveau fonctionnera plus rapidement et plus efficacement.
 • Vous vous sentirez mieux, même si vous étiez presque en bonne santé auparavant.
 • Les pilules Elev8 (capsules BEpic) sont fabriquées aux Etats-Unis uniquement. La durée de conservation des capsules vertes est de deux ans à compter de la date de fabrication, qui est indiquée au dos de l’emballage.

Quelle est la particularité des pilules Elev8 ?

Les caractéristiques distinctives des pilules (capsules) Elev8 sont…

 • La composition entièrement naturelle des pilules vertes B-Epic est faite uniquement à partir de matières végétales naturelles.
 • Les gélules sont emballées dans des blisters spéciaux de haute qualité.
 • Les pilules ont reçu des certificats de qualité aux Etats-Unis.
 • Les pilules B-Epic ont un effet positif sur votre corps et votre cerveau.
 • Les pilules vertes contiennent 27 ingrédients naturels à base de plantes.
 • Chaque pilule remplace la totalité de l’apport quotidien en fruits et légumes nécessaire à la santé.
 • Le produit B-Epic contient tous les composants nécessaires à la santé.
 • Vous ressentirez l’effet positif des pilules vertes presque immédiatement, littéralement dans les 20 à 30 minutes suivant la prise.

Mode d’emploi

 • Nous recommandons de prendre le complément Elev8, 15-30 minutes avant le petit-déjeuner.
 • Buvez avec un verre (ou, si possible, plus d’un) d’eau chaude.
 • Ne prenez pas de gélules (pilules) le soir – le sommeil pourrait se détériorer.

Dosage :

 • Première semaine – 1/3 de la capsule entière ;
 • Deuxième semaine – 1/2 de la capsule entière ;
 • A partir de la 3ème semaine – la capsule entière.

Pour les personnes souffrant de diabète, d’hypertension, de maladies fongiques ou allergiques, le dosage doit être réduit.

Effets d’Elev8 sur la santé

Les pilules Elev8 sont un produit B-Epic, en prenant lequel vous pouvez guérir de toutes les maladies, chroniques et autres, dont vous n’avez pas pu vous débarrasser pendant longtemps.

 • Les maladies chroniques disparaîtront progressivement.
 • Elev8 effectuera un nettoyage complet de l’organisme au niveau cellulaire.
 • Votre niveau d’énergie et votre capacité de travail augmenteront.
 • La sensation de fatigue constante disparaît.
 • Elev8 normalise la pression artérielle et intracrânienne.
 • La concentration de votre attention et la clarté de vos pensées s’amplifient.
 • La mémoire deviendra plus forte et le sentiment de malaise et de déprime disparaîtra.
 • Votre humeur et votre état de santé général s’amélioreront.
 • Les pilules renforceront votre système immunitaire.
 • Un nevus pigmentosum, notamment de vitiligo, disparaîtra et diminuera.
 • Les capsules Elev8 élimineront les maux de tête et amélioreront vos rêves.
 • L’état des articulations et des os s’améliorera également.
 • Les pilules normalisent le travail de l’appareil digestif.
 • La masse de votre corps est normalisée, les kilos en trop disparaissent.
 • L’état de votre sang s’améliorera, vous remarquerez également une amélioration de l’état de vos doigts, de votre peau, de vos cheveux.
 • Les capsules augmentent les capacités cognitives de la mémoire.
 • La pilule sert à la prévention de nombreuses maladies.
 • Les pilules vous aideront à vous sentir plus heureux.
 • La pilule améliorera votre bien-être et votre humeur.
 • La pilule va commencer le processus de restauration de la santé du corps.
 • Le supplément aide à renforcer et à faire pousser les cheveux.
 • La pilule verte aide à résoudre les problèmes de vision.
 • La capsule a des effets sur l’amélioration de la couleur de la peau du visage.
 • La capsule verte améliore la santé et la croissance des ongles.
 • La pilule verte aide à améliorer progressivement l’audition.

Les pilules vertes Elev8 sont composées des ingrédients naturels suivants :

 • La plante Rhodiola rosea (autrement – racine dorée) soutient la santé du système nerveux, favorise la normalisation du métabolisme et augmente les performances mentales et physiques, augmente la résistance aux infections.
 • Le champignon Ganoderma (autrement – Lingzhi ou Reishi) aide à éliminer les toxines du corps et à renforcer le système immunitaire. Il peut aider à soigner l’arthrite, la bronchite, l’hépatite, l’hypertension artérielle, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Il est utile pour le diabète.
 • L’herbe Bacopa Monnieri (alias Brahmi) a des effets antioxydants, neuroprotecteurs et nootropiques. La plante peut aider à lutter contre certains types de dépression et d’anxiété, et est également utile pour les troubles nerveux et les maux de tête.
 • Le guarana soulage la fatigue physique et augmente la vigilance et les performances mentales, favorise la perte de poids en réduisant l’appétit et en accélérant le processus de perte de graisse, contribue à l’entretien du système cardiovasculaire et à un excellent état émotionnel.
 • L’acide chlorogénique du café vert Beens améliore la circulation sanguine et contient des tanins visant à stimuler l’activité physique et mentale, améliore les capacités cognitives et stimule le système cardiovasculaire, est le plus puissant de tous les antioxydants connus pour lutter contre les radicaux libres et l’obésité.
 • L’acide aminé L-Théanine (extrait de plantes et de champignons) améliore les capacités cognitives et réduit les niveaux de stress, est un bon antioxydant et a des effets anti-âge, favorise la perte de poids et prévient les maladies cardiovasculaires.
 • La vitamine B3 réduit le taux de cholestérol et dilate les vaisseaux sanguins, abaisse la pression artérielle, est utile pour la prévention des maladies cardiovasculaires, augmente le taux d’hémoglobine et améliore la vision et facilite l’absorption des protéines végétales.
 • La yohimbine (extraite de l’écorce de l’arbre Yohimbe) active les processus de thermogenèse et de combustion des graisses, améliore l’humeur et augmente l’activité motrice, stimule le système nerveux central.
 • Extraits naturels de légumes et de fruits dont : Canneberges, épinards, brocolis, carottes, betteraves, fraises, tomates, pommes, oranges, cerises, canneberges, poivre noir, myrtilles.

Emily à propos des pilules Elev8 :
Hier, j’ai épuisé mes pilules vertes Elev8, j’espérais une livraison aujourd’hui mais non. Cette pilule verte Elev8 de B-Epic est absolument incroyable pour me donner de l’énergie toute la journée dès que je me réveille, ce qui est généralement entre 5 et 6 heures du matin. Elle me permet de tenir jusqu’à 23 heures.

Jenn à propos des pilules Elev8 B-Epic :
Mon voyage B-Epic a commencé il y a deux mois. J’ai perdu 6,6 livres. Mais ce que je ressens à l’intérieur est incommensurable ! J’ai 47 ans et j’étais vraiment en train de me battre intérieurement ! Vous pouvez le voir dans mes yeux. Fatiguée, triste, déprimée, anxieuse ! Je suis tellement reconnaissant aux pilules Elev8 de m’avoir rendu mon énergie et mon bonheur ! J’ai trouvé mon bonheur. J’ai de l’énergie toute la journée. Je suis concentré. Mon esprit est clair… Je ne redoute plus de sortir du lit. Les capsules B-Epic Elev8 m’ont apporté plus de nombreux avantages.

lona à propos de la pilule Elev8 :
A 41 ans, j’ai toujours pensé que j’étais trop vieille pour porter des shorts courts. Mais grâce à mes pilules B-Epic, je me sens plus confiante. Je porte les shorts et j’aime comment je me sens dedans. Aujourd’hui et demain, je remplace les k-6 en gym, mais grâce à ma pilule verte Elev8, j’ai l’énergie nécessaire pour les suivre. Pas une seule fois je ne me suis sentie fatiguée ou léthargique. De plus, mon petit ami et moi avons l’énergie, grâce à l’incroyable pilule verte Elev8, de nous entraîner du lundi au vendredi à 5 heures du matin pendant une heure. C’est incroyable !

Curtis à propos des pilules Elev8 :
J’ai pris ma pilule verte Elev8 et je me sens plein d’énergie et prêt à conquérir la journée. 3 miles faits…

Shannen à propos des pilules Elev8 :
Les nootropiques et les légumes sont tous dans 1 pilule Elev8 matin qui m’aide à rester motivé et avec une humeur améliorée toute la journée !

Monica à propos des pilules Elev8 :
Depuis que je prends un médicament particulier que j’ai dû prendre en raison d’une poussée soudaine, je prends également ma petite pilule verte B-Epic. Cette petite pilule verte Elev8 m’a aidée à équilibrer mes sautes d’humeur et à combattre la faim et les envies de malbouffe que je ressens lorsque je prends des médicaments. Croyez-moi quand je dis que je ne suis pas le seul à être satisfait des pilules Elev8.

Kristeena à propos des pilules Elev8 :
Je suis reconnaissante pour mes pilules B-Epic préférées, en particulier parce qu’elles me permettent d’avoir une bonne nuit de repos ! Mais je suis surtout reconnaissante pour ma pilule verte Elev8 qui me donne l’énergie quotidienne dont j’ai besoin pour faire les choses. Je n’ai plus besoin de faire la sieste !

 

ELEV8 | revue | commander | acheter | boutique | prix | céto | BEPIC webshop

GRC

Ζήστε την εμπειρία του ELEV8 για τον εαυτό σας

Λεπτομέρειες προϊόντος:

 • Συμπλήρωμα Υγείας Προηγμένης Απόδοσης
 • Κατασκευάζεται με εκχυλίσματα ολικής άλεσης, φαρμακευτικά μανιτάρια και βότανα.
 • Παρέχει 100% φυσικά, βιοδιαθέσιμα φυτοθρεπτικά συστατικά
 • Περιέχει περίπου 150 mg Caffeine ανά μερίδα

Τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Αυξάνει φυσικά την ενέργεια και την αντοχή.
 • Ενισχύει τη γνωστική και σωματική απόδοση.
 • Βελτιώνει τη διανοητική διαύγεια, την εστίαση και τη μνήμη.
 • Καταπολεμά τη σωματική και πνευματική κόπωση.
 • Βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης και στην ανακούφιση από το στρες

Ξεκλειδώστε αρχαία ιατρικά μυστικά για βέλτιστη υγεία και λειτουργία! Το ELEV8 είναι ένα μικρό πράσινο σούπερ χάπι επιστημονικά σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να αποδώσετε γνωστικά και σωματικά σε υψηλό επίπεδο χωρίς την εγκεφαλική ομίχλη, τη δυσθυμία ή άλλες αρνητικές παρενέργειες από τα ζαχαρούχα, υπερκαφεϊνούχα ενεργειακά ποτά. Κάθε κάψουλα είναι γεμάτη με ισχυρά, αγνά εκχυλίσματα βοτάνων, μανιταριών και ολόκληρων τροφών που είναι πλούσια σε βιοδιαθέσιμα βασικά θρεπτικά συστατικά και ισχυρές νοοτροπικές και προσαρμογενετικές ιδιότητες.

Το μείγμα Nature’s Energy & Clarity Blend στο ELEV8 έχει ισχυρά νοοτροπικά βότανα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που είναι γνωστό ότι αυξάνουν με φυσικό τρόπο την ενέργεια και την αντοχή, καθώς και ενισχύουν τη διανοητική διαύγεια, την εγρήγορση, τη μνήμη και τη διάθεση. Το Adaptogen Super Blend περιέχει φαρμακευτικά μανιτάρια και σούπερ βότανα που αποδεδειγμένα ενισχύουν τη γνωστική απόδοση και καταπολεμούν τις επιπτώσεις της σωματικής και πνευματικής κόπωσης και του στρες. Το μίγμα θρεπτικών συστατικών ολικής διατροφής είναι κατασκευασμένο από πραγματικά φρούτα και λαχανικά και είναι γεμάτο με 100% φυσικά, βιοδιαθέσιμα φυτοθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες φυτικής προέλευσης), απαραίτητα για τη συνολική υγεία.

 • Τα πράσινα χάπια προορίζονται να κάνουν τον οργανισμό ισχυρότερο, πιο ζωηρό, πιο ανθεκτικό.
 • Τα χάπια παρέχουν ισορροπημένη, φυσική διατροφή σε κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος.
 • Χρησιμοποιώντας πράσινες κάψουλες, αποκτάτε περισσότερη δύναμη και ζωτικότητα για κάθε κύτταρο του σώματός σας.
 • Τα κύτταρα, τα αγγεία, οι αρθρώσεις και τα οστά σας θα γίνουν πιο υγιή.
 • Διάφορες δερματικές παθήσεις στο δέρμα σας θα εξαφανιστούν σταδιακά.
 • Τα επίπεδα σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα θα είναι χαμηλότερα και θα επανέλθουν στο φυσιολογικό.
 • Η ανάρρωση ενός οργανισμού θα προχωρήσει γρηγορότερα.
 • Η φιγούρα θα γίνει πιο λεπτή και γυμνασμένη.
 • Τα χάπια B-Epic θα βελτιώσουν το μεταβολισμό.
 • Τα οστά και οι μύες σας θα γίνουν πιο δυνατοί.
 • Ο οργανισμός θα καθαρίσει εσωτερικά.
 • Η αγγειακή πίεση θα ομαλοποιηθεί και θα επανέλθει στα φυσιολογικά υγιή επίπεδα.
 • Δεν θα είστε έντονα υποκείμενο επηρεασμένοι από το άγχος.
 • Η διάθεσή σας θα γίνει καλύτερη, η μνήμη σας θα γίνει ισχυρότερη και σαφέστερη.
 • Ο εγκέφαλός σας θα λειτουργεί ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.
 • Θα αισθάνεστε περισσότερο ακόμα και αν ήσασταν σχεδόν υγιές άτομο πριν.
 • Τα χάπια Elev8 (κάψουλες BEpic) παρασκευάζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διάρκεια ζωής των πράσινων καψουλών είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής, η οποία αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Ποια είναι η μοναδικότητα των χαπιών Elev8;

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά των χαπιών (καψουλών) Elev8 είναι…

 • Η απόλυτα φυσική σύνθεση των πράσινων χαπιών B-Epic είναι κατασκευασμένη μόνο από φυσικά φυτικά υλικά.
 • Οι κάψουλες είναι συσκευασμένες σε ειδικές κυψέλες υψηλής ποιότητας.
 • Τα χάπια έχουν λάβει πιστοποιητικά ποιότητας στις ΗΠΑ.
 • Τα χάπια B-Epic έχουν θετική επίδραση στο σώμα και τον εγκέφαλό σας.
 • Τα πράσινα χάπια περιέχουν 27 φυσικά φυτικά συστατικά.
 • Κάθε χάπι αντικαθιστά ολόκληρη την ημερήσια ποσότητα φρούτων και λαχανικών που είναι απαραίτητη για την υγεία.
 • Το προϊόν B-Epic περιέχει όλα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για την υγεία.
 • Θα νιώσετε τη θετική επίδραση των πράσινων χαπιών σχεδόν αμέσως, κυριολεκτικά μέσα σε 20-30 λεπτά μετά τη λήψη.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

 • Συνιστούμε τη λήψη του συμπληρώματος Elev8, 15-30 λεπτά πριν από το πρωινό.
 • Πιείτε το με ένα ποτήρι (ή, αν είναι δυνατόν, περισσότερα από ένα) ζεστό νερό.
 • Μην παίρνετε κάψουλες (χάπια) το βράδυ – ο ύπνος μπορεί να επιδεινωθεί.

Δοσολογία: 

 • Πρώτη εβδομάδα – 1/3 ολόκληρης κάψουλας,
 • Δεύτερη εβδομάδα – 1/2 ολόκληρης κάψουλας,
 • Από την 3η εβδομάδα – ολόκληρη την κάψουλα.

Για άτομα με διαβήτη, υπέρταση, μυκητιασικές ή αλλεργικές ασθένειες, η δοσολογία πρέπει να μειωθεί.

Επιδράσεις του Elev8 στην υγεία

Τα χάπια Elev8 είναι ένα προϊόν B-Epic, λαμβάνοντας το οποίο μπορείτε να θεραπεύσετε από οποιεσδήποτε ασθένειες, χρόνιες και άλλες, από τις οποίες δεν μπορούσατε να απαλλαγείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Οι χρόνιες ασθένειες θα εξαφανιστούν σταδιακά.
 • Το Elev8 θα πραγματοποιήσει πλήρη καθαρισμό ενός οργανισμού σε κυτταρικό επίπεδο.
 • Το επίπεδο της ενέργειας και της εργασιακής σας ικανότητας θα αυξηθεί.
 • Θα περάσει το αίσθημα της συνεχούς κόπωσης.
 • Το Elev8 ομαλοποιεί την αρτηριακή και ενδοκρανιακή πίεση.
 • Η συγκέντρωση της προσοχής σας και η διαύγεια των σκέψεών σας θα ενισχυθούν.
 • Η μνήμη θα γίνει ισχυρότερη και το αίσθημα ανησυχίας και κατάθλιψης θα εξαφανιστεί.
 • Η διάθεσή σας και η συνολική σας υγεία θα βελτιωθούν.
 • Τα χάπια θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα.
 • Ένας σπίλος pigmentosum, συμπεριλαμβανομένου του από λεύκη, θα εξαφανιστεί και θα μειωθεί.
 • Οι κάψουλες Elev8 θα εξαλείψουν τους πονοκεφάλους και θα βελτιώσουν το όνειρό σας.
 • Η κατάσταση των αρθρώσεων και των οστών θα αλλάξει επίσης προς το καλύτερο.
 • Τα χάπια ομαλοποιούν το έργο του πεπτικού συστήματος.
 • Η μάζα του σώματός σας ομαλοποιείται, τα επιπλέον κιλά θα εξαφανιστούν.
 • Η κατάσταση του αίματός σας θα βελτιωθεί, επίσης θα παρατηρήσετε βελτίωση της κατάστασης μιας κατάστασης των δακτύλων σας, των δερμάτων, των μαλλιών σας.
 • Οι κάψουλες θα αυξήσουν τις γνωστικές ικανότητες της μνήμης.
 • Το χάπι χρησιμεύει ως πρόληψη πολλών ασθενειών.
 • Τα χάπια θα σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο ευτυχισμένοι.
 • Το χάπι θα βελτιώσει την ευεξία και τη διάθεσή σας.
 • Το χάπι θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας του σώματος.
 • Το συμπλήρωμα βοηθά στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των μαλλιών.
 • Το πράσινο χάπι βοηθάει στα προβλήματα όρασης.
 • Η κάψουλα επιδρά στο καλύτερο χρώμα του δέρματος του προσώπου.
 • Η πράσινη κάψουλα βελτιώνει την υγεία και την ανάπτυξη των νυχιών.
 • Το πράσινο χάπι βοηθά στη σταδιακή βελτίωση της ακοής.

Τα πράσινα χάπια Elev8 αποτελούνται από τα ακόλουθα φυσικά συστατικά:

 • Το φυτό Rhodiola rosea (αλλιώς – χρυσή ρίζα) υποστηρίζει την υγεία του νευρικού συστήματος, προωθεί την ομαλοποίηση του μεταβολισμού και αυξάνει την πνευματική και σωματική απόδοση, αυξάνει την αντίσταση στις λοιμώξεις.
 • μανιτάρι Ganoderma (αλλιώς – Lingzhi ή Reishi) συμβάλλει στην εξάλειψη των τοξινών από το σώμα και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορεί να βοηθήσει στην αρθρίτιδα, τη βρογχίτιδα, την ηπατίτιδα, την αρτηριακή υπέρταση, τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι χρήσιμο για τον διαβήτη.
 • Το χόρτο Bacopa Monnieri (γνωστό και ως Brahmi) έχει αντιοξειδωτική, νευροπροστατευτική και νοοτροπική δράση. Το φυτό μπορεί να βοηθήσει με ορισμένους τύπους κατάθλιψης και άγχους, ενώ είναι επίσης χρήσιμο για νευρικές διαταραχές και πονοκεφάλους.
 • Το Guarana ανακουφίζει από τη σωματική κόπωση και αυξάνει την πνευματική εγρήγορση και απόδοση, προάγει την απώλεια βάρους μειώνοντας την όρεξη και επιταχύνοντας τη διαδικασία απώλειας λίπους, συμβάλλει στη διατήρηση του καρδιαγγειακού συστήματος και στην άριστη συναισθηματική κατάσταση.
 • Το χλωρογενικό οξύ από τον πράσινο καφέ Beens βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και περιέχει τανίνες με στόχο την τόνωση της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας, βελτιώνει τις γνωστικές ικανότητες και τονώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, είναι το ισχυρότερο από όλα τα γνωστά αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και της παχυσαρκίας.
 • Το αμινοξύ L-θεανίνη (που εξάγεται από φυτά και μανιτάρια) ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες και μειώνει τα επίπεδα στρες, είναι ένα καλό αντιοξειδωτικό και έχει αντιγηραντικές επιδράσεις, προάγει την απώλεια βάρους και προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
 • Η βιταμίνη Β3 μειώνει τη χοληστερόλη και διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνει την αρτηριακή πίεση, είναι χρήσιμη για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, αυξάνει τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και βελτιώνει την όραση και βοηθά στην απορρόφηση των φυτικών πρωτεϊνών.
 • Η Yohimbin (που εξάγεται από το φλοιό του δέντρου Yohimbe) ενεργοποιεί τις διαδικασίες της θερμογένεσης και της καύσης λίπους, βελτιώνει τη διάθεση και αυξάνει την κινητική δραστηριότητα, διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα.
 • Εκχυλίσματα φυσικά από λαχανικά και φρούτα, συμπεριλαμβανομένων: Βατόμουρα, σπανάκι, μπρόκολο, καρότα, παντζάρια, φράουλες, ντομάτες, μήλα, πορτοκάλια, κεράσια, κράνμπερι, μαύρο πιπέρι, βατόμουρα.

Emily για τα χάπια Elev8:
Ήλπιζα σε μια παράδοση σήμερα, αλλά όχι. Αυτό το πράσινο χάπι Elev8 από την B-Epic είναι απολύτως καταπληκτικό για να μου δίνει ενέργεια όλη την ημέρα από όποτε ξυπνάω που συνήθως είναι οτιδήποτε μεταξύ 5 π.μ. και 6 π.μ.. Με κρατάει μέχρι τις 11 το βράδυ.

Jenn για τα χάπια Elev8 B-Epic:
Το ταξίδι μου με το B-Epic ξεκίνησε πριν από 2 μήνες. Έχω χάσει 6,6 κιλά. Αλλά το πώς αισθάνομαι μέσα μου είναι ανυπολόγιστο! Είμαι 47 ετών και σίγουρα πάλευα μέσα μου! Μπορείτε να το δείτε στα μάτια μου. Κουρασμένος, λυπημένος, καταθλιπτικός, αγχωμένος! Είμαι τόσο ευγνώμων στα χάπια Elev8 για την επιστροφή της ενέργειας και της ευτυχίας μου! Βρήκα την ευτυχία μου. Έχω ενέργεια όλη την ημέρα. Είμαι συγκεντρωμένος. Το μυαλό μου είναι καθαρό… Δεν φοβάμαι πλέον να σηκωθώ από το κρεβάτι. Οι κάψουλες B-Epic Elev8 μου έδωσαν συν πολλά άλλα οφέλη.

lona για το χάπι Elev8:
Είμαι 41 ετών και πάντα πίστευα ότι ήμουν πολύ μεγάλη για να φοράω κοντά σορτς. Αλλά χάρη στα χάπια B-Epic που παίρνω νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Φοράω τα σορτς και μου αρέσει πολύ το πώς αισθάνομαι μέσα σε αυτά. Σήμερα και αύριο υποκαθιστώ στη γυμναστική για κ-6, αλλά χάρη στο πράσινο χάπι Elev8 μου έχω την ενέργεια να συμβαδίσω μαζί τους. Ούτε μια φορά δεν ένιωσα κουρασμένος ή υποτονικός. Επιπλέον, ο φίλος μου και εγώ έχουμε την ενέργεια χάρη στο καταπληκτικό πράσινο χάπι Elev8 για να γυμναστούμε από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 5:00 π.μ. για μια ώρα. Αισθάνομαι καταπληκτικά!

Curtis σχετικά με τα χάπια Elev8:
Πήρα το πράσινο χάπι Elev8 και είμαι εδώ έξω και αισθάνομαι γεμάτος ενέργεια και έτοιμος να κατακτήσω τη μέρα. Έκανα 3 μίλια…

Shannen σχετικά με τα χάπια Elev8:
Νοοτροπικά και λαχανικά είναι όλα σε 1 πρωινό χάπι Elev8 που με βοηθά να παραμείνω παρακινημένη και με ενισχυμένη διάθεση όλη την ημέρα!

Μόνικα για τα χάπια Elev8:
Από τότε που παίρνω συγκεκριμένα φάρμακα που έπρεπε να πάρω για μια ξαφνική έξαρση, παίρνω και το μικρό πράσινο χάπι μου B-Epic. Αυτό το μικρό πράσινο χάπι Elev8 έχει βοηθήσει να εξισορροπήσω τις διακυμάνσεις της διάθεσής μου και να καταπολεμήσω πολλές από τις επιθυμίες πείνας και πρόχειρου φαγητού που έχω ενώ παίρνω φάρμακα. Πιστέψτε με όταν λέω ότι δεν είμαι ο μόνος που είναι ευχαριστημένος με τα χάπια Elev8.

Kristeena για τα χάπια Elev8:
Είμαι ευγνώμων για τα αγαπημένα μου B-Epic χάπια, ειδικά που ξεκουράζομαι καλά τη νύχτα! Αλλά είμαι πιο ευγνώμων για το πράσινο χάπι μου Elev8 μου δίνει την καθημερινή μου ενέργεια που χρειάζομαι για να κάνω πράγματα. Δεν χρειάζομαι πλέον έναν υπνάκο!

 

ELEV8 | ανασκόπηση | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC webshop

RUS

Испытайте ELEV8 на себе

Подробнее о продукте:

 • Дополнительная биологически активная добавка
 • Создана из цельных продуктов питания, лекарственных грибов и травяных экстрактов
 • Поставляет 100% натуральные, биодоступные фитонутриенты
 • Содержит приблизительно 150 мг Ca-геина на порцию

Преимущества могут включать:

 • Натурально повышает энергию и выносливость
 • Повышает когнитивную и физическую работоспособность
 • Улучшает ясность ума, концентрацию внимания и память
 • Борется с физической и умственной усталостью
 • Помогает улучшить настроение и снять стресс

Откройте древние лекарственные секреты для оптимального здоровья и функционирования! ELEV8 – это маленькая зеленая супертаблетка, научно разработанная для того, чтобы помочь вам достичь высокого уровня когнитивных и физических способностей без тумана в мозгу, плохого настроения и других негативных побочных эффектов от сладких энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Каждая капсула упакована мощными, чистыми экстрактами трав, грибов и цельных продуктов питания, которые богаты биодоступными основными питательными веществами и мощными ноотропными и адаптогенными свойствами.

Смесь Nature’s Energy & Clarity Blend в составе ELEV8 содержит мощные ноотропные травы и витамины группы В, известные тем, что естественным образом повышают энергию и выносливость, а также улучшают ясность ума, бдительность, память и настроение. Супер-смесь адаптогенов содержит лекарственные грибы и супер-травы, способствующие повышению когнитивных способностей и борьбе с последствиями физической и умственной усталости и стресса. Питательная смесь Whole Food Nutrient Blend изготовлена из настоящих фруктов и овощей и содержит 100% натуральные, биодоступные фитонутриенты (витамины растительного происхождения), необходимые для общего здоровья.

 • Зеленые таблетки предназначены для того, чтобы сделать организм более сильным, энергичным, выносливым.
 • Таблетки обеспечивают сбалансированное, естественное питание каждой клетки человеческого организма.
 • Используя зеленые капсулы, вы получаете больше сил и жизненной энергии для каждой клетки вашего организма.
 • Ваши клетки, сосуды, суставы и кости станут более здоровыми.
 • Различные кожные заболевания на вашей коже постепенно исчезнут.
 • Уровень сахара и холестерина в крови снизится и придет в норму.
 • Выздоровление организма будет протекать быстрее.
 • Фигура станет более стройной и подтянутой.
 • Таблетки B-Epic улучшат обмен веществ.
 • Ваши кости и мышцы станут крепче.
 • Организм очистится изнутри.
 • Сосудистое давление нормализуется и вернется к нормальному здоровому уровню.
 • Вы не будете сильно подвержены влиянию стресса.
 • Ваше настроение улучшится, память станет крепче и яснее.
 • Ваш мозг будет работать быстрее и эффективнее.
 • Вы будете чувствовать себя лучше, даже если до этого были почти здоровым человеком.
 • Таблетки Elev8 (капсулы BEpic) производятся только в США. Срок годности зеленых капсул составляет два года с даты изготовления, которая указана на обратной стороне упаковки.

В чем уникальность таблеток Elev8?

Отличительными особенностями таблеток (капсул) Elev8 являются…

 • Полностью натуральный состав зеленых таблеток B-Epic изготавливается только из натурального растительного сырья.
 • Капсулы упакованы в специальные высококачественные блистеры.
 • Таблетки получили сертификаты качества в США.
 • Таблетки B-Epic оказывают положительное воздействие на ваше тело и мозг.
 • Зеленые таблетки содержат 27 натуральных растительных ингредиентов.
 • Каждая таблетка заменяет всю суточную норму фруктов и овощей, необходимых для здоровья.
 • Продукт B-Epic содержит все необходимые для здоровья компоненты.
 • Вы почувствуете положительный эффект зеленых таблеток практически сразу, буквально через 20-30 минут после приема.

Как использовать

 • Мы рекомендуем принимать добавку Elev8 за 15-30 минут до завтрака.
 • Запивать одним стаканом (или, если возможно, несколькими) теплой воды.
 • Не принимайте капсулы (таблетки) вечером – может ухудшиться сон.

Дозировка:

 • Первая неделя – 1/3 целой капсулы;
 • Вторая неделя – 1/2 целой капсулы;
 • С 3-й недели – целая капсула.

Для людей с диабетом, гипертонией, грибковыми или аллергическими заболеваниями дозировка должна быть уменьшена.

Влияние Elev8 на здоровье

Таблетки Elev8 – это В-эпический препарат, принимая который вы сможете излечиться от любых заболеваний, хронических и других, от которых вы долгое время не могли избавиться.

 • Хронические заболевания будут постепенно исчезать.
 • Elev8 проведет полную очистку организма на клеточном уровне.
 • Повысится уровень энергии и работоспособности.
 • Пройдет чувство постоянной усталости.
 • Elev8 нормализует артериальное и внутричерепное давление.
 • Усилится концентрация вашего внимания и ясность мыслей.
 • Память станет крепче, исчезнет чувство тревоги и депрессии.
 • Улучшится ваше настроение и общее самочувствие.
 • Таблетки укрепят вашу иммунную систему.
 • Невус пигментозум, в том числе от витилиго, исчезнет и уменьшится.
 • Капсулы Elev8 устранят головные боли и улучшат ваш сон.
 • Состояние суставов и костей тоже изменится в лучшую сторону.
 • Таблетки нормализуют работу пищеварительного тракта.
 • Нормализуется масса тела, исчезнут лишние килограммы.
 • Улучшится состояние вашей крови, также вы заметите улучшение состояния ваших пальцев, кожи, волос.
 • Капсулы повысят когнитивные способности памяти.
 • Таблетки служат профилактикой многих заболеваний.
 • Таблетки помогут вам почувствовать себя счастливее.
 • Таблетки улучшат ваше самочувствие и настроение.
 • Таблетка запустит процесс восстановления здоровья организма.
 • Добавка способствует укреплению и росту волос.
 • Зеленая таблетка помогает при проблемах со зрением.
 • Капсула влияет на улучшение цвета кожи лица.
 • Зеленая капсула улучшает здоровье и рост ногтей.
 • Зеленая таблетка помогает постепенно улучшить слух.

PRT

Experimente o ELEV8 para si

Detalhes do produto:

 • Advanced Performance Health Supplement (Suplemento de Desempenho Avançado para a Saúde)
 • Feito com Comida Integral, Cogumelos Medicinais, e Extractos de Ervas
 • Fornece Fitonutrientes 100% Naturais e Biodisponíveis
 • Contém aproximadamente 150 mg de Caffeine por dose

Os benefícios podem incluir:

 • Naturalmente aumenta a energia e a resistência
 • Boosts Cognitivo e Desempenho Físico
 • Enhances Mental Clarity, Focus, and Memory
 • Combats Física e Fadiga Mental
 • Ajuda a melhorar o humor e a aliviar o stress

Desbloqueie segredos medicinais antigos para uma saúde e um funcionamento óptimos! ELEV8 é um pequeno super comprimido verde cientificamente concebido para o ajudar a ter um desempenho cognitivo e físico elevado sem o nevoeiro cerebral, mau humor, ou outros efeitos secundários negativos das bebidas energéticas açucaradas e sobre-cafeinadas. Cada cápsula é embalada com extractos alimentares potentes, puros de ervas, cogumelos e alimentos inteiros ricos em nutrientes essenciais biodisponíveis e potentes propriedades nootropicas e adaptogénicas.

A Nature’s Energy & Clarity Blend em ELEV8 tem poderosas ervas notrópicas e vitaminas B conhecidas por aumentar naturalmente a energia e a resistência, bem como aumentar a clareza mental, o estado de alerta, a memória e o humor. O Adaptogen Super Blend contém cogumelos medicinais e super ervas mostradas para aumentar o desempenho cognitivo e combater os efeitos da fadiga física e mental e do stress. A Mistura de Nutrientes Alimentares Integrais é feita de frutas e vegetais reais e está carregada com fitonutrientes (vitaminas derivadas de plantas) 100% naturais e biodisponíveis, essenciais para a saúde geral.

 • As pílulas verdes destinam-se a tornar o organismo mais forte, mais vigoroso e mais resistente.
 • As pílulas proporcionam uma nutrição natural e equilibrada a todas as células do corpo humano.
 • Usando cápsulas verdes, obtém-se mais força e vitalidade para cada célula do corpo humano.
 • As suas células, vasos, articulações e ossos tornar-se-ão mais saudáveis.
 • Várias condições cutâneas na sua pele desaparecerão gradualmente.
 • Os níveis de açúcar no sangue e de colesterol serão mais baixos e voltarão ao normal.
 • A convalescença de um organismo irá prosseguir mais rapidamente.
 • A figura tornar-se-á mais esbelta e em forma.
 • As pílulas B-Epic melhorarão o metabolismo.
 • Os seus ossos e músculos tornar-se-ão mais fortes.
 • O organismo será limpo por dentro.
 • A pressão vascular normalizará e voltará aos níveis normais de saúde.
 • Não será fortemente influenciado pelo stress.
 • O seu humor tornar-se-á melhor, a memória tornar-se-á mais forte e mais clara.
 • O seu cérebro trabalhará mais rapidamente e com mais eficiência.
 • Sentir-se-á maior, mesmo que antes fosse uma pessoa quase saudável.
 • Os comprimidos Elev8 (cápsulas BEpic) são fabricados apenas nos Estados Unidos. O prazo de validade das cápsulas verdes é de dois anos a partir da data de fabrico, que é indicada na parte de trás da embalagem.

Qual é a singularidade de Elev8 pílulas?

As características distintivas dos comprimidos (cápsulas) de Elev8 são…

 • A composição completamente natural das pílulas verdes B-Epic é feita apenas de materiais vegetais naturais.
 • As cápsulas são embaladas em bolhas especiais de alta qualidade.
 • As pílulas receberam certificados de qualidade nos EUA.
 • As pílulas B-Epic têm um efeito positivo no seu corpo e cérebro.
 • As pílulas verdes contêm 27 ingredientes naturais à base de ervas.
 • Cada comprimido substitui toda a dose diária de frutas e vegetais necessária para a saúde.
 • O produto B-Epic contém todos os componentes necessários para a saúde.
 • Sentirá o efeito positivo das pílulas verdes quase imediatamente, literalmente dentro de 20-30 minutos após a ingestão.

Como utilizar

 • Recomendamos tomar o suplemento Elev8, 15-30 minutos antes do pequeno-almoço.
 • Beber com um copo (ou, se possível, mais do que um) de água quente.
 • Não tomar cápsulas (pílulas) à noite – o sono pode piorar.

Dosagem:

 • Primeira semana – 1/3 de cápsula inteira;
 • Segunda semana – 1/2 de cápsula inteira;
 • A partir da 3ª semana – a cápsula inteira.

Para pessoas com diabetes, hipertensão, doenças fúngicas ou alérgicas, a dose deve ser reduzida.

Elev8 efeitos na saúde

Os comprimidos Elev8 são um produto B-Epic, que se pode curar de quaisquer doenças, crónicas e outras, das quais não se conseguiu livrar durante muito tempo.

 • As doenças crónicas desaparecerão gradualmente.
 • Elev8 realizará a limpeza completa de um organismo a nível celular.
 • O seu nível de energia e capacidade de trabalho irá aumentar.
 • Passará a sensação de constante fadiga.
 • O Elev8 normaliza a pressão arterial e intracraniana.
 • A concentração da sua atenção e a clareza dos seus pensamentos irá amplificar-se.
 • A memória tornar-se-á mais forte e a sensação de inquietação e de depressão desaparecerá.
 • O seu humor e a sua saúde em geral melhorarão.
 • As pílulas fortalecerão o seu sistema imunitário.
 • Um nevus pigmentosum, inclusive de vitiligo, desaparecerá e diminuirá.
 • As cápsulas Elev8 irão eliminar as dores de cabeça e melhorar o seu sonho.
 • O estado das articulações e dos ossos também irá mudar para o melhor.
 • As pílulas normalizam o trabalho do aparelho digestivo.
 • A massa do seu corpo é normalizada, os quilos extra desaparecerão.
 • O estado do seu sangue irá melhorar, também notará uma melhoria do estado dos seus dedos, peles, cabelos.
 • As cápsulas irão aumentar as capacidades cognitivas da memória.
 • A pílula serve para a prevenção de muitas doenças.
 • As pílulas vão ajudá-lo a sentir-se mais feliz.
 • A pílula irá melhorar o seu bem-estar e o seu estado de espírito.
 • A pílula irá iniciar o processo de restauração da saúde do corpo.
 • O suplemento ajuda a fortalecer e a crescer o cabelo.
 • A pílula verde ajuda com problemas de visão.
 • A cápsula tem efeitos sobre a melhor cor da pele do rosto.
 • A cápsula verde melhora a saúde e o crescimento das unhas.
 • A pílula verde ajuda a melhorar gradualmente a audição.

Os comprimidos verdes Elev8 consistem nos seguintes ingredientes naturais:

 • Planta herbácea Rhodiola rosea (caso contrário – raiz dourada) apoia a saúde do sistema nervoso, promove a normalização do metabolismo e aumenta o desempenho mental e físico, aumenta a resistência às infecções.
 • O cogumelo Ganoderma (caso contrário – Lingzhi ou Reishi) ajuda a eliminar toxinas do organismo e a fortalecer o sistema imunitário. Pode ajudar na artrite, bronquite, hepatite, hipertensão arterial, cancro e doenças cardiovasculares. É útil para a diabetes.
 • A erva Bacopa Monnieri (também conhecida como Brahmi) tem efeitos antioxidantes, neuroprotectores e nootropicos. A planta pode ajudar em alguns tipos de depressão e ansiedade, e também é útil para distúrbios nervosos e dores de cabeça.
 • O guaraná alivia a fadiga física e aumenta a atenção mental e o desempenho, promove a perda de peso reduzindo o apetite e acelerando o processo de perda de gordura, contribui para a manutenção do sistema cardiovascular e para um excelente estado emocional.
 • O Ácido Clorogénico de Green Coffee Beens melhora a circulação sanguínea e contém taninos destinados a estimular a actividade física e mental, melhora as capacidades cognitivas e estimula o sistema cardiovascular, é o mais forte de todos os antioxidantes conhecidos para combater os radicais livres e a obesidade.
 • Aminoácido L-Theanina (extraído de plantas e cogumelos) aumenta as capacidades cognitivas e reduz os níveis de stress, é um bom antioxidante e tem efeitos anti-envelhecimento, promove a perda de peso e previne doenças cardiovasculares.
 • A vitamina B3 baixa o colesterol e dilata os vasos sanguíneos, baixa a pressão arterial, é útil para a prevenção de doenças cardiovasculares, aumenta os níveis de hemoglobina e melhora a visão e ajuda na absorção de proteínas vegetais.
 • A Yohimbin (extraída da casca da árvore Yohimbe) activa os processos de termogénese e queima de gordura, melhora o humor e aumenta a actividade motora, estimula o sistema nervoso central.
 • Extrai naturalmente vegetais e frutas, incluindo: Arandos, Espinafres, Brócolos, Cenouras, Beterrabas, Morangos, Tomates, Maçãs, Laranjas, Cerejas, Arando, Pimenta preta, Mirtilo.

Emily sobre as pílulas Elev8:
Ontem fiquei sem as minhas pílulas verdes Elev8, esperava uma entrega hoje mas não. A pílula verde Elev8 da B-Epic é absolutamente espantosa por me dar energia durante todo o dia, sempre que acordo, o que normalmente é qualquer coisa entre as 5 e as 6 da manhã. Mantém-me a funcionar até às 23h.

Jenn sobre as pílulas Elev8 B-Epic:
A minha viagem B-Epic começou há 2 meses. Desci 6,6lbs. Mas o que sinto por dentro é imensurável! Tenho 47 anos de idade e estava definitivamente a lutar por dentro! Vê-se nos meus olhos. Cansado, triste, deprimido, ansioso! Estou tão grato aos comprimidos Elev8 por me devolverem a energia e a felicidade! Encontrei a minha felicidade. Tenho energia o dia todo. Estou concentrado. A minha mente está clara… Já não tenho medo de sair da cama. As cápsulas B-Epic Elev8 deram-me mais muitos outros benefícios.

lona sobre a pílula Elev8:
Com 41 anos sempre pensei que era demasiado velho para usar calções curtos. Mas graças às minhas pílulas B-Epic sinto-me mais confiante. Estou a usar os calções e adoro como me sinto neles. Hoje e amanhã subo no ginásio para o k-6, mas graças à minha pílula verde Elev8 tenho a energia para os acompanhar. Nem uma vez me senti cansado ou preguiçoso. Além disso, o meu namorado e eu temos a energia graças à fantástica pílula verde Elev8 para fazer exercício de segunda a sexta-feira às 5:00 da manhã durante uma hora. É uma sensação espantosa!

Curtis sobre as pílulas Elev8:
Tomei a minha pílula verde Elev8 e estou aqui fora a sentir-me energizada e pronta para conquistar o dia. 3 milhas feito…

Shannen sobre as pílulas Elev8:
Nootropics e vegetarianos são todos em 1 comprimido Elev8 da manhã que me ajuda a ficar motivado e com melhor humor durante todo o dia!

Monica sobre as pílulas Elev8:
Desde que tomei uma determinada medicação que tive de tomar para uma crise repentina, também tenho tomado a minha pequena pílula verde B-Epic. Esta pequena pílula verde Elev8 ajudou a nivelar as minhas mudanças de humor e a combater muitos dos desejos de fome e de comida de plástico que tenho enquanto tomo medicamentos. Acreditem em mim quando digo que não sou o único que está satisfeito com os comprimidos Elev8.

Kristeena sobre os comprimidos do Elev8:
Estou grata pelos meus comprimidos favoritos B-Epic, especialmente por ter uma boa noite de descanso! Mas estou muito grata pela minha pílula verde Elev8, que me dá a minha energia diária que preciso para fazer as coisas. Já não preciso de fazer a sesta!

 

ELEV8 | revisão | encomenda | comprar | loja | preço | keto | BEPIC webshop

DEU

Erleben Sie ELEV8 für sich selbst

Produkt-Details:

 • Ergänzung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
 • Hergestellt aus Vollwertkost, Heilpilzen und Kräuterextrakten
 • Bietet 100% natürliche, bioverfügbare Phytonährstoffe
 • Enthält ungefähr 150 mg Caffeine pro Portion

Vorteile können sein:

 • Erhöht auf natürliche Weise Energie und Ausdauer
 • Steigert die kognitive und körperliche Leistung
 • Verbessert geistige Klarheit, Konzentration und Gedächtnis
 • Gegen körperliche und geistige Ermüdung
 • Hilft, die Stimmung zu verbessern und Stress abzubauen

Entschlüsseln Sie uralte medizinische Geheimnisse für optimale Gesundheit und Funktion! ELEV8 ist eine kleine grüne Superpille, die wissenschaftlich entwickelt wurde, um Ihnen zu helfen, kognitiv und physisch auf hohem Niveau zu arbeiten, ohne den Gehirnnebel, die Launenhaftigkeit oder andere negative Nebenwirkungen von zuckerhaltigen, koffeinhaltigen Energydrinks. Jede Kapsel ist vollgepackt mit hochwirksamen, reinen Kräuter-, Pilz- und Vollwertkostextrakten, die reich an bioverfügbaren essentiellen Nährstoffen und leistungsstarken nootropischen und adaptogenen Eigenschaften sind.

Die Nature’s Energy & Clarity Blend in ELEV8 enthält leistungsstarke nootropische Kräuter und B-Vitamine, die dafür bekannt sind, auf natürliche Weise Energie und Ausdauer zu steigern sowie geistige Klarheit, Wachsamkeit, Gedächtnis und Stimmung zu verbessern. Die Adaptogen-Supermischung enthält Heilpilze und Superkräuter, die nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit steigern und die Auswirkungen von körperlicher und geistiger Müdigkeit und Stress bekämpfen. Die Vollwert-Nährstoffmischung wird aus echtem Obst und Gemüse hergestellt und ist reich an 100 % natürlichen, bioverfügbaren Phytonährstoffen (aus Pflanzen gewonnene Vitamine), die für die allgemeine Gesundheit wichtig sind.

 • Die grünen Pillen sollen den Organismus stärker, kräftiger und widerstandsfähiger machen.
 • Die Pillen bieten eine ausgewogene, natürliche Ernährung für jede Zelle des menschlichen Körpers.
 • Mit grünen Kapseln erhalten Sie mehr Kraft und Vitalität für jede Zelle in Ihrem Körper.
 • Ihre Zellen, Gefäße, Gelenke und Knochen werden gesünder.
 • Verschiedene Hautkrankheiten auf Ihrer Haut verschwinden allmählich.
 • Der Blutzucker- und Cholesterinspiegel wird gesenkt und normalisiert sich wieder.
 • Die Genesung des Organismus wird schneller voranschreiten.
 • Die Figur wird schlanker und fitter.
 • Die B-Epic Pillen werden den Stoffwechsel verbessern.
 • Ihre Knochen und Muskeln werden stärker.
 • Der Organismus wird von innen gereinigt.
 • Der Gefäßdruck normalisiert sich und kehrt auf ein normales, gesundes Niveau zurück.
 • Sie werden nicht mehr so stark unter dem Einfluss von Stress stehen.
 • Ihre Stimmung wird sich verbessern, Ihr Gedächtnis wird stärker und klarer werden.
 • Ihr Gehirn wird schneller und effizienter arbeiten.
 • Sie werden sich besser fühlen, auch wenn Sie vorher ein fast gesunder Mensch waren.
 • Elev8-Pillen (BEpic-Kapseln) werden nur in den Vereinigten Staaten hergestellt. Die Haltbarkeit der grünen Kapseln beträgt zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum, das auf der Rückseite der Verpackung angegeben ist.

Was ist das Besondere an Elev8-Pillen?

Die besonderen Merkmale der Elev8-Pillen (Kapseln) sind…

 • Die völlig natürliche Zusammensetzung der grünen B-Epic-Pillen wird nur aus natürlichen Pflanzenmaterialien hergestellt.
 • Die Kapseln sind in speziellen hochwertigen Blistern verpackt.
 • Die Pillen haben Qualitätszertifikate in den USA erhalten.
 • B-Epic-Pillen haben eine positive Wirkung auf Ihren Körper und Ihr Gehirn.
 • Die grünen Pillen enthalten 27 natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe.
 • Jede Pille ersetzt die gesamte für die Gesundheit notwendige Tagesdosis an Obst und Gemüse.
 • Das Produkt B-Epic enthält alle für die Gesundheit notwendigen Bestandteile.
 • Sie werden die positive Wirkung der grünen Pillen fast sofort spüren, buchstäblich innerhalb von 20-30 Minuten nach der Einnahme.

Wie zu verwenden

 • Wir empfehlen, das Ergänzungsmittel Elev8 15-30 Minuten vor dem Frühstück einzunehmen.
 • Trinken Sie es mit einem Glas (oder, wenn möglich, mit mehreren) warmem Wasser.
 • Nehmen Sie die Kapseln (Pillen) nicht am Abend ein – der Schlaf kann sich verschlechtern.

Dosierung:

 • Erste Woche – 1/3 einer ganzen Kapsel;
 • Zweite Woche – 1/2 der ganzen Kapsel;
 • Ab der 3. Woche – die ganze Kapsel.

Für Menschen mit Diabetes, Bluthochdruck, Pilz- oder allergischen Erkrankungen sollte die Dosierung reduziert werden.

Auswirkungen von Elev8 auf die Gesundheit

Die Elev8-Pillen sind ein B-Epic-Produkt, dessen Einnahme Sie von allen chronischen und anderen Krankheiten heilen kann, von denen Sie sich lange Zeit nicht befreien konnten.

 • Chronische Krankheiten werden allmählich verschwinden.
 • Elev8 wird eine vollständige Reinigung des Organismus auf zellulärer Ebene durchführen.
 • Ihr Energieniveau und Ihre Arbeitsfähigkeit werden sich erhöhen.
 • Das Gefühl der ständigen Müdigkeit wird verschwinden.
 • Elev8 normalisiert den arteriellen und intrakraniellen Druck.
 • Die Konzentration Ihrer Aufmerksamkeit und die Klarheit Ihrer Gedanken werden sich verstärken.
 • Das Gedächtnis wird gestärkt und das Gefühl von Unruhe und Depressionen verschwindet.
 • Ihre Stimmung und Ihr allgemeiner Gesundheitszustand werden sich verbessern.
 • Die Pillen werden Ihr Immunsystem stärken.
 • Ein Naevus pigmentosum, auch von Vitiligo, wird verschwinden und zurückgehen.
 • Die Elev8-Kapseln werden Kopfschmerzen beseitigen und Ihren Traum verbessern.
 • Der Zustand der Gelenke und Knochen wird sich auch zum Besten verändern.
 • Die Pillen normalisieren die Arbeit des Verdauungstraktes.
 • Die Körpermasse wird normalisiert, überflüssige Kilos werden verschwinden.
 • Der Zustand Ihres Blutes wird sich verbessern, auch werden Sie eine Verbesserung des Zustandes Ihrer Finger, Haut, Haare bemerken.
 • Die Kapseln werden die kognitiven Fähigkeiten des Gedächtnisses erhöhen.
 • Die Pille dient zur Vorbeugung von vielen Krankheiten.
 • Die Pillen werden Ihnen helfen, sich glücklicher zu fühlen.
 • Die Pille wird Ihr Wohlbefinden und Ihre Stimmung verbessern.
 • Die Pille wird den Prozess der Wiederherstellung der Gesundheit des Körpers zu starten.
 • Das Präparat hilft bei der Stärkung und dem Wachstum der Haare.
 • Die grüne Pille hilft bei Sehproblemen.
 • Die Kapsel wirkt auf die bessere Gesichtshautfarbe.
 • Die grüne Kapsel verbessert die Gesundheit und das Wachstum der Nägel.
 • Die grüne Pille hilft, das Gehör allmählich zu verbessern.

Elev8 grüne Pillen bestehen aus den folgenden natürlichen Inhaltsstoffen:

 • Pflanzliche Pflanze Rhodiola rosea (sonst – goldene Wurzel) unterstützt die Gesundheit des Nervensystems, fördert die Normalisierung des Stoffwechsels und erhöht die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, erhöht die Resistenz gegen Infektionen.
 • Ganoderma Pilz (sonst – Lingzhi oder Reishi) helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu beseitigen und das Immunsystem zu stärken. Er kann bei Arthritis, Bronchitis, Hepatitis, arteriellem Bluthochdruck, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen. Es ist nützlich bei Diabetes.
 • Bacopa Monnieri-Gras (auch Brahmi genannt) hat antioxidative, neuroprotektive und nootropische Wirkungen. Die Pflanze kann bei einigen Arten von Depressionen und Angstzuständen helfen und ist auch hilfreich bei nervösen Störungen und Kopfschmerzen.
 • Guarana lindert körperliche Müdigkeit und steigert die geistige Wachsamkeit und Leistungsfähigkeit, fördert die Gewichtsabnahme, indem es den Appetit reduziert und den Prozess des Fettabbaus beschleunigt, und trägt zur Aufrechterhaltung des Herz-Kreislauf-Systems und eines ausgezeichneten emotionalen Zustands bei.
 • Die Chlorogensäure aus der Grünen Kaffeebohne verbessert die Blutzirkulation und enthält Gerbstoffe, die die körperliche und geistige Aktivität anregen, verbessert die kognitiven Fähigkeiten und stimuliert das Herz-Kreislauf-System, ist das stärkste aller bekannten Antioxidantien zur Bekämpfung von freien Radikalen und Fettleibigkeit.
 • Die Aminosäure L-Theanin (aus Pflanzen und Pilzen gewonnen) verbessert die kognitiven Fähigkeiten und reduziert den Stresspegel, ist ein gutes Antioxidans und hat Anti-Aging-Effekte, fördert die Gewichtsabnahme und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.
 • Vitamin B3 senkt den Cholesterinspiegel und erweitert die Blutgefäße, senkt den Blutdruck, ist nützlich für die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöht den Hämoglobinspiegel und verbessert die Sehkraft und hilft bei der Aufnahme von Pflanzenproteinen.
 • Yohimbin (extrahiert aus der Rinde des Yohimbe-Baumes) aktiviert die Prozesse der Thermogenese und der Fettverbrennung, verbessert die Stimmung und erhöht die motorische Aktivität, stimuliert das zentrale Nervensystem.
 • Natürliche Extrakte aus Gemüse und Früchten, darunter: Cranberries, Spinat, Brokkoli, Karotten, Rüben, Erdbeeren, Tomaten, Äpfel, Orangen, Kirschen, Cranberry, schwarzer Pfeffer, Heidelbeeren.

Emily über Elev8-Pillen:
Gestern sind mir meine grünen Pillen Elev8 ausgegangen, ich habe auf eine Lieferung heute gehofft, aber nein. Diese grüne Pille Elev8 von B-Epic ist absolut erstaunlich, denn sie gibt mir den ganzen Tag Energie, sobald ich aufwache, was normalerweise zwischen 5 und 6 Uhr morgens ist. Sie hält mich bis 23 Uhr auf Trab.

Jenn über Elev8 B-Epic Pillen:
Meine B-Epic Reise begann vor 2 Monaten. Ich habe 6,6 Pfund abgenommen. Aber wie ich mich innerlich fühle, ist unermesslich! Ich bin 47 Jahre alt, und ich hatte definitiv innerlich zu kämpfen! Man kann es in meinen Augen sehen. Müde, traurig, deprimiert, ängstlich! Ich bin den Elev8-Pillen so dankbar, dass sie mir meine Energie und mein Glück zurückgegeben haben! Ich habe mein Glück gefunden. Ich habe den ganzen Tag Energie. Ich bin konzentriert. Mein Geist ist klar… Ich fürchte mich nicht mehr davor, das Bett zu verlassen. Die B-Epic-Kapseln von Elev8 haben mir noch viele weitere Vorteile gebracht.

lona über die Elev8-Pille:
Mit 41 dachte ich immer, ich sei zu alt, um kurze Shorts zu tragen. Aber dank meiner B-Epic-Pillen fühle ich mich jetzt selbstbewusster. Ich trage die Shorts und fühle mich darin sehr wohl. Heute und morgen bin ich im Sportunterricht für K-6, aber dank meiner grünen Pille Elev8 habe ich die Energie, mit ihnen mitzuhalten. Nicht ein einziges Mal habe ich mich müde oder träge gefühlt. Außerdem haben mein Freund und ich dank der erstaunlichen grünen Pille Elev8 die Energie, von Montag bis Freitag um 5:00 Uhr morgens eine Stunde lang zu trainieren. Das ist ein tolles Gefühl!

Curtis über Elev8-Pillen:
Ich habe meine grüne Pille Elev8 genommen und fühle mich energiegeladen und bereit, den Tag zu erobern. 3 Meilen geschafft…

Shannen über Elev8-Pillen:
Nootropics und Gemüse sind alle in 1 Morgen Elev8 Pille, die mir hilft, motiviert und mit verbesserter Stimmung den ganzen Tag lang zu bleiben!

Monica über Elev8-Pillen:
Seit ich ein bestimmtes Medikament nehme, das ich wegen eines plötzlichen Ausbruchs nehmen musste, nehme ich auch meine kleine grüne B-Epic-Pille. Diese kleine grüne Pille Elev8 hat dazu beigetragen, meine Stimmungsschwankungen auszugleichen und viele der Hunger- und Heißhungerattacken zu bekämpfen, die ich während der Einnahme von Medikamenten bekomme. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich nicht die Einzige bin, die mit den Elev8-Pillen zufrieden ist.

Kristeena über Elev8-Pillen:
Ich bin dankbar für meine B-Epic-Pillen, vor allem dafür, dass ich nachts gut schlafen kann! Aber am dankbarsten bin ich für meine grüne Pille Elev8, die mir die tägliche Energie gibt, die ich brauche, um Dinge zu erledigen. Ich brauche kein Nickerchen mehr!

 

ELEV8 | Bewertung | Bestellen | Kaufen | Shop | Preis | Keto | BEPIC Webshop

CZE

Vyzkoušejte si ELEV8 na vlastní kůži

Podrobnosti o produktu:

 • Doplněk stravy pro výkonnost
 • Vyrobeno z plnohodnotných potravin, léčivých hub a bylinných extraktů
 • Poskytuje 100% přírodní, biologicky dostupné fytonutrienty
 • Obsahuje přibližně 150 mg Caffeinu v jedné dávce

Přínosy mohou zahrnovat:

 • Přirozeně zvyšuje energii a výdrž
 • Zvyšuje kognitivní a fyzickou výkonnost
 • Zlepšuje mentální jasnost, soustředění a paměť
 • Bojuje proti fyzické a duševní únavě
 • Pomáhá zlepšovat náladu a zmírňovat stres

Odhalte starodávná léčivá tajemství pro optimální zdraví a fungování! ELEV8 je malá zelená superpilulka vědecky navržená tak, aby vám pomohla dosáhnout vysokého kognitivního a fyzického výkonu bez mozkové mlhy, náladovosti a dalších negativních vedlejších účinků sladkých energetických nápojů s nadbytkem kofeinu. Každá kapsle je plná účinných, čistých bylinných, houbových a celých potravinových extraktů, které jsou bohaté na biologicky dostupné esenciální živiny a silné nootropní a adaptogenní vlastnosti.

Směs Nature’s Energy & Clarity Blend v přípravku ELEV8 obsahuje silné nootropní byliny a vitaminy skupiny B, o nichž je známo, že přirozeně zvyšují energii a vytrvalost a také zlepšují duševní jasnost, bdělost, paměť a náladu. Směs Adaptogen Super Blend obsahuje medicinální houby a super byliny, u nichž bylo prokázáno, že zvyšují kognitivní výkonnost a bojují proti účinkům fyzické a psychické únavy a stresu. Směs Whole Food Nutrient Blend je vyrobena ze skutečného ovoce a zeleniny a je plná 100% přírodních, biologicky dostupných fytonutrientů (vitamínů rostlinného původu) nezbytných pro celkové zdraví.

 • Zelené pilulky mají posílit organismus, učinit ho energičtějším a odolnějším.
 • Tablety poskytují vyváženou, přirozenou výživu každé buňce lidského těla.
 • Používáním zelených kapslí získáte více síly a vitality pro každou buňku ve vašem těle.
 • Vaše buňky, cévy, klouby a kosti budou zdravější.
 • Různé kožní potíže na vaší pokožce postupně zmizí.
 • Hladina cukru a cholesterolu v krvi bude nižší a vrátí se do normálu.
 • Rekonvalescence organismu bude probíhat rychleji.
 • Postava bude štíhlejší a zdatnější.
 • Tablety B-Epic zlepší metabolismus.
 • Vaše kosti a svaly budou silnější.
 • Organismus se vnitřně vyčistí.
 • Cévní tlak se normalizuje a vrátí se na normální zdravou úroveň.
 • Nebudete silně podléhat vlivu stresu.
 • Vaše nálada se zlepší, paměť bude silnější a jasnější.
 • Váš mozek bude pracovat rychleji a efektivněji.
 • Budete se cítit lépe, i když jste předtím byli téměř zdravým člověkem.
 • Tablety Elev8 (BEpic kapsle) jsou vyráběny pouze ve Spojených státech. Doba použitelnosti zelených kapslí je dva roky od data výroby, které je uvedeno na zadní straně obalu.

V čem spočívá jedinečnost tablet Elev8?

Charakteristickými znaky tablet (tobolek) Elev8 jsou…

 • Zcela přírodní složení zelených tablet B-Epic je vyrobeno pouze z přírodních rostlinných materiálů.
 • Kapsle jsou baleny ve speciálních vysoce kvalitních blistrech.
 • Tablety získaly certifikáty kvality v USA.
 • Tablety B-Epic mají pozitivní vliv na vaše tělo a mozek.
 • Zelené pilulky obsahují 27 přírodních rostlinných složek.
 • Každá tableta nahrazuje celou denní dávku ovoce a zeleniny potřebnou pro zdraví.
 • Výrobek B-Epic obsahuje všechny složky potřebné pro zdraví.
 • Pozitivní účinek zelených pilulek pocítíte téměř okamžitě, doslova do 20-30 minut po užití.

Jak užívat

 • Doporučujeme užívat doplněk stravy Elev8, 15-30 minut před snídaní.
 • Zapijte jednou sklenicí (nebo pokud možno více než jednou) teplé vody.
 • Neužívejte kapsle (tablety) večer – mohlo by dojít ke zhoršení spánku.

Dávkování:

 • První týden – 1/3 celé kapsle;
 • Druhý týden – 1/2 celé tobolky;
 • Od 3. týdne – celá tobolka.

U osob s cukrovkou, hypertenzí, plísňovými nebo alergickými onemocněními je třeba dávkování snížit.

Účinky přípravku Elev8 na zdraví

Tablety Elev8 jsou produktem B-Epic, jehož užíváním se můžete vyléčit z jakýchkoli onemocnění, chronických i jiných, kterých jste se dlouho nemohli zbavit.

 • Chronická onemocnění postupně zmizí.
 • Elev8 provede úplnou očistu organismu na buněčné úrovni.
 • Zvýší se úroveň vaší energie a pracovní schopnosti.
 • Pomine pocit neustálé únavy.
 • Elev8 normalizuje arteriální a nitrolební tlak.
 • Zesílí se koncentrace vaší pozornosti a jasnost vašich myšlenek.
 • Posílí se paměť a zmizí pocit neklidu a deprese.
 • Zlepší se vaše nálada a celkový zdravotní stav.
 • Tablety posílí váš imunitní systém.
 • Pigmentový névus, včetně z vitiliga, zmizí a zmenší se.
 • Kapsle Elev8 odstraní bolesti hlavy a zlepší váš sen.
 • Stav kloubů a kostí se také změní k lepšímu.
 • Tablety normalizují činnost trávicího traktu.
 • Hmotnost vašeho těla se normalizuje, zmizí kila navíc.
 • Zlepší se stav vaší krve, také zaznamenáte zlepšení stavu vašich prstů, kůže, vlasů.
 • Kapsle zvýší kognitivní schopnosti paměti.
 • Tablety slouží jako prevence mnoha onemocnění.
 • Tablety vám pomohou cítit se šťastnější.
 • Pilulka zlepší vaši pohodu a náladu.
 • Pilulka nastartuje proces obnovy zdraví organismu.
 • Doplněk stravy pomáhá posilovat a pěstovat vlasy.
 • Zelená pilulka pomáhá při problémech se zrakem.
 • Kapsle působí na lepší barvu pleti obličeje.
 • Zelená kapsle zlepšuje zdraví a růst nehtů.
 • Zelená pilulka pomáhá postupně zlepšovat sluch.

Elev8 zelené pilulky se skládají z následujících přírodních složek:

 • Zlatý kořen) podporuje zdraví nervové soustavy, podporuje normalizaci metabolismu a zvyšuje duševní a fyzickou výkonnost, zvyšuje odolnost proti infekcím.
 • Houba Ganoderma (jinak – Lingzhi nebo Reishi) pomáhá vylučovat toxiny z těla a posiluje imunitní systém. Může pomoci při artritidě, bronchitidě, hepatitidě, arteriální hypertenzi, rakovině a kardiovaskulárních onemocněních. Je užitečná při cukrovce.
 • Tráva Bacopa monnieri (známá také jako Brahmi) má antioxidační, neuroprotektivní a nootropní účinky. Rostlina může pomoci při některých typech depresí a úzkosti a je užitečná také při nervových poruchách a bolestech hlavy.
 • Guarana zmírňuje fyzickou únavu a zvyšuje duševní bdělost a výkonnost, podporuje hubnutí tím, že snižuje chuť k jídlu a urychluje proces odbourávání tuků, přispívá k udržení kardiovaskulárního systému a výborného emočního stavu.
 • Kyselina chlorogenová ze Green Coffee Beens zlepšuje krevní oběh a obsahuje třísloviny zaměřené na stimulaci fyzické a duševní aktivity, zlepšuje kognitivní schopnosti a stimuluje kardiovaskulární systém, je nejsilnějším ze všech známých antioxidantů v boji proti volným radikálům a obezitě.
 • Aminokyselina L-teanin (získávaná z rostlin a hub) zlepšuje kognitivní schopnosti a snižuje hladinu stresu, je dobrým antioxidantem a má účinky proti stárnutí, podporuje hubnutí a předchází kardiovaskulárním onemocněním.
 • Vitamin B3 snižuje hladinu cholesterolu a rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, je užitečný při prevenci kardiovaskulárních onemocnění, zvyšuje hladinu hemoglobinu a zlepšuje zrak a napomáhá vstřebávání rostlinných bílkovin.
 • Yohimbin (získávaný z kůry stromu Yohimbe) aktivuje procesy termogeneze a spalování tuků, zlepšuje náladu a zvyšuje pohybovou aktivitu, stimuluje centrální nervový systém.
 • Přírodní výtažky ze zeleniny a ovoce včetně: Brusinky, špenát, brokolice, mrkev, řepa, jahody, rajčata, jablka, pomeranče, třešně, brusinky, černý pepř, borůvky.

Emily o pilulkách Elev8:
Doufala jsem, že mi dnes přijde zásilka, ale nepřišla. Ta zelená pilulka Elev8 od B-Epic je naprosto úžasná na to, že mi dodává energii po celý den, kdykoli se probudím, což je většinou cokoli mezi pátou a šestou hodinou ranní. Udržuje mě v chodu až do 23 hodin.

Jenn o tabletách Elev8 B-Epic:
Moje cesta s B-Epic začala před 2 měsíci. Snížila jsem váhu o 6,6 kg. Ale to, jak se cítím uvnitř, je nezměrné! Je mi 47 let a rozhodně jsem se uvnitř trápila! Je mi to vidět na očích. Unavený, smutný, depresivní, úzkostný! Jsem tak vděčná tabletám Elev8, že mi vrátily energii a štěstí! Našla jsem své štěstí. Mám energii po celý den. Jsem soustředěná. Moje mysl je jasná… Už se nebojím vstát z postele. Kapsle B-Epic Elev8 mi daly plus mnoho dalších výhod.

lona o tabletách Elev8:
Jako 41letá jsem si vždycky myslela, že jsem příliš stará na to, abych nosila krátké šortky. Ale díky tabletám B-Epic se cítím sebevědoměji. Nosím šortky a líbí se mi, jak se v nich cítím. Dnes a zítra supluji v tělocvičně za k-6, ale díky mé zelené pilulce Elev8 mám energii, abych s nimi vydržela. Ani jednou jsem se necítila unavená nebo malátná. Navíc máme s přítelem díky úžasné zelené pilulce Elev8 energii na hodinové cvičení od pondělí do pátku v 5:00 ráno. Je to úžasný pocit!

Curtis o tabletách Elev8:
Vzal jsem si zelenou pilulku Elev8 a jsem venku plný energie a připravený dobýt den. Tři míle hotové…

Shannen o pilulkách Elev8: Všichni jsme uběhli 3 km:
Nootropika a zelenina jsou v 1 ranní pilulce Elev8, která mi pomáhá zůstat motivovaná a se zlepšenou náladou po celý den!

Monica o tabletách Elev8: “Jsem ráda, že se mi podařilo zlepšit náladu a povzbudit se:
Od té doby, co beru konkrétní léky, které jsem musela brát kvůli náhlému vzplanutí, užívám také svou malou zelenou pilulku B-Epic. Tato malá zelená pilulka Elev8 mi pomohla vyrovnat výkyvy nálady a bojovat proti velkému hladu a chuti na nezdravé jídlo, které mám při užívání léků. Věřte mi, že nejsem jediná, kdo je s pilulkami Elev8 spokojený.

Kristeena o tabletách Elev8:
Jsem vděčná za své oblíbené pilulky B-Epic zejména za to, že si v noci dobře odpočinu! Ale nejvíc jsem vděčná za své zelené pilulky Elev8, které mi dodávají každodenní energii, kterou potřebuji k tomu, abych mohla dělat věci. Už si nepotřebuji zdřímnout!

 

ELEV8 | recenze | objednat | koupit | obchod | cena | keto | BEPIC webshop

POL

Przekonaj się sam o zaletach ELEV8

Szczegóły produktu:

 • Zaawansowany Suplement Zdrowia
 • Wyprodukowany z pełnego pożywienia, grzybów leczniczych i ekstraktów ziołowych
 • Zapewnia 100% naturalnych, biodostępnych fitoskładników
 • Zawiera około 150 mg Caffeine na porcję

Korzyści mogą obejmować:

 • Naturalnie zwiększa energię i wytrzymałość
 • Wzmacnia funkcje poznawcze i wydolność fizyczną
 • Poprawia jasność umysłu, koncentrację i pamięć
 • Zwalcza zmęczenie fizyczne i psychiczne
 • Pomaga poprawić nastrój i złagodzić stres

Odkryj starożytne sekrety lecznicze dla optymalnego zdrowia i funkcjonowania! ELEV8 to mała zielona super pigułka zaprojektowana naukowo, aby pomóc Ci w osiągnięciu wysokiej wydajności poznawczej i fizycznej bez mgły mózgowej, złego samopoczucia i innych negatywnych skutków ubocznych spożywania przesłodzonych, przepełnionych kofeiną napojów energetycznych. Każda kapsułka jest wypełniona silnymi, czystymi ekstraktami z ziół, grzybów i całej żywności, które są bogate w biodostępne niezbędne składniki odżywcze i potężne właściwości nootropowe i adaptogenne.

Mieszanka Nature’s Energy & Clarity Blend w ELEV8 zawiera silne nootropowe zioła i witaminy z grupy B, które w naturalny sposób zwiększają energię i wytrzymałość, jak również poprawiają jasność umysłu, czujność, pamięć i nastrój. Adaptogen Super Blend zawiera grzyby lecznicze i super zioła, które zwiększają wydajność poznawczą i zwalczają skutki fizycznego i psychicznego zmęczenia i stresu. Mieszanka odżywcza Whole Food Nutrient Blend jest wykonana z prawdziwych owoców i warzyw i jest wypełniona w 100% naturalnymi, biodostępnymi fitoskładnikami (witaminami pochodzenia roślinnego) niezbędnymi dla ogólnego stanu zdrowia.

 • Zielone tabletki mają za zadanie wzmocnić organizm, dodać mu wigoru, odporności.
 • Tabletki zapewniają zrównoważone, naturalne odżywianie każdej komórki ludzkiego ciała.
 • Stosując zielone kapsułki, zyskujesz więcej siły i witalności dla każdej komórki swojego ciała.
 • Twoje komórki, naczynia, stawy i kości staną się zdrowsze.
 • Różne choroby skóry na skórze będą stopniowo znikać.
 • Poziom cukru i cholesterolu we krwi będzie niższy i wróci do normy.
 • Rekonwalescencja organizmu będzie przebiegać szybciej.
 • Sylwetka stanie się bardziej smukła i sprawna.
 • Tabletki B-Epic poprawią przemianę materii.
 • Twoje kości i mięśnie staną się mocniejsze.
 • Organizm zostanie oczyszczony wewnątrz.
 • Ciśnienie naczyniowe unormuje się i wróci do normalnego zdrowego poziomu.
 • Nie będziesz silnie podlegać wpływom stresu.
 • Poprawi się Twój nastrój, pamięć stanie się mocniejsza i wyraźniejsza.
 • Twój mózg będzie pracował szybciej i wydajniej.
 • Poczujesz się lepiej nawet jeśli wcześniej byłeś prawie zdrowym człowiekiem.
 • Elev8 tabletki (kapsułki BEpic) są produkowane tylko w Stanach Zjednoczonych. Okres trwałości zielonych kapsułek wynosi dwa lata od daty produkcji, która jest podana z tyłu opakowania.

Na czym polega wyjątkowość tabletek Elev8?

Cechami wyróżniającymi tabletki (kapsułki) Elev8 są…

 • Całkowicie naturalny skład zielonych tabletek B-Epic wykonany jest wyłącznie z naturalnych surowców roślinnych.
 • Kapsułki pakowane są w specjalne, wysokiej jakości blistry.
 • Tabletki otrzymały certyfikaty jakości w USA.
 • Tabletki B-Epic mają pozytywny wpływ na Twoje ciało i mózg.
 • Zielone pigułki zawierają 27 naturalnych składników ziołowych.
 • Każda tabletka zastępuje całą dzienną dawkę warzyw i owoców niezbędnych dla zdrowia.
 • Produkt B-Epic zawiera wszystkie składniki niezbędne dla zdrowia.
 • Pozytywne działanie zielonych tabletek odczujesz niemal natychmiast, dosłownie w ciągu 20-30 minut po zażyciu.

Jak stosować

 • Zaleca się przyjmowanie suplementu Elev8 na 15-30 minut przed śniadaniem.
 • Popić jedną szklanką (lub, jeśli to możliwe, więcej niż jedną) ciepłej wody.
 • Nie należy przyjmować kapsułek (tabletek) wieczorem – może to pogorszyć sen.

Dawkowanie:

 • Pierwszy tydzień – 1/3 całej kapsułki;
 • Drugi tydzień – 1/2 całej kapsułki;
 • Od 3. tygodnia – całą kapsułkę.

Dla osób z cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami grzybiczymi i alergicznymi należy zmniejszyć dawkę.

Elev8 efekty zdrowotne

Tabletki Elev8 to produkt B-Epic, zażywając który można wyleczyć się z wszelkich chorób, przewlekłych i innych, z których przez długi czas nie można było się pozbyć.

 • Choroby przewlekłe będą stopniowo zanikać.
 • Elev8 przeprowadzi pełne oczyszczenie organizmu na poziomie komórkowym.
 • Wzrośnie wasz poziom energii i zdolność do pracy.
 • Minie uczucie ciągłego zmęczenia.
 • Elev8 normalizuje ciśnienie tętnicze i wewnątrzczaszkowe.
 • Wzmocni się koncentracja uwagi i jasność myśli.
 • Pamięć stanie się silniejsza, a uczucie niepokoju i przygnębienia zniknie.
 • Poprawi się Twój nastrój i ogólny stan zdrowia.
 • Tabletki wzmocnią Twój system odpornościowy.
 • Znamiona barwnikowe, w tym z vitiligo, znikną i zmniejszą się.
 • Kapsułki Elev8 wyeliminują bóle głowy i poprawią Twój sen.
 • Stan stawów i kości również zmieni się na lepsze.
 • Tabletki normalizują pracę przewodu pokarmowego.
 • Normalizuje się masa ciała, znikają zbędne kilogramy.
 • Poprawi się stan waszej krwi, również zauważycie poprawę stanu waszych palców, skóry, włosów.
 • Kapsułki zwiększą zdolności poznawcze pamięci.
 • Pigułka służy jako profilaktyka wielu chorób.
 • Pigułki pomogą Ci poczuć się szczęśliwszym.
 • Pigułka poprawi Twoje samopoczucie i nastrój.
 • Pigułka rozpocznie proces przywracania zdrowia organizmu.
 • Suplement pomaga wzmocnić i porost włosów.
 • Zielona pigułka pomaga w problemach z widzeniem.
 • Kapsułka wpływa na lepszy koloryt skóry twarzy.
 • Zielona kapsułka poprawia zdrowie i wzrost paznokci.
 • Zielona pigułka pomaga stopniowo poprawić słuch.

Elev8 zielone tabletki składa się z następujących naturalnych składników:

 • Roślina zielna Rhodiola rosea (inaczej – złoty korzeń) wspomaga zdrowie układu nerwowego, sprzyja normalizacji metabolizmu oraz zwiększa wydolność psychiczną i fizyczną, zwiększa odporność na infekcje.
 • Grzyby Ganoderma (inaczej – Lingzhi lub Reishi) wspomagają usuwanie toksyn z organizmu i wzmacniają układ odpornościowy. Może być pomocny przy zapaleniu stawów, oskrzeli, wątroby, nadciśnieniu tętniczym, nowotworach i chorobach układu krążenia. Jest przydatna w przypadku cukrzycy.
 • Ziele Bacopa Monnieri (aka Brahmi) ma działanie antyoksydacyjne, neuroprotekcyjne i nootropowe. Roślina może pomóc w niektórych rodzajach depresji i niepokoju, a także jest pomocna w zaburzeniach nerwowych i bólach głowy.
 • Guarana łagodzi zmęczenie fizyczne i zwiększa czujność i wydajność umysłową, wspomaga odchudzanie poprzez zmniejszenie apetytu i przyspieszenie procesu utraty tłuszczu, przyczynia się do utrzymania układu sercowo-naczyniowego i doskonałego stanu emocjonalnego.
 • Kwas chlorogenowy z Green Coffee Beens poprawia krążenie krwi i zawiera taniny mające na celu pobudzenie aktywności fizycznej i umysłowej, poprawia zdolności poznawcze i stymuluje układ sercowo-naczyniowy, jest najsilniejszym ze znanych antyoksydantów zwalczających wolne rodniki i otyłość.
 • Aminokwas L-teanina (pozyskiwany z roślin i grzybów) zwiększa zdolności poznawcze i zmniejsza poziom stresu, jest dobrym przeciwutleniaczem i ma działanie przeciwstarzeniowe, wspomaga odchudzanie i zapobiega chorobom układu krążenia.
 • Witamina B3 obniża poziom cholesterolu i rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, jest przydatna w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, zwiększa poziom hemoglobiny i poprawia wzrok oraz wspomaga wchłanianie białek roślinnych.
 • Yohimbina (pozyskiwana z kory drzewa Yohimbe) aktywuje procesy termogenezy i spalania tłuszczu, poprawia nastrój i zwiększa aktywność ruchową, stymuluje ośrodkowy układ nerwowy.
 • Ekstrakty naturalne z warzyw i owoców w tym: Żurawina, Szpinak, Brokuły, Marchew, Buraki, Truskawki, Pomidory, Jabłka, Pomarańcze, Wiśnia, Żurawina, Czarny pieprz, Borówka amerykańska.

Emily o tabletkach Elev8:
Wczoraj skończyły mi się moje zielone tabletki Elev8, miałam nadzieję na dostawę dzisiaj, ale nie. Ta zielona tabletka Elev8 od B-Epic jest absolutnie niesamowita, daje mi energię na cały dzień, od kiedy tylko się obudzę, co jest zazwyczaj między 5 a 6 rano. Utrzymuje mnie w ruchu aż do 23:00.

Jenn o Elev8 B-Epic pigułki:
Moja podróż B-Epic rozpoczęła się 2 miesiące temu. Zrzuciłam 6,6 funta. Ale to jak czuję się w środku jest niezmierzone! Mam 47 lat i zdecydowanie walczyłem w środku! Widać to w moich oczach. Zmęczona, smutna, przygnębiona, niespokojna! Jestem tak wdzięczna tabletkom Elev8 za przywrócenie mi energii i szczęścia! Odnalazłam swoje szczęście. Mam energię przez cały dzień. Jestem skupiona. Mój umysł jest jasny… Nie boję się już wstawać z łóżka. Kapsułki B-Epic Elev8 dały mi plus wiele innych korzyści.

lona o tabletkach Elev8:
Mając 41 lat zawsze myślałam, że jestem za stara na noszenie krótkich spodenek. Ale dzięki tabletkom B-Epic czuję się bardziej pewna siebie. Mam na sobie szorty i kocham jak się w nich czuję. Dziś i jutro biorę udział w zajęciach gimnastycznych na k-6, ale dzięki zielonej tabletce Elev8 mam energię, by dotrzymać im kroku. Ani razu nie czułam się zmęczona czy ospała. Plus mój chłopak i ja mamy energię dzięki niesamowitej zielonej pigułki Elev8 do treningu od poniedziałku do piątku o 5:00 rano przez godzinę. To niesamowite uczucie!

Curtis o Elev8 pigułki:
Wziął moją zieloną pigułkę Elev8 i jestem tutaj, czując się energicznie i gotowy do podboju dnia. 3 mile zrobione …

Shannen o Elev8 pigułki:
Nootropics i wegetariańskie są wszystkie w 1 rano Elev8 pigułki, które pomaga mi utrzymać motywację i wzmocniony nastrój przez cały dzień!

Monica o Elev8 tabletki:
Odkąd jestem na konkretnych lekach, które musiałam brać na nagłe zaostrzenie choroby, biorę też moją małą zieloną pigułkę B-Epic. Ta mała zielona pigułka Elev8 pomogła mi wyrównać moje wahania nastroju i zwalczyć wiele głodu i zachcianek na śmieciowe jedzenie, które dostaję podczas przyjmowania leków. Uwierzcie mi, kiedy mówię, że nie jestem jedyną osobą, która jest zadowolona z tabletek Elev8.

Kristeena o tabletkach Elev8:
Jestem wdzięczna za moje tabletki fav B-Epic szczególnie za to, że dobrze wypoczywam w nocy! Ale jestem najbardziej wdzięczna za moją zieloną pigułkę Elev8, która daje mi codzienną energię, której potrzebuję, aby załatwić sprawy. Nie potrzebuję już drzemki!

 

ELEV8 | recenzja | zamówienie | kupno | sklep | cena | keto | sklep internetowy BEPIC

SWE

Upplev ELEV8 själv

Produktinformation:

 • Avancerat prestationshälsotillskott
 • Tillverkad med helfoder, medicinska svampar och örtextrakt.
 • Ger 100 % naturliga, biotillgängliga fytonäringsämnen.
 • Innehåller cirka 150 mg Caffeine per portion.

Fördelar kan inkludera:

 • Naturligt ökar energi och uthållighet
 • Ökar den kognitiva och fysiska prestandan
 • Förbättrar mental klarhet, fokus och minne
 • Bekämpar fysisk och mental trötthet
 • Hjälper till att förbättra humöret och lindra stress.

Lås upp gamla medicinska hemligheter för optimal hälsa och funktion! ELEV8 är ett litet grönt superpiller som är vetenskapligt utformat för att hjälpa dig att prestera kognitivt och fysiskt på en hög nivå utan hjärndimma, humörsvängningar eller andra negativa bieffekter från sockerhaltiga, överkoffeinerade energidrycker. Varje kapsel är fylld med potenta, rena extrakt av örter, svampar och hela livsmedel som är rika på biotillgängliga essentiella näringsämnen och kraftfulla nootropa och adaptogena egenskaper.

Nature’s Energy & Clarity Blend i ELEV8 har kraftfulla nootropa örter och B-vitaminer som är kända för att naturligt öka energi och uthållighet samt förbättra mental klarhet, vakenhet, minne och humör. Adaptogen Super Blend innehåller medicinska svampar och superörter som visat sig öka den kognitiva prestandan och bekämpa effekterna av fysisk och mental trötthet och stress. Whole Food Nutrient Blend är tillverkad av riktiga frukter och grönsaker och är fylld med 100 % naturliga, biotillgängliga fytonäringsämnen (växtbaserade vitaminer) som är viktiga för den allmänna hälsan.

 • Gröna piller är avsedda att göra organismen starkare, mer kraftfull och tåligare.
 • Pillren ger balanserad, naturlig näring till varje cell i människokroppen.
 • Med hjälp av gröna kapslar får du mer styrka och vitalitet för varje cell i kroppen.
 • Dina celler, kärl, leder och ben blir friskare.
 • Olika hudproblem på din hud kommer gradvis att försvinna.
 • Blodsocker- och kolesterolnivåerna kommer att bli lägre och återgå till det normala.
 • Organismens konvalescens kommer att fortskrida snabbare.
 • Figuren kommer att bli slankare och mer vältränad.
 • B-Epic-pillren kommer att förbättra ämnesomsättningen.
 • Dina ben och muskler kommer att bli starkare.
 • Organismen kommer att rengöras invändigt.
 • Det vaskulära trycket kommer att normaliseras och återgå till normala friska nivåer.
 • Du kommer inte att vara starkt utsatt påverkad av stress.
 • Ditt humör kommer att bli bättre, minnet kommer att bli starkare och tydligare.
 • Din hjärna kommer att arbeta snabbare och effektivare.
 • Du kommer att känna dig bättre även om du var nästan frisk person tidigare.
 • Elev8 piller (BEpic kapslar) tillverkas endast i USA. De gröna kapslarnas hållbarhet är två år från tillverkningsdatumet, som anges på baksidan av förpackningen.

Vad är det unika med Elev8-piller?

De utmärkande egenskaperna hos Elev8 piller (kapslar) är…

 • Helt naturlig sammansättning av B-Epic gröna piller tillverkas endast av naturliga växtmaterial.
 • Kapslarna är förpackade i speciella blåsor av hög kvalitet.
 • Pillerna har fått kvalitetscertifikat i USA.
 • B-Epic piller har en positiv effekt på din kropp och hjärna.
 • Gröna piller innehåller 27 naturliga växtbaserade ingredienser.
 • Varje piller ersätter hela det dagliga intaget av frukt och grönsaker som är nödvändigt för hälsan.
 • B-Epic-produkten innehåller alla komponenter som är nödvändiga för hälsan.
 • Du kommer att känna den positiva effekten av gröna piller nästan omedelbart, bokstavligen inom 20-30 minuter efter intag.

Hur man använder

 • Vi rekommenderar att du tar tillägget Elev8, 15-30 minuter före frukost.
 • Drick med ett glas (eller om möjligt mer än ett) varmt vatten.
 • Ta inte kapslar (piller) på kvällen – sömnen kan försämras.

Dosering:

 • Första veckan – 1/3 av en hel kapsel;
 • Andra veckan – 1/2 av hela kapseln;
 • Från och med den tredje veckan – hela kapseln.

För personer med diabetes, högt blodtryck, svamp- eller allergisjukdomar bör dosen minskas.

Elev8 hälsoeffekter

Elev8 piller är en B-Epic produkt, som du tar kan läka från alla sjukdomar, kroniska och andra, som du inte kunde bli av med på länge.

 • Kroniska sjukdomar kommer gradvis att försvinna.
 • Elev8 kommer att utföra en fullständig rengöring av en organism på cellulär nivå.
 • Din energinivå och arbetsförmåga kommer att öka.
 • Det kommer att försvinna känslan av ständig trötthet.
 • Elev8 normaliserar det arteriella och intrakraniella trycket.
 • Koncentrationen av din uppmärksamhet och klarheten i dina tankar kommer att förstärkas.
 • Minnet kommer att bli starkare och känslan av oro och nedstämdhet kommer att försvinna.
 • Ditt humör och din allmänna hälsa kommer att förbättras.
 • Tabletterna kommer att stärka ditt immunförsvar.
 • En nevus pigmentosum, bland annat från vitiligo, kommer att försvinna och minska.
 • Elev8-kapslarna kommer att eliminera huvudvärk och förbättra din dröm.
 • Tillståndet för leder och ben kommer också att förändras till det bästa.
 • Pillerna normaliserar arbetet i matsmältningskanalen.
 • Kroppens massa normaliseras, extra kilon kommer att försvinna.
 • Blodets tillstånd kommer att förbättras, även du kommer att märka en förbättring av ett tillstånd av dina fingrar, hudar, hår.
 • Kapslarna kommer att öka de kognitiva förmågorna i minnet.
 • Pillret fungerar som förebyggande av många sjukdomar.
 • Pillerna kommer att hjälpa dig att känna dig lyckligare.
 • Pillret kommer att förbättra ditt välbefinnande och ditt humör.
 • Pillret kommer att starta processen att återställa kroppens hälsa.
 • Tillägget hjälper till att stärka och odla håret.
 • Det gröna pillret hjälper till med synproblem.
 • Kapseln effekter på bättre ansiktshudfärg.
 • Grön kapsel förbättrar nagelhälsa och nageltillväxt.
 • Grönt piller hjälper till att gradvis förbättra hörseln.

Elev8 gröna piller består av följande naturliga ingredienser:

 • Det är en växt som stöder nervsystemets hälsa, främjar normalisering av ämnesomsättningen och ökar den mentala och fysiska prestandan, ökar motståndskraften mot infektioner.
 • Ganoderma svamp (annars – Lingzhi eller Reishi) hjälper till att eliminera gifter från kroppen och stärka immunförsvaret. Den kan hjälpa till vid artrit, bronkit, hepatit, arteriell hypertoni, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Den är användbar vid diabetes.
 • Bacopa Monnieri gräs (även kallat Brahmi) har antioxidativa, neuroprotektiva och nootropa effekter. Växten kan hjälpa till vid vissa typer av depression och ångest, och är även nyttig vid nervösa störningar och huvudvärk.
 • Guarana lindrar fysisk trötthet och ökar den mentala vakenheten och prestationsförmågan, främjar viktminskning genom att minska aptiten och påskynda fettförbränningen, bidrar till underhåll av hjärt- och kärlsystemet och ett utmärkt känslomässigt tillstånd.
 • Klorogensyra från Green Coffee Beens förbättrar blodcirkulationen och innehåller tanniner som syftar till att stimulera fysisk och mental aktivitet, förbättrar kognitiva förmågor och stimulerar hjärt- och kärlsystemet, är den starkaste av alla kända antioxidanter för att bekämpa fria radikaler och fetma.
 • Aminosyran L-Theanin (extraherad från växter och svampar) förbättrar de kognitiva förmågorna och minskar stressnivåerna, är en bra antioxidant och har anti-aging-effekter, främjar viktnedgång och förebygger hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Vitamin B3 sänker kolesterolet och vidgar blodkärlen, sänker blodtrycket, är användbart för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, ökar hemoglobinnivåerna och förbättrar synen samt underlättar absorptionen av växtproteiner.
 • Yohimbin (utvunnet ur barken av Yohimbe-trädet) aktiverar processerna för termogenes och fettförbränning, förbättrar humöret och ökar den motoriska aktiviteten, stimulerar det centrala nervsystemet.
 • Naturliga extrakt av grönsaker och frukter, bland annat: Cranberries, spenat, broccoli, morötter, betor, jordgubbar, tomater, äpplen, apelsiner, körsbär, tranbär, svartpeppar, blåbär.

Emily om Elev8 piller:
Jag hade hoppats på en leverans idag, men nej. Det gröna pillret Elev8 från B-Epic är helt fantastiskt för att ge mig energi hela dagen från när jag vaknar, vilket vanligtvis är mellan 5 och 6 på morgonen. Håller mig igång till 23:00.

Jenn om Elev8 B-Epic piller:
Min B-Epic-resa började för 2 månader sedan. Jag har gått ner 6,6 kg. Men hur jag känner mig inuti är omätbart! Jag är 47 år gammal och jag kämpade definitivt inombords! Du kan se det i mina ögon. Trött, ledsen, deprimerad, orolig! Jag är så tacksam mot Elev8-pillren för att de har gett mig min energi och lycka tillbaka! Jag har hittat min lycka. Jag har energi hela dagen. Jag är fokuserad. Mitt sinne är klart … Jag fruktar inte längre att gå upp ur sängen. B-Epic kapslarna Elev8 gav mig plus många fler fördelar.

lona om Elev8 piller:
Jag är 41 år och har alltid trott att jag är för gammal för att ha korta shorts. Men tack vare mina B-Epic-piller känner jag mig mer självsäker. Jag bär shortsen och älskar hur jag känner mig i dem. Idag och imorgon vikarierar jag i gymmet för k-6, men tack vare mitt gröna piller Elev8 har jag energi nog att hålla jämna steg med dem. Inte en enda gång har jag känt mig trött eller slö. Plus att min pojkvän och jag har energi tack vare det fantastiska gröna pillret Elev8 att träna från måndag till fredag klockan fem på morgonen i en timme. Det känns fantastiskt!

Curtis om Elev8 piller:
Jag tog mitt gröna piller Elev8 och jag är här ute och känner mig energisk och redo att erövra dagen. 3 miles gjorda…

Shannen om Elev8-piller:
Nootropics och grönsaker är alla i 1 morgon Elev8 piller som hjälper mig att hålla mig motiverad och med förbättrat humör hela dagen!

Monica om Elev8 piller:
Jag har också tagit mitt lilla gröna B-Epic-piller sedan jag fick ta en speciell medicin som jag var tvungen att ta för en plötslig uppblossning. Detta lilla gröna piller Elev8 har hjälpt till att jämna ut mina humörsvängningar och bekämpa en hel del av den hunger och det sug efter skräpmat som jag får när jag tar medicin. Tro mig när jag säger att jag inte är den enda som är nöjd med Elev8-pillren.

Kristeena om Elev8 piller:
Jag är tacksam för mina fav B-Epic-piller, särskilt för att jag får en god natts sömn! Men jag är mest tacksam för mitt gröna piller Elev8 det ger mig min dagliga energi som jag behöver för att få saker gjorda. Jag behöver inte längre ta en tupplur!

 

ELEV8 | recension | beställning | köp | butik | pris | keto | BEPIC webshop

B-KETO

Product Details:

 • Fast-Acting, Zero-Carb Ketone Supplement Drink
 • Contains 3000 mg KETOBHBA™ – Patented Exogenous Ketone Complex
 • Great Tasting; Natural Grape Flavor
 • All Natural, Low Calorie, Sugar Free, Gluten Free, and Low Sodium

Experience B-KETO for Yourself

 

For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

 

Product Details:

 • Fast-Acting, Zero-Carb Ketone Supplement Drink
 • Contains 3000 mg KETOBHBA™ – Patented Exogenous Ketone Complex
 • Great Tasting; Natural Grape Flavor
 • All Natural, Low Calorie, Sugar Free, Gluten Free, and Low Sodium

Benefits May Include:

 • Facilitates Ketosis and Ketogenesis
 • Supports Fat Burning and Weight Management
 • Suppresses Appetite and Cravings
 • Provides Lasting Natural Energy (with no jitters)
 • Boosts Physical Stamina, and Endurance (great pre-workout)
 • Improves Mental, Clarity, and Focus

Experience the benefits of elevating your ketones! All-natural B-KETO exogenous ketone supplement rapidly fuels mental and physical performance and naturally supports weight management. It is clinically proven to induce ketosis regardless of diet. Plus, it tastes great and is only 10 calories!

The body naturally creates ketones as one of its energy sources. By increasing the level of ketones in the body (ketosis), it may trigger the body to burn stored fat as its preferred fuel source instead of stored glucose (carbs), which can lead to fat loss. Also, it provides lasting natural energy (with no jitters), mental clarity, and appetite suppression (including reduced carb cravings).

Drinking sugar-free B-KETO, you can experience many of the benefits from increasing the active ketone levels in your body without cutting carbs from your diet. If you are on a low-carb or ketogenic diet, B-KETO can greatly boost the effects of the diet. It is designed to support the body in quickly achieving and maintaining ketosis.

B-KETO contains a powerful dose (3,000 mg) of the breakthrough KETOBHBA™ complex – a patented exogenous ketone formulation backed by scientific research and clinically proven to signal the body to naturally produce ketones and contribute to ketosis. It has been found to work almost instantly, have longer-lasting effects, and be more effective compared to other exogenous ketone supplements with BHB alone.

B-KETO is a new 100% natural product from B-Epic

The new B-KETO supplement instantly triggers the weight loss process during any physical activity. New B-Epic product B-KETO is the ultra-fast ketosis supplement with Exogenous Ketones. The product tastes great and speeds up the ketosis process in the body, regardless of your diet. B-KETO is an effective weight loss accelerator for any physical activity, exercise or fitness.

First of all, the B-KETO supplement will be useful for people during exercise to accelerate the process of losing weight. Thanks to the new B-KETO product, the process of losing weight begins almost simultaneously with the start of the workout.

The B-KETO supplement contains a patented exogenous ketone formula without carbohydrates and contributes to the rapid burning of excess body fat, accelerating weight loss. B-KETO naturally enhances physical performance and has a positive effect on mental performance. Thanks to the new formula, ketones are produced in the body, which are further used as an energy source. Increasing the level of ketones in the body promotes the burning of fat stores as the preferred source of fuel. The beneficial supplement provides long-lasting energy and helps suppress appetite and carbohydrate cravings.

The main advantages of B-KETO

 • Promotes ketosis and supports ketogenesis
 • Accelerates weight loss and fat burning
 • Has a natural composition
 • Has no sugar and is gluten free
 • Has a laboratory and clinically proven formula
 • Increases physical endurance
 • Increases brain clarity and focus
 • Normalizes blood sugar levels
 • Supports energy for the brain and body
 • Supports cardiovascular system
 • Promotes normalization of metabolic processes
 • Suppresses appetite and carbohydrate cravings
 • Reduces the risk of 3 type diabetes

More info about the B-KETO supplement

The new weight loss product can be successfully combined with other B-Epic supplements in the overall weight loss and health program. The new supplement increases the effectiveness and enhances the actions of other B-Epic supplements. B-KETO may indeed have a metabolic and stimulating effect, fight obesity, and may also be useful for other purposes in reducing fatigue, decreasing appetite and maintaining the right blood sugar balance.

The new B-KETO supplement is a B-Epic product that helps accelerate the effectiveness of the weight loss process by supporting any diet you follow and increasing its effectiveness. Your physical activity or just light exercise, sports or fitness will give you quick, visible and tangible results from the very beginning, thanks to the new slimming product. The excess weight accumulated over the years will gradually begin to go away from the very first days, even with your little physical activity. A walk in the park, jogging or light exercises in the morning will be enough for you to turn on the mechanism of losing weight. B-KETO is ideal for people who see a healthy and active lifestyle.

B-KETO by B-Epic is an innovative 100% natural product without chemistry that combines a mixture of beta-hydroxybutyrate mineral salts with amino acids that help to manage weight and maintain ketosis in the body. B-Epic Product supports ketosis and induces ketogenesis. The process of ketogenesis is a reaction when the body itself actively converts excess body fat into ketones. The supplement helps lower blood glucose levels by increasing ketone levels.

Product use:

Pour powder from one stick into a container with water. Mix powder with 8-12 ounces of water.
For greater effectiveness, it is recommended to consume it on an empty stomach.

It is recommended to mix the resulting solution well. Use a slimming drink during the day or before starting a workout or physical activity.

When using the B-Keto supplement, it is advisable to exclude foods with a high glycemic index, as well as carbonated drinks. It is recommended to monitor the consumption of sugar and maltodextrin.

Benefits of Exogenous BHB-BA Ketones

Exogenous Ketones BHB-BA ™ reduce fatigue and increase endurance during any physical activity, as well as during normal morning exercises, light jogging in the park or cycling. BHB supplementation B-KETO will improve cognitive abilities reduce food cravings by regulating hunger hormone. The new supplement reduces blood sugar levels during meals. BHB B-Epic supplementation can help you achieve excellent physical well-being during any physical activity. The new product will help you use ketones as an energy source and support lipid metabolism, neuronal function by increasing metabolic rate. BHB-BA is a high-quality fuel for the brain and the entire human body.

The patented formula of the new product contains a powerful dose of 3000 mg of the new complex of exogenous ketones BHB. Thanks to scientific laboratory studies and clinical trials, it has been proven that the formula is effective, and the effect occurs almost immediately compared to any other exogenous BHB ketone supplement. Scientifically based and laboratory tested ingredients are used in the new product. The additive does not contain artificial chemical fillers. Non-GMO and gluten-free. People with B-KETO supplementation can get rid of excess weight faster and more effectively during health exercises.

Experience the benefits of increasing ketone levels! Composition completely natural without carbohydrates. The exogenous ketone B-KETO supplement instantly boosts your mental performance and physical performance. B-KETO naturally promotes fat burning and weight loss. B-KETO tastes great and contains only 10 calories.

B-KETO Ingredients

 • Sodium
 • Caffeine
 • Calcium
 • Potassium
 • Magnesium
 • Natural flavors
 • Natural sweeteners
 • Lemon acid
 • Apple acid
 • Stevia leaf extract
 • Beet powder
 • KETOBHBA ™ Blend
 • Butyric acid

Attention:

If you are under 18 years of age, or are taking prescription medications, or if you are breastfeeding or pregnant, it is recommended that you consult your doctor before taking supplements. It is recommended to store the supplement in a cool dry place to ensure maximum freshness and properties of all ingredients.

Review:

AiMee review about B-KETO supplement by B-Epic:
WOW You’ll only understand if you try!
So day 1 of taking B-KETO and I love it already!
WHY?
I’m more energized.
I’m more focused.
I’m feeling extra happy.
I’m more clear headed.
I’m more patient.
I’m motivated.
It helped me crush my workout!
The B-Epic supplements added a better change into my life and seeing how I feel with these B-Epic ketones on day one I’m excited! These B-Epic supplements are amazing!

Turesa about B-KETO supplement by B-Epic:
Day two of B-Keto and I am already down 1.5 pounds! I feel great, energy is there, mood is pleasant, and I am not hungry! B-Epic B-Keto supplement is definitely a game changer!

Carmen about B-KETO supplement by B-Epic:
I have fibromyalgia and always struggle with lack of energy…
B-KETO is a game changer!
I could literally cry right now!
This energy, this focus, this mental clarity!
I drank B-Epic B-KETO on an empty stomach this morning and let me tell you…
I HAVE NOT FELT THIS ENERGY FOR A VERY LONG TIME!

Susan about B-KETO supplement by B-Epic:
I added B-KETO supplement 3 weeks ago and am blown away! I’ve lost a additional 4 lbs but am seeing definition in my muscles and do not work out (bc I hate it)! But this is an Exogenous Ketones supplement by B-Epic that gets your body into ketosis immediately and keeps your liver producing keytones as you take it, one simple pack a day and it burns your own fat as fuel! The only squat I do is picking up something off the floor.

Lesa about B-KETO supplement by B-Epic:
My mind is feeling clear on day 3 of B-KETO! I’m not craving sweets… I’m just not thinking about nibbling all day long! B-KETO supplement is for a huge win! Thankful to B-Epic!

Trishina about B-KETO supplement by B-Epic:
Day two B-KETO
No coffee or energy drinks for two days in a row! I feel more energized with B-KETO than in a few weeks, more focused. Decreased cravings and decreased appetite. Do yourself a favor and buy yourself a B-KETO supplement. You’re missing out big time!

Chris about B-KETO supplement by B-Epic:
This is my thirty days of B-KETO supplement and the results have been amazing! Over twenty pounds and my AB muscles are starting to appear! Looking forward to the next thirty days!

Debi about B-KETO supplement by B-Epic:
Until 6 weeks ago I did not like what I was seeing, nor how I was feeling. I am 50 years old. I was a hot mess last year, not only because of Pandemic, but hormones played a big part premenopausal. My physical appearance of my body completely changed, ugg! mental fatigue, zero energy, inflammation, Irritability, memory, mood swings. Did I mention…all I wanted to do is eat, not snack. Thank you for sharing this amazing B-Keto supplement with me. I am back in the saddle!

Deanna about B-KETO supplement by B-Epic:
Loving this B-KETO !!! 3 week results, down 13 lbs and inches! Zero change in diet, only thing different is B-KETO daily! Staying in ketosis without Keto diet! Fat is burning!

Garreth about B-KETO product by B-Epic:
221lbs (pandemic weight) to 199lbs in just over 2 months. I’m fairly on Keto diet. Reduced carbs, reduced sugar. Had 2 back injuries and an infection in my cheek.Still managed to produce these results. I’ve worked with personal trainers and nutritionist for years and haven’t ever had results this fast and this easy. Just wanted to test B-KETO out and see if supplement were really buzz worthy. B-KETO product have my full attention now. Excited to see what happens over the next month or two.

Chrissy about B-KETO supplement by B-Epic:
Huge fan of this drink B-KETO ! Noticed my ability and desire to workout is so much stronger within minutes of taking drink B-KETO! Less appetite and a desire to get projects done. What’s interesting is, I never get sore with workouts. B-KETO supplement has increased my endurance, energy, strength and gave me a drive to work out! My ability to perform comes naturally and willingly with this B-KETO drink. I’m happy the taste is good, and no feeling sick like from other ketone drinks on the market have me feel. B-KETO by B-Epic is making me feel like some kind of super hero!

Michelle about B-KETO supplement by B-Epic:
During pandemic I let my weight get out of control. I decided in January I need to make a change and I did a very restrictive diet eating less than 700 calories a day and by end of March I had lost 13lbs. I was about to give up when B-Epic announced the B-KETO supplement launch. I ordered immediately and decided I would stop everything else. I would fast in the am till 12:00 then I would eat a sensible lunch and pretty much what I wanted for dinner. I did not crave the junk. I had a different birthday party every single weekend for the whole April. I was faithful to the B-Keto purple drink and felt like my clothes were fitting differently. Finally I was succeeding currently I am down a total of 33lbs. I feel amazing I still have some weight to lose but I know I have the tools to do it.

Sue review about B-KETO supplement by B-Epic:
One month on B-KETO! I started B-KETO supplement April 1 and weighed this morning!! I’m not a big fan of the scale so I only weigh once a month. I felt great, slept great and my blood work has been amazing with the capsules and other B-Epic supplements in the afternoon (it pushes me through 17 hour days!). The only change I made was adding B-KETO first thing in the morning.
I workout not intense, I walk, work in the garden, hunt and do monthly challenges with friends for muscle toning. I eat low carb (but do not deprive myself…I must have my Mexican food fix.) I do not do strict Keto. I’m just not keeping up with those macros. I fast at least 16 hours a day… B-KETO drink has completely curbed my appetite and I don’t crave any sweets. I drink at least a gallon of water a day. If you’re struggling with energy, brain fog, appetite control, sweet tooth, have plateaued in your journey or you’re just tired of feeling blah…give product B-KETO a try!

Marisa about B-KETO supplement by B-Epic:
I’ll be 60 in 2 months and want to look and feel fabulous for my Birthday! After 2 days on B-KETO supplement I’m feeling fantastic. My appetite is totally under control and I’m easily fasting until early afternoon without hunger or lightheadedness. So 3rd day on B-KETO and I’ve lost 300g overnight and I’m feeling incredible! I’m insulin resistant and this is really giving me balance! With the addition B-KETO, I feel energized and clear-minded all day! Can’t wait to see the centimetres go!

Karen about B-KETO supplement by B-Epic:
I suffer from Body Dysmorphic (hate myself) & Generalised Anxiety. My life is ruled by these things & I’m on medication for this, plus I have an under active thyroid, I suffer from fibro, again I have meds for this too. My thyroid & meds make it extremely hard to lose weight. I’ve always ate pleasantly, I am sweet stuff addict and would shave my eyebrows for chocolate. I’ve tried so many diets, until I realised neither of them works! It’s all about eating right, still very difficult for me and thousands of others. Then… I found this insane revolutionary B-KETO supplement by B-Epic, 11 years in the making and nothing else in the United Kingdom is like it! My cravings were gone and I never reached for snacks. I have started to think about what I’m eating and even have my treats. I’m so proud to say I am well on the way to losing weight! A stone’s throw to go and I’ll bat a thousand. Please never say you can’t, you just have to try!

Angela about B-KETO supplement by B-Epic:
I am 46 years old and was diagnosed with Cardiomyopathy 7 years ago when I was pregnant with my little girl… I am and have been in heart failure since then and so, slowly over time, my other organs will start failing as well… I became borderline diabetic because of this I check my sugars occasionally and get bloodwork done every month… On April I added something new to my daily regiment …. this purple B-KETO drink. In these past 30 days not only have I lost 13 pounds… but my A1C went down a whole 2 points! My doctor was so amazed! Tears of joy ran down my face when my doctor called me! So thankful and blessed for this new B-KETO supplement. Can’t wait to see my results next month.

Debi writes about B-KETO purple drink by B-Epic:
B-KETO suplement by B-Epic is life…this should be in our drinking water! The lights are a whole lot brighter is all I can say. They say you don’t know how bad you feel, until you feel good!
Amen to this purple drink and getting back the woman I use to be.

Fred about B-KETO supplement by B-Epic:
I’m almost 55 and type 2 diabetic, I take B-Epic supplements for 8 months, now I have been using B-KETO for one month now and I’m seeing faster progress than I have ever seen on any other pre-workout supplement I’ve ever tried! I lift weights 3-4 times a week and can’t believe the stamina I have to workout twice as long as I did before! If you haven’t tried B-KETO supplement yet, don’t keep waiting, get going and build the biggest muscle ever! The black shirt is before B-Epic.

Lorraine about B-KETO supplement by B-Epic:
This purple B-KETO drink feels like a miracle! I’m a vegetarian, so the usual high protein low carb thing isn’t easy to apply. I’m not following a strict Keto diet. I’m not hangry (hungry angry), I’m making great choices. I don’t want to binge eat because I haven’t eaten. I take B-KETO first thing in the morning, then do my meditation and workout/yoga. School run. Eat brunch anywhere between 10am and noon. 10 minute workout or 10 minutes of yoga each morning.

Kay about B-KETO product by B-Epic:
I wanted to share my B-KETO journey with you. I have never come across anything that enables me to lose weight so easily like B-Keto supplement by B-Epic. Thanks to B-Keto purple drink I have lost 14lbs in 12 weeks and I am still losing. You might think that it is slow, but it is better if you lose your weight slowly. I’ve done the VLCD diets and they were mental torture for me. This B-Keto product is a no brainer! I’m loving the new me and now I am buying smaller clothes. If I can give anyone a bit of advice it would be to ‘Just do it! B-KETO works!’

Natanya about B-KETO supplement by B-Epic:
I just started on B-KETO supplement on Monday and let me share my experience. I was diagnosed August this year of type 2 diabetes for the last month my morning fasting numbers were pretty high even lowering my carbs cutting out bread, potatoes etc… Today is day 4 on B-KETO supplement my fasting number went from 164 to 140 and I feel freaking fantastic!

James writes about B-KETO supplement by BEpic:
I surely don’t eat keto but I do drink it. Finally wiht B-Keto supplement have hope to reach my fat loss goals!

Bev about B-KETO supplement by B-Epic:
My new product B-KETO by B-Epic make everyday a great day. I’m a busy mom with 2 jobs and homeschooling this 10 yr old. I make sure she gets to her soccer practice even on my one day off. She keeps me on my toes and without my B-Epic suplements I would literally lose my mind guys. If you haven’t tried the ketones yet do yourself a favor and order them. Turn fat into fuel while enjoying your everyday life.

Lisa writes about B-KETO supplement by B-Epic:
Early morning energy for my workout! Cheers! To better health! B-Keto supplement by B-Epic is the bomb to help with energy and focus for my workouts!

Arlene writes about B-KETO purple drink by B-Epic:
3 short weeks! I couldn’t fit these pants 3 weeks ago… I did intermittent fasting 18/6 and haven’t lost inches or weight for months. 21 days on B-KETO supplement by B-Epic and I feel great. As soon as I started drinking the B-Keto purple drink, I knew I could tell something good was happening. I feel like I’m shrinking and I’m so excited to bring this to you! I believe in this product that will help me lose weight. I just can’t describe how thankful I am!

Misti about B-KETO supplement by B-Epic:
If you haven’t tried the B-KETO drink …. do it! The B-Keto supplement is what’s been burning the fat around my midsection!

Morgan about B-KETO supplement by B-Epic:
So thankful to B-Epic for product B-KETO ! This is my results after 1 month. I started a strict Keto Diet in 2018 and dropped 70 pounds in 1 year without any supplements. I got pregnant with my 4th baby in Dec. 2019.I gave birth in September 2020. Nov. 1st 2020, I started back on a strict Keto Diet. Because my body was already fat adapted, I couldn’t lose the weight like before. I actually gained around 10 more pounds by February 2021. I was completely frustrated that Keto as well as cardio every day wasn’t giving me results like before. 1 month ago I decided to try B-KETO supplement with my already strict Keto diet. Now I’m finally seeing results again.

Melissa about B-KETO supplement by B-Epic:
Taking B-KETO drink and less than one month I already need new shorts. If you haven’t tried this B-KETO supplement, do yourself a favor and taste it.

Victoria about B-KETO supplement by B-Epic:
I hear people say I am looking good I don’t always see it the way I feel it. This picture was taken at Easter this year when I started our B-Keto product and then yesterday just shy of 4 months. I don’t follow a crazy strict Keto diet. I have simply cut out sugar and watch my carbs. The things I have learned is to trust the process, don’t fixate on the scale. I am so thankful to B-Keto supplement.

DeMarr about B-KETO supplement by B-Epic:
I have struggled most of my life with weight. It’s no secret a passion of mine is fly fishing. A year ago I struggled to fly fish more than for 3 hours. I didn’t want to admit I was overweight. At the first of this year after 38 years I found myself single and 287.9 lbs. Today I weigh 226.9 lbs, 61 lbs lighter than the first of the year. I could have fished all day today. I wasn’t even close to being worn out after a full day of casting. I owe it to a supplement B-Keto by B-Epic. B-Keto product I call “my purple gold”. Why do I call this drink purple gold? Well, it’s purple and it’s like gold to me!
I’m not stopping until I get to 180 lbs.

Faye about B-KETO supplement by B-Epic:
2 inches lost since I started B-KETO a week ago! The energy and brain focus is amazing! The mood Boost Is Incredible! Absolutely in love with this drink B-KETO! My husband has ditched his “Red Bulls” for this, and my teenager loves it.

Shirley about B-KETO supplement by B-Epic:
I’m not doing any hard workouts because I have Covid so it’s only been light easy at home 15 minute exercises. I’m still pretty much eating whatever but fasting till lunchtime because it’s hard to control that when you laying around in sick all day. I wanted to show my own progress with the new B-KETO supplement. I seriously can’t wait to get over this disease. I can definitely tell that my body is beginning to form muscle and burn the fat that still lingers after my weight loss and that’s the goal I have for my body.

Ashley about B-KETO supplement by B-Epic:
This is just a one week difference on B-KETO supplement. I can see and feel the inches melting away and I feel amazing! This drink B-KETO has allowed me to become more physically active and I am definitely enjoying it! Oh and did I mention the taste is so good! Burning my fat while turning it into fuel and having all the energy! I added B-KETO to my daily morning routine on top of the all B-Epic supplements. I see progress everyday!

Marcel about B-KETO supplement by B-Epic:
Normally if it were this late I’d be dragging myself to the gym or try to convince myself to make up for it in the morning on top of another workout in the evening. Thanks to the B-KETO supplement, after extensive cleaning, running errands, checking messages, I still managed to get to the gym with the energy I’ve been missing and even then after my workout I’m still able to practice my martial arts before bed.

Carissa about B-KETO supplement by B-Epic:
Recently I’ve added ketones. 3 weeks to be exact. If you haven’t tried B-Epic ketones, I strongly encourage you to give it a try. B-KETO supplement has helped me more than I ever imagined it could. I was a skeptic about B-KETO bc I’ve tried other ketones that made me sick (most things make me sick or just don’t work for me). I’m used to it. But I am so glad I tried B-KETO! Everyone deserves to feel this good!

Roberta about B-KETO supplement by B-Epic:
I don’t follow a good low carb eating plan and I cannot exercise a lot due to my back injury. And with all of that in mind… I have lost 3 lbs in 10 days by adding product B-KETO to the supplements of B-Epic. Going to do healthy carbs only! Going to do what I can with activity!

Brooke about B-KETO supplement by B-Epic:
Last year at the end of April I started B-Epic products from that point on I was hooked and never stopped taking it! Added B-KETO to the mix this year and seeing some amazing results so far along with how I’m feeling throughout the day is amazing! I love It. If you haven’t added the B-Keto yet you gotta try it!

Jessica about B-KETO supplement by B-Epic:
The day I started the B-KETO supplement and other B-Epic supplements. I can tell a big difference. In one month on the B-KETO

Tracey about B-KETO supplement by B-Epic:
My bonus son, he is health conscious. His normal is strength training 3 days on 1 off, no cardio to speak of. He is a rice and chicken eater and of course raw veggies. In spite of it all he found himself packing on some pounds. He decided to add B-KETO supplement to his routine. Here are the results of a solid 30 days and the only thing he changed was adding the B-Epic purple drink. Lost -11lbs. No portion control and he eats lots of calories. He takes B-KETO drink as soon as he wakes up with 8 oz of water.

Judith about B-KETO drink by B-Epic:
5 days with B-KETO drink. 3 pounds lost. Incredible energy and feeling great.

Tammy about B-KETO supplement by B-Epic:
Added B-KETO supplement this week and boy it holds off my appetite! I love this B-Epic product!

Kayla about B-KETO drink by B-Epic:
I’ve been stuck with excess weight and stretched skin from two pregnancies and hormonal issues for what seems like years now. I’ve tried so many things and nothing seemed to work. I started using the B-Keto drink and just after 14 days the blotting in my stomach was gone, my stretched skin was starting to tighten and all I did was drinking water and trying to watch my carbs. I even ate pizza several times. I couldn’t workout just yet because of my stomach muscles still being separated so B-Keto supplement has been a blessing! Now one month has past and here are the results! I’m nearly in tears! From someone who has always been weight challenged and couldn’t loose any weight… I’m telling you, this B-Keto drink works! I eat around 50-100 carbs a day and I haven’t been super strict with myself because I wanted to put our ketones to the test and challenge them. I wanted to see if they work. I also can’t exercise that much because of my muscles not being together all the way yet so I just walk when I can and make sure to stay on my feet and be as active as I can.

Kelly about B-KETO supplement by B-Epic:
First day of B-KETO. I’m actually amazed at this product by B-Epic. I’m someone who until I try it I’m not 100% convinced but I can honestly say B-KETO is something else. I’ve been working all day with my cleaning business, I’ve come home to bake for my other business, cleaned the whole house which is 3 stories, changed all beds on 4 bedrooms, made tea for 5 of us, and now getting ready to go out for a walk before I get home to bake some more for tomorrow. I’m still very alert, energized and not looking for the food on my plate. Normally by now I’m in my comfy clothes ready for the Friday night sofa surf but tonight I’m still keen for my walk and getting out the house. Loving B-KETO supplement so much!

Maria about B-KETO supplement by B-Epic:
One month and one week with B-KETO supplement. The zero carb exogenous ketone supplement that rapidly fuels mental and physical performance, and naturally supports weight management.
I enjoy this journey with the B-Epic high performance purple drink. My stamina has elevated and now I can manage beauty and weight. I have a better mental clarity, no more foggy brain and no jittery feeling. My waistline has lost inches.

Joy about B-KETO supplement by B-Epic:
I cannot get over how freaking amazing I feel on B-KETO! Today is day 7 and I can already see results! I am so grateful for all of the amazing B-Epic supplements! I’ve been following a strict Keto-diet for about a month and the results I’ve gotten since introducing B-KETO supplement a week ago have blown my mind!

 

B-KETO | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

HUN

Tapasztalja meg a B-KETO-t a saját bőrén

Termék részletek:

 • Gyorsan ható, szénhidrátmentes keton-kiegészítő ital
 • 3000 mg KETOBHBA™-t tartalmaz – szabadalmaztatott exogén keton komplexet.
 • Nagyszerű ízű; természetes szőlő íz
 • Teljesen természetes, alacsony kalóriatartalmú, cukormentes, gluténmentes és alacsony nátriumtartalmú

Az előnyök közé tartozhatnak:

 • Elősegíti a ketózist és a ketogenezist
 • Támogatja a zsírégetést és a testsúlykontrollt
 • Elnyomja az étvágyat és a sóvárgást
 • Tartós természetes energiát biztosít (idegesség nélkül)
 • Fokozza a fizikai állóképességet és az állóképességet (nagyszerű edzés előtti)
 • Javítja a mentális, tisztaságot és a fókuszt

Tapasztalja meg a ketonok emelésének előnyeit! A teljesen természetes B-KETO exogén ketonkiegészítő gyorsan táplálja a szellemi és fizikai teljesítményt, és természetesen támogatja a testsúlykontrollt. Klinikailag bizonyítottan kiváltja a ketózist diétától függetlenül. Ráadásul remek az íze és csak 10 kalória!
A szervezet természetes módon termel ketonokat, mint egyik energiaforrását. A ketonok szintjének növelésével a szervezetben (ketózis) a szervezetet arra késztetheti, hogy a tárolt glükóz (szénhidrát) helyett a tárolt zsírt égesse el, mint preferált üzemanyagforrást, ami zsírégetéshez vezethet. Emellett tartós természetes energiát (idegesség nélkül), mentális tisztaságot és étvágycsökkentést (beleértve a szénhidrát utáni sóvárgás csökkentését) biztosít.

A cukormentes B-KETO-t fogyasztva megtapasztalhatja a szervezet aktív ketonszintjének növeléséből származó számos előnyt anélkül, hogy a szénhidrátokat kivenné az étrendjéből. Ha alacsony szénhidráttartalmú vagy ketogén diétát folytat, a B-KETO nagymértékben fokozhatja a diéta hatásait. Úgy tervezték, hogy támogassa a szervezetet a ketózis gyors elérésében és fenntartásában.

A B-KETO nagy dózisban (3000 mg) tartalmazza az áttörést jelentő KETOBHBA™ komplexet – egy szabadalmaztatott exogén ketonkészítményt, amelyet tudományos kutatások támasztanak alá, és klinikailag bizonyítottan jelzi a szervezetnek, hogy természetes módon termeljen ketonokat és hozzájáruljon a ketózishoz. Kimutatták, hogy szinte azonnal hat, hosszabb ideig tartó hatása van, és hatékonyabb más, csak BHB-t tartalmazó exogén keton-kiegészítőkhöz képest.

A B-KETO a B-Epic új, 100%-ban természetes terméke.

Az új B-KETO kiegészítő azonnal beindítja a fogyási folyamatot bármilyen fizikai aktivitás során. A B-Epic új terméke, a B-KETO az exogén ketonokat tartalmazó ultragyors ketózis-kiegészítő. A termék remek ízű és felgyorsítja a ketózis folyamatát a szervezetben, függetlenül az étrendtől. A B-KETO hatékony fogyásgyorsító bármilyen fizikai aktivitáshoz, edzéshez vagy fitneszhez.
Először is, a B-KETO kiegészítő hasznos lesz az emberek számára a testmozgás során, hogy felgyorsítsa a fogyás folyamatát. Az új B-KETO terméknek köszönhetően a fogyás folyamata szinte az edzés megkezdésével egyidejűleg kezdődik.
A B-KETO kiegészítő szabadalmaztatott exogén ketonformulát tartalmaz szénhidrátok nélkül, és hozzájárul a felesleges testzsír gyors elégetéséhez, felgyorsítva a fogyást. A B-KETO természetesen fokozza a fizikai teljesítményt és pozitív hatással van a szellemi teljesítményre. Az új formulának köszönhetően a szervezetben ketonok termelődnek, amelyeket a továbbiakban energiaforrásként használunk fel. A ketonok szintjének növelése a szervezetben elősegíti a zsírraktárak, mint preferált üzemanyagforrás elégetését. A jótékony hatású kiegészítő hosszan tartó energiát biztosít, és segít elnyomni az étvágyat és a szénhidrát utáni sóvárgást.

A B-KETO fő előnyei

 • Elősegíti a ketózist és támogatja a ketogenezist
 • Gyorsítja a fogyást és a zsírégetést
 • Természetes összetételű
 • Cukormentes és gluténmentes
 • Laboratóriumban és klinikailag bizonyított formulával rendelkezik
 • Növeli a fizikai állóképességet
 • Növeli az agyi tisztaságot és a fókuszt
 • Normalizálja a vércukorszintet
 • Támogatja az agy és a test energiaellátását
 • Támogatja a szív- és érrendszert
 • Elősegíti az anyagcsere-folyamatok normalizálódását
 • Elnyomja az étvágyat és a szénhidrát utáni sóvárgást
 • Csökkenti a 3 típusú cukorbetegség kockázatát

További információ a B-KETO kiegészítésről

Az új fogyókúrás termék sikeresen kombinálható más B-Epic kiegészítőkkel a teljes fogyókúra és egészségprogramban. Az új kiegészítő növeli a többi B-Epic kiegészítő hatékonyságát és fokozza a hatását. A B-KETO valóban metabolikus és stimuláló hatással bírhat, küzdhet az elhízás ellen, és egyéb célokra is hasznos lehet a fáradtság csökkentésében, az étvágy csökkentésében és a megfelelő vércukorszint fenntartásában.
Az új B-KETO kiegészítő egy B-Epic termék, amely segít felgyorsítani a fogyási folyamat hatékonyságát azáltal, hogy bármilyen diétát támogat és növeli annak hatékonyságát. A fizikai aktivitásod vagy csak könnyű testmozgás, sportolás vagy fitnesz már a kezdetektől fogva gyors, látható és kézzelfogható eredményeket hoz az új fogyókúrás terméknek köszönhetően. Az évek során felhalmozott súlyfelesleg már az első napoktól kezdve fokozatosan elkezd eltűnni, még a kevés fizikai aktivitás mellett is. Egy séta a parkban, kocogás vagy könnyű gyakorlatok reggelente elegendőek lesznek ahhoz, hogy bekapcsolja a fogyás mechanizmusát. A B-KETO ideális azok számára, akik egészséges és aktív életmódot látnak.
A B-KETO by B-Epic egy innovatív, 100%-ban természetes, kémia nélküli termék, amely a béta-hidroxibutirát ásványi sók keverékét kombinálja aminosavakkal, amelyek segítenek a testsúly kezelésében és a ketózis fenntartásában a szervezetben. A B-Epic termék támogatja a ketózist és kiváltja a ketogenezist. A ketogenezis egy olyan reakció, amikor a szervezet maga aktívan alakítja át a felesleges testzsírt ketonokká. A táplálékkiegészítő a ketonszint növelésével segít csökkenteni a vércukorszintet.

A termék felhasználása:

Öntsön port egy pálcikából egy edénybe vízzel. Keverje össze a port 8-12 uncia vízzel.
A nagyobb hatékonyság érdekében ajánlott éhgyomorra fogyasztani.
Az így kapott oldatot ajánlott jól összekeverni. Használja a karcsúsító italt napközben vagy edzés vagy fizikai tevékenység megkezdése előtt.
A B-Keto étrend-kiegészítő használata során célszerű kizárni a magas glikémiás indexű ételeket, valamint a szénsavas italokat. Ajánlott a cukor és a maltodextrin fogyasztásának ellenőrzése.

Az exogén BHB-BA ketonok előnyei

Az exogén ketonok BHB-BA ™ csökkentik a fáradtságot és növelik az állóképességet bármilyen fizikai tevékenység során, valamint a szokásos reggeli gyakorlatok, könnyű kocogás a parkban vagy kerékpározás során. BHB kiegészítés B-KETO javítja a kognitív képességeket csökkenti az élelmiszer utáni sóvárgást az éhséghormon szabályozásával. Az új kiegészítés csökkenti a vércukorszintet az étkezések során. A BHB B-Epic kiegészítéssel bármilyen fizikai tevékenység során kiváló fizikai közérzetet érhet el. Az új termék segít a ketonok energiaforrásként való felhasználásában, és az anyagcsere növelésével támogatja a lipidanyagcserét, az idegi működést. A BHB-BA kiváló minőségű üzemanyag az agy és az egész emberi szervezet számára.
Az új termék szabadalmaztatott formulája 3000 mg erős dózist tartalmaz az exogén ketonok új komplexéből, a BHB-ből. A tudományos laboratóriumi vizsgálatoknak és klinikai teszteknek köszönhetően bebizonyosodott, hogy a formula hatékony, és a hatás szinte azonnal jelentkezik, összehasonlítva bármely más exogén BHB-keton-kiegészítővel. Az új termékben tudományosan megalapozott és laboratóriumban tesztelt összetevőket használnak. Az adalékanyag nem tartalmaz mesterséges kémiai töltőanyagokat. Non-GMO és gluténmentes. A B-KETO kiegészítéssel rendelkezők gyorsabban és hatékonyabban megszabadulhatnak a súlyfeleslegtől az egészségügyi gyakorlatok során.
Tapasztalja meg a ketonszint növelésének előnyeit! Teljesen természetes összetétel szénhidrátok nélkül. Az exogén keton B-KETO étrendkiegészítő azonnal fokozza a szellemi és fizikai teljesítményt. A B-KETO természetes módon elősegíti a zsírégetést és a fogyást. A B-KETO nagyszerű ízű és csak 10 kalóriát tartalmaz.

B-KETO összetevők

Nátrium, koffein, kalcium, kálium, magnézium, természetes aromák, természetes édesítőszerek, citromsav, almasav, Stevia levélkivonat, répapor, KETOBHBA ™ keverék, vajsav.

Figyelem!

Ha Ön 18 év alatti, vagy vényköteles gyógyszereket szed, illetve ha szoptat vagy terhes, akkor a táplálékkiegészítők szedése előtt ajánlott konzultálni kezelőorvosával. Javasoljuk, hogy a kiegészítőt hűvös, száraz helyen tárolja, hogy biztosítsa az összes összetevő maximális frissességét és tulajdonságait.

Vélemények:

AiMee a B-KETO-ról:
WOW Csak akkor érted meg, ha kipróbálod!
Szóval 1 napja szedem a B-KETO-t és máris imádom!
MIÉRT?
Sokkal energikusabb vagyok.
Koncentráltabb vagyok.
Extra boldognak érzem magam.
Tiszta fejjel vagyok.
Türelmesebb vagyok.
Motivált vagyok.
Segített, hogy letaroljam az edzésemet!
A B-Epic kiegészítők jobb változást adtak az életemhez, és látva, hogy hogyan érzem magam ezekkel a B-Epic ketonokkal az első napon, izgatott vagyok! Ezek a B-Epic kiegészítők csodálatosak!

Turesa a B-KETO-ról:
A B-Keto második napja, és máris 1,5 kilót fogytam! Remekül érzem magam, az energia megvan, a hangulat kellemes, és nem vagyok éhes! A B-Epic B-Keto kiegészítője határozottan megváltoztatja a játékot!

Carmen a B-KETO-ról:
Fibromyalgiám van, és mindig küzdök az energiahiánnyal…
A B-KETO megváltoztatja a játékot!
Most szó szerint sírni tudnék!
Ez az energia, ez a fókusz, ez a mentális tisztaság!
Ma reggel éhgyomorra ittam a B-Epic B-KETO-t, és hadd mondjam el…
NAGYON RÉGÓTA NEM ÉREZTEM ILYEN ENERGIÁT!

Susan a B-KETO-ról:
A B-KETO kiegészítőt 3 hete adtam hozzá, és el vagyok ájulva! Elvesztettem további 4 fontot, de látom a definíciót az izmaimban, és nem edzek (mert utálom)! De ez egy exogén ketonok kiegészítője a B-Epic által, amely azonnal ketózisba hozza a testedet, és a májadat a keytonok termelésében tartja, ahogy szeded, egy egyszerű csomag naponta, és a saját zsírját égeti üzemanyagként! Az egyetlen guggolás, amit csinálok, az az, hogy felveszek valamit a padlóról.

Lesa a B-KETO-ról:
A B-KETO 3. napján az elmém tisztának érzem magam! Nem vágyom az édességre… Csak nem gondolok arra, hogy egész nap rágcsálok! A B-KETO kiegészítés egy hatalmas győzelem! Hálás vagyok a B-Epic-nek!

Trishina a B-KETO-ról:
B-KETO
Két egymást követő napon nincs kávé és energiaital! A B-KETO-val sokkal energikusabbnak érzem magam, mint néhány hete, sokkal koncentráltabb vagyok. Csökkent a sóvárgás és csökkent az étvágy. Tegyen magának egy szívességet, és vegyen magának egy B-KETO kiegészítőt. Nagyot hagysz ki!

Chris a B-KETO-ról:
Ez az én harminc napos B-KETO kiegészítésem, és az eredmények elképesztőek voltak! Több mint húsz kiló és az AB izmaim kezdenek megjelenni! Alig várom a következő harminc napot!

Debi a B-KETO-ról: Debi a B-KETO-ról:
Nem tetszett, amit láttam, és az sem, ahogyan éreztem magam, egészen 6 héttel ezelőttig. Ötven éves vagyok. Tavaly már egy forró káosz voltam, nem csak a Pandemia miatt, de a hormonok is nagy szerepet játszottak a premenopauza előtt. A fizikai megjelenésem a testem teljesen megváltozott, ugg! szellemi fáradtság, nulla energia, gyulladás, ingerlékenység, memória, hangulatingadozás. Említettem már…csak enni akartam, nem nassolni. Köszönöm, hogy megosztottad velem ezt a csodálatos B-Keto kiegészítést. Visszatértem a nyeregbe!

Deanna a B-KETO-ról:
B-KETO !!… 3 hetes eredmények, le 13 font és centi! Nulla változás az étrendben, csak a B-KETO naponta változik! Keto diéta nélkül is ketózisban maradok! A zsír éget!

Garreth a B-KETO-ról:
221 font (pandémiás súly) 199 fontra alig több mint 2 hónap alatt. Én meglehetősen Keto diétán vagyok. Csökkentett szénhidrát, csökkentett cukor. Volt 2 hátsérülésem és egy fertőzés az arcomon. mégis sikerült ezeket az eredményeket produkálni. Évek óta személyi edzőkkel és táplálkozási szakemberrel dolgozom, és még soha nem volt ilyen gyors és ilyen könnyű eredményem. Csak ki akartam próbálni a B-KETO-t, és látni, hogy a kiegészítés tényleg buzz méltó-e. A B-KETO terméknek most már teljes figyelmem van. Izgatottan várom, hogy mi történik a következő egy-két hónapban.

Chrissy a B-KETO-ról:
B-KETO: Hatalmas rajongója ennek az italnak B-KETO ! Észrevettem, hogy az edzésre való képességem és vágyam sokkal erősebb perceken belül az ital B-KETO bevétele után! Kevesebb étvágy és a vágy, hogy a projekteket elvégezzem. Ami érdekes, hogy soha nem fáj az edzés. A B-KETO kiegészítő növelte az állóképességemet, az energiámat, az erőmet és lendületet adott az edzéshez! A teljesítőképességem természetesen és szívesen jön ezzel a B-KETO itallal. Örülök, hogy az íze jó, és nincs rosszullét, mint más ketonos italoktól a piacon érzem magam. A B-KETO by B-Epic által úgy érzem magam, mint valami szuperhős!

Michelle a B-KETO-ról:
A világjárvány idején hagytam, hogy a súlyom kicsússzon az irányításom alól. Januárban úgy döntöttem, hogy változtatnom kell, és egy nagyon szigorú diétát csináltam, napi 700 kalóriánál kevesebbet ettem, és március végére 13 kilót fogytam. Már majdnem feladtam, amikor a B-Epic bejelentette a B-KETO étrend-kiegészítő bevezetését. Azonnal megrendeltem és úgy döntöttem, hogy minden mást abbahagyok. Reggel 12:00-ig böjtöltem, aztán egy értelmes ebédet ettem, és vacsorára nagyjából azt, amit akartam. Nem kívántam a szemetet. Egész áprilisban minden egyes hétvégén más-más születésnapi partit tartottam. Hűséges voltam a B-Keto lila italhoz, és úgy éreztem, hogy a ruháim másképp illeszkednek. Végre sikerült jelenleg összesen 33lbs vagyok lefelé. Csodálatosnak érzem magam, hogy még mindig van némi súlyt veszítenem, de tudom, hogy megvannak az eszközeim, hogy megtegyem.

Sue a B-KETO-ról:
Egy hónap B-KETO! Elkezdtem a B-KETO kiegészítést április 1-jén és ma reggel mérlegeltem!!! Nem vagyok nagy rajongója a mérlegnek, ezért havonta csak egyszer mérlegelek. Nagyszerűen éreztem magam, nagyszerűen aludtam, és a vérvizsgálatom csodálatos volt a kapszulákkal és más B-Epic-kiegészítőkkel délután (ez 17 órás napokon keresztül tolja át!). Az egyetlen változtatás, amit tettem, az volt, hogy a B-KETO-t reggel első dolgomként adtam hozzá.
Nem intenzíven edzek, sétálok, dolgozom a kertben, vadászom, és havonta kihívásokat teszek a barátokkal az izomtónusért. Alacsony szénhidrátot eszem (de nem fosztom meg magam… muszáj, hogy legyen mexikói ételem.) Nem csinálok szigorú Keto-t. Csak nem tartom be azokat a makrókat. Naponta legalább 16 órát böjtölök… A B-KETO ital teljesen megfékezte az étvágyamat, és nem vágyom semmilyen édességre. Naponta legalább egy gallon vizet iszom. Ha energiával, agyi köddel, étvágykontrollal, édesszájúsággal küzdesz, az utadon megálltál, vagy csak belefáradtál a blah érzésbe… próbáld ki a B-KETO terméket!

Marisa a B-KETO-ról:
B-KETO: 2 hónap múlva 60 éves leszek, és mesésen szeretnék kinézni és érezni magam a születésnapomra! A B-KETO kiegészítőt szedve 2 nap után fantasztikusan érzem magam. Az étvágyam teljesen kontroll alatt van, és kora délutánig könnyedén böjtölök éhség vagy szédülés nélkül. Szóval 3. nap a B-KETO-nál, és egy éjszaka alatt 300 g-ot fogytam, és hihetetlenül jól érzem magam! Inzulinrezisztens vagyok, és ez tényleg egyensúlyt ad nekem! A B-KETO kiegészítéssel egész nap energikusnak és tiszta elméjűnek érzem magam! Alig várom, hogy lássam a centimétereket!

Karen a B-KETO-ról:
Testdiszmorfiában (gyűlölöm magam) és általános szorongásban szenvedek. Az életemet ezek a dolgok uralják & erre gyógyszert szedek, plusz pajzsmirigy alulműködésem van, fibroban szenvedek, erre is van gyógyszerem. A pajzsmirigyem és a gyógyszerek miatt rendkívül nehéz lefogyni. Mindig is kellemesen étkeztem, édes dolgok rabja vagyok, és a csokoládéért leborotválnám a szemöldökömet. Annyi diétát kipróbáltam, amíg rá nem jöttem, hogy egyik sem működik! Minden a helyes táplálkozáson múlik, még mindig nagyon nehéz nekem és több ezer másnak. Aztán… rátaláltam erre az őrületes, forradalmi B-KETO étrend-kiegészítőre a B-Epic-től, 11 éve fejlesztik, és semmi máshoz nem hasonlítható az Egyesült Királyságban! A sóvárgásom megszűnt, és soha többé nem nyúltam a nassolnivalók után. Elkezdtem elgondolkodni azon, hogy mit eszem, és még a finomságaim is megvannak. Büszkén mondhatom, hogy jó úton haladok a fogyás felé! Egy kőhajításnyira van még és ezerrel fogok ütni. Kérlek, soha ne mondd, hogy nem megy, csak meg kell próbálni!

Angela a B-KETO-ról:
Azóta szívelégtelenségben vagyok és voltam, és így lassan idővel a többi szervem is elkezd leállni… Emiatt lettem határesetű cukorbeteg, ezért időnként ellenőrzöm a cukromat és minden hónapban vérvételre megyek… Áprilisban valami újat adtam a napi étrendemhez …. ez a lila B-KETO ital. Az elmúlt 30 napban nem csak 13 kilót fogytam… de az A1C-értékem is lement 2 ponttal! Az orvosom nagyon meglepődött! Örömkönnyek szaladtak végig az arcomon, amikor az orvosom felhívott! Annyira hálás és áldott vagyok ezért az új B-KETO kiegészítőért. Alig várom, hogy lássam az eredményeimet a következő hónapban.

Debi a B-KETO-ról:
B-KETO-kiegészítő a B-Epic-től az élet… ennek az ivóvizünkben kellene lennie! A fények sokkal világosabbak, ez minden, amit mondhatok. Azt mondják, nem tudod, milyen rosszul érzed magad, amíg nem érzed jól magad!
Ámen erre a lila italra és arra, hogy visszanyerjem azt a nőt, aki régen voltam.

Fred a B-KETO-ról:
B-Epic kiegészítőket szedek 8 hónapig, most már egy hónapja használom a B-KETO-t, és gyorsabb fejlődést látok, mint amit valaha is láttam bármely más edzés előtti kiegészítőtől, amit valaha is próbáltam! Heti 3-4 alkalommal súlyt emelgetek, és nem hiszem el, hogy az állóképességem kétszer olyan hosszú edzésre képes, mint korábban! Ha még nem próbálta ki a B-KETO kiegészítőt, ne várjon tovább, vágjon bele, és építse fel a valaha volt legnagyobb izmait! A fekete póló a B-Epic előtt.

Lorraine a B-KETO-ról:
Ez a lila B-KETO ital olyan, mint egy csoda! Vegetáriánus vagyok, így a szokásos magas fehérjetartalmú, alacsony szénhidráttartalmú dolgot nem könnyű alkalmazni. Nem követek szigorú Keto diétát. Nem vagyok éhes (éhes dühös), nagyszerű döntéseket hozok. Nem akarok falni, mert nem ettem. Reggel először a B-KETO-t veszem be, majd elvégzem a meditációt és az edzést / jógát. Iskolai futás. Reggel 10 és dél között bárhol megeszem a villásreggelit. Minden reggel 10 perc edzés vagy 10 perc jóga.

Kay a B-KETO-ról:
B-KETO utazásomat szerettem volna megosztani veletek. Még soha nem találkoztam semmi olyannal, ami lehetővé teszi, hogy olyan könnyen fogyjak, mint a B-Keto kiegészítő a B-Epic-től. A B-Keto lila italnak köszönhetően 12 hét alatt 14 fontot fogytam és még mindig fogyok. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ez lassú, de jobb, ha lassan fogysz. Csináltam a VLCD diétákat, és azok mentális kínzás voltak számomra. Ez a B-Keto termék egy nem agyféltekés! Imádom az új énemet, és most kisebb ruhákat vásárolok. Ha bárkinek adhatok egy kis tanácsot, az az lenne, hogy “Csak csináld! A B-KETO működik!

Natanya a B-KETO-ról:
Hétfőn kezdtem el a B-KETO kiegészítést, és hadd osszam meg a tapasztalataimat. Idén augusztusban diagnosztizálták nálam a 2-es típusú cukorbetegséget, az elmúlt hónapban a reggeli éhgyomri számom elég magas volt, még akkor is, ha csökkentettem a szénhidrátokat, kihagyva a kenyeret, a burgonyát stb… Ma van a 4. nap a B-KETO kiegészítésen, az éhgyomri számom 164-ről 140-re csökkent, és fantasztikusan érzem magam!

James a B-KETO-ról:
KETO: Én biztosan nem eszem ketot, de iszom. Végül wiht B-Keto kiegészítés van remény, hogy elérjem a zsírégetési céljaimat!

Bev a B-KETO-ról:
Az új termékem, a B-KETO by B-Epic, a mindennapokat egy nagyszerű nappá teszi. Én egy elfoglalt anya vagyok 2 munkával és a 10 éves házi tanítással. Biztosítom, hogy még az egyetlen szabadnapomon is eljusson a fociedzésre. Ő tart engem a lábujjhegyen, és a B-Epic-kiegészítők nélkül szó szerint elveszíteném az eszemet, srácok. Ha még nem próbáltad ki a ketonokat, tedd meg magadnak egy szívességet, és rendeld meg őket. Fordítsa a zsírt üzemanyaggá, miközben élvezi a mindennapi életét.

Lisa a B-KETO-ról:
Kora reggeli energia az edzésemhez! Egészségünkre! A jobb egészségre! A B-Keto kiegészítő a B-Epic-től a bomba, hogy segítsen az energiában és a fókuszban az edzéseimhez!

Arlene a B-KETO-ról: Arlene a B-KETO-ról:
3 rövid hét! 3 héttel ezelőtt nem fértem bele ebbe a nadrágba… 18/6 szakaszos böjtöt csináltam, és hónapok óta nem fogytam centiket vagy súlyt. 21 nap a B-KETO kiegészítő B-Epic által és nagyszerűen érzem magam. Amint elkezdtem inni a B-Keto lila italt, tudtam, hogy valami jó történik. Úgy érzem, mintha zsugorodtam volna, és nagyon izgatott vagyok, hogy ezt elhozzam neked! Hiszek ebben a termékben, amely segít a fogyásban. Egyszerűen nem tudom leírni, mennyire hálás vagyok!

Misti a B-KETO-ról:
Ha még nem próbáltad ki a B-KETO italt …. tedd meg! A B-Keto kiegészítő az, ami elégette a zsírt a középső részem körül!

Morgan a B-KETO-ról:
Annyira hálás vagyok a B-Epic-nek a B-KETO termékért ! Ez az én eredményem 1 hónap után. 2018-ban kezdtem el a szigorú Keto diétát és 1 év alatt 70 kilót dobtam le mindenféle kiegészítés nélkül. Terhes lettem a 4. babámmal 2019 dec. decemberében. 2020 szeptemberében szültem. November 1. 2020, kezdtem vissza a szigorú Keto diétát. Mivel a testem már zsírhoz alkalmazkodott, nem tudtam úgy fogyni, mint korábban. Valójában 2021 februárjára még kb. 10 kilót híztam. Teljesen frusztrált voltam, hogy a Keto, valamint a napi kardió nem hozott olyan eredményeket, mint korábban. 1 hónappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy kipróbálom a B-KETO kiegészítést a már szigorú Keto diétámmal. Most végre újra látok eredményeket.

Melissa a B-KETO-ról:
B-KETO italt szedve és kevesebb, mint egy hónap alatt máris új rövidnadrágra van szükségem. Ha még nem próbálta ezt a B-KETO kiegészítőt, tegyen magának egy szívességet és kóstolja meg.

Victoria a B-KETO-ról:
Nem mindig úgy látom, ahogyan én érzem. Ez a kép idén húsvétkor készült, amikor elkezdtem a B-Keto termékünket, majd tegnap alig 4 hónapja. Nem követek őrült szigorú Keto diétát. Egyszerűen kivágtam a cukrot és figyelek a szénhidrátokra. Amit megtanultam, az az, hogy bízzak a folyamatban, ne a mérlegre fixálódjak. Nagyon hálás vagyok a B-Keto kiegészítőnek.

DeMarr a B-KETO-ról:
Életem nagy részében küzdöttem a súlyommal. Nem titok, hogy szenvedélyem a műlegyezés. Egy évvel ezelőtt még 3 óránál többet küszködtem a műlegyes horgászattal. Nem akartam beismerni, hogy túlsúlyos vagyok. Ez év elején, 38 év után egyedülálló és 287,9 kiló voltam. Ma 226,9 kilót nyomok, 61 kilóval könnyebb vagyok, mint az év elején. Ma egész nap horgászhattam volna. Egy egész napos dobás után még csak közel sem voltam kimerült. Ezt a B-Epic B-Keto nevű étrendkiegészítőnek köszönhetem. A B-Keto terméket én “az én lila aranyamnak” hívom. Miért hívom ezt az italt lila aranynak? Nos, mert lila, és számomra olyan, mintha arany lenne!
Nem hagyom abba, amíg nem érem el a 180 fontot.

Faye a B-KETO-ról:
2 centit vesztettem, mióta egy hete elkezdtem a B-KETO-t! Az energia és az agyi fókusz elképesztő! A hangulatfokozás hihetetlen! Abszolút szerelmes vagyok ebbe az italba B-KETO! A férjem lemondott a “Red Bullokról” ezért, és a tinédzserem is imádja.

Shirley a B-KETO-ról:
Nem csinálok kemény edzéseket, mert Covidom van, így csak könnyű, könnyű, 15 perces otthoni gyakorlatokat végzek. Még mindig nagyjából bármit eszem, de ebédidőig böjtölök, mert nehéz ezt kontrollálni, amikor egész nap betegen fekszel. Szerettem volna megmutatni a saját fejlődésemet az új B-KETO kiegészítéssel. Komolyan alig várom, hogy túl legyek ezen a betegségen. Határozottan elmondhatom, hogy a testem kezd izmot képezni és elégetni a zsírt, amely még mindig a fogyásom után maradt, és ez a célom a testem számára.

Ashley a B-KETO-ról:
Ez csak egy hét különbség a B-KETO kiegészítésen. Látom és érzem, hogy a centik elolvadnak, és csodálatosnak érzem magam! Ez az ital B-KETO lehetővé tette számomra, hogy fizikailag aktívabbá váljak, és határozottan élvezem! Ó, és említettem, hogy az íze annyira jó! Égetem a zsírt, miközben üzemanyaggá alakítom, és minden energiám van! A B-KETO-t hozzáadtam a napi reggeli rutinomhoz az összes B-Epic-kiegészítőn felül. Minden nap látom a fejlődést!

Marcel a B-KETO-ról:
Normális esetben, ha ilyen későn lenne, elvonszolnám magam az edzőterembe, vagy megpróbálnám meggyőzni magam, hogy reggel bepótoljam az esti újabb edzésen felül. A B-KETO kiegészítőnek köszönhetően a kiterjedt takarítás, a megbízások elintézése, az üzenetek ellenőrzése után mégis sikerült eljutnom az edzőterembe azzal az energiával, ami hiányzott, és még így is képes vagyok az edzés után lefekvés előtt gyakorolni a harcművészetemet.

Carissa a B-KETO-ról:
Nemrég adtam hozzá ketonokat. Egészen pontosan 3 hete. Ha még nem próbáltad a B-Epic ketonokat, erősen ajánlom, hogy próbáld ki. A B-KETO kiegészítés többet segített nekem, mint amennyit valaha is gondoltam volna. Szkeptikus voltam a B-KETO-val kapcsolatban, mert kipróbáltam más ketonokat, amelyek megbetegítettek (a legtöbb dolog megbetegít, vagy egyszerűen nem működik nálam). Már hozzászoktam. De annyira örülök, hogy kipróbáltam a B-KETO-t! Mindenki megérdemli, hogy ilyen jól érezze magát!

Roberta a B-KETO-ról:
Nem követek jó alacsony szénhidráttartalmú étkezési tervet, és a hátsérülésem miatt nem tudok sokat mozogni. És mindezek figyelembevételével… 10 nap alatt 3 kilót fogytam a B-KETO termék B-Epic kiegészítőinek hozzáadásával. Csak egészséges szénhidrátokat fogok csinálni! Megyek, hogy megteszem, amit tudok az aktivitással!

Brooke a B-KETO-ról:
B-Epic termékekkel kezdtem el tavaly április végén, attól a pillanattól kezdve függő voltam, és soha nem hagytam abba a szedését! Idén hozzáadtam a B-KETO-t a keverékhez, és eddig elképesztő eredményeket látok, és az, ahogyan a nap folyamán érzem magam, csodálatos! Imádom. Ha még nem adtad hozzá a B-Keto-t, akkor ki kell próbálnod!

Jessica a B-KETO-ról:
A nap, amikor elkezdtem a B-KETO kiegészítést és más B-Epic kiegészítőket. Nagy különbséget tapasztaltam. Egy hónap alatt a B-KETO

Tracey a B-KETO-ról:
A bónusz fiam, ő egészségtudatos. Az ő normális edzése az erőnléti edzés 3 nap 1 nap, kardióról nem beszélhetünk. Rizst és csirkét eszik és természetesen nyers zöldségeket. Mindezek ellenére azon kapta magát, hogy felszedett pár kilót. Úgy döntött, hogy B-KETO kiegészítést ad a rutinjához. Itt vannak a szolid 30 nap eredményei, és az egyetlen dolog, amin változtatott, az a B-Epic lila ital hozzáadása volt. Fogyott -11 fontot. Nincs adagszabályozás, és sok kalóriát eszik. A B-KETO italt 8 oz vízzel együtt veszi be, amint felébred.
Judith a B-Epic B-KETO italáról:
5 nap a B-KETO itallal. 3 kiló fogyott. Hihetetlen energia és nagyszerű érzés.

Tammy a B-KETO italról:
Hozzáadtam a héten a B-KETO kiegészítőt, és fiú, ez visszafogja az étvágyamat! Imádom ezt a B-Epic terméket!
Kayla a B-KETO italról a B-Epic által: Kayla a B-KETO italról:
Két terhességből és hormonális problémákból eredő túlsúly és feszülő bőr ragadt rám évek óta, ami úgy tűnik, mintha évek óta tartana. Annyi mindent kipróbáltam már, de semmi sem tűnt működőképesnek. Elkezdtem használni a B-Keto italt és már 14 nap után eltűnt a pacal a hasamból, a megnyúlt bőröm kezdett feszülni, pedig csak vizet ittam és próbáltam figyelni a szénhidrátokra. Többször még pizzát is ettem. Edzeni még nem tudtam, mert a hasizmaim még mindig szétváltak, így a B-Keto kiegészítés áldás volt! Most egy hónap telt el és itt vannak az eredmények! Majdnem sírva fakadok! Olyasvalakitől, aki mindig is súlyproblémákkal küzdött és nem tudott lefogyni… Én mondom nektek, ez a B-Keto ital működik! Napi 50-100 szénhidrát körül eszem és nem voltam szuper szigorú magammal, mert szerettem volna a ketonjainkat próbára tenni és kihívás elé állítani. Meg akartam nézni, hogy működnek-e. Én sem tudok olyan sokat mozogni, mert az izmaim még nem állnak össze teljesen, így csak sétálok, amikor tudok, és ügyelek arra, hogy talpon maradjak, és olyan aktív legyek, amennyire csak tudok.

Kelly a B-KETO-ról:
B-KETO első napja. Valójában lenyűgözött ez a B-Epic termék. Én olyan valaki vagyok, aki amíg nem próbálom ki, nem vagyok 100% -osan meggyőződve, de őszintén mondhatom, hogy a B-KETO valami más. Egész nap dolgoztam a takarító vállalkozásommal, hazajöttem, hogy sütöttem a másik vállalkozásomnak, kitakarítottam az egész házat, ami 3 emeletes, 4 hálószobában kicseréltem az összes ágyat, teát készítettem 5 embernek, és most készülök sétálni, mielőtt hazaérek, hogy holnapra még többet süssek. Még mindig nagyon éber, energikus vagyok, és nem keresem az ételt a tányéromon. Normális esetben mostanra már a kényelmes ruháimban vagyok, készen a péntek esti kanapészörfözésre, de ma este még mindig lelkes vagyok a sétához és a házból való kijutáshoz. Nagyon szeretem a B-KETO kiegészítést!

Maria a B-KETO-ról:
Egy hónap és egy hét a B-KETO kiegészítéssel. A nulla szénhidrátos exogén keton-kiegészítő, amely gyorsan feltölti a szellemi és fizikai teljesítményt, és természetesen támogatja a súlykontrollt.
Élvezem ezt az utat a B-Epic nagy teljesítményű lila itallal. Az állóképességem megemelkedett, és most már tudom kezelni a szépséget és a súlyt. Jobb a mentális tisztaságom, nincs többé ködös agyam és nincs idegesítő érzésem. A derékbőségem centiket veszített.

Öröm a B-KETO-ról:
Nem tudom elviselni, hogy milyen rohadt jól érzem magam a B-KETO-n! Ma van a 7. nap, és már látom az eredményeket! Annyira hálás vagyok az összes csodálatos B-Epic-kiegészítőért! Körülbelül egy hónapja követem a szigorú keto-diétát, és az eredmények, amiket a B-KETO-kiegészítő egy héttel ezelőtti bevezetése óta kaptam, elszálltak az agyam!

 

B-KETO | vélemény | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Prova B-KETO per te stesso

Dettagli del prodotto:

 • Bevanda Integrativa a base di chetoni ad azione rapida e senza carboidrati
 • Contiene 3000 mg di KETOBHBA™ – Complesso di chetoni esogeni brevettato
 • Grande gusto; sapore naturale di uva
 • Tutto naturale, a basso contenuto calorico, senza zucchero, senza glutine e a basso contenuto di sodio

I benefici possono includere:

 • Facilita la chetosi e la chetogenesi
 • Supporta la combustione dei grassi e la gestione del peso
 • Sopprime l’appetito e le voglie
 • Fornisce energia naturale duratura (senza nervosismo)
 • Aumenta la resistenza fisica e la resistenza (ottimo pre-allenamento)
 • Migliora la mente, la chiarezza e la concentrazione

Prova i benefici dell’elevazione dei chetoni! L’integratore esogeno di chetoni B-KETO, completamente naturale, alimenta rapidamente le prestazioni mentali e fisiche e supporta naturalmente la gestione del peso. È clinicamente provato che induce la chetosi indipendentemente dalla dieta. Inoltre, ha un ottimo sapore ed è solo 10 calorie!
Il corpo crea naturalmente chetoni come una delle sue fonti di energia. Aumentando il livello di chetoni nel corpo (chetosi), può indurre il corpo a bruciare il grasso immagazzinato come fonte di carburante preferita invece del glucosio immagazzinato (carboidrati), il che può portare alla perdita di grasso. Inoltre, fornisce un’energia naturale duratura (senza nervosismo), chiarezza mentale e soppressione dell’appetito (compresa la riduzione delle voglie di carboidrati).

Bevendo B-KETO senza zucchero, puoi sperimentare molti dei benefici derivanti dall’aumento dei livelli di chetoni attivi nel tuo corpo senza tagliare i carboidrati dalla tua dieta. Se stai seguendo una dieta a basso contenuto di carboidrati o chetogenica, B-KETO può aumentare notevolmente gli effetti della dieta. È progettato per sostenere il corpo nel raggiungere e mantenere rapidamente la chetosi.

B-KETO contiene una potente dose (3.000 mg) del rivoluzionario complesso KETOBHBA™ – una formulazione di chetoni esogeni brevettata, supportata dalla ricerca scientifica e clinicamente provata per segnalare al corpo di produrre naturalmente chetoni e contribuire alla chetosi. Si è scoperto che funziona quasi istantaneamente, ha effetti più duraturi ed è più efficace rispetto ad altri integratori di chetoni esogeni con solo BHB.

B-KETO è un nuovo prodotto 100% naturale di B-Epic

Il nuovo integratore B-KETO innesca istantaneamente il processo di perdita di peso durante qualsiasi attività fisica. Il nuovo prodotto B-Epic B-KETO è l’integratore di chetosi ultra-veloce con chetoni esogeni. Il prodotto ha un ottimo sapore e accelera il processo di chetosi nel corpo, indipendentemente dalla tua dieta. B-KETO è un efficace acceleratore della perdita di peso per qualsiasi attività fisica, esercizio o fitness.
Prima di tutto, l’integratore B-KETO sarà utile alle persone durante l’esercizio fisico per accelerare il processo di perdita di peso. Grazie al nuovo prodotto B-KETO, il processo di perdita di peso inizia quasi contemporaneamente all’inizio dell’allenamento.
L’integratore B-KETO contiene una formula esogena brevettata di chetoni senza carboidrati e contribuisce alla rapida combustione del grasso corporeo in eccesso, accelerando la perdita di peso. B-KETO migliora naturalmente le prestazioni fisiche e ha un effetto positivo sulle prestazioni mentali. Grazie alla nuova formula, nel corpo vengono prodotti chetoni, che vengono ulteriormente utilizzati come fonte di energia. L’aumento del livello di chetoni nel corpo promuove la combustione dei depositi di grasso come fonte preferita di carburante. L’integratore benefico fornisce energia di lunga durata e aiuta a sopprimere l’appetito e le voglie di carboidrati.

I principali vantaggi di B-KETO

 • Promuove la chetosi e supporta la chetogenesi
 • Accelera la perdita di peso e la combustione dei grassi
 • Ha una composizione naturale
 • Non contiene zucchero ed è senza glutine
 • Ha una formula testata in laboratorio e clinicamente
 • Aumenta la resistenza fisica
 • Aumenta la chiarezza e la concentrazione del cervello
 • Normalizza i livelli di zucchero nel sangue
 • Supporta l’energia per il cervello e il corpo
 • Supporta il sistema cardiovascolare
 • Promuove la normalizzazione dei processi metabolici
 • Sopprime l’appetito e la voglia di carboidrati
 • Riduce il rischio di diabete di tipo 3

Maggiori informazioni sull’integratore B-KETO

Il nuovo prodotto per la perdita di peso può essere combinato con successo con altri integratori B-Epic nel programma generale di perdita di peso e salute. Il nuovo integratore aumenta l’efficacia e migliora le azioni degli altri integratori B-Epic. B-KETO può infatti avere un effetto metabolico e stimolante, combattere l’obesità, e può anche essere utile per altri scopi nel ridurre la fatica, diminuire l’appetito e mantenere il giusto equilibrio di zuccheri nel sangue.
Il nuovo integratore B-KETO è un prodotto B-Epic che aiuta ad accelerare l’efficacia del processo di perdita di peso, sostenendo qualsiasi dieta che segui e aumentandone l’efficacia. La tua attività fisica o solo l’esercizio leggero, lo sport o il fitness ti daranno risultati rapidi, visibili e tangibili fin dall’inizio, grazie al nuovo prodotto dimagrante. Il peso in eccesso accumulato nel corso degli anni comincerà gradualmente ad andare via fin dai primi giorni, anche con la tua poca attività fisica. Una passeggiata nel parco, il jogging o esercizi leggeri al mattino saranno sufficienti per accendere il meccanismo di dimagrimento. B-KETO è ideale per le persone che seguono uno stile di vita sano e attivo.
B-KETO di B-Epic è un prodotto innovativo 100% naturale senza chimica che combina una miscela di sali minerali di beta-idrossibutirrato con aminoacidi che aiutano a gestire il peso e a mantenere la chetosi nel corpo. Il prodotto B-Epic sostiene la chetosi e induce la chetogenesi. Il processo di chetogenesi è una reazione quando il corpo stesso converte attivamente il grasso corporeo in eccesso in chetoni. L’integratore aiuta ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue aumentando i livelli di chetoni.

Uso del prodotto:

Versare la polvere di un bastoncino in un contenitore con acqua. Mescolare la polvere con 8-12 once di acqua.
Per una maggiore efficacia, si raccomanda di consumarlo a stomaco vuoto.
Si raccomanda di mescolare bene la soluzione ottenuta. Utilizzare una bevanda dimagrante durante il giorno o prima di iniziare un allenamento o un’attività fisica.
Quando si utilizza l’integratore B-Keto, si consiglia di escludere gli alimenti con un alto indice glicemico, così come le bevande gassate. Si raccomanda di controllare il consumo di zucchero e maltodestrine.

Benefici dei chetoni esogeni BHB-BA

I chetoni esogeni BHB-BA ™ riducono la fatica e aumentano la resistenza durante qualsiasi attività fisica, così come durante i normali esercizi mattutini, il jogging leggero nel parco o il ciclismo. L’integrazione di BHB B-KETO migliorerà le capacità cognitive ridurre le voglie di cibo regolando l’ormone della fame. Il nuovo integratore riduce i livelli di zucchero nel sangue durante i pasti. L’integrazione BHB B-Epic può aiutarti a raggiungere un eccellente benessere fisico durante qualsiasi attività fisica. Il nuovo prodotto vi aiuterà a utilizzare i chetoni come fonte di energia e sostenere il metabolismo dei lipidi, la funzione neuronale aumentando il tasso metabolico. BHB-BA è un carburante di alta qualità per il cervello e l’intero corpo umano.
La formula brevettata del nuovo prodotto contiene una potente dose di 3000 mg del nuovo complesso di chetoni esogeni BHB. Grazie a studi scientifici di laboratorio e prove cliniche, è stato dimostrato che la formula è efficace, e l’effetto si verifica quasi immediatamente rispetto a qualsiasi altro integratore esogeno di chetoni BHB. Nel nuovo prodotto vengono utilizzati ingredienti scientificamente fondati e testati in laboratorio. L’additivo non contiene riempitivi chimici artificiali. Non OGM e senza glutine. Le persone con l’integrazione di B-KETO possono sbarazzarsi del peso in eccesso più velocemente e più efficacemente durante gli esercizi di salute.
Provate i benefici dell’aumento dei livelli di chetoni! Composizione completamente naturale senza carboidrati. L’integratore di chetoni esogeni B-KETO aumenta immediatamente le tue prestazioni mentali e fisiche. B-KETO promuove naturalmente la combustione dei grassi e la perdita di peso. B-KETO ha un ottimo sapore e contiene solo 10 calorie.

B-KETO Ingredienti

Sodio, caffeina, calcio, potassio, magnesio, aromi naturali, dolcificanti naturali, acido di limone, acido di mela, estratto di foglie di Stevia, polvere di barbabietola, miscela KETOBHBA ™, acido butirrico

Attenzione:

Se hai meno di 18 anni, o stai assumendo farmaci da prescrizione, o se stai allattando o sei incinta, si consiglia di consultare il medico prima di prendere gli integratori. Si raccomanda di conservare l’integratore in un luogo fresco e asciutto per garantire la massima freschezza e le proprietà di tutti gli ingredienti.

Recensioni:

AiMee su B-KETO:
WOW Capirai solo se provi!
Quindi il primo giorno di assunzione di B-KETO e già lo adoro!
PERCHE’?
Ho più energia.
Sono più concentrato.
Mi sento extra felice.
Sono più lucido.
Sono più paziente.
Sono motivato.
Mi ha aiutato a distruggere il mio allenamento!
Gli integratori B-Epic hanno aggiunto un cambiamento migliore nella mia vita e vedendo come mi sento con questi chetoni B-Epic il primo giorno sono entusiasta! Questi integratori B-Epic sono incredibili!

Turesa su B-KETO:
Secondo giorno di B-Keto e sono già scesa di un chilo e mezzo! Mi sento benissimo, l’energia c’è, l’umore è piacevole e non ho fame! L’integratore B-Epic B-Keto è sicuramente un cambio di gioco!

Carmen sul B-KETO:
Ho la fibromialgia e lotto sempre con la mancanza di energia…
B-KETO cambia le carte in tavola!
Potrei letteralmente piangere in questo momento!
Questa energia, questa concentrazione, questa chiarezza mentale!
Ho bevuto B-Epic B-KETO a stomaco vuoto questa mattina e lasciatemi dire…
NON SENTIVO QUESTA ENERGIA DA MOLTO TEMPO!

Susan a proposito di B-KETO:
Ho aggiunto l’integratore B-KETO 3 settimane fa e sono distrutta! Ho perso altre 4 libbre ma sto vedendo la definizione dei miei muscoli e non mi alleno (perché lo odio)! Ma questo è un integratore di chetoni esogeni di B-Epic che fa entrare il tuo corpo in chetosi immediatamente e mantiene il tuo fegato che produce keytones mentre lo prendi, un semplice pacchetto al giorno e brucia il tuo grasso come carburante! L’unico squat che faccio è raccogliere qualcosa da terra.

Lesa sul B-KETO:
Al terzo giorno di B-KETO la mia mente si sente libera! Non ho voglia di dolci… semplicemente non penso a sgranocchiare tutto il giorno! L’integratore B-KETO è una grande vittoria! Grazie a B-Epic!

Trishina su B-KETO:
Secondo giorno B-KETO
Niente caffè o bevande energetiche per due giorni di fila! Mi sento più energizzata con B-KETO che in qualche settimana, più concentrata. Diminuzione delle voglie e diminuzione dell’appetito. Fatti un favore e comprati un integratore B-KETO. Ti stai perdendo un sacco di tempo!

Chris su B-KETO:
Questi sono i miei trenta giorni di integratore B-KETO e i risultati sono stati sorprendenti! Più di venti libbre e i miei muscoli AB stanno iniziando ad apparire! Non vedo l’ora che arrivino i prossimi trenta giorni!

Debi su B-KETO:
Fino a 6 settimane fa non mi piaceva quello che vedevo, né come mi sentivo. Ho 50 anni. Ero un disastro l’anno scorso, non solo a causa della Pandemia, ma gli ormoni hanno giocato un ruolo importante in premenopausa. Il mio aspetto fisico del mio corpo è cambiato completamente, ugg! affaticamento mentale, zero energia, infiammazione, irritabilità, memoria, sbalzi d’umore. Ho detto che… tutto quello che volevo fare era mangiare, non fare spuntini. Grazie per aver condiviso con me questo fantastico integratore B-Keto. Sono di nuovo in sella!

Deanna su B-KETO:
Adoro questo B-KETO !!! Risultati di 3 settimane, giù 13 libbre e pollici! Zero cambiamenti nella dieta, l’unica cosa diversa è il B-KETO ogni giorno! Rimanere in chetosi senza dieta Keto! Il grasso sta bruciando!

Garreth su B-KETO:
Da 221lbs (peso pandemico) a 199lbs in poco più di 2 mesi. Sono abbastanza sulla dieta Keto. Carboidrati ridotti, zucchero ridotto. Ho avuto 2 lesioni alla schiena e un’infezione alla guancia, ma sono comunque riuscito a ottenere questi risultati. Ho lavorato con personal trainer e nutrizionisti per anni e non ho mai avuto risultati così veloci e così facili. Volevo solo testare B-KETO e vedere se l’integratore era davvero degno di nota. Ora il prodotto B-KETO ha tutta la mia attenzione. Non vedo l’ora di vedere cosa succede nel corso del prossimo mese o due.

Chrissy su B-KETO:
Sono un grande fan di questa bevanda B-KETO! Ho notato che la mia capacità e il desiderio di allenarmi è molto più forte dopo pochi minuti dall’assunzione della bevanda B-KETO! Meno appetito e il desiderio di portare a termine i progetti. La cosa interessante è che non mi fa mai male durante gli allenamenti. L’integratore B-KETO ha aumentato la mia resistenza, l’energia, la forza e mi ha dato una spinta ad allenarmi! La mia capacità di esibirmi arriva naturalmente e volentieri con questa bevanda B-KETO. Sono felice che il gusto sia buono, e che non mi senta male come da altre bevande chetoniche sul mercato. B-KETO di B-Epic mi fa sentire come una specie di supereroe!

Michelle su B-KETO:
Durante la pandemia ho lasciato che il mio peso andasse fuori controllo. A gennaio ho deciso che dovevo cambiare e ho fatto una dieta molto restrittiva mangiando meno di 700 calorie al giorno e alla fine di marzo avevo perso 13 libbre. Stavo per rinunciare quando B-Epic ha annunciato il lancio dell’integratore B-KETO. Ho ordinato immediatamente e ho deciso che avrei smesso tutto il resto. Avrei digiunato al mattino fino alle 12:00, poi avrei mangiato un pranzo ragionevole e più o meno quello che volevo per cena. Non desideravo più le schifezze. Ho avuto una festa di compleanno diversa ogni singolo fine settimana per tutto aprile. Ero fedele alla bevanda viola B-Keto e sentivo che i miei vestiti si adattavano diversamente. Finalmente stavo avendo successo, attualmente sono giù un totale di 33 libbre. Mi sento benissimo, ho ancora del peso da perdere ma so che ho gli strumenti per farlo.

Sue su B-KETO:
Un mese su B-KETO! Ho iniziato l’integratore B-KETO il 1 aprile e mi sono pesata questa mattina! Non sono una grande fan della bilancia, quindi mi peso solo una volta al mese. Mi sono sentita benissimo, ho dormito benissimo e i miei esami del sangue sono stati fantastici con le capsule e gli altri integratori B-Epic nel pomeriggio (mi spinge ad affrontare giornate di 17 ore!). L’unico cambiamento che ho fatto è stato aggiungere il B-KETO come prima cosa al mattino.
Mi alleno non intensamente, cammino, lavoro in giardino, caccio e faccio sfide mensili con gli amici per la tonificazione dei muscoli. Mangio a basso contenuto di carboidrati (ma non mi privo… devo avere la mia dose di cibo messicano). Non faccio un Keto rigoroso. Non riesco a tenere il passo con quei macro. Digiuno almeno 16 ore al giorno… La bevanda B-KETO ha completamente frenato il mio appetito e non ho voglia di dolci. Bevo almeno un litro d’acqua al giorno. Se stai lottando con l’energia, la nebbia cerebrale, il controllo dell’appetito, la voglia di dolci, hai raggiunto un plateau nel tuo viaggio o sei semplicemente stanco di sentirti blah… prova il prodotto B-KETO!

Marisa su B-KETO:
Compirò 60 anni tra 2 mesi e voglio apparire e sentirmi favolosa per il mio compleanno! Dopo 2 giorni di integratore B-KETO mi sento benissimo. Il mio appetito è totalmente sotto controllo e sono facilmente a digiuno fino al primo pomeriggio senza fame o stordimento. Quindi il 3° giorno di B-KETO e ho perso 300g durante la notte e mi sento incredibile! Sono resistente all’insulina e questo mi sta davvero dando equilibrio! Con l’aggiunta di B-KETO, mi sento piena di energia e lucida tutto il giorno! Non vedo l’ora di vedere i centimetri!

Karen sul B-KETO:
Soffro di Body Dysmorphic (odio verso me stessa) e di Ansia Generalizzata. La mia vita è governata da queste cose e sono in cura per questo, in più ho una tiroide poco attiva, soffro di fibroma, anche per questo ho delle medicine. La mia tiroide e i farmaci rendono estremamente difficile perdere peso. Ho sempre mangiato in modo piacevole, sono dipendente dai dolci e mi raderei le sopracciglia per il cioccolato. Ho provato tante diete, finché non ho capito che nessuna di esse funziona! Si tratta di mangiare bene, ancora molto difficile per me e per migliaia di altri. Poi… ho trovato questo folle integratore rivoluzionario B-KETO di B-Epic, 11 anni di lavoro e niente altro nel Regno Unito è come questo! Le mie voglie erano sparite e non ho mai raggiunto gli snack. Ho iniziato a pensare a quello che sto mangiando e persino ad avere i miei dolcetti. Sono così orgogliosa di dire che sono sulla buona strada per perdere peso! Un tiro di sasso da fare e batterò a mille. Per favore, non dite mai che non potete, dovete solo provarci!

Angela sul B-KETO:
Ho 46 anni e mi è stata diagnosticata una cardiomiopatia 7 anni fa quando ero incinta della mia bambina… Sono e sono stata in insufficienza cardiaca da allora e così, lentamente nel tempo, anche gli altri organi inizieranno a cedere… Sono diventata diabetica borderline a causa di questo controllo degli zuccheri occasionalmente e faccio le analisi del sangue ogni mese… Ad aprile ho aggiunto qualcosa di nuovo al mio regime quotidiano …. questa bevanda viola B-KETO. In questi ultimi 30 giorni non solo ho perso 13 chili… ma il mio A1C è sceso di ben 2 punti! Il mio medico era così stupito! Lacrime di gioia mi sono scese sul viso quando il mio medico mi ha chiamato! Così grata e benedetta per questo nuovo integratore B-KETO. Non vedo l’ora di vedere i miei risultati il mese prossimo.

Debi su B-KETO:
L’integratore B-KETO di B-Epic è la vita… dovrebbe essere nell’acqua potabile! Le luci sono molto più luminose, è tutto quello che posso dire. Dicono che non sai quanto ti senti male, finché non ti senti bene!
Amen per questa bevanda viola e per tornare la donna che ero una volta.

Fred del B-KETO:
Ho quasi 55 anni e sono diabetico di tipo 2, prendo integratori B-Epic da 8 mesi, ora sto usando B-KETO da un mese e sto vedendo progressi più veloci di quelli che ho visto con qualsiasi altro integratore pre-allenamento che abbia mai provato! Sollevo pesi 3-4 volte a settimana e non posso credere alla resistenza che ho per allenarmi il doppio del tempo rispetto a prima! Se non hai ancora provato l’integratore B-KETO, non aspettare, vai e costruisci i muscoli più grandi di sempre! La camicia nera è prima di B-Epic.

Lorena su B-KETO:
Questa bevanda B-KETO viola sembra un miracolo! Sono vegetariana, quindi la solita cosa ad alto contenuto proteico e basso contenuto di carboidrati non è facile da applicare. Non sto seguendo una rigorosa dieta Keto. Non ho fame (fame arrabbiata), sto facendo ottime scelte. Non voglio abbuffarmi perché non ho mangiato. Prendo B-KETO come prima cosa al mattino, poi faccio la mia meditazione e l’allenamento/yoga. Corsa a scuola. Mangio il brunch tra le 10 e mezzogiorno. 10 minuti di allenamento o 10 minuti di yoga ogni mattina.

Shirley su B-KETO:
Non sto facendo nessun allenamento duro perché ho il Covid, quindi ho fatto solo esercizi leggeri e facili a casa per 15 minuti. Sto ancora mangiando praticamente qualsiasi cosa, ma sono a digiuno fino all’ora di pranzo perché è difficile da controllare quando si sta male tutto il giorno. Volevo mostrare i miei progressi con il nuovo integratore B-KETO. Davvero non vedo l’ora di superare questa malattia. Posso sicuramente dire che il mio corpo sta iniziando a formare muscoli e a bruciare il grasso che ancora permane dopo la mia perdita di peso e questo è l’obiettivo che ho per il mio corpo.

Ashley sul B-KETO:
Questa è solo una settimana di differenza con l’integratore B-KETO. Posso vedere e sentire i centimetri che si sciolgono e mi sento benissimo! Questa bevanda B-KETO mi ha permesso di diventare più attiva fisicamente e mi sta decisamente piacendo! Oh e vi ho detto che il gusto è così buono! Bruciare il mio grasso trasformandolo in carburante e avere tutta l’energia! Ho aggiunto B-KETO alla mia routine quotidiana del mattino, oltre a tutti gli integratori B-Epic. Vedo progressi ogni giorno!

Marcel di B-KETO:
Normalmente, se fosse così tardi, mi trascinerei in palestra o cercherei di convincermi a recuperare la mattina oltre a un altro allenamento la sera. Grazie all’integratore B-KETO, dopo aver fatto molte pulizie, fatto commissioni, controllato i messaggi, sono riuscita comunque ad arrivare in palestra con l’energia che mi mancava e anche dopo l’allenamento sono ancora in grado di praticare le mie arti marziali prima di andare a letto.

Carissa sul B-KETO:
Recentemente ho aggiunto i chetoni. 3 settimane per essere esatti. Se non avete provato i chetoni di B-Epic, vi incoraggio vivamente a fare una prova. L’integratore B-KETO mi ha aiutato più di quanto avessi mai immaginato. Ero scettico su B-KETO perché ho provato altri chetoni che mi hanno fatto ammalare (la maggior parte delle cose mi fa ammalare o semplicemente non funziona per me). Ci sono abituata. Ma sono così felice di aver provato il B-KETO! Tutti meritano di sentirsi così bene!

Roberta riguardo al B-KETO:
Non seguo un buon piano alimentare a basso contenuto di carboidrati e non posso fare molto esercizio a causa del mio infortunio alla schiena. E con tutto questo in mente… ho perso 3 libbre in 10 giorni aggiungendo il prodotto B-KETO agli integratori di B-Epic. Andando a fare solo carboidrati sani! Andando a fare quello che posso con l’attività!

Brooke su B-KETO:
L’anno scorso alla fine di aprile ho iniziato i prodotti B-Epic e da quel momento in poi ne sono rimasta affascinata e non ho mai smesso di prenderli! Ho aggiunto B-KETO al mix quest’anno e ho visto dei risultati incredibili finora, oltre a come mi sento durante la giornata! Lo adoro. Se non hai ancora aggiunto il B-Keto devi provarlo!

Jessica sul B-KETO:
Il giorno in cui ho iniziato l’integratore B-KETO e altri integratori B-Epic. Posso notare una grande differenza. In un mese di B-KETO

Tracey su B-KETO:
Mio figlio bonus, è attento alla salute. La sua normalità è l’allenamento della forza per 3 giorni su 1, senza cardio per parlare. Mangia riso e pollo e naturalmente verdure crude. Nonostante tutto, si è trovato a mettere su qualche chilo. Ha deciso di aggiungere l’integratore B-KETO alla sua routine. Ecco i risultati di 30 giorni e l’unica cosa che ha cambiato è stata l’aggiunta della bevanda viola B-Epic. Ha perso -11 libbre. Nessun controllo delle porzioni e mangia molte calorie. Prende la bevanda B-KETO appena si sveglia con 8 once di acqua.
Giudizio sulla bevanda B-KETO di B-Epic:
5 giorni con la bevanda B-KETO. 3 chili persi. Energia incredibile e mi sento benissimo.

Tammy su B-KETO:
Ho aggiunto l’integratore B-KETO questa settimana e il ragazzo tiene a bada il mio appetito! Amo questo prodotto B-Epic!
Kayla sulla bevanda B-KETO di B-Epic:
Sono stata bloccata dal peso in eccesso e dalla pelle tirata a causa di due gravidanze e problemi ormonali per quelli che sembrano anni ormai. Ho provato tante cose e niente sembrava funzionare. Ho iniziato a usare la bevanda B-Keto e solo dopo 14 giorni le macchie nel mio stomaco erano sparite, la mia pelle stirata cominciava a stringersi e tutto quello che facevo era bere acqua e cercare di guardare i miei carboidrati. Ho anche mangiato la pizza diverse volte. Non potevo ancora allenarmi perché i miei muscoli dello stomaco erano ancora separati, quindi l’integratore B-Keto è stato una benedizione! Ora è passato un mese ed ecco i risultati! Sono quasi in lacrime! Da una persona che ha sempre avuto problemi di peso e non riusciva a perdere peso… vi dico che questa bevanda B-Keto funziona! Mangio circa 50-100 carboidrati al giorno e non sono stata super rigorosa con me stessa perché volevo mettere alla prova i nostri chetoni e sfidarli. Volevo vedere se funzionano. Inoltre non posso esercitare molto a causa dei miei muscoli che non sono ancora del tutto uniti, quindi cammino solo quando posso e mi assicuro di stare in piedi e di essere il più attivo possibile.

Kelly su B-KETO:
Primo giorno di B-KETO. Sono davvero stupita da questo prodotto di B-Epic. Sono una persona che finché non lo provo non sono convinta al 100%, ma posso dire onestamente che B-KETO è un’altra cosa. Ho lavorato tutto il giorno con la mia impresa di pulizie, sono tornata a casa per cucinare per l’altra mia attività, ho pulito tutta la casa che ha 3 piani, ho cambiato tutti i letti in 4 camere da letto, ho fatto il tè per 5 di noi, e ora mi sto preparando ad uscire per una passeggiata prima di tornare a casa per cucinare ancora per domani. Sono ancora molto vigile, pieno di energia e non cerco il cibo nel mio piatto. Normalmente a quest’ora sono nei miei vestiti comodi pronti per il surf sul divano del venerdì sera, ma stasera sono ancora ansiosa di fare la mia passeggiata e di uscire di casa. Amo l’integratore B-KETO così tanto!

Maria su B-KETO:
Un mese e una settimana con l’integratore B-KETO. L’integratore di chetoni esogeni a zero carboidrati che alimenta rapidamente le prestazioni mentali e fisiche, e supporta naturalmente la gestione del peso.
Mi piace questo viaggio con la bevanda viola ad alte prestazioni B-Epic. La mia resistenza è aumentata e ora posso gestire la bellezza e il peso. Ho una migliore chiarezza mentale, niente più cervello annebbiato e nessuna sensazione di nervosismo. Il mio girovita ha perso centimetri.

Gioia per il B-KETO:
Non riesco a capacitarmi di quanto mi senta incredibile con il B-KETO! Oggi è il 7° giorno e posso già vedere i risultati! Sono così grata per tutti i fantastici integratori B-Epic! Sto seguendo una rigorosa dieta Keto da circa un mese e i risultati che ho ottenuto dall’introduzione dell’integratore B-KETO una settimana fa mi hanno fatto impazzire!

 

B-KETO | recensioni | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC negozio online

FRA

Découvrez B-KETO par vous-même

Détails du produit :

 • Boisson complémentaire cétonique à action rapide et sans glucides.
 • Contient 3000 mg de KETOBHBA™ – complexe cétonique exogène breveté.
 • Très bon goût ; arôme naturel de raisin
 • Entièrement naturel, faible en calories, sans sucre, sans gluten et à faible teneur en sodium.

Les avantages peuvent inclure :

 • Facilite la cétose et la cétogenèse
 • Favorise la combustion des graisses et la gestion du poids
 • Supprime l’appétit et les fringales
 • Fournit une énergie naturelle durable (sans picotements)
 • Augmente la résistance physique et l’endurance (idéal avant l’entraînement)
 • Améliore la clarté mentale et la concentration

Découvrez les avantages de l’augmentation de vos cétones ! Le complément cétonique exogène entièrement naturel B-KETO alimente rapidement les performances mentales et physiques et favorise naturellement la gestion du poids. Il est cliniquement prouvé qu’il induit une cétose, quel que soit le régime alimentaire. De plus, il a bon goût et ne contient que 10 calories !

Le corps crée naturellement des cétones comme l’une de ses sources d’énergie. En augmentant le niveau de cétones dans l’organisme (cétose), il peut inciter le corps à brûler les graisses stockées comme source de carburant préférée plutôt que le glucose stocké (glucides), ce qui peut entraîner une perte de graisse. De plus, il fournit une énergie naturelle durable (sans picotements), une clarté mentale et une suppression de l’appétit (y compris une réduction des envies de glucides).
En buvant B-KETO sans sucre, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages liés à l’augmentation des niveaux de cétones actives dans votre corps sans avoir à éliminer les glucides de votre alimentation. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou cétogène, B-KETO peut considérablement renforcer les effets de ce régime. Il est conçu pour aider l’organisme à atteindre rapidement et à maintenir la cétose.

B-KETO contient une dose puissante (3 000 mg) du complexe révolutionnaire KETOBHBA™ – une formulation brevetée de cétones exogènes soutenue par la recherche scientifique et cliniquement prouvée pour signaler à l’organisme de produire naturellement des cétones et contribuer à la cétose. Il s’est avéré qu’il agit presque instantanément, a des effets plus durables et est plus efficace par rapport à d’autres suppléments de cétones exogènes avec BHB seul.

B-KETO est un nouveau produit 100% naturel de B-Epic.

Le nouveau supplément B-KETO déclenche instantanément le processus de perte de poids pendant toute activité physique. Le nouveau produit de B-Epic, B-KETO, est le supplément de cétose ultra-rapide avec des cétones exogènes. Le produit a bon goût et accélère le processus de cétose dans l’organisme, quel que soit votre régime alimentaire. B-KETO est un accélérateur de perte de poids efficace pour toute activité physique, exercice ou fitness.
Tout d’abord, le complément B-KETO sera utile aux personnes pendant l’exercice pour accélérer le processus de perte de poids. Grâce au nouveau produit B-KETO, le processus de perte de poids commence presque simultanément avec le début de la séance d’entraînement.
Le complément B-KETO contient une formule brevetée de cétones exogènes sans glucides et contribue à la combustion rapide de l’excès de graisse corporelle, accélérant ainsi la perte de poids. B-KETO améliore naturellement les performances physiques et a un effet positif sur les performances mentales. Grâce à cette nouvelle formule, des cétones sont produites dans le corps, qui sont ensuite utilisées comme source d’énergie. L’augmentation du niveau de cétones dans l’organisme favorise la combustion des réserves de graisse comme source de carburant privilégiée. Ce complément bénéfique fournit une énergie durable et aide à supprimer l’appétit et les fringales de glucides.

Les principaux avantages de B-KETO

 • Favorise la cétose et soutient la cétogenèse
 • Accélère la perte de poids et la combustion des graisses
  Composition naturelle
 • Ne contient pas de sucre et est sans gluten
 • Formule éprouvée en laboratoire et en clinique
 • Augmente l’endurance physique
 • Augmente la clarté du cerveau et la concentration
 • Normalise les niveaux de sucre dans le sang
 • Soutient l’énergie du cerveau et du corps
 • Soutient le système cardiovasculaire
 • Favorise la normalisation des processus métaboliques
 • Supprime l’appétit et les envies de glucides
 • Réduit le risque de diabète de type 3

Plus d’informations sur le supplément B-KETO

Le nouveau produit de perte de poids peut être associé avec succès à d’autres compléments B-Epic dans le cadre d’un programme global de perte de poids et de santé. Le nouveau complément augmente l’efficacité et renforce les actions des autres compléments B-Epic. B-KETO peut en effet avoir un effet métabolique et stimulant, lutter contre l’obésité, et peut également être utile à d’autres fins en réduisant la fatigue, en diminuant l’appétit et en maintenant le bon équilibre de la glycémie.
Le nouveau complément B-KETO est un produit B-Epic qui permet d’accélérer l’efficacité du processus de perte de poids en soutenant tout régime que vous suivez et en augmentant son efficacité. Votre activité physique ou un simple exercice léger, le sport ou le fitness vous donneront des résultats rapides, visibles et tangibles dès le début, grâce au nouveau produit minceur. Les kilos superflus accumulés au fil des ans commenceront à disparaître progressivement dès les premiers jours, même avec votre petite activité physique. Une promenade dans le parc, un jogging ou des exercices légers le matin vous suffiront pour enclencher le mécanisme de la perte de poids. B-KETO est idéal pour les personnes qui ont un mode de vie sain et actif.
B-KETO de B-Epic est un produit innovant 100% naturel sans chimie qui combine un mélange de sels minéraux de bêta-hydroxybutyrate avec des acides aminés qui aident à gérer le poids et à maintenir la cétose dans le corps. Le produit B-Epic soutient la cétose et induit la cétogenèse. Le processus de cétogenèse est une réaction au cours de laquelle le corps lui-même transforme activement l’excès de graisse corporelle en cétones. Le supplément aide à réduire les niveaux de glucose dans le sang en augmentant les niveaux de cétone.

Utilisation du produit :

Verser la poudre d’un stick dans un récipient contenant de l’eau. Mélangez la poudre avec 8 à 12 onces d’eau.
Pour une plus grande efficacité, il est recommandé de le consommer à jeun.
Il est recommandé de bien mélanger la solution obtenue. Utilisez une boisson minceur pendant la journée ou avant de commencer une séance d’entraînement ou une activité physique.
Lors de l’utilisation du complément B-Keto, il est conseillé d’exclure les aliments à indice glycémique élevé, ainsi que les boissons gazeuses. Il est recommandé de surveiller la consommation de sucre et de maltodextrine.

Avantages des cétones exogènes BHB-BA

Les cétones exogènes BHB-BA ™ réduisent la fatigue et augmentent l’endurance pendant toute activité physique, ainsi que pendant les exercices normaux du matin, le jogging léger dans le parc ou le vélo. La supplémentation en BHB B-KETO améliorera les capacités cognitives réduire les envies de nourriture en régulant l’hormone de la faim. Ce nouveau complément réduit le taux de sucre dans le sang pendant les repas. La supplémentation en BHB B-Epic peut vous aider à atteindre un excellent bien-être physique pendant toute activité physique. Le nouveau produit vous aidera à utiliser les cétones comme source d’énergie et à soutenir le métabolisme des lipides, la fonction neuronale en augmentant le taux métabolique. Le BHB-BA est un carburant de haute qualité pour le cerveau et l’ensemble du corps humain.
La formule brevetée du nouveau produit contient une dose puissante de 3000 mg du nouveau complexe de cétones exogènes BHB. Grâce à des études scientifiques en laboratoire et des essais cliniques, il a été prouvé que la formule est efficace, et l’effet se produit presque immédiatement par rapport à tout autre supplément de cétones exogènes BHB. Des ingrédients scientifiquement fondés et testés en laboratoire sont utilisés dans le nouveau produit. L’additif ne contient pas de charges chimiques artificielles. Sans OGM et sans gluten. Les personnes bénéficiant d’une supplémentation en B-KETO peuvent se débarrasser de l’excès de poids plus rapidement et plus efficacement lors des exercices de santé.
Découvrez les avantages de l’augmentation des niveaux de cétone ! Composition entièrement naturelle sans hydrates de carbone. Le supplément de cétone exogène B-KETO booste instantanément vos performances mentales et physiques. B-KETO favorise naturellement la combustion des graisses et la perte de poids. B-KETO a bon goût et ne contient que 10 calories.

Ingrédients de B-KETO

Sodium, caféine, calcium, potassium, magnésium, arômes naturels, édulcorants naturels, acide citrique, acide de pomme, extrait de feuilles de stévia, poudre de betterave, mélange KETOBHBA ™, acide butyrique.

Attention :

Si vous avez moins de 18 ans, ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance, ou si vous allaitez ou êtes enceinte, il est recommandé de consulter votre médecin avant de prendre des suppléments. Il est recommandé de conserver le supplément dans un endroit frais et sec pour assurer une fraîcheur maximale et les propriétés de tous les ingrédients.

Critiques :

AiMee à propos de B-KETO :
WOW Vous ne comprendrez que si vous essayez !
C’est le premier jour que je prends B-KETO et j’aime déjà ça !
POURQUOI ?
Je suis plus énergique.
Je suis plus concentrée.
Je me sens très heureux.
J’ai l’esprit plus clair.
Je suis plus patient.
Je suis motivé.
Ça m’a aidé à écraser ma séance d’entraînement !
Les suppléments B-Epic ont ajouté un meilleur changement dans ma vie et en voyant comment je me sens avec ces cétones B-Epic le premier jour, je suis excité ! Ces suppléments B-Epic sont incroyables !

Turesa à propos de B-KETO :
Deuxième jour de B-Keto et j’ai déjà perdu 1,5 livres ! Je me sens bien, l’énergie est là, l’humeur est agréable, et je n’ai pas faim ! Le supplément B-Epic B-Keto est définitivement un changeur de jeu !

Carmen à propos de B-KETO :
Je souffre de fibromyalgie et je lutte toujours contre le manque d’énergie…
B-KETO a changé la donne !
Je pourrais littéralement pleurer en ce moment !
Cette énergie, cette concentration, cette clarté mentale !
J’ai bu le B-Epic B-KETO à jeun ce matin et laissez-moi vous dire…
JE N’AI PAS RESSENTI CETTE ÉNERGIE DEPUIS TRÈS LONGTEMPS !

Susan à propos de B-KETO :
J’ai ajouté le supplément B-KETO il y a 3 semaines et je suis époustouflée ! J’ai perdu 4 livres supplémentaires, mais je vois la définition de mes muscles et je ne fais pas d’exercice (parce que je déteste ça) ! Mais il s’agit d’un supplément de cétones exogènes par B-Epic qui met votre corps en cétose immédiatement et maintient votre foie produisant des cétones comme vous le prenez, un simple paquet par jour et il brûle votre propre graisse comme carburant ! Le seul squat que je fais, c’est pour ramasser quelque chose sur le sol.

Lesa, à propos de B-KETO :
Mon esprit est clair au troisième jour de B-KETO ! Je n’ai pas envie de sucreries… Je ne pense tout simplement pas à grignoter toute la journée ! Le supplément B-KETO est une grande victoire ! Merci à B-Epic !

Trishina à propos de B-KETO :
Deuxième jour B-KETO
Pas de café ni de boissons énergisantes pendant deux jours d’affilée ! Je me sens plus énergique avec B-KETO qu’en quelques semaines, plus concentrée. Diminution des fringales et de l’appétit. Faites-vous une faveur et achetez un supplément B-KETO. Vous ratez beaucoup de choses !

Chris à propos de B-KETO :
J’en suis à mes trente jours de supplément B-KETO et les résultats sont étonnants ! Plus de vingt livres et mes muscles AB commencent à apparaître ! J’attends avec impatience les trente prochains jours !

Debi à propos de B-KETO :
Jusqu’à il y a 6 semaines, je n’aimais pas ce que je voyais, ni comment je me sentais. Je suis âgée de 50 ans. L’année dernière, j’étais dans un sale état, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que les hormones ont joué un grand rôle dans la préménopause. L’apparence physique de mon corps a complètement changé, ugg ! fatigue mentale, énergie nulle, inflammation, irritabilité, mémoire, sautes d’humeur. Ai-je mentionné… tout ce que je voulais faire, c’était manger, pas grignoter. Merci d’avoir partagé avec moi cet incroyable supplément B-Keto. Je suis de nouveau en selle !

Deanna à propos de B-KETO :
J’adore ce B-KETO ! !! Résultats en 3 semaines, moins 13 lb et des pouces ! Aucun changement dans le régime alimentaire, la seule chose différente est le B-KETO quotidien ! Je reste en cétose sans régime céto ! Les graisses brûlent !

Garreth à propos de B-KETO :
221lbs (poids pandémique) à 199lbs en un peu plus de 2 mois. Je suis plutôt sur le régime Keto. J’ai réduit les glucides et le sucre. J’ai eu deux blessures au dos et une infection à la joue, mais j’ai quand même réussi à obtenir ces résultats. J’ai travaillé avec des entraîneurs personnels et des nutritionnistes pendant des années et je n’ai jamais eu de résultats aussi rapides et aussi faciles. Je voulais juste tester B-KETO et voir si le supplément était vraiment digne d’un buzz. Le produit B-KETO a maintenant toute mon attention. J’ai hâte de voir ce qui se passera au cours du prochain mois ou des deux prochains mois.

Chrissy à propos de B-KETO :
Je suis une grande fan de cette boisson B-KETO ! J’ai remarqué que ma capacité et mon désir de m’entraîner sont beaucoup plus forts dans les minutes qui suivent la prise de la boisson B-KETO ! Moins d’appétit et une envie de réaliser des projets. Ce qui est intéressant, c’est que je n’ai jamais de courbatures pendant les séances d’entraînement. Le supplément B-KETO a augmenté mon endurance, mon énergie, ma force et m’a donné l’envie de m’entraîner ! Ma capacité à performer vient naturellement et volontiers avec cette boisson B-KETO. Je suis heureux que le goût soit bon et que je ne me sente pas malade comme avec d’autres boissons cétoniques sur le marché. Avec B-KETO de B-Epic, je me sens comme une sorte de super héros !

Michelle à propos de B-KETO :
Pendant la pandémie, j’ai laissé mon poids devenir incontrôlable. J’ai décidé en janvier que je devais faire un changement et j’ai suivi un régime très restrictif en mangeant moins de 700 calories par jour et à la fin mars, j’avais perdu 13 livres. J’étais sur le point d’abandonner lorsque B-Epic a annoncé le lancement du supplément B-KETO. Je l’ai commandé immédiatement et j’ai décidé d’arrêter tout le reste. Je jeûnais le matin jusqu’à midi, puis je mangeais un déjeuner raisonnable et à peu près ce que je voulais pour le dîner. Je n’avais pas envie de manger des cochonneries. J’ai organisé une fête d’anniversaire différente chaque week-end pendant tout le mois d’avril. J’ai été fidèle à la boisson violette B-Keto et j’ai senti que mes vêtements m’allaient différemment. Finalement, j’ai réussi. Actuellement, j’ai perdu un total de 33 livres. Je me sens étonnamment bien, j’ai encore du poids à perdre, mais je sais que j’ai les outils pour le faire.

Sue sur B-KETO :
Un mois sous B-KETO ! J’ai commencé le supplément B-KETO le 1er avril et je me suis pesée ce matin ! Je ne suis pas une grande fan de la balance, alors je ne me pèse qu’une fois par mois. Je me suis sentie en pleine forme, j’ai bien dormi et mes analyses sanguines ont été incroyables avec les gélules et les autres suppléments B-Epic dans l’après-midi (cela me pousse à faire des journées de 17 heures !). Le seul changement que j’ai fait est d’ajouter le B-KETO en premier lieu le matin.
Je ne fais pas d’entraînement intense, je marche, je travaille dans le jardin, je chasse et je fais des défis mensuels avec des amis pour tonifier mes muscles. Je mange peu de glucides (mais je ne me prive pas… je dois avoir ma dose de nourriture mexicaine.) Je ne fais pas de céto strict. Je ne suis tout simplement pas capable de suivre ces macros. Je jeûne au moins 16 heures par jour… La boisson B-KETO a complètement coupé mon appétit et je n’ai plus envie de sucreries. Je bois au moins deux litres d’eau par jour. Si vous avez des problèmes d’énergie, de brouillard cérébral, de contrôle de l’appétit, d’envie de sucreries, si vous avez atteint un plateau dans votre parcours ou si vous êtes simplement fatigué de vous sentir blah… essayez le produit B-KETO !

Marisa à propos de B-KETO :
Je vais avoir 60 ans dans deux mois et je veux avoir une apparence et une sensation fabuleuses pour mon anniversaire ! Après deux jours de prise du supplément B-KETO, je me sens fantastique. Mon appétit est totalement sous contrôle et je peux facilement jeûner jusqu’au début de l’après-midi sans avoir faim ni m’étourdir. Après 3 jours de B-KETO, j’ai perdu 300 g en une nuit et je me sens incroyablement bien ! Je suis résistant à l’insuline et cela me donne vraiment un équilibre ! Avec l’ajout de B-KETO, je me sens énergisée et l’esprit clair toute la journée ! J’ai hâte de voir les centimètres disparaître !

Karen à propos de B-KETO :
Je souffre de dysmorphie corporelle (je me déteste) et d’anxiété généralisée. Ma vie est rythmée par ces troubles et je prends des médicaments pour cela, en plus d’une thyroïde insuffisamment active et d’une fibrose, pour laquelle je prends également des médicaments. Ma thyroïde et mes médicaments font qu’il est extrêmement difficile de perdre du poids. J’ai toujours mangé agréablement, je suis accro aux sucreries et je me raserais les sourcils pour du chocolat. J’ai essayé tellement de régimes, jusqu’à ce que je réalise qu’aucun d’entre eux ne fonctionne ! Il s’agit de bien manger, ce qui reste très difficile pour moi et des milliers d’autres personnes. Puis… j’ai trouvé ce supplément révolutionnaire B-KETO de B-Epic, qui a été mis au point il y a 11 ans et qui n’existe nulle part ailleurs au Royaume-Uni ! Mes fringales ont disparu et je n’ai jamais cherché à grignoter. J’ai commencé à réfléchir à ce que je mangeais et j’ai même eu droit à mes petits plaisirs. Je suis tellement fière de dire que je suis sur la bonne voie pour perdre du poids ! Encore un jet de pierre à faire et je serai à mille lieux. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas, il suffit d’essayer !

Angela à propos de B-KETO :
J’ai 46 ans et on m’a diagnostiqué une cardiomyopathie il y a 7 ans, alors que j’étais enceinte de ma petite fille… Je suis et j’ai toujours été en insuffisance cardiaque depuis ce temps-là et, lentement, avec le temps, mes autres organes commenceront à tomber en panne aussi… Je suis devenue diabétique à la limite de la normale à cause de cela, je vérifie mon taux de sucre de temps en temps et je fais faire des analyses sanguines tous les mois… En avril, j’ai ajouté quelque chose de nouveau à mon régime quotidien : …. cette boisson violette B-KETO. Au cours des 30 derniers jours, non seulement j’ai perdu 13 livres… mais mon A1C a baissé de 2 points ! Mon médecin était tellement stupéfait ! Des larmes de joie ont coulé sur mon visage lorsque mon médecin m’a appelé ! Je suis tellement reconnaissante et bénie pour ce nouveau supplément B-KETO. J’ai hâte de voir mes résultats le mois prochain.

Debi à propos de B-KETO :
Le supplément B-KETO de B-Epic est la vie… il devrait être dans notre eau potable ! Les lumières sont beaucoup plus brillantes, c’est tout ce que je peux dire. On dit que vous ne savez pas à quel point vous vous sentez mal, jusqu’à ce que vous vous sentiez bien !
Amen à cette boisson violette et au fait de redevenir la femme que j’étais.

Fred à propos de B-KETO :
J’ai presque 55 ans et je suis diabétique de type 2, je prends des suppléments B-Epic depuis 8 mois, maintenant j’utilise B-KETO depuis un mois et je vois des progrès plus rapides que je n’ai jamais vu avec n’importe quel autre supplément de pré-entraînement que j’ai essayé ! Je soulève des poids 3-4 fois par semaine et je n’arrive pas à croire à l’endurance que j’ai pour m’entraîner deux fois plus longtemps qu’avant ! Si vous n’avez pas encore essayé le supplément B-KETO, n’attendez pas, lancez-vous et construisez le plus gros muscle de votre vie ! La chemise noire est avant B-Epic.

Lorraine à propos de B-KETO :
Cette boisson B-KETO violette est comme un miracle ! Je suis végétarienne, donc le régime habituel, riche en protéines et pauvre en glucides, n’est pas facile à appliquer. Je ne suis pas un régime céto strict. Je n’ai pas faim (faim et colère), je fais de bons choix. Je ne veux pas me goinfrer parce que je n’ai pas mangé. Je prends B-KETO en premier le matin, puis je médite et je fais de l’exercice/du yoga. Je vais à l’école. Je mange un brunch entre 10 h et midi. 10 minutes d’exercice ou 10 minutes de yoga chaque matin.

Kay à propos de B-KETO :
Je voulais partager avec vous mon parcours B-KETO. Je n’ai jamais rencontré quelque chose qui me permette de perdre du poids aussi facilement que le supplément B-Keto de B-Epic. Grâce à la boisson violette B-Keto, j’ai perdu 14lbs en 12 semaines et je continue à perdre du poids. Vous pouvez penser que c’est lent, mais c’est mieux si vous perdez votre poids lentement. J’ai fait les régimes VLCD et ils étaient une torture mentale pour moi. Ce produit B-Keto est une évidence ! J’aime ma nouvelle personnalité et j’achète maintenant des vêtements plus petits. Si je peux donner un conseil à quelqu’un, ce serait : “Faites-le ! B-KETO fonctionne !

Natanya à propos de B-KETO :
J’ai commencé à prendre le supplément B-KETO lundi dernier et je voudrais vous faire part de mon expérience. J’ai été diagnostiquée en août de cette année comme souffrant de diabète de type 2. Au cours du dernier mois, mes chiffres de jeûne matinaux étaient assez élevés, même si je réduisais mes glucides en éliminant le pain, les pommes de terre, etc… Aujourd’hui, c’est le quatrième jour de prise du supplément B-KETO, mes chiffres de jeûne sont passés de 164 à 140 et je me sens fantastiquement bien !

James, à propos de B-KETO :
Je ne mange sûrement pas de keto mais je le bois. Enfin, avec le supplément B-Keto, j’ai l’espoir d’atteindre mes objectifs de perte de graisse !

Bev à propos de B-KETO :
Mon nouveau produit B-KETO de B-Epic fait de chaque jour un grand jour. Je suis une mère très occupée qui a deux emplois et qui fait l’école à la maison à sa fille de 10 ans. Je m’assure qu’elle se rende à son entraînement de soccer, même lorsque j’ai un jour de congé. Elle me tient en haleine et sans mes compléments alimentaires B-Epic, je perdrais littéralement la tête. Si vous n’avez pas encore essayé les cétones, faites-vous une faveur et commandez-les. Transformez la graisse en carburant tout en profitant de votre vie quotidienne.

Lisa à propos de B-KETO :
De l’énergie tôt le matin pour ma séance d’entraînement ! À la vôtre ! À une meilleure santé ! Le supplément B-Keto de B-Epic est la bombe qui m’aide à avoir de l’énergie et à me concentrer pour mes séances d’entraînement !

Arlene à propos de B-KETO :
3 petites semaines ! Je ne pouvais pas rentrer dans ce pantalon il y a 3 semaines… J’ai fait un jeûne intermittent 18/6 et je n’ai pas perdu de centimètres ou de poids depuis des mois. 21 jours de supplément B-KETO de B-Epic et je me sens bien. Dès que j’ai commencé à boire la boisson violette B-Keto, j’ai su que quelque chose de bien se passait. J’ai l’impression de rétrécir et je suis si excitée de vous le faire savoir ! Je crois en ce produit qui va m’aider à perdre du poids. Je ne peux tout simplement pas décrire à quel point je suis reconnaissante !

Misti à propos de B-KETO :
Si vous n’avez pas essayé la boisson B-KETO, …., faites-le ! Le supplément B-Keto est ce qui brûle la graisse autour de mon abdomen !

Morgan à propos de B-KETO :
Je suis tellement reconnaissant à B-Epic pour le produit B-KETO ! Voici mes résultats après 1 mois. J’ai commencé un régime céto strict en 2018 et j’ai perdu 70 livres en 1 an sans aucun supplément. Je suis tombée enceinte de mon 4ème bébé en déc. 2019.J’ai accouché en septembre 2020. Le 1er novembre 2020, j’ai recommencé à suivre un régime céto strict. Comme mon corps était déjà adapté à la graisse, je n’ai pas pu perdre le poids comme avant. En fait, j’ai pris environ 10 livres de plus en février 2021. J’étais complètement frustrée que le régime céto et le cardio quotidien ne me donnent pas les mêmes résultats qu’avant. Il y a un mois, j’ai décidé d’essayer le supplément B-KETO avec mon régime céto déjà strict. Maintenant, je vois enfin des résultats à nouveau.

Melissa à propos de B-KETO :
Je prends la boisson B-KETO et en moins d’un mois, j’ai déjà besoin de nouveaux shorts. Si vous n’avez pas essayé ce supplément B-KETO, faites-vous une faveur et goûtez-le.

Victoria à propos de B-KETO :
J’entends les gens dire que j’ai bonne mine, mais je ne le vois pas toujours comme je le sens. Cette photo a été prise à Pâques cette année, lorsque j’ai commencé à prendre notre produit B-Keto, puis hier, après un peu moins de quatre mois. Je ne suis pas un régime céto très strict. J’ai simplement supprimé le sucre et surveillé mes glucides. Ce que j’ai appris, c’est qu’il faut faire confiance au processus et ne pas se focaliser sur la balance. Je suis très reconnaissante au supplément B-Keto.

DeMarr à propos de B-KETO :
J’ai lutté presque toute ma vie contre le poids. Ce n’est pas un secret que ma passion est la pêche à la mouche. Il y a un an, j’avais du mal à pêcher à la mouche pendant plus de trois heures. Je ne voulais pas admettre que j’étais en surpoids. Au début de cette année, après 38 ans, je me suis retrouvé célibataire et je pesais 287,9 livres. Aujourd’hui, je pèse 226,9 livres, soit 61 livres de moins qu’au début de l’année. J’aurais pu pêcher toute la journée aujourd’hui. Je n’étais même pas près d’être épuisé après une journée entière de pêche au lancer. Je le dois à un supplément B-Keto de B-Epic. Le produit B-Keto que j’appelle “mon or violet”. Pourquoi est-ce que j’appelle cette boisson l’or violet ? Eh bien, c’est violet et c’est comme de l’or pour moi !
Je ne m’arrêterai pas avant d’avoir atteint 180 lb.

Faye à propos de B-KETO :
J’ai perdu deux pouces depuis que j’ai commencé B-KETO il y a une semaine ! L’énergie et la concentration du cerveau sont incroyables ! L’amélioration de l’humeur est incroyable ! Absolument en amour avec cette boisson B-KETO ! Mon mari a abandonné ses “Red Bulls” pour cette boisson, et mon adolescent l’adore.

Shirley sur B-KETO :
Je ne fais pas d’entraînement intensif parce que j’ai Covid, alors je n’ai fait que des exercices légers et faciles de 15 minutes à la maison. Je mange toujours à peu près ce que je veux, mais je suis à jeun jusqu’à l’heure du déjeuner parce que c’est difficile de contrôler ça quand on est malade toute la journée. Je voulais montrer mes propres progrès avec le nouveau supplément B-KETO. J’ai vraiment hâte de me débarrasser de cette maladie. Je peux définitivement dire que mon corps commence à former des muscles et à brûler les graisses qui persistent encore après ma perte de poids, et c’est l’objectif que j’ai pour mon corps.

Ashley sur B-KETO :
Ce n’est qu’une semaine de différence avec le supplément B-KETO. Je peux voir et sentir les pouces fondre et je me sens incroyable ! Cette boisson B-KETO m’a permis de devenir plus active physiquement et je l’apprécie vraiment ! Oh et j’ai mentionné que le goût est si bon ! Je brûle mes graisses en les transformant en carburant et j’ai toute l’énergie nécessaire ! J’ai ajouté B-KETO à ma routine quotidienne du matin en plus de tous les suppléments B-Epic. Je vois des progrès tous les jours !

Marcel, à propos de B-KETO :
Normalement, s’il était aussi tard, je me traînerais au gymnase ou j’essaierais de me convaincre de me rattraper le matin en plus d’un autre entraînement le soir. Grâce au supplément B-KETO, après avoir fait un grand ménage, fait des courses, vérifié mes messages, j’ai quand même réussi à me rendre au gymnase avec l’énergie qui me manquait, et même après mon entraînement, je suis encore capable de pratiquer mes arts martiaux avant de me coucher.

Carissa, à propos de B-KETO :
J’ai récemment ajouté des cétones. Depuis 3 semaines pour être exacte. Si vous n’avez pas essayé les cétones B-Epic, je vous encourage fortement à les essayer. Le supplément B-KETO m’a aidé plus que je ne l’aurais jamais imaginé. J’étais sceptique au sujet de B-KETO parce que j’ai essayé d’autres cétones qui m’ont rendu malade (la plupart des choses me rendent malade ou ne fonctionnent tout simplement pas pour moi). Je suis habitué à cela. Mais je suis si heureuse d’avoir essayé B-KETO ! Tout le monde mérite de se sentir aussi bien !

Roberta, à propos de B-KETO :
Je ne suis pas un bon régime alimentaire à faible teneur en glucides et je ne peux pas faire beaucoup d’exercice en raison de ma blessure au dos. Et avec tout cela en tête… J’ai perdu 3 livres en 10 jours en ajoutant le produit B-KETO aux suppléments de B-Epic. Je ne vais consommer que des glucides sains ! Je vais faire ce que je peux avec l’activité !

Brooke à propos de B-KETO :
L’année dernière, à la fin du mois d’avril, j’ai commencé à prendre les produits B-Epic. À partir de ce moment-là, j’ai été accrochée et je n’ai jamais cessé de les prendre ! J’ai ajouté B-KETO au mélange cette année et j’ai vu des résultats étonnants jusqu’à présent, ainsi que la façon dont je me sens tout au long de la journée est incroyable ! Je l’adore. Si vous n’avez pas encore ajouté le B-Keto, vous devez l’essayer !

Jessica à propos du B-KETO :
Le jour où j’ai commencé à prendre le supplément B-KETO et d’autres suppléments B-Epic. Je peux voir une grande différence. En un mois de régime B-KETO

Tracey à propos de B-KETO :
Mon fils bonus, il est soucieux de sa santé. Il fait de la musculation 3 jours sur 1, pas de cardio à proprement parler. Il mange du riz et du poulet et, bien sûr, des légumes crus. Malgré tout, il s’est retrouvé avec quelques kilos en trop. Il a décidé d’ajouter le supplément B-KETO à sa routine. Voici les résultats de 30 jours de régime, la seule chose qu’il a changée étant d’ajouter la boisson violette B-Epic. Il a perdu 11 kilos. Il ne contrôle pas ses portions et mange beaucoup de calories. Il prend la boisson B-KETO dès qu’il se réveille avec 8 oz d’eau.
Judith sur la boisson B-KETO de B-Epic :
5 jours avec la boisson B-KETO. 3 livres de perdues. Une énergie incroyable et une sensation de bien-être.

Tammy au sujet de B-KETO :
J’ai ajouté le supplément B-KETO cette semaine et je peux dire qu’il me coupe l’appétit ! J’adore ce produit B-Epic !
Kayla au sujet de la boisson B-KETO de B-Epic :
Je suis coincée avec un excès de poids et une peau tendue suite à deux grossesses et des problèmes hormonaux depuis ce qui semble être des années maintenant. J’ai essayé tellement de choses et rien ne semblait fonctionner. J’ai commencé à utiliser la boisson B-Keto et au bout de 14 jours, les rougeurs dans mon estomac avaient disparu, ma peau tendue commençait à se resserrer et tout ce que j’ai fait, c’est boire de l’eau et essayer de surveiller mes glucides. J’ai même mangé de la pizza plusieurs fois. Je ne pouvais pas encore faire d’exercices parce que les muscles de mon estomac étaient encore séparés, alors le supplément B-Keto a été une bénédiction ! Un mois s’est écoulé et voici les résultats ! Je suis presque en larmes ! De la part de quelqu’un qui a toujours eu des problèmes de poids et qui ne pouvait pas perdre de poids… Je vous le dis, cette boisson B-Keto fonctionne ! Je mange environ 50-100 glucides par jour et je n’ai pas été très stricte avec moi-même parce que je voulais mettre nos cétones à l’épreuve et les défier. Je voulais voir s’ils fonctionnaient. Je ne peux pas non plus faire beaucoup d’exercice parce que mes muscles ne sont pas encore complètement réunis, alors je marche quand je peux et je m’assure de rester debout et d’être aussi active que possible.

Kelly sur B-KETO :
Premier jour de B-KETO. Je suis vraiment étonnée par ce produit de B-Epic. Je suis quelqu’un qui n’est pas convaincu à 100% avant de l’avoir essayé, mais je peux honnêtement dire que B-KETO est quelque chose d’autre. J’ai travaillé toute la journée dans mon entreprise de nettoyage, je suis rentrée à la maison pour faire des gâteaux pour mon autre entreprise, j’ai nettoyé toute la maison qui compte 3 étages, changé tous les lits des 4 chambres, fait du thé pour 5 d’entre nous, et je me prépare maintenant à sortir pour une promenade avant de rentrer à la maison pour faire d’autres gâteaux pour demain. Je suis encore très alerte, pleine d’énergie et je ne cherche pas à manger dans mon assiette. Normalement, je suis maintenant dans mes vêtements confortables, prête à aller surfer sur le canapé le vendredi soir, mais ce soir, j’ai encore envie de marcher et de sortir de la maison. J’aime tellement le supplément B-KETO !

Maria à propos de B-KETO :
Un mois et une semaine avec le supplément B-KETO. Le supplément de cétone exogène sans glucides qui alimente rapidement les performances mentales et physiques, et favorise naturellement la gestion du poids.
J’apprécie ce voyage avec la boisson violette haute performance B-Epic. Mon endurance s’est élevée et maintenant je peux gérer ma beauté et mon poids. J’ai une meilleure clarté mentale, je n’ai plus de cerveau brumeux ni de sensation d’agitation. Mon tour de taille a perdu des centimètres.

La joie de B-KETO :
Je ne peux pas m’empêcher de penser que je me sens incroyablement bien avec B-KETO ! C’est aujourd’hui le 7e jour et je vois déjà des résultats ! Je suis tellement reconnaissant pour tous les suppléments B-Epic ! Je suis une diète céto stricte depuis environ un mois et les résultats que j’ai obtenus depuis l’introduction du supplément B-KETO il y a une semaine m’ont époustouflé !

B-KETO | commentaires | commande | achat | boutique | prix | céto | BEPIC magasin en ligne

GRC

Βιώστε το B-KETO για τον εαυτό σας

Λεπτομέρειες προϊόντος:

 • Κέτονες: Ποτό συμπληρώματος κετονών ταχείας δράσης, μηδενικής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.
 • Περιέχει 3000 mg KETOBHBA™ – πατενταρισμένο σύμπλεγμα εξωγενών κετονών
 • Μεγάλη γεύση: Φυσική γεύση σταφυλιού
 • Όλα τα φυσικά, χαμηλών θερμίδων, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και με χαμηλό νάτριο

Τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διευκολύνει την κέτωση και την κετογένεση
 • Υποστηρίζει την καύση λίπους και τη διαχείριση βάρους
 • Καταστέλλει την όρεξη και τις λιγούρες
 • Παρέχει διαρκή φυσική ενέργεια (χωρίς νευρικότητα)
 • Ενισχύει τη σωματική αντοχή και την αντοχή (εξαιρετική προ-προπόνηση)
 • Βελτιώνει τη διανοητική, διαύγεια και εστίαση

DΖήστε τα οφέλη της αύξησης των κετονών σας! Το φυσικό συμπλήρωμα εξωγενών κετονών B-KETO τροφοδοτεί γρήγορα την πνευματική και σωματική απόδοση και υποστηρίζει φυσικά τη διαχείριση του βάρους. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι προκαλεί κέτωση ανεξάρτητα από τη διατροφή. Επιπλέον, έχει υπέροχη γεύση και είναι μόνο 10 θερμίδες!

Το σώμα δημιουργεί φυσικά κετόνες ως μία από τις πηγές ενέργειας του. Αυξάνοντας το επίπεδο των κετονών στο σώμα (κέτωση), μπορεί να προκαλέσει το σώμα να κάψει το αποθηκευμένο λίπος ως προτιμώμενη πηγή καυσίμου αντί για την αποθηκευμένη γλυκόζη (υδατάνθρακες), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους. Επίσης, παρέχει διαρκή φυσική ενέργεια (χωρίς νευρικότητα), διανοητική διαύγεια και καταστολή της όρεξης (συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης επιθυμίας για υδατάνθρακες).
Πίνοντας το B-KETO χωρίς ζάχαρη, μπορείτε να βιώσετε πολλά από τα οφέλη από την αύξηση των ενεργών επιπέδων κετονών στο σώμα σας χωρίς να κόψετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας. Εάν βρίσκεστε σε δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων ή κετογονική δίαιτα, το B-KETO μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα αποτελέσματα της δίαιτας. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει το σώμα στην ταχεία επίτευξη και διατήρηση της κέτωσης.

Το B-KETO περιέχει μια ισχυρή δόση (3.000 mg) του πρωτοποριακού συμπλέγματος KETOBHBA™ – ένα πατενταρισμένο σκεύασμα εξωγενών κετονών που υποστηρίζεται από επιστημονικές έρευνες και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι δίνει σήμα στο σώμα να παράγει φυσικά κετόνες και να συμβάλλει στην κέτωση. Έχει βρεθεί ότι λειτουργεί σχεδόν άμεσα, έχει μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα και είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με άλλα συμπληρώματα εξωγενών κετονών με BHB μόνο.

Το B-KETO είναι ένα νέο 100% φυσικό προϊόν από την B-Epic

Το νέο συμπλήρωμα B-KETO ενεργοποιεί άμεσα τη διαδικασία απώλειας βάρους κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας. Το νέο προϊόν B-Epic B-KETO είναι το εξαιρετικά γρήγορο συμπλήρωμα κέτωσης με Εξωγενείς Κετόνες. Το προϊόν έχει υπέροχη γεύση και επιταχύνει τη διαδικασία της κέτωσης στο σώμα, ανεξάρτητα από τη διατροφή σας. Το B-KETO είναι ένας αποτελεσματικός επιταχυντής απώλειας βάρους για οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, άσκηση ή γυμναστική.
Πρώτα απ’ όλα, το συμπλήρωμα B-KETO θα είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της άσκησης για την επιτάχυνση της διαδικασίας απώλειας βάρους. Χάρη στο νέο προϊόν B-KETO, η διαδικασία απώλειας βάρους ξεκινά σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της προπόνησης.
Το συμπλήρωμα B-KETO περιέχει μια πατενταρισμένη φόρμουλα εξωγενών κετονών χωρίς υδατάνθρακες και συμβάλλει στην ταχεία καύση του περιττού σωματικού λίπους, επιταχύνοντας την απώλεια βάρους. Το B-KETO ενισχύει φυσικά τη σωματική απόδοση και έχει θετική επίδραση στην πνευματική απόδοση. Χάρη στη νέα φόρμουλα, παράγονται κετόνες στο σώμα, οι οποίες χρησιμοποιούνται περαιτέρω ως πηγή ενέργειας. Η αύξηση του επιπέδου των κετονών στο σώμα προάγει την καύση των αποθεμάτων λίπους ως προτιμώμενη πηγή καυσίμου. Το ευεργετικό συμπλήρωμα παρέχει ενέργεια μακράς διάρκειας και συμβάλλει στην καταστολή της όρεξης και της επιθυμίας για υδατάνθρακες.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του B-KETO

Προωθεί την κέτωση και υποστηρίζει την κετογένεση
Επιταχύνει την απώλεια βάρους και την καύση λίπους
Έχει φυσική σύνθεση
Δεν περιέχει ζάχαρη και είναι απαλλαγμένο από γλουτένη
Έχει εργαστηριακά και κλινικά αποδεδειγμένη φόρμουλα
Αυξάνει τη σωματική αντοχή
Αυξάνει τη διαύγεια και την εστίαση του εγκεφάλου
Ομαλοποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
Υποστηρίζει την ενέργεια για τον εγκέφαλο και το σώμα
Υποστηρίζει το καρδιαγγειακό σύστημα
Προωθεί την ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών
Καταστέλλει την όρεξη και την επιθυμία για υδατάνθρακες
Μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 3

Περισσότερες πληροφορίες για το συμπλήρωμα B-KETO

Το νέο προϊόν απώλειας βάρους μπορεί να συνδυαστεί με επιτυχία με άλλα συμπληρώματα B-Epic στο συνολικό πρόγραμμα απώλειας βάρους και υγείας. Το νέο συμπλήρωμα αυξάνει την αποτελεσματικότητα και ενισχύει τις δράσεις άλλων συμπληρωμάτων B-Epic. Το B-KETO μπορεί πράγματι να έχει μεταβολική και διεγερτική δράση, να καταπολεμήσει την παχυσαρκία και μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για άλλους σκοπούς στη μείωση της κόπωσης, στη μείωση της όρεξης και στη διατήρηση της σωστής ισορροπίας του σακχάρου στο αίμα.
Το νέο συμπλήρωμα B-KETO είναι ένα B-Epic προϊόν που συμβάλλει στην επιτάχυνση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας απώλειας βάρους, υποστηρίζοντας οποιαδήποτε δίαιτα ακολουθείτε και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της. Η σωματική σας δραστηριότητα ή απλά η ελαφριά άσκηση, ο αθλητισμός ή η γυμναστική θα σας δώσουν γρήγορα, ορατά και απτά αποτελέσματα από την αρχή, χάρη στο νέο προϊόν αδυνατίσματος. Τα περιττά κιλά που συσσωρεύτηκαν με τα χρόνια θα αρχίσουν σταδιακά να φεύγουν από τις πρώτες κιόλας ημέρες, ακόμη και με τη μικρή σας σωματική δραστηριότητα. Μια βόλτα στο πάρκο, τζόκινγκ ή ελαφρές ασκήσεις το πρωί θα είναι αρκετά για να ενεργοποιήσετε το μηχανισμό απώλειας βάρους. Το B-KETO είναι ιδανικό για άτομα που βλέπουν έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.
Το B-KETO της B-Epic είναι ένα καινοτόμο 100% φυσικό προϊόν χωρίς χημεία που συνδυάζει ένα μείγμα β-υδροξυβουτυρικών ορυκτών αλάτων με αμινοξέα που βοηθούν στη διαχείριση του βάρους και στη διατήρηση της κέτωσης στο σώμα. Το προϊόν B-Epic υποστηρίζει την κέτωση και επάγει την κετογένεση. Η διαδικασία της κετογένεσης είναι μια αντίδραση κατά την οποία το ίδιο το σώμα μετατρέπει ενεργά την περίσσεια σωματικού λίπους σε κετόνες. Το συμπλήρωμα βοηθά στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα αυξάνοντας τα επίπεδα κετονών.

Χρήση του προϊόντος:

Ρίξτε τη σκόνη από ένα στικ σε ένα δοχείο με νερό. Ανακατέψτε τη σκόνη με 8-12 ουγκιές νερό.
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται η κατανάλωσή του με άδειο στομάχι.
Συνιστάται να αναμιγνύετε καλά το διάλυμα που προκύπτει. Χρησιμοποιήστε ένα ρόφημα αδυνατίσματος κατά τη διάρκεια της ημέρας ή πριν ξεκινήσετε μια προπόνηση ή σωματική δραστηριότητα.
Κατά τη χρήση του συμπληρώματος B-Keto, συνιστάται να αποκλείετε τα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, καθώς και τα ανθρακούχα ποτά. Συνιστάται να παρακολουθείτε την κατανάλωση ζάχαρης και μαλτοδεξτρίνης.

Οφέλη των εξωγενών κετονών BHB-BA

Οι Εξωγενείς Κετόνες BHB-BA™ μειώνουν την κόπωση και αυξάνουν την αντοχή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας, καθώς και κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων πρωινών ασκήσεων, του ελαφρού τζόκινγκ στο πάρκο ή της ποδηλασίας. Το συμπλήρωμα BHB B-KETO θα βελτιώσει τις γνωστικές ικανότητες θα μειώσει την επιθυμία για φαγητό ρυθμίζοντας την ορμόνη της πείνας. Το νέο συμπλήρωμα μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Το συμπλήρωμα BHB B-Epic μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε εξαιρετική σωματική ευεξία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας. Το νέο προϊόν θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις κετόνες ως πηγή ενέργειας και να υποστηρίξετε το μεταβολισμό των λιπιδίων, τη νευρωνική λειτουργία αυξάνοντας το μεταβολικό ρυθμό. Το BHB-BA είναι ένα υψηλής ποιότητας καύσιμο για τον εγκέφαλο και ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα.
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φόρμουλα του νέου προϊόντος περιέχει μια ισχυρή δόση 3000 mg του νέου συμπλέγματος εξωγενών κετονών BHB. Χάρη σε επιστημονικές εργαστηριακές μελέτες και κλινικές δοκιμές, έχει αποδειχθεί ότι η φόρμουλα είναι αποτελεσματική και το αποτέλεσμα εμφανίζεται σχεδόν αμέσως σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα εξωγενούς κετόνης BHB. Στο νέο προϊόν χρησιμοποιούνται συστατικά επιστημονικά τεκμηριωμένα και εργαστηριακά ελεγμένα. Το πρόσθετο δεν περιέχει τεχνητά χημικά πληρωτικά. Δεν περιέχει ΓΜΟ και δεν περιέχει γλουτένη. Οι άνθρωποι με το συμπλήρωμα B-KETO μπορούν να απαλλαγούν από το περιττό βάρος πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υγείας.
Απολαύστε τα οφέλη της αύξησης των επιπέδων κετονών! Σύνθεση εντελώς φυσική χωρίς υδατάνθρακες. Το συμπλήρωμα εξωγενούς κετόνης B-KETO ενισχύει άμεσα την πνευματική σας απόδοση και τη σωματική σας απόδοση. Το B-KETO προωθεί με φυσικό τρόπο την καύση λίπους και την απώλεια βάρους. Το B-KETO έχει υπέροχη γεύση και περιέχει μόνο 10 θερμίδες.

Συστατικά B-KETO

Νάτριο, καφεΐνη, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, φυσικές γεύσεις, φυσικές γλυκαντικές ουσίες, οξύ λεμονιού, οξύ μήλου, εκχύλισμα φύλλων στέβιας, σκόνη τεύτλων, μείγμα KETOBHBA™, βουτυρικό οξύ

Προσοχή!

Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή λαμβάνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα ή εάν θηλάζετε ή είστε έγκυος, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη λήψη συμπληρωμάτων. Συνιστάται η αποθήκευση του συμπληρώματος σε δροσερό και ξηρό μέρος για να διασφαλιστεί η μέγιστη φρεσκάδα και οι ιδιότητες όλων των συστατικών.

Κριτικές:

AiMee για το B-KETO:
Θα καταλάβετε μόνο αν δοκιμάσετε!
Έτσι, η 1η ημέρα της λήψης του B-KETO και το αγαπώ ήδη!
ΓΙΑΤΙ;
Είμαι πιο ενεργητικός.
Είμαι πιο συγκεντρωμένη.
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη.
Έχω πιο καθαρό μυαλό.
Είμαι πιο υπομονετικός.
Έχω κίνητρο.
Με βοήθησε να συντρίψω την προπόνησή μου!
Τα συμπληρώματα B-Epic πρόσθεσαν μια καλύτερη αλλαγή στη ζωή μου και βλέποντας πώς αισθάνομαι με αυτές τις B-Epic κετόνες την πρώτη μέρα είμαι ενθουσιασμένος! Αυτά τα συμπληρώματα B-Epic είναι καταπληκτικά!

Turesa για το B-KETO:
Μέρα δύο του B-Keto και έχω ήδη χάσει 1,5 κιλό! Αισθάνομαι υπέροχα, η ενέργεια είναι εκεί, η διάθεση είναι ευχάριστη και δεν πεινάω! Το συμπλήρωμα B-Epic B-Keto είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που αλλάζει το παιχνίδι!

Carmen για το B-KETO:
Έχω ινομυαλγία και πάντα παλεύω με την έλλειψη ενέργειας…
Το B-KETO είναι ένα παιχνίδι που αλλάζει τα δεδομένα!
Θα μπορούσα κυριολεκτικά να κλάψω αυτή τη στιγμή!
Αυτή η ενέργεια, αυτή η συγκέντρωση, αυτή η πνευματική διαύγεια!
Ήπια το B-Epic B-KETO με άδειο στομάχι σήμερα το πρωί και επιτρέψτε μου να σας πω…
ΔΕΝ ΈΧΩ ΝΙΏΣΕΙ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΕΔΏ ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΙΡΌ!

Susan για το B-KETO:
B-KETO πριν από 3 εβδομάδες και έχω ξετρελαθεί! Έχω χάσει επιπλέον 4 κιλά, αλλά βλέπω ορισμό στους μύες μου και δεν γυμνάζομαι (επειδή το μισώ)! Αλλά αυτό είναι ένα συμπλήρωμα Εξωγενών Κετονών από την B-Epic που βάζει το σώμα σας σε κέτωση αμέσως και κρατάει το συκώτι σας να παράγει κετόνες καθώς το παίρνετε, ένα απλό πακέτο την ημέρα και καίει το δικό σας λίπος ως καύσιμο! Το μόνο κάθισμα που κάνω είναι να σηκώνω κάτι από το πάτωμα.

Lesa σχετικά με το B-KETO:
Το μυαλό μου είναι καθαρό την 3η ημέρα του B-KETO! Δεν έχω όρεξη για γλυκά… Απλά δεν σκέφτομαι να τσιμπολογάω όλη μέρα! Το συμπλήρωμα B-KETO είναι για μια τεράστια νίκη! Ευγνώμων στο B-Epic!

Trishina για το B-KETO:
B-KETO
Χωρίς καφέ ή ενεργειακά ποτά για δύο συνεχόμενες ημέρες! Αισθάνομαι πιο γεμάτη ενέργεια με το B-KETO από ό,τι εδώ και μερικές εβδομάδες, πιο συγκεντρωμένη. Μειωμένες λιγούρες και μειωμένη όρεξη. Κάντε στον εαυτό σας μια χάρη και αγοράστε ένα συμπλήρωμα B-KETO. Χάνετε μεγάλο χρονικό διάστημα!

Chris για το B-KETO:
B-KETO και τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά! Πάνω από είκοσι κιλά και οι ΑΒ μύες μου αρχίζουν να εμφανίζονται! Ανυπομονώ για τις επόμενες τριάντα ημέρες!

Debi σχετικά με το B-KETO:
Μέχρι πριν από 6 εβδομάδες δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα, ούτε το πώς αισθανόμουν. Είμαι 50 ετών. Ήμουν ένα καυτό χάλι πέρυσι, όχι μόνο λόγω της Πανδημίας, αλλά οι ορμόνες έπαιξαν μεγάλο ρόλο προεμμηνοπαυσιακά. Η φυσική εμφάνιση του σώματός μου άλλαξε εντελώς, ugg! ψυχική κόπωση, μηδενική ενέργεια, φλεγμονή, ευερεθιστότητα, μνήμη, εναλλαγές της διάθεσης. Ανέφερα… το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να τρώω, όχι να τσιμπολογάω. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το καταπληκτικό συμπλήρωμα B-Keto. Είμαι πίσω στη σέλα!

Deanna για το B-KETO:
B-KETO !!! Αποτελέσματα 3 εβδομάδων, κάτω από 13 κιλά και ίντσες! Μηδενική αλλαγή στη διατροφή, το μόνο πράγμα που διαφέρει είναι το B-KETO καθημερινά! Παραμονή στην κέτωση χωρίς δίαιτα Keto! Το λίπος καίγεται!

Garreth για το B-KETO:
221lbs (πανδημικό βάρος) σε 199lbs σε μόλις 2 μήνες. Είμαι αρκετά σε δίαιτα Keto. Μειωμένοι υδατάνθρακες, μειωμένη ζάχαρη. Είχα 2 τραυματισμούς στην πλάτη και μια λοίμωξη στο μάγουλο μου. παρόλα αυτά κατάφερα να παράγω αυτά τα αποτελέσματα. Έχω δουλέψει με προσωπικούς γυμναστές και διατροφολόγο για χρόνια και δεν είχα ποτέ αποτελέσματα τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Απλά ήθελα να δοκιμάσω το B-KETO και να δω αν τα συμπληρώματα ήταν πραγματικά άξια buzz. Το προϊόν B-KETO έχει την πλήρη προσοχή μου τώρα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα ή δύο.

Chrissy για το B-KETO:
B-KETO ! Παρατήρησα ότι η ικανότητα και η επιθυμία μου για προπόνηση είναι τόσο πολύ ισχυρότερη μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη του ποτού B-KETO! Λιγότερη όρεξη και επιθυμία να γίνουν έργα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν πονάω ποτέ με τις προπονήσεις. Το συμπλήρωμα B-KETO αύξησε την αντοχή μου, την ενέργεια, τη δύναμη και μου έδωσε την ώθηση να γυμναστώ! Η ικανότητά μου να αποδίδω έρχεται φυσικά και πρόθυμα με αυτό το ρόφημα B-KETO. Είμαι χαρούμενος που η γεύση είναι καλή και δεν αισθάνομαι άρρωστος όπως από άλλα ποτά κετονών στην αγορά με έχουν κάνει να αισθάνομαι. Το B-KETO της B-Epic με κάνει να αισθάνομαι σαν κάποιο είδος σούπερ ήρωα!

Michelle για το B-KETO:
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας άφησα το βάρος μου να ξεφύγει από τον έλεγχο. Αποφάσισα τον Ιανουάριο ότι πρέπει να κάνω μια αλλαγή και έκανα μια πολύ περιοριστική δίαιτα τρώγοντας λιγότερες από 700 θερμίδες την ημέρα και μέχρι το τέλος Μαρτίου είχα χάσει 13 κιλά. Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όταν η B-Epic ανακοίνωσε την κυκλοφορία του συμπληρώματος B-KETO. Παρήγγειλα αμέσως και αποφάσισα να σταματήσω όλα τα υπόλοιπα. Θα νηστεύω το πρωί μέχρι τις 12:00 και στη συνέχεια θα τρώω ένα λογικό μεσημεριανό γεύμα και σχεδόν ό,τι θέλω για δείπνο. Δεν επιθυμούσα τα σκουπίδια. Είχα ένα διαφορετικό πάρτι γενεθλίων κάθε Σαββατοκύριακο για ολόκληρο τον Απρίλιο. Ήμουν πιστός στο ποτό B-Keto purple και ένιωθα ότι τα ρούχα μου ταιριάζουν διαφορετικά. Τελικά πετύχαινα σήμερα είμαι κάτω συνολικά 33 κιλά. Αισθάνομαι καταπληκτικά έχω ακόμα λίγο βάρος να χάσω, αλλά ξέρω ότι έχω τα εργαλεία για να το κάνω.

Sue για το B-KETO:
Sue: Ένας μήνας στο B-KETO! Ξεκίνησα το συμπλήρωμα B-KETO την 1η Απριλίου και ζυγίστηκα σήμερα το πρωί!!! Δεν είμαι μεγάλος οπαδός της ζυγαριάς, οπότε ζυγίζομαι μόνο μία φορά το μήνα. Αισθάνθηκα υπέροχα, κοιμήθηκα υπέροχα και οι αιματολογικές μου εξετάσεις ήταν καταπληκτικές με τις κάψουλες και άλλα συμπληρώματα Β-Επικου το απόγευμα (με ωθεί σε 17ωρες μέρες!). Η μόνη αλλαγή που έκανα ήταν να προσθέσω το B-KETO πρώτο πράγμα το πρωί.
Γυμνάζομαι όχι έντονα, περπατάω, δουλεύω στον κήπο, κυνηγάω και κάνω μηνιαίες προκλήσεις με φίλους για μυϊκή ενδυνάμωση. Τρώω χαμηλούς υδατάνθρακες (αλλά δεν στερούμαι τον εαυτό μου… πρέπει να έχω τη μεξικάνικη δόση μου). Δεν κάνω αυστηρό Keto. Απλά δεν συμβαδίζω με αυτά τα μακροχρόνια. Νηστεύω τουλάχιστον 16 ώρες την ημέρα… Το ποτό B-KETO έχει περιορίσει εντελώς την όρεξή μου και δεν επιθυμώ γλυκά. Πίνω τουλάχιστον ένα γαλόνι νερό την ημέρα. Αν παλεύετε με την ενέργεια, την εγκεφαλική ομίχλη, τον έλεγχο της όρεξης, το γλυκό, έχετε μείνει στάσιμο στο ταξίδι σας ή απλά έχετε κουραστεί να αισθάνεστε μπλαζέ… δοκιμάστε το προϊόν B-KETO!

Marisa για το B-KETO:
Θέλω να δείχνω και να αισθάνομαι υπέροχα για τα γενέθλιά μου! Μετά από 2 ημέρες στο συμπλήρωμα B-KETO αισθάνομαι φανταστικά. Η όρεξή μου είναι εντελώς υπό έλεγχο και νηστεύω εύκολα μέχρι νωρίς το απόγευμα χωρίς πείνα ή ζαλάδα. Έτσι 3η μέρα στο B-KETO και έχω χάσει 300g μέσα σε μια νύχτα και αισθάνομαι απίστευτα! Είμαι ανθεκτική στην ινσουλίνη και αυτό μου δίνει πραγματικά ισορροπία! Με την προσθήκη του B-KETO, αισθάνομαι γεμάτη ενέργεια και καθαρό μυαλό όλη την ημέρα! Ανυπομονώ να δω τα εκατοστά να φεύγουν!

Karen για το B-KETO:
(μισώ τον εαυτό μου) & γενικευμένο άγχος. Η ζωή μου κυβερνάται από αυτά τα πράγματα & παίρνω φάρμακα γι’ αυτό, συν το ότι έχω υπολειτουργία του θυρεοειδούς, υποφέρω από ινομυώματα, και πάλι παίρνω φάρμακα και γι’ αυτό. Ο θυρεοειδής μου & τα φάρμακα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να χάσω βάρος. Πάντα έτρωγα ευχάριστα, είμαι εθισμένη στα γλυκά και θα ξύριζα τα φρύδια μου για τη σοκολάτα. Έχω δοκιμάσει τόσες πολλές δίαιτες, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι καμία από αυτές δεν λειτουργεί! Το θέμα είναι να τρώει κανείς σωστά, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο για μένα και για χιλιάδες άλλους. Τότε… βρήκα αυτό το τρελό επαναστατικό συμπλήρωμα B-KETO από την B-Epic, 11 χρόνια στην παραγωγή και τίποτα άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι σαν αυτό! Οι λιγούρες μου εξαφανίστηκαν και δεν έπιανα ποτέ σνακ. Άρχισα να σκέφτομαι τι τρώω και να έχω ακόμη και τις λιχουδιές μου. Είμαι πολύ περήφανη που μπορώ να πω ότι είμαι σε καλό δρόμο για την απώλεια βάρους! Μια πέτρα ακόμα να ρίξω και θα χτυπήσω χίλια. Σας παρακαλώ, μην πείτε ποτέ ότι δεν μπορείτε, απλά πρέπει να προσπαθήσετε!

Angela για το B-KETO:
Είμαι 46 ετών και διαγνώστηκα με καρδιομυοπάθεια πριν από 7 χρόνια όταν ήμουν έγκυος στο κοριτσάκι μου… Από τότε είμαι και είμαι σε καρδιακή ανεπάρκεια και έτσι, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, θα αρχίσουν να καταρρέουν και τα υπόλοιπα όργανά μου… Έγινα οριακά διαβητική εξαιτίας αυτού ελέγχω τα σάκχαρα μου περιστασιακά και κάνω αιματολογικές εξετάσεις κάθε μήνα… Τον Απρίλιο πρόσθεσα κάτι νέο στο καθημερινό μου σχήμα …. αυτό το μοβ ρόφημα B-KETO. Σε αυτές τις τελευταίες 30 ημέρες όχι μόνο έχασα 13 κιλά… αλλά ο A1C μου έπεσε κατά 2 ολόκληρες μονάδες! Ο γιατρός μου έμεινε έκπληκτος! Δάκρυα χαράς έτρεξαν στο πρόσωπό μου όταν με κάλεσε ο γιατρός μου! Είμαι τόσο ευγνώμων και ευλογημένος για αυτό το νέο συμπλήρωμα B-KETO. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματά μου τον επόμενο μήνα.

Debi για το B-KETO:
Αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στο πόσιμο νερό μας! Τα φώτα είναι πολύ πιο φωτεινά είναι το μόνο που μπορώ να πω. Λένε ότι δεν ξέρεις πόσο άσχημα αισθάνεσαι, μέχρι να αισθανθείς καλά!
Αμήν σε αυτό το πορφυρό ποτό και στο να ξαναγίνω η γυναίκα που ήμουν.

Fred για το B-KETO:
Παίρνω συμπληρώματα B-Epic για 8 μήνες, τώρα χρησιμοποιώ το B-KETO για ένα μήνα τώρα και βλέπω ταχύτερη πρόοδο από ό, τι έχω δει ποτέ σε οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα προπόνησης που έχω δοκιμάσει ποτέ! Σηκώνω βάρη 3-4 φορές την εβδομάδα και δεν μπορώ να πιστέψω την αντοχή που έχω για να γυμνάζομαι διπλάσια ώρα από ότι πριν! Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα το συμπλήρωμα B-KETO, μην περιμένετε, ξεκινήστε και χτίστε τους μεγαλύτερους μυς που είχατε ποτέ! Το μαύρο πουκάμισο είναι πριν το B-Epic.

Lorraine για το B-KETO:
Αυτό το μοβ ποτό B-KETO μοιάζει με θαύμα! Είμαι χορτοφάγος, οπότε το συνηθισμένο πράγμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλούς υδατάνθρακες δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Δεν ακολουθώ μια αυστηρή δίαιτα Keto. Δεν είμαι πεινασμένος (πεινασμένος θυμωμένος), κάνω εξαιρετικές επιλογές. Δεν θέλω να τρώω με αδηφαγία επειδή δεν έχω φάει. Παίρνω το B-KETO πρώτο πράγμα το πρωί, στη συνέχεια κάνω το διαλογισμό μου και την προπόνηση / γιόγκα. Τρέχω στο σχολείο. Τρώω δεκατιανό οπουδήποτε ανάμεσα στις 10 το πρωί και το μεσημέρι. 10 λεπτά γυμναστική ή 10 λεπτά γιόγκα κάθε πρωί.

Kay για το B-KETO:
Κέι: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το ταξίδι μου στο B-KETO. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι που μου επιτρέπει να χάσω βάρος τόσο εύκολα όπως το συμπλήρωμα B-Keto της B-Epic. Χάρη στο ποτό B-Keto purple έχασα 14 κιλά σε 12 εβδομάδες και εξακολουθώ να χάνω. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι αργό, αλλά είναι καλύτερα αν χάνετε το βάρος σας αργά. Έχω κάνει τις δίαιτες VLCD και ήταν ψυχικό μαρτύριο για μένα. Αυτό το προϊόν B-Keto είναι ένα μη εγκεφαλικό! Μου αρέσει ο νέος μου εαυτός και τώρα αγοράζω μικρότερα ρούχα. Αν μπορώ να δώσω σε κάποιον μια μικρή συμβουλή, αυτή θα ήταν: “Απλά κάντε το! Το B-KETO λειτουργεί!

Natanya για το B-KETO:
Μόλις τη Δευτέρα άρχισα να παίρνω το συμπλήρωμα B-KETO και επιτρέψτε μου να μοιραστώ την εμπειρία μου. Διαγνώστηκα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους με διαβήτη τύπου 2. Τον τελευταίο μήνα οι αριθμοί νηστείας μου το πρωί ήταν αρκετά υψηλοί ακόμα και όταν μείωνα τους υδατάνθρακες μου κόβοντας ψωμί, πατάτες κλπ… Σήμερα είναι η 4η μέρα στο συμπλήρωμα B-KETO ο αριθμός νηστείας μου πήγε από 164 σε 140 και αισθάνομαι φανταστικά!

James για το B-KETO:
Βέβαια, δεν τρώω κετό, αλλά το πίνω. Τελικά wiht B-Keto συμπλήρωμα έχουν την ελπίδα να επιτύχουν τους στόχους απώλειας λίπους μου!

Bev σχετικά με το B-KETO:
Το νέο μου προϊόν B-KETO από την B-Epic κάνει την καθημερινότητα μια υπέροχη μέρα. Είμαι μια πολυάσχολη μητέρα με 2 δουλειές και διδάσκω στο σπίτι αυτό το 10χρονο παιδί. Φροντίζω να πηγαίνει στην προπόνηση ποδοσφαίρου, ακόμη και τη μία μέρα που έχω ρεπό. Με κρατάει σε εγρήγορση και χωρίς τα συμπληρώματα B-Epic θα έχανα κυριολεκτικά το μυαλό μου παιδιά. Αν δεν έχετε δοκιμάσει τις κετόνες ακόμα, κάντε στον εαυτό σας μια χάρη και παραγγείλτε τις. Μετατρέψτε το λίπος σε καύσιμο ενώ απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας.

Lisa για το B-KETO:
Κέτο: Ενέργεια νωρίς το πρωί για την προπόνησή μου! Στην υγειά μας! Στην καλύτερη υγεία! Το συμπλήρωμα B-Keto από την B-Epic είναι η βόμβα για να βοηθήσει με την ενέργεια και τη συγκέντρωση για τις προπονήσεις μου!

Arlene για το B-KETO: Η Arlene για το B-KETO: Η Arlene για το B-KETO:
3 σύντομες εβδομάδες! Πριν από 3 εβδομάδες δεν μου χωρούσε αυτό το παντελόνι… Έκανα διαλείπουσα νηστεία 18/6 και δεν έχω χάσει πόντους ή βάρος για μήνες. 21 ημέρες στο συμπλήρωμα B-KETO από την B-Epic και αισθάνομαι υπέροχα. Μόλις άρχισα να πίνω το ποτό B-Keto μωβ, ήξερα ότι μπορούσα να πω ότι κάτι καλό συνέβαινε. Αισθάνομαι σαν να συρρικνώνομαι και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που σας το παρουσιάζω! Πιστεύω σε αυτό το προϊόν που θα με βοηθήσει να χάσω βάρος. Απλά δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι!

Misti για το B-KETO:
Αν δεν έχετε δοκιμάσει το ποτό B-KETO …. κάντε το! Το συμπλήρωμα B-Keto είναι αυτό που καίει το λίπος γύρω από τη μέση μου!

Morgan σχετικά με το B-KETO: Το B-KETO είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά που μπορεί να προσφέρει η B-KETO:
B-Epic για το προϊόν B-KETO ! Αυτά είναι τα αποτελέσματά μου μετά από 1 μήνα. Ξεκίνησα μια αυστηρή δίαιτα Keto το 2018 και έχασα 70 κιλά σε 1 χρόνο χωρίς συμπληρώματα. Έμεινα έγκυος με το 4ο μωρό μου τον Δεκέμβριο του 2019.γέννησα τον Σεπτέμβριο του 2020. Την 1η Νοεμβρίου 2020, άρχισα ξανά την αυστηρή δίαιτα Keto. Επειδή το σώμα μου ήταν ήδη προσαρμοσμένο στο λίπος, δεν μπορούσα να χάσω το βάρος όπως πριν. Στην πραγματικότητα πήρα περίπου 10 κιλά παραπάνω μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Ήμουν εντελώς απογοητευμένη που η Keto καθώς και η καρδιολογία κάθε μέρα δεν μου έδινε αποτελέσματα όπως πριν. Πριν από 1 μήνα αποφάσισα να δοκιμάσω το συμπλήρωμα B-KETO με την ήδη αυστηρή δίαιτα Keto. Τώρα επιτέλους βλέπω και πάλι αποτελέσματα.

Melissa για το B-KETO:
Λαμβάνοντας το ρόφημα B-KETO και σε λιγότερο από ένα μήνα χρειάζομαι ήδη νέα σορτς. Αν δεν έχετε δοκιμάσει αυτό το συμπλήρωμα B-KETO, κάντε στον εαυτό σας τη χάρη και δοκιμάστε το.

Victoria για το B-KETO:
Δεν το βλέπω πάντα με τον τρόπο που το αισθάνομαι. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε φέτος το Πάσχα όταν ξεκίνησα το προϊόν μας B-Keto και μετά χθες λίγο πριν τους 4 μήνες. Δεν ακολουθώ μια τρελά αυστηρή δίαιτα Keto. Έχω απλά κόψει τη ζάχαρη και προσέχω τους υδατάνθρακες μου. Τα πράγματα που έχω μάθει είναι να εμπιστεύομαι τη διαδικασία, να μην κολλάω στη ζυγαριά. Είμαι τόσο ευγνώμων στο συμπλήρωμα B-Keto.

DeMarr για το B-KETO:
Έχω παλέψει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου με το βάρος. Δεν είναι μυστικό ότι ένα πάθος μου είναι το ψάρεμα με μύγες. Πριν από ένα χρόνο πάλευα να ψαρέψω με μύγα περισσότερο από 3 ώρες. Δεν ήθελα να παραδεχτώ ότι ήμουν υπέρβαρος. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, μετά από 38 χρόνια, βρέθηκα ανύπαντρη και 287,9 κιλά. Σήμερα ζυγίζω 226,9 κιλά, 61 κιλά ελαφρύτερα από την πρώτη του έτους. Θα μπορούσα να ψαρεύω όλη μέρα σήμερα. Δεν ήμουν καν κοντά στο να είμαι εξαντλημένος μετά από μια ολόκληρη μέρα ρίψης. Το οφείλω σε ένα συμπλήρωμα B-Keto από την B-Epic. Το προϊόν B-Keto το ονομάζω “ο μωβ χρυσός μου”. Γιατί αποκαλώ αυτό το ποτό μωβ χρυσό; Λοιπόν, είναι μωβ και είναι σαν χρυσός για μένα!
Δεν θα σταματήσω μέχρι να φτάσω στα 180 κιλά.

Faye για το B-KETO:
2 ίντσες χάθηκαν από τότε που ξεκίνησα το B-KETO πριν από μια εβδομάδα! Η ενέργεια και η εστίαση του εγκεφάλου είναι εκπληκτική! Η τόνωση της διάθεσης είναι απίστευτη! Απολύτως ερωτευμένος με αυτό το ποτό B-KETO! Ο σύζυγός μου έχει εγκαταλείψει τα “Red Bulls” του για αυτό, και ο έφηβος μου το λατρεύει.

Shirley για το B-KETO:
Δεν κάνω σκληρές προπονήσεις, επειδή έχω Covid, οπότε κάνω μόνο ελαφρές και εύκολες ασκήσεις 15 λεπτών στο σπίτι. Εξακολουθώ να τρώω σχεδόν ό,τι θέλω, αλλά νηστεύω μέχρι το μεσημέρι, γιατί είναι δύσκολο να το ελέγξεις αυτό όταν είσαι άρρωστη όλη μέρα. Ήθελα να δείξω τη δική μου πρόοδο με το νέο συμπλήρωμα B-KETO. Πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω να ξεπεράσω αυτή την ασθένεια. Μπορώ σίγουρα να πω ότι το σώμα μου αρχίζει να σχηματίζει μυς και να καίει το λίπος που παραμένει ακόμα μετά την απώλεια βάρους μου και αυτός είναι ο στόχος που έχω για το σώμα μου.

Ashley για το B-KETO:
B-KETO: Αυτή είναι μόνο η διαφορά μιας εβδομάδας στο συμπλήρωμα B-KETO. Μπορώ να δω και να αισθανθώ τις ίντσες να λιώνουν και αισθάνομαι καταπληκτικά! Αυτό το ρόφημα B-KETO μου επέτρεψε να γίνω πιο σωματικά ενεργή και σίγουρα το απολαμβάνω! Ω και ανέφερα ότι η γεύση είναι τόσο καλή! Καίω το λίπος μου, ενώ το μετατρέπω σε καύσιμο και έχω όλη την ενέργεια! Πρόσθεσα το B-KETO στην καθημερινή μου πρωινή ρουτίνα, επιπλέον όλων των συμπληρωμάτων B-Epic. Βλέπω πρόοδο καθημερινά!

Marcel για το B-KETO:
Κανονικά, αν ήταν τόσο αργά, θα έσερνα τον εαυτό μου στο γυμναστήριο ή θα προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου να αναπληρώσω το πρωί πάνω σε μια άλλη προπόνηση το βράδυ. Χάρη στο συμπλήρωμα B-KETO, μετά από εκτεταμένη καθαριότητα, διεκπεραίωση θεμάτων, έλεγχο μηνυμάτων, κατάφερα ακόμα να φτάσω στο γυμναστήριο με την ενέργεια που μου έλειπε και ακόμα και τότε μετά την προπόνησή μου είμαι ακόμα σε θέση να εξασκήσω τις πολεμικές μου τέχνες πριν τον ύπνο.

Carissa για το B-KETO:
B-KETO: Πρόσφατα πρόσθεσα κετόνες. Για την ακρίβεια, εδώ και 3 εβδομάδες. Αν δεν έχετε δοκιμάσει τις κετόνες B-Epic, σας ενθαρρύνω ανεπιφύλακτα να τις δοκιμάσετε. Το συμπλήρωμα B-KETO με βοήθησε περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Ήμουν σκεπτικιστής σχετικά με το B-KETO επειδή έχω δοκιμάσει άλλες κετόνες που με αρρώστησαν (τα περισσότερα πράγματα με αρρωσταίνουν ή απλά δεν λειτουργούν για μένα). Το έχω συνηθίσει. Αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που δοκίμασα το B-KETO! Όλοι αξίζουν να αισθάνονται τόσο καλά!

Roberta για το B-KETO:
Δεν ακολουθώ ένα καλό διατροφικό πρόγραμμα χαμηλών υδατανθράκων και δεν μπορώ να γυμναστώ πολύ λόγω του τραυματισμού μου στην πλάτη. Και με όλα αυτά κατά νου… Έχασα 3 κιλά σε 10 ημέρες προσθέτοντας το προϊόν B-KETO στα συμπληρώματα του B-Epic. Πηγαίνω να κάνω μόνο υγιείς υδατάνθρακες! Θα κάνω ό, τι μπορώ με τη δραστηριότητα!

Brooke για το B-KETO:
B-Epic: Πέρυσι στα τέλη Απριλίου ξεκίνησα τα προϊόντα B-Epic από εκείνο το σημείο και μετά είχα κολλήσει και δεν σταμάτησα ποτέ να τα παίρνω! Πρόσθεσα το B-KETO στο μείγμα φέτος και βλέπω εκπληκτικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, μαζί με το πώς αισθάνομαι όλη την ημέρα είναι εκπληκτικό! Το αγαπώ. Αν δεν έχετε προσθέσει το B-Keto ακόμα, πρέπει να το δοκιμάσετε!

Jessica για το B-KETO:
Την ημέρα που ξεκίνησα το συμπλήρωμα B-KETO και άλλα συμπληρώματα B-Epic. Μπορώ να διακρίνω μια μεγάλη διαφορά. Σε ένα μήνα με το B-KETO

Tracey για το B-KETO:
Ο γιος μου, ο οποίος έχει συνείδηση της υγείας. Το κανονικό του είναι η προπόνηση δύναμης 3 ημέρες σε 1 ρεπό, χωρίς να μιλάμε για καρδιο. Τρώει ρύζι και κοτόπουλο και φυσικά ωμά λαχανικά. Παρ’ όλα αυτά βρέθηκε να μαζεύει κάποια κιλά. Αποφάσισε να προσθέσει το συμπλήρωμα B-KETO στη ρουτίνα του. Ακολουθούν τα αποτελέσματα από 30 ολόκληρες ημέρες και το μόνο πράγμα που άλλαξε ήταν η προσθήκη του ποτού B-Epic purple. Έχασε 11 κιλά. Δεν έχει έλεγχο των μερίδων και τρώει πολλές θερμίδες. Παίρνει το ποτό B-KETO μόλις ξυπνήσει με 8 ουγκιές νερό.
Judith για το ποτό B-KETO από την B-Epic:
5 ημέρες με το ποτό B-KETO. Χάθηκαν 3 κιλά. Απίστευτη ενέργεια και αισθάνομαι υπέροχα.

Tammy για το B-KETO:
Πρόσθεσε το συμπλήρωμα B-KETO αυτή την εβδομάδα και αγόρι μου κρατάει μακριά την όρεξή μου! Λατρεύω αυτό το προϊόν B-Epic!
Kayla σχετικά με το ποτό B-KETO από την B-Epic:
Έχω κολλήσει με περιττά κιλά και τεντωμένο δέρμα από δύο εγκυμοσύνες και ορμονικά ζητήματα για αυτό που φαίνεται σαν χρόνια τώρα. Έχω δοκιμάσει τόσα πολλά πράγματα και τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί. Άρχισα να χρησιμοποιώ το ποτό B-Keto και μόλις μετά από 14 ημέρες οι κηλίδες στο στομάχι μου εξαφανίστηκαν, το τεντωμένο δέρμα μου άρχισε να σφίγγει και το μόνο που έκανα ήταν να πίνω νερό και να προσπαθώ να προσέχω τους υδατάνθρακες μου. Έφαγα ακόμη και πίτσα αρκετές φορές. Δεν μπορούσα να γυμναστώ ακόμα λόγω του ότι οι μύες του στομάχου μου ήταν ακόμα χωρισμένοι, οπότε το συμπλήρωμα B-Keto ήταν μια ευλογία! Τώρα έχει περάσει ένας μήνας και ιδού τα αποτελέσματα! Είμαι σχεδόν σε δάκρυα! Από κάποιον που πάντα είχε πρόβλημα με το βάρος και δεν μπορούσε να χάσει καθόλου βάρος… Σας λέω, αυτό το ρόφημα B-Keto λειτουργεί! Τρώω περίπου 50-100 υδατάνθρακες την ημέρα και δεν ήμουν σούπερ αυστηρή με τον εαυτό μου γιατί ήθελα να δοκιμάσω τις κετόνες μας και να τις προκαλέσω. Ήθελα να δω αν λειτουργούν. Επίσης, δεν μπορώ να γυμναστώ τόσο πολύ λόγω του ότι οι μύες μου δεν έχουν ενωθεί ακόμα πλήρως, οπότε περπατάω όταν μπορώ και φροντίζω να μένω στα πόδια μου και να είμαι όσο πιο ενεργή μπορώ.

Kelly για το B-KETO:
Kelly: Πρώτη ημέρα του B-KETO. Είμαι πραγματικά έκπληκτος με αυτό το προϊόν της B-Epic. Είμαι κάποιος που μέχρι να το δοκιμάσω δεν πείθομαι 100%, αλλά μπορώ ειλικρινά να πω ότι το B-KETO είναι το κάτι άλλο. Δούλευα όλη την ημέρα με την επιχείρηση καθαρισμού μου, γύρισα σπίτι για να ψήσω για την άλλη μου επιχείρηση, καθάρισα όλο το σπίτι που είναι 3 όροφοι, άλλαξα όλα τα κρεβάτια σε 4 υπνοδωμάτια, έφτιαξα τσάι για 5 από εμάς και τώρα ετοιμάζομαι να βγω για μια βόλτα πριν γυρίσω σπίτι για να ψήσω λίγο ακόμα για αύριο. Είμαι ακόμα σε μεγάλη εγρήγορση, γεμάτη ενέργεια και δεν ψάχνω για το φαγητό στο πιάτο μου. Κανονικά μέχρι τώρα έχω φορέσει τα άνετα ρούχα μου, έτοιμη για το σερφάρισμα στον καναπέ το βράδυ της Παρασκευής, αλλά απόψε είμαι ακόμα πρόθυμη να περπατήσω και να βγω από το σπίτι. Αγαπώ τόσο πολύ το συμπλήρωμα B-KETO!

Μαρία για το B-KETO:
B-KETO: Ένας μήνας και μια εβδομάδα με το συμπλήρωμα B-KETO. Το συμπλήρωμα εξωγενούς κετόνης με μηδενικούς υδατάνθρακες που τροφοδοτεί γρήγορα την πνευματική και σωματική απόδοση και υποστηρίζει φυσικά τη διαχείριση του βάρους.
Απολαμβάνω αυτό το ταξίδι με το ποτό B-Epic υψηλής απόδοσης μωβ. Η αντοχή μου έχει αυξηθεί και τώρα μπορώ να διαχειριστώ την ομορφιά και το βάρος. Έχω καλύτερη πνευματική διαύγεια, όχι πια ομιχλώδες μυαλό και όχι νευρικό αίσθημα. Η μέση μου έχει χάσει εκατοστά.

Χαρά για το B-KETO:
Δεν μπορώ να ξεπεράσω το πόσο απίστευτα καταπληκτικά αισθάνομαι με το B-KETO! Σήμερα είναι η 7η μέρα και βλέπω ήδη αποτελέσματα! Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα τα καταπληκτικά συμπληρώματα B-Epic! Ακολουθώ μια αυστηρή Keto-διαιτολόγιο για περίπου ένα μήνα και τα αποτελέσματα που έχω πάρει από τότε που εισήγαγα το συμπλήρωμα B-KETO πριν από μια εβδομάδα έχουν ξετρελάνει το μυαλό μου!

 

B-KETO | κριτικές | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC ηλεκτρονικό κατάστημα

RUS

Испытайте B-KETO на себе

Подробная информация о продукте:

 • Быстродействующий, безуглеводный напиток с кетоновыми добавками
 • Содержит 3000 мг KETOBHBA™ – запатентованный комплекс экзогенных кетонов
 • Отличный вкус; натуральный виноградный аромат
 • Полностью натуральный, низкокалорийный, без сахара, без глютена и с низким содержанием натрия.

Преимущества могут включать:

 • Облегчает кетоз и кетогенез
 • Поддерживает сжигание жира и контроль веса
 • Подавляет аппетит и желание есть
 • Обеспечивает длительную естественную энергию (без раздражителей)
 • Повышает физическую выносливость и выносливость (отлично подходит для предтренировочной тренировки)
 • Улучшает умственные способности, ясность и сосредоточенность.

Оцените преимущества повышения уровня кетонов! Полностью натуральная экзогенная кетоновая добавка B-KETO быстро повышает умственную и физическую работоспособность и естественным образом поддерживает контроль веса. Клинически доказано, что она вызывает кетоз независимо от диеты. Кроме того, она приятна на вкус и содержит всего 10 калорий!

Организм естественным образом вырабатывает кетоны в качестве одного из источников энергии. Повышая уровень кетонов в организме (кетоз), он может побудить организм сжигать накопленный жир в качестве предпочтительного источника топлива вместо накопленной глюкозы (углеводов), что может привести к потере жира. Кроме того, он обеспечивает длительную естественную энергию (без нервного напряжения), ясность ума и подавление аппетита (включая снижение тяги к углеводам).
Принимая B-KETO без сахара, вы можете ощутить многие преимущества повышения уровня активных кетонов в организме, не урезая углеводы из своего рациона. Если вы придерживаетесь низкоуглеводной или кетогенной диеты, B-KETO может значительно усилить эффект диеты. Он разработан для поддержки организма в быстром достижении и поддержании кетоза.

B-KETO содержит мощную дозу (3 000 мг) прорывного комплекса KETOBHBA™ – запатентованного экзогенного кетонового препарата, подтвержденного научными исследованиями и клинически доказавшего, что он стимулирует организм к естественному производству кетонов и способствует кетозу. Было установлено, что он действует практически мгновенно, имеет более длительный эффект и является более эффективным по сравнению с другими экзогенными кетоновыми добавками, содержащими только BHB.

B-KETO – новый 100% натуральный продукт от компании B-Epic

Новая добавка B-KETO мгновенно запускает процесс потери веса при любой физической активности. Новый продукт B-Epic B-KETO – это ультрабыстрая добавка для кетоза с экзогенными кетонами. Продукт приятен на вкус и ускоряет процесс кетоза в организме, независимо от вашей диеты. B-KETO – это эффективный ускоритель потери веса при любой физической активности, тренировках или фитнесе.
Прежде всего, добавка B-KETO будет полезна людям во время физических упражнений для ускорения процесса похудения. Благодаря новому продукту B-KETO процесс похудения начинается практически одновременно с началом тренировки.
Добавка B-KETO содержит запатентованную формулу экзогенного кетона без углеводов и способствует быстрому сжиганию лишнего жира в организме, ускоряя потерю веса. B-KETO естественным образом повышает физическую работоспособность и положительно влияет на умственную деятельность. Благодаря новой формуле в организме вырабатываются кетоны, которые в дальнейшем используются в качестве источника энергии. Повышение уровня кетонов в организме способствует сжиганию жировых запасов как предпочтительного источника топлива. Полезная добавка обеспечивает длительную энергию и помогает подавить аппетит и тягу к углеводам.

Основные преимущества B-KETO

Способствует кетозу и поддерживает кетогенез
Ускоряет потерю веса и сжигание жира
Имеет натуральный состав
Не содержит сахара и глютена
Имеет лабораторно и клинически проверенную формулу
Повышает физическую выносливость
Повышает ясность мозга и концентрацию внимания
Нормализует уровень сахара в крови
Поддерживает энергию для мозга и тела
Поддерживает сердечно-сосудистую систему
Способствует нормализации обменных процессов
Подавляет аппетит и тягу к углеводам
Снижает риск развития диабета 3 типа

Дополнительная информация о добавке B-KETO

Новый продукт для похудения можно успешно сочетать с другими добавками B-Epic в общей программе снижения веса и оздоровления. Новая добавка повышает эффективность и усиливает действие других добавок B-Epic. B-KETO действительно может оказывать метаболический и стимулирующий эффект, бороться с ожирением, а также может быть полезен для других целей в снижении усталости, уменьшении аппетита и поддержании правильного баланса сахара в крови.
Новая добавка B-KETO – это B-Epic продукт, который помогает ускорить эффективность процесса потери веса, поддерживая любую диету, которой вы придерживаетесь, и повышая ее эффективность. Ваши физические нагрузки или просто легкие упражнения, занятия спортом или фитнесом дадут быстрые, видимые и ощутимые результаты с самого начала, благодаря новому продукту для похудения. Лишний вес, накопленный годами, начнет постепенно уходить с первых же дней, даже при вашей незначительной физической активности. Прогулки в парке, пробежки или легкой зарядки по утрам будет достаточно, чтобы включить механизм похудения. B-KETO идеально подходит для людей, ведущих здоровый и активный образ жизни.
B-KETO от B-Epic – это инновационный 100% натуральный продукт без химии, сочетающий в себе смесь минеральных солей бета-гидроксибутирата с аминокислотами, которые помогают управлять весом и поддерживать кетоз в организме. Продукт B-Epic поддерживает кетоз и индуцирует кетогенез. Процесс кетогенеза – это реакция, когда организм сам активно преобразует избыток жира в кетоны. Добавка помогает снизить уровень глюкозы в крови за счет повышения уровня кетонов.

Применение продукта:

Насыпьте порошок из одного стика в емкость с водой. Смешайте порошок с 8-12 унциями воды.
Для большей эффективности рекомендуется употреблять его натощак.
Полученный раствор рекомендуется хорошо перемешать. Употребляйте напиток для похудения в течение дня или перед началом тренировки или физической активности.
При употреблении добавки B-Keto рекомендуется исключить продукты с высоким гликемическим индексом, а также газированные напитки. Рекомендуется следить за потреблением сахара и мальтодекстрина.

Преимущества экзогенных кетонов BHB-BA™

Экзогенные кетоны BHB-BA™ снижают усталость и повышают выносливость во время любой физической активности, а также во время обычной утренней зарядки, легкой пробежки в парке или езды на велосипеде. Добавка BHB B-KETO улучшит когнитивные способности уменьшит тягу к еде, регулируя гормон голода. Новая добавка снижает уровень сахара в крови во время приема пищи. Добавка BHB B-Epic поможет вам достичь отличного физического состояния во время любой физической активности. Новый продукт поможет вам использовать кетоны в качестве источника энергии и поддержит липидный обмен, функцию нейронов, увеличивая скорость метаболизма. BHB-BA – это высококачественное топливо для мозга и всего человеческого организма.
Запатентованная формула нового продукта содержит мощную дозу в 3000 мг нового комплекса экзогенных кетонов BHB. Благодаря научным лабораторным исследованиям и клиническим испытаниям было доказано, что формула эффективна, а эффект наступает практически сразу по сравнению с любой другой экзогенной добавкой кетонов BHB. В новом продукте используются научно обоснованные и лабораторно протестированные ингредиенты. Добавка не содержит искусственных химических наполнителей. Не содержит ГМО и глютена. Люди, принимающие добавку B-KETO, могут быстрее и эффективнее избавиться от лишнего веса во время оздоровительных упражнений.
Ощутите преимущества повышения уровня кетонов! Состав полностью натуральный без углеводов. Экзогенная кетоновая добавка B-KETO мгновенно повышает вашу умственную работоспособность и физические показатели. B-KETO естественным образом способствует сжиганию жира и потере веса. B-KETO приятен на вкус и содержит всего 10 калорий.

Ингредиенты B-KETO

Натрий, кофеин, кальций, калий, магний, натуральные ароматизаторы, натуральные подсластители, лимонная кислота, яблочная кислота, экстракт листьев стевии, свекольный порошок, KETOBHBA ™ Blend, масляная кислота.

Внимание:

Если вы моложе 18 лет, принимаете лекарства по рецепту, кормите грудью или беременны, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед приемом добавок. Рекомендуется хранить добавку в сухом прохладном месте, чтобы обеспечить максимальную свежесть и свойства всех ингредиентов.

Отзывы:

AiMee о B-KETO:
WOW Вы поймете, только если попробуете!
Итак, первый день приема B-KETO и мне уже нравится!
ПОЧЕМУ?
Я более энергична.
Я более сфокусирована.
Я чувствую себя очень счастливой.
У меня более ясная голова.
Я более терпелив.
Я мотивирован.
Это помогло мне справиться с тренировкой!
Добавки B-Epic изменили мою жизнь к лучшему, и, видя, как я чувствую себя с этими кетонами B-Epic в первый день, я в восторге! Эти добавки B-Epic просто потрясающие!

Туреса о B-KETO:
Второй день B-Keto, и я уже сбросила 1,5 килограмма! Я чувствую себя отлично, энергия есть, настроение приятное, и я не голодна! Добавка B-Epic B-Keto определенно меняет ход игры!

Кармен о B-KETO:
У меня фибромиалгия и я всегда борюсь с недостатком энергии…
B-KETO изменил мою жизнь!
Я могу буквально расплакаться прямо сейчас!
Эта энергия, эта сосредоточенность, эта ясность ума!
Я выпила B-Epic B-KETO сегодня утром натощак, и позвольте мне сказать вам…
Я НЕ ЧУВСТВОВАЛА ТАКОЙ ЭНЕРГИИ УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО!

Сьюзен о B-KETO:
Я начала принимать добавку B-KETO 3 недели назад и просто в восторге! Я потеряла дополнительно 4 фунта, но я вижу рельеф в мышцах и не занимаюсь спортом (потому что я его ненавижу)! Но это добавка экзогенных кетонов от B-Epic, которая сразу же приводит организм в состояние кетоза и поддерживает выработку печенью кетонов по мере приема, одна простая упаковка в день, и она сжигает ваш собственный жир в качестве топлива! Единственное приседание, которое я делаю – это поднимаю что-то с пола.

Леса о B-KETO:
На третий день B-KETO мой разум прояснился! Мне не хочется сладкого… Я просто не думаю о том, что нужно перекусывать весь день! Дополнение B-KETO – это огромная победа! Благодарна компании B-Epic!

Тришина о B-KETO:
Второй день B-KETO
Никакого кофе и энергетических напитков два дня подряд! С B-KETO я чувствую себя более энергичной, чем за последние несколько недель, более сосредоточенной. Снижение тяги к еде и уменьшение аппетита. Сделайте себе одолжение и купите себе добавку B-KETO. Вы многое упускаете!

Крис о B-KETO:
Я принимаю добавку B-KETO уже тридцать дней, и результаты просто потрясающие! Более двадцати килограммов и мои мышцы AB начинают появляться! С нетерпением жду следующих тридцати дней!

Деби о B-KETO:
До 6 недель назад мне не нравилось ни то, что я видела, ни то, как я себя чувствовала. Мне 50 лет. В прошлом году я была не в себе, не только из-за Пандемии, но и гормоны сыграли большую роль в пременопаузе. Мой внешний вид тела полностью изменился, умственная усталость, ноль энергии, воспаление, раздражительность, память, перепады настроения. Я уже говорила… все, что я хотела делать, это есть, а не перекусывать. Спасибо, что поделились со мной этой удивительной добавкой B-Keto. Я снова в седле!

Дианна о B-KETO:
Обожаю этот B-KETO!!! Результаты за 3 недели – 13 фунтов и дюймов! Никаких изменений в рационе, единственное, что изменилось – это ежедневный прием B-KETO! Остаюсь в кетозе без кето-диеты! Жир сжигается!

Гаррет о B-KETO:
221 фунт (пандемический вес) до 199 фунтов чуть более чем за 2 месяца. Я полностью придерживаюсь Кето диеты. Уменьшил количество углеводов, уменьшил количество сахара. У меня было 2 травмы спины и инфекция в щеке, и все же мне удалось добиться таких результатов. Я работал с персональными тренерами и диетологами в течение многих лет и никогда не получал результатов так быстро и так легко. Я просто хотел протестировать B-KETO и посмотреть, действительно ли добавка заслуживает внимания. Теперь продукт B-KETO занимает все мое внимание. Не терпится увидеть, что произойдет в течение следующего месяца или двух”.

Крисси о B-KETO:
Огромный поклонник этого напитка B-KETO! Заметила, что мои способности и желание тренироваться стали намного сильнее уже через несколько минут после приема напитка B-KETO! Снижается аппетит и появляется желание довести начатое дело до конца. Что интересно, я никогда не испытываю болезненных ощущений во время тренировок. Добавка B-KETO повысила мою выносливость, энергию, силу и дала мне желание тренироваться! С этим напитком B-KETO моя работоспособность приходит естественно и охотно. Меня радует приятный вкус и отсутствие чувства тошноты, как от других кетоновых напитков, представленных на рынке. B-KETO от B-Epic заставляет меня чувствовать себя супергероем!

Мишель о B-KETO:
Во время пандемии я позволила своему весу выйти из-под контроля. В январе я решила, что нужно что-то менять, и села на очень строгую диету, потребляя менее 700 калорий в день, и к концу марта потеряла 13 фунтов. Я уже собиралась сдаться, когда компания B-Epic объявила о запуске добавки B-KETO. Я немедленно сделала заказ и решила, что прекращу все остальное. Я постилась утром до 12:00, затем ела разумный обед и практически все, что хотела, на ужин. У меня не было тяги к вредным продуктам. Весь апрель я каждый выходной отмечала день рождения по-разному. Я была верна фиолетовому напитку B-Keto и чувствовала, что моя одежда стала сидеть по-другому. Наконец-то я добилась успеха, и сейчас я сбросила в общей сложности 33 фунта. Я чувствую себя потрясающе, мне еще нужно сбросить немного веса, но я знаю, что у меня есть инструменты, чтобы сделать это.

Сью о B-KETO:
Один месяц на B-KETO! Я начала принимать добавку B-KETO 1 апреля и взвесилась сегодня утром!!! Я не очень люблю весы, поэтому взвешиваюсь только раз в месяц. Я отлично себя чувствовала, отлично спала, и мой анализ крови был потрясающим благодаря капсулам и другим добавкам B-Epic во второй половине дня (это толкает меня на 17-часовые дни!). Единственное изменение, которое я внесла, это добавление B-KETO утром.
Я тренируюсь не интенсивно, я хожу пешком, работаю в саду, охочусь и делаю ежемесячные упражнения с друзьями для тонуса мышц. Я ем низкоуглеводную пищу (но не лишаю себя… я должна иметь свою мексиканскую еду). Я не придерживаюсь строгого Кето. Я просто не успеваю за этими макросами. Я голодаю не менее 16 часов в день… Напиток B-KETO полностью подавил мой аппетит, и я не тянусь к сладкому. Я выпиваю не менее галлона воды в день. Если у вас проблемы с энергией, туманом в мозгу, контролем аппетита, тягой к сладкому, вы зашли в тупик или просто устали от безделья… попробуйте продукт B-KETO!

Мариса о B-KETO:
Через 2 месяца мне исполнится 60 лет, и я хочу выглядеть и чувствовать себя потрясающе к своему Дню рождения! После 2 дней приема добавки B-KETO я чувствую себя фантастически. Мой аппетит полностью под контролем, и я легко выдерживаю голодание до раннего вечера без чувства голода или головокружения. На 3-й день приема B-KETO я потеряла 300 г за ночь и чувствую себя невероятно! У меня инсулинорезистентность, и это действительно дает мне баланс! С добавлением B-KETO я чувствую себя энергичной и ясно мыслящей весь день! Не терпится увидеть, как уходят сантиметры!

Карен о B-KETO:
Я страдаю от дисморфии тела (ненависть к себе) и генерализованной тревоги. Моя жизнь управляется этими вещами, и я принимаю лекарства от этого, плюс у меня недостаточно активная щитовидная железа, я страдаю от фибромы, и опять же у меня есть лекарства и от этого. Из-за щитовидной железы и лекарств мне очень трудно сбросить вес. Я всегда ела с удовольствием, я зависима от сладкого и готова сбрить брови ради шоколада. Я перепробовала столько диет, пока не поняла, что ни одна из них не работает! Все дело в правильном питании, что до сих пор очень сложно для меня и тысяч других людей. Затем… я нашла эту безумную революционную добавку B-KETO от B-Epic, которая создавалась 11 лет и ни с чем другим в Великобритании не сравнима! Моя тяга к еде исчезла, и я больше не тянулась к перекусам. Я стала думать о том, что я ем, и даже иметь свои лакомства. Я с гордостью могу сказать, что нахожусь на пути к снижению веса! Осталось совсем немного, и я буду биться на тысячу. Пожалуйста, никогда не говорите, что вы не можете, вы просто должны попробовать!

Анжела о B-KETO:
Мне 46 лет, и 7 лет назад, когда я была беременна дочкой, мне поставили диагноз кардиомиопатия… С тех пор у меня сердечная недостаточность, и постепенно со временем начинают отказывать и другие органы… Из-за этого я стала пограничным диабетиком, периодически проверяю уровень сахара и каждый месяц сдаю кровь на анализ… В апреле я добавила кое-что новое в свой ежедневный режим …. этот фиолетовый напиток B-KETO. За последние 30 дней я не только похудела на 13 килограммов… но и мой A1C снизился на целых 2 пункта! Мой врач был так поражен! Слезы радости побежали по моему лицу, когда мой врач позвонил мне! Я так благодарна и благословлена за эту новую добавку B-KETO. Не могу дождаться, когда увижу свои результаты в следующем месяце”.

Деби о B-KETO:
Добавка B-KETO от B-Epic – это жизнь… она должна быть в нашей питьевой воде! Свет стал намного ярче – это все, что я могу сказать. Говорят, не знаешь, как плохо себя чувствуешь, пока не почувствуешь себя хорошо!
Аминь этому фиолетовому напитку и возвращению той женщины, которой я была раньше”.

Фред о B-KETO:
Мне почти 55 лет, я диабетик 2 типа, я принимаю добавки B-Epic уже 8 месяцев, теперь я использую B-KETO уже месяц, и я вижу более быстрый прогресс, чем от любой другой предтренировочной добавки, которую я когда-либо пробовал! Я поднимаю тяжести 3-4 раза в неделю и не могу поверить в свою выносливость, которая позволяет мне тренироваться в два раза дольше, чем раньше! Если вы еще не пробовали добавку B-KETO, не заставляйте себя ждать, начинайте и постройте самые большие мышцы в своей жизни! Черная футболка – до приема B-Epic.

Лоррейн о B-KETO:
Этот фиолетовый напиток B-KETO – просто чудо! Я вегетарианка, поэтому обычные высокобелковые низкоуглеводные диеты применять нелегко. Я не следую строгой диете Кето. Я не испытываю чувства голода (голодный злой), я делаю большой выбор. Я не хочу переедать, потому что я не ела. Я принимаю B-KETO первым делом утром, затем занимаюсь медитацией и тренировкой/йогой. Школьная пробежка. Съесть поздний завтрак где-нибудь между 10 утра и полуднем. 10 минут тренировки или 10 минут йоги каждое утро.

Кей о B-KETO:
Я хочу поделиться с вами своим путешествием по B-KETO. Я никогда не встречала ничего, что позволило бы мне так легко сбросить вес, как добавка B-Keto от B-Epic. Благодаря фиолетовому напитку B-Keto я сбросила 14 фунтов за 12 недель и продолжаю худеть. Вам может показаться, что это медленно, но лучше, если вы теряете вес медленно. Я сидела на диетах VLCD, и они были для меня пыткой для ума. Этот продукт B-Keto – просто незаменим! Мне нравится новая я, и теперь я покупаю одежду меньшего размера. Если я могу дать кому-то совет, то это будет: “Просто сделайте это! B-KETO работает!”.

Натания о B-KETO:
Я только в понедельник начала принимать добавку B-KETO и хочу поделиться своим опытом. В августе этого года мне поставили диагноз диабет 2 типа. В течение