ALLEVI8 PRO

Product Details:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go
Category:

Description

Experience ALLEVI8 PRO Relief Patches for Yourself

Fast-Acting Relief & Comfort

NATURALLY INFUSED ADHESIVE PATCHES

For more information, including list of ingredients and supplement facts, refer to the Product Details PDF document.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief Patches

Naturally alleviate physical discomfort and stress! ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our advanced, naturally infused adhesive patches deliver fast-acting, concentrated natural relief and a comforting aroma all day or night.

Don’t let an achy body slow you down! Get relief when and where you need it most. When applied to the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for muscle and joint tension and help reduce uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the soothing effect helps promote stress relief, comfort, and relaxation.

ALLEVI8 PRO is specially formulated to provide a safe, natural solution for physical discomfort and stress without the negative side effects that come from using products with harmful or toxic ingredients. The biodegradable plant-based adhesive patches are infused with a powerful blend of aromatic, healing herbs with beneficial health properties. ALLEVI8 PRO redirects the body’s own heat and energy to the areas on which the patch is applied, naturally amplifying relief and comfort.

Naturally Alleviate Discomfort & Stress!

BENEFITS MAY INCLUDE:

 • Deliver Fast-Acting, Concentrated Natural Relief
 • Soothe Tense, Tired Muscles and Sore, Stiff Joints
 • Temporarily Relieve Discomfort from Aches and Soreness
 • Promote Stress Relief, Comfort, and Relaxation

PRODUCT DETAILS:

 • Fast-Acting, Naturally Infused Adhesive Patches
 • Formulated by Dr. Kim Min-soo • Redirects the Body’s Thermal
 • Energy to Support Healing
 • Infused with Aromatic Herbs
 • Easy and Convenient to Use At Home or On The Go

APPLICATION INSTRUCTIONS:

 • Clean and dry the area of skin where the patch is to be applied.
 • Peel off the backing and apply adhesive side directly to the skin.
 • Smooth out any wrinkles or air pockets.
 • After applying, wash hands with soap.
 • To remove, gently peel off and discard.

RECOMMENDED USE:

 • Each patch is single use only.
 • Only use one patch within a 24-hour period.
 • Do not use for more than 7 days in a row.
 • For external use only.
 • Can be worn on any part of the body except head and face.
 • Do not apply to wounds and/or damaged or sensitive skin.
 • Not intended for use with creams or oils.

CAUTIONS:

 • Not intended for use by anyone under age 12.
 • If pregnant or breastfeeding, consult a physician prior to use.
 • May cause minor skin irritation or burns.
 • Stop use if excessing burning.
 • May remove hair when removed.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

Formulated by Dr. Kim Min-soo

MADE IN KOREA

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Individual results will vary.

INGREDIENTS: Capsaicin, Korean Red Ginseng, Ginger. This product is latex free.

 

ALLEVI8 | review | order | buy | shop | price | keto | BEPIC webshop

 

HUN

Tapasztalja meg az ALLEVI8 PRO Relief tapaszokat saját magának

Gyorsan ható enyhülés és kényelem

TERMÉSZETES INFÚZIÓS RAGTAPASZOK

További információkért, beleértve az összetevők listáját és a kiegészítő tényeket, tekintse meg a Termék részletek PDF dokumentumot.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Relief tapaszok

Enyhítse természetes módon a fizikai kellemetlenségeket és a stresszt! Az ALLEVI8 PRO átmenetileg enyhíti és csillapítja a feszültséget, a fájdalmat és a merevséget, hogy Ön ellazulhasson. Fejlett, természetes infúzióval ellátott ragtapaszaink gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést és megnyugtató illatot biztosítanak egész nap vagy éjszaka.

Ne hagyja, hogy a fájó test lelassítsa! Szerezzen enyhülést, amikor és ahol a leginkább szüksége van rá. A bőrre felhelyezve az ALLEVI8 PRO célzottan támogatja az izom- és ízületi feszültséget, és segít csökkenteni a kellemetlen merevséget és fájdalmat. Ráadásul a nyugtató hatás elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

Az ALLEVI8 PRO-t kifejezetten úgy állították össze, hogy biztonságos, természetes megoldást nyújtson a fizikai kellemetlenségekre és a stresszre, a káros vagy mérgező összetevőket tartalmazó termékek használatából eredő negatív mellékhatások nélkül. A biológiailag lebomló, növényi alapú ragtapaszok aromás, gyógyító hatású, jótékony egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező gyógynövények erőteljes keverékével vannak átitatva. Az ALLEVI8 PRO átirányítja a test saját hőjét és energiáját azokra a területekre, amelyekre a tapaszt felhelyezik, természetes módon felerősítve a megkönnyebbülést és a kényelmet.

Enyhítse természetes módon a kellemetlenségeket és a stresszt!

AZ ELŐNYÖK KÖZÉ TARTOZHATNAK:

 • Gyorsan ható, koncentrált természetes enyhülést biztosít
 • Nyugtatja a feszült, fáradt izmokat és a fájó, merev ízületeket
 • Átmenetileg enyhíti a fájdalmak és a fájdalom okozta kellemetlenségeket
 • Elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

TERMÉK RÉSZLETEK:

 • Gyorsan ható, természetes infúzióval ellátott ragtapaszok
 • Dr. Kim Min-soo által kifejlesztett – Átirányítja a test hőtermelését.
 • Energiát a gyógyulás támogatására
 • Aromás gyógynövényekkel átitatva
 • Könnyen és kényelmesen használható otthon és útközben is

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK:

 • Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, ahová a tapaszt fel kell helyezni.
 • Húzza le a hátlapot, és helyezze fel a ragasztó oldalt közvetlenül a bőrre.
 • Simítsa ki az esetleges ráncokat vagy légzsákokat.
 • A felhelyezés után mosson kezet szappannal.
 • Eltávolításhoz óvatosan húzza le és dobja el.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT:

 • Minden egyes tapasz csak egyszeri használatra alkalmas.
 • Egy 24 órás időszakon belül csak egy tapaszt használjon.
 • Ne használja 7 napnál többször egymás után.
 • Kizárólag külső használatra.
 • A fej és az arc kivételével a test bármely részén viselhető.
 • Ne alkalmazza sebeken és/vagy sérült vagy érzékeny bőrön.
 • Nem krémekkel vagy olajokkal való használatra szánt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

 • 12 éves kor alatt nem használható.
 • Terhesség vagy szoptatás esetén használat előtt konzultáljon orvossal.
 • Kisebb bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
 • Túlzott égés esetén hagyja abba a használatát.
 • Eltávolításkor eltávolíthatja a szőrszálakat.

TÁROLÁS: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

ÖSSZETEVŐK: Kapszaicin, koreai vörös ginzeng, gyömbér. Ez a termék latexmentes.

Dr. Kim Min-soo által kifejlesztve.

KOREÁBAN KÉSZÜLT

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem értékelte. Ez a termék nem szolgál semmilyen betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek.

 

ALLEVI8 | tapasztalatok | rendelés | vásárlás | bolt | ár | keto | BEPIC webshop

ITA

Provate voi stessi ALLEVI8 PRO Relief Patches

Sollievo e comfort ad azione rapida

CEROTTI ADESIVI INFUSI NATURALMENTE

Per ulteriori informazioni, compresa la lista degli ingredienti e i fatti relativi agli integratori, fare riferimento al documento PDF dei dettagli del prodotto.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Cerotti di sollievo

Allevia naturalmente il disagio fisico e lo stress! ALLEVI8 PRO allevia e lenisce temporaneamente la tensione, l’indolenzimento e la rigidità, così puoi rilassarti. I nostri cerotti adesivi avanzati, naturalmente infusi, offrono un sollievo naturale concentrato ad azione rapida e un aroma confortante per tutto il giorno o la notte.

Non lasciare che un corpo dolorante ti rallenti! Ottieni sollievo quando e dove ne hai più bisogno. Quando viene applicato sulla pelle, ALLEVI8 PRO fornisce un supporto mirato per la tensione muscolare e articolare e aiuta a ridurre la scomoda rigidità e il dolore. Inoltre, l’effetto calmante aiuta a promuovere il sollievo dallo stress, il comfort e il relax.

ALLEVI8 PRO è appositamente formulato per fornire una soluzione sicura e naturale per il disagio fisico e lo stress senza gli effetti collaterali negativi che derivano dall’uso di prodotti con ingredienti nocivi o tossici. I cerotti adesivi biodegradabili a base vegetale sono infusi con una potente miscela di erbe aromatiche e curative con proprietà benefiche per la salute. ALLEVI8 PRO reindirizza il calore e l’energia del corpo stesso alle aree su cui il cerotto viene applicato, amplificando naturalmente il sollievo e il comfort.

Allevia naturalmente il disagio e lo stress!

I BENEFICI POSSONO INCLUDERE:

 • Fornire un sollievo naturale concentrato e ad azione rapida
 • Lenire i muscoli tesi e stanchi e le articolazioni doloranti e rigide
 • Alleviare temporaneamente il disagio da dolori e indolenzimenti
 • Promuovere la riduzione dello stress, il comfort e il rilassamento

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

 • Cerotti adesivi ad azione rapida, infusi naturalmente
 • Formulato dal Dr. Kim Min-soo – Reindirizza l’energia termica del corpo
 • termica del corpo per favorire la guarigione
 • Infuso con erbe aromatiche
 • Facile e comodo da usare a casa o in viaggio

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE:

 • Pulire e asciugare l’area della pelle dove deve essere applicato il cerotto.
 • Staccare il retro e applicare il lato adesivo direttamente sulla pelle.
 • Eliminare eventuali rughe o sacche d’aria.
 • Dopo l’applicazione, lavare le mani con sapone.
 • Per rimuovere, staccare delicatamente e gettare.

USO RACCOMANDATO:

 • Ogni cerotto è monouso.
 • Utilizzare solo un cerotto in un periodo di 24 ore.
 • Non utilizzare per più di 7 giorni di seguito.
 • Solo per uso esterno.
 • Può essere applicato su qualsiasi parte del corpo, eccetto la testa e il viso.
 • Non applicare su ferite e/o pelle danneggiata o sensibile.
 • Non destinato all’uso con creme o oli.

ATTENZIONE:

 • Non destinato all’uso da parte di minori di 12 anni.
 • In caso di gravidanza o allattamento, consultare un medico prima dell’uso.
 • Può causare lievi irritazioni o bruciature della pelle.
 • Interrompere l’uso in caso di bruciore eccessivo.
 • Può rimuovere i peli quando viene rimosso.

CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

INGREDIENTI: Capsaicina, ginseng rosso coreano, zenzero. Questo prodotto è privo di lattice.

Formulato dal Dr. Kim Min-soo

PRODOTTO IN COREA

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
I risultati individuali possono variare.

 

ALLEVI8 | recensione | ordine | acquisto | negozio | prezzo | keto | BEPIC webshop

FRA

Faites vous-même l’expérience des patchs de soulagement ALLEVI8 PRO.

Soulagement et confort à action rapide

PATCHS ADHÉSIFS INFUSÉS NATURELLEMENT

Pour plus d’informations, y compris la liste des ingrédients et la composition des suppléments, consultez le document PDF sur les détails du produit.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Patchs de soulagement

Soulagez naturellement l’inconfort physique et le stress ! ALLEVI8 PRO soulage et apaise temporairement les tensions, les douleurs et les raideurs, afin que vous puissiez vous détendre. Nos timbres adhésifs avancés, infusés naturellement, procurent un soulagement naturel concentré à action rapide et un arôme réconfortant toute la journée ou la nuit.

Ne laissez pas un corps endolori vous ralentir ! Obtenez un soulagement quand et où vous en avez le plus besoin. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, ALLEVI8 PRO apporte un soutien ciblé aux tensions musculaires et articulaires et aide à réduire les raideurs et les douleurs inconfortables. De plus, son effet apaisant favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

ALLEVI8 PRO est spécialement formulé pour offrir une solution sûre et naturelle à l’inconfort physique et au stress, sans les effets secondaires négatifs qui découlent de l’utilisation de produits contenant des ingrédients nocifs ou toxiques. Les timbres adhésifs biodégradables à base de plantes sont imprégnés d’un puissant mélange de plantes aromatiques et médicinales aux propriétés bénéfiques pour la santé. ALLEVI8 PRO redirige la chaleur et l’énergie du corps vers les zones sur lesquelles le patch est appliqué, amplifiant naturellement le soulagement et le confort.

Atténuez naturellement l’inconfort et le stress !

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :

 • Procure un soulagement naturel concentré à action rapide.
 • Apaise les muscles tendus et fatigués et les articulations douloureuses et raides
 • Soulager temporairement l’inconfort des douleurs et des courbatures.
 • Favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

DÉTAILS DU PRODUIT :

 • Patchs adhésifs à action rapide, infusés naturellement.
 • Formulé par le Dr Kim Min-soo – Redirige l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • l’énergie thermique du corps pour favoriser la guérison
 • Infusés d’herbes aromatiques
 • Facile et pratique à utiliser à la maison ou en déplacement.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION :

 • Nettoyez et séchez la zone de la peau où le patch doit être appliqué.
 • Décollez le support et appliquez le côté adhésif directement sur la peau.
 • Lissez les plis ou les poches d’air.
 • Après l’application, lavez-vous les mains avec du savon.
 • Pour retirer le patch, décollez-le délicatement et jetez-le.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

 • Chaque patch est à usage unique.
 • N’utilisez qu’un seul patch par période de 24 heures.
 • Ne pas utiliser plus de 7 jours d’affilée.
 • Pour usage externe uniquement.
 • Peut être porté sur n’importe quelle partie du corps, à l’exception de la tête et du visage.
 • Ne pas appliquer sur des plaies et/ou une peau endommagée ou sensible.
 • Ne pas utiliser avec des crèmes ou des huiles.

ATTENTION :

 • N’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 12 ans.
 • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez un médecin avant de l’utiliser.
 • Peut provoquer des irritations ou des brûlures mineures de la peau.
 • Cesser l’utilisation en cas de brûlure excessive.
 • Peut enlever les poils lorsqu’ils sont enlevés.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

INGRÉDIENTS : Capsaicine, Ginseng rouge coréen, Gingembre. Ce produit est sans latex.

Formulé par le Dr Kim Min-soo.

FABRIQUÉ EN CORÉE

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Les résultats individuels peuvent varier.

 

ALLEVI8 | critique | commande | achat | boutique | prix | céto | BEPIC webshop

GRC

Απολαύστε τα αυτοκόλλητα ανακούφισης ALLEVI8 PRO για τον εαυτό σας

Γρήγορης δράσης ανακούφιση & άνεση

ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ΜΠΑΛΏΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΉ ΈΓΧΥΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των συστατικών και των στοιχείων του συμπληρώματος, ανατρέξτε στο έγγραφο PDF με τις λεπτομέρειες του προϊόντος.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Επιθέματα ανακούφισης

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη σωματική δυσφορία και το άγχος! Το ALLEVI8 PRO ανακουφίζει προσωρινά και καταπραΰνει την ένταση, τον πόνο και τη δυσκαμψία, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε. Τα προηγμένα, φυσικά εμπλουτισμένα αυτοκόλλητα επιθέματα μας παρέχουν γρήγορη δράση, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση και ανακουφιστικό άρωμα όλη την ημέρα ή τη νύχτα.

Μην αφήνετε ένα πονεμένο σώμα να σας επιβραδύνει! Αποκτήστε ανακούφιση όταν και όπου τη χρειάζεστε περισσότερο. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, το ALLEVI8 PRO παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την ένταση των μυών και των αρθρώσεων και συμβάλλει στη μείωση της δυσάρεστης δυσκαμψίας και του πόνου. Επιπλέον, η καταπραϋντική του δράση συμβάλλει στην ανακούφιση από το στρες, την άνεση και τη χαλάρωση.

Το ALLEVI8 PRO είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μια ασφαλή, φυσική λύση για τη σωματική δυσφορία και το στρες χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες που προέρχονται από τη χρήση προϊόντων με επιβλαβή ή τοξικά συστατικά. Τα βιοδιασπώμενα αυτοκόλλητα επιθέματα φυτικής προέλευσης είναι εμποτισμένα με ένα ισχυρό μείγμα αρωματικών, θεραπευτικών βοτάνων με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Το ALLEVI8 PRO ανακατευθύνει τη θερμότητα και την ενέργεια του ίδιου του σώματος στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το επίθεμα, ενισχύοντας φυσικά την ανακούφιση και την άνεση.

Ανακουφίστε με φυσικό τρόπο τη δυσφορία και το στρες!

ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:

 • Παρέχουν ταχείας δράσης, συμπυκνωμένη φυσική ανακούφιση
 • Καταπραΰνουν τους σφιγμένους, κουρασμένους μύες και τις πονεμένες, δύσκαμπτες αρθρώσεις
 • Ανακουφίστε προσωρινά τη δυσφορία από πόνους και πόνο
 • Προώθηση της ανακούφισης από το στρες, της άνεσης και της χαλάρωσης

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

 • Ταχείας δράσης, φυσικά εμποτισμένα αυτοκόλλητα επιθέματα
 • Συντάχθηκε από τον Dr. Kim Min-soo – Αναπροσανατολίζει τη θερμική ενέργεια του σώματος
 • Ενέργεια για να υποστηρίξει την επούλωση
 • Εμπλουτισμένα με αρωματικά βότανα
 • Εύκολη και βολική χρήση στο σπίτι ή εν κινήσει

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ:

 • Καθαρίστε και στεγνώστε την περιοχή του δέρματος όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το επίθεμα.
 • Αποκολλήστε το κάλυμμα και εφαρμόστε την αυτοκόλλητη πλευρά απευθείας στο δέρμα.
 • Εξομαλύνετε τυχόν ρυτίδες ή θύλακες αέρα.
 • Μετά την εφαρμογή, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι.
 • Για να το αφαιρέσετε, αφαιρέστε το απαλά και πετάξτε το.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ:

 • Κάθε επίθεμα είναι μόνο για μία χρήση.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο ένα επίθεμα μέσα σε διάστημα 24 ωρών.
 • Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 7 συνεχόμενες ημέρες.
 • Μόνο για εξωτερική χρήση.
 • Μπορεί να φορεθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο.
 • Μην εφαρμόζετε σε πληγές ή/και σε κατεστραμμένο ή ευαίσθητο δέρμα.
 • Δεν προορίζεται για χρήση με κρέμες ή έλαια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 • Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 12 ετών.
 • Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν από τη χρήση.
 • Μπορεί να προκαλέσει μικρό ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
 • Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση υπερβολικού καύσου.
 • Μπορεί να αφαιρέσει τρίχες όταν αφαιρείται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Τζίντζερ. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει λατέξ.

Συντάχθηκε από τον Dr. Kim Min-soo

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
Τα ατομικά αποτελέσματα θα διαφέρουν.

 

ALLEVI8 | ανασκόπηση | παραγγελία | αγορά | κατάστημα | τιμή | keto | BEPIC webshop

RUS

Испытайте на себе действие рельефных пластырей ALLEVI8 PRO

Облегчение и комфорт быстрого действия

КЛЕЙКИЕ ПЛАСТЫРИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Для получения дополнительной информации, включая список ингредиентов и факты о добавках, обратитесь к PDF-документу “Подробная информация о продукте”.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Рельефные пластыри

Естественное облегчение физического дискомфорта и стресса! ALLEVI8 PRO временно снимает и успокаивает напряжение, болезненность и скованность, чтобы вы могли расслабиться. Наши усовершенствованные лейкопластыри с натуральными добавками обеспечивают быстрое действие, концентрированное натуральное облегчение и успокаивающий аромат в течение всего дня или ночи.

Не позволяйте больному телу замедлять ваше движение! Получите облегчение тогда и там, где оно вам больше всего нужно. При нанесении на кожу ALLEVI8 PRO оказывает целенаправленную поддержку при напряжении мышц и суставов и помогает уменьшить дискомфортную скованность и болезненность. Кроме того, успокаивающий эффект способствует снятию стресса, комфорту и расслаблению.

ALLEVI8 PRO специально разработан для обеспечения безопасного, естественного решения проблемы физического дискомфорта и стресса без негативных побочных эффектов, которые возникают при использовании продуктов с вредными или токсичными ингредиентами. Биоразлагаемые клейкие пластыри на растительной основе пропитаны мощной смесью ароматных целебных трав с полезными для здоровья свойствами. ALLEVI8 PRO перенаправляет собственное тепло и энергию организма на участки, на которые наклеен пластырь, естественным образом усиливая облегчение и комфорт.

Естественное облегчение дискомфорта и стресса!

ПРЕИМУЩЕСТВА МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:

 • Обеспечивает быстродействующее, концентрированное натуральное облегчение
 • Успокаивает напряженные, уставшие мышцы и больные, жесткие суставы
 • Временно снимает дискомфорт от боли и ломоты
 • Способствуют снятию стресса, комфорту и релаксации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

 • Быстродействующие адгезивные пластыри с натуральными компонентами
 • Разработаны доктором Ким Мин Су – перенаправляют тепловую энергию организма
 • перенаправляет тепловую энергию тела для поддержки исцеления
 • Насыщены ароматическими травами
 • Легко и удобно использовать дома или в дороге

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

 • Очистите и высушите участок кожи, на который будет наклеен пластырь.
 • Отклейте подложку и приложите клейкой стороной непосредственно к коже.
 • Разгладьте все морщины и воздушные карманы.
 • После применения вымойте руки с мылом.
 • Для удаления аккуратно снимите пластырь и выбросьте.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

 • Каждый пластырь предназначен только для однократного применения.
 • Используйте только один пластырь в течение 24 часов.
 • Не используйте более 7 дней подряд.
 • Только для наружного применения.
 • Может применяться на любой части тела, кроме головы и лица.
 • Не наносить на раны и/или поврежденную или чувствительную кожу.
 • Не предназначен для использования с кремами или маслами.

ВНИМАНИЕ:

 • Не предназначен для использования лицами младше 12 лет.
 • При беременности или кормлении грудью перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
 • Может вызвать незначительное раздражение кожи или ожоги.
 • Прекратите использование при появлении жжения.
 • Может удалять волосы при удалении.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Капсаицин, Корейский красный женьшень, Имбирь. Этот продукт не содержит латекса.

Разработано доктором Ким Мин Су

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Эти заявления не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения, излечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Индивидуальные результаты могут варьироваться.

 

ALLEVI8 | отзыв | заказать | купить | магазин | цена | кето | интернет-магазин BEPIC

PRT

Experimente os Adesivos de Alívio ALLEVI8 PRO para si

Alívio e Conforto de Acção Rápida

MANCHAS ADESIVAS NATURALMENTE INFUNDIDAS

Para mais informações, incluindo a lista de ingredientes e factos complementares, consultar o documento PDF Product Details.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Adesivos de Alívio

Aliviar naturalmente o desconforto físico e o stress! ALLEVI8 PRO alivia e acalma temporariamente a tensão, a dor e a rigidez, para que se possa relaxar. Os nossos adesivos avançados, naturalmente infundidos, proporcionam um alívio natural concentrado e de acção rápida e um aroma reconfortante durante todo o dia ou noite.

Não deixe que um corpo dorido o atrase! Obtenha alívio quando e onde mais precisar dele. Quando aplicado na pele, ALLEVI8 PRO proporciona um apoio direccionado para a tensão muscular e articular e ajuda a reduzir a rigidez desconfortável e a dor. Além disso, o efeito calmante ajuda a promover o alívio do stress, conforto e relaxamento.

ALLEVI8 PRO é especialmente formulado para fornecer uma solução segura e natural para o desconforto físico e stress sem os efeitos secundários negativos que advêm da utilização de produtos com ingredientes nocivos ou tóxicos. Os adesivos biodegradáveis à base de plantas são infundidos com uma poderosa mistura de ervas aromáticas e curativas com propriedades benéficas para a saúde. ALLEVI8 PRO redirecciona o próprio calor e energia do corpo para as áreas em que o adesivo é aplicado, amplificando naturalmente o alívio e o conforto.

Alivia naturalmente o desconforto e o stress!

OS BENEFÍCIOS PODEM INCLUIR:

 • Proporcionar alívio natural concentrado e de acção rápida
 • Acalmar o Tenso, Músculos Cansados e Dores, Juntas Rígidas
 • Aliviar Temporariamente o Desconforto da Dores e Dores
 • Promover Alívio do Stress, Conforto e Relaxamento

DETALHES DO PRODUTO:

 • Adesivos Adesivos de Acção Rápida e Naturalmente Infundidos
 • Formulado pela Dra. Kim Min-soo – Redirecciona as Termas do Corpo
 • Energia para Apoiar a Cura
 • Infundido com ervas aromáticas
 • Fácil e conveniente de usar em casa ou em viagem

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

 • Limpar e secar a área de pele onde o remendo deve ser aplicado.
 • Descascar o suporte e aplicar o lado adesivo directamente sobre a pele.
 • Alisar quaisquer rugas ou bolsas de ar.
 • Após a aplicação, lavar as mãos com sabão.
 • Para remover, descascar suavemente e descartar.

USO RECOMENDADO:

 • Cada adesivo é apenas de uso único.
 • Utilizar apenas um adesivo num período de 24 horas.
 • Não utilizar durante mais de 7 dias seguidos.
 • Apenas para uso externo.
 • Pode ser usado em qualquer parte do corpo, excepto cabeça e rosto.
 • Não aplicar em feridas e/ou pele danificada ou sensível.
 • Não se destina a ser utilizado com cremes ou óleos.

CUIDADOS:

 • Não se destina a ser utilizado por menores de 12 anos.
 • Se estiver grávida ou a amamentar, consultar um médico antes da utilização.
 • Pode causar pequenas irritações ou queimaduras na pele.
 • Parar a utilização se queimaduras em excesso.
 • Pode remover pêlos quando removido.

ARMAZENAMENTO: Armazenar num local seco, longe da luz solar directa.

INGREDIENTES: Capsaicina, Ginseng Vermelho Coreano, Gengibre. Este produto é isento de látex.

Formulado pela Dra. Kim Min-soo

FEITO EM COREIA

Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar, ou prevenir qualquer doença.
Os resultados individuais irão variar.

 

ALLEVI8 | revisão | encomenda | comprar | loja | preço | keto | BEPIC webshop

 

DEU

Erleben Sie ALLEVI8 PRO Relief Pflaster selbst

Schnell wirkende Linderung & Komfort

NATÜRLICH INFUNDIERTE PFLASTER

Weitere Informationen, einschließlich der Liste der Inhaltsstoffe und der Fakten zur Nahrungsergänzung, finden Sie im PDF-Dokument “Produktdetails”.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Entlastungspflaster

Natürliche Linderung von körperlichen Beschwerden und Stress! ALLEVI8 PRO lindert vorübergehend Verspannungen, Schmerzen und Steifheit, so dass Sie sich entspannen können. Unsere fortschrittlichen Klebepflaster mit natürlichem Wirkstoff liefern schnell wirkende, konzentrierte natürliche Linderung und ein beruhigendes Aroma – den ganzen Tag oder die ganze Nacht.

Lassen Sie sich von einem schmerzenden Körper nicht ausbremsen! Holen Sie sich Linderung, wann und wo Sie sie am meisten brauchen. Wenn ALLEVI8 PRO auf die Haut aufgetragen wird, bietet es gezielte Unterstützung bei Muskel- und Gelenkverspannungen und hilft, unangenehme Steifheit und Schmerzen zu reduzieren. Darüber hinaus trägt die beruhigende Wirkung zu Stressabbau, Komfort und Entspannung bei.

ALLEVI8 PRO wurde speziell entwickelt, um eine sichere, natürliche Lösung für körperliche Beschwerden und Stress zu bieten, ohne die negativen Nebenwirkungen, die bei der Verwendung von Produkten mit schädlichen oder giftigen Inhaltsstoffen entstehen. Die biologisch abbaubaren Klebepflaster auf pflanzlicher Basis sind mit einer wirksamen Mischung aus aromatischen Heilkräutern mit positiven gesundheitlichen Eigenschaften angereichert. ALLEVI8 PRO lenkt die körpereigene Wärme und Energie auf die Bereiche, auf die das Pflaster aufgeklebt wird, und sorgt so auf natürliche Weise für mehr Linderung und Komfort.

Natürliche Linderung von Beschwerden und Stress!

VORTEILE KÖNNEN SEIN:

 • Schnell wirkende, konzentrierte natürliche Linderung
 • Besänftigt verspannte, müde Muskeln und schmerzende, steife Gelenke
 • Vorübergehende Linderung von Schmerzen und Wundsein
 • Fördert Stressabbau, Komfort und Entspannung

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT:

 • Schnell wirkende, natürlich infundierte Klebepflaster
 • Entwickelt von Dr. Kim Min-soo – leitet die Wärmeenergie des Körpers um
 • Energie zur Unterstützung der Heilung
 • Mit aromatischen Kräutern angereichert
 • Einfache und bequeme Anwendung zu Hause oder unterwegs

ANWENDUNGSHINWEISE:

 • Reinigen und trocknen Sie die Hautpartie, auf die das Pflaster geklebt werden soll.
 • Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie die klebende Seite direkt auf die Haut.
 • Glätten Sie eventuelle Falten oder Lufteinschlüsse.
 • Nach dem Aufkleben die Hände mit Seife waschen.
 • Zum Entfernen das Pflaster vorsichtig abziehen und entsorgen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

 • Jedes Pflaster ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
 • Verwenden Sie nur ein Pflaster innerhalb von 24 Stunden.
 • Nicht länger als 7 Tage hintereinander verwenden.
 • Nur zur äußeren Anwendung.
 • Kann auf allen Körperteilen außer Kopf und Gesicht getragen werden.
 • Nicht auf Wunden und/oder beschädigte oder empfindliche Haut auftragen.
 • Nicht zur Verwendung mit Cremes oder Ölen geeignet.

VORSICHTEN:

 • Nicht zur Verwendung durch Personen unter 12 Jahren bestimmt.
 • Bei Schwangerschaft oder Stillzeit vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
 • Kann leichte Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.
 • Bei übermäßigem Brennen die Anwendung einstellen.
 • Kann Haare entfernen, wenn sie entfernt werden.

LAGERUNG: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

ZUTATEN: Capsaicin, Koreanischer Roter Ginseng, Ingwer. Dieses Produkt ist latexfrei.

Formuliert von Dr. Kim Min-soo

HERGESTELLT IN KOREA

Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration bewertet. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.
Individuelle Ergebnisse werden variieren.

 

ALLEVI8 | Bewertung | Bestellen | Kaufen | Shop | Preis | Keto | BEPIC Webshop

CZE

Vyzkoušejte si úlevové náplasti ALLEVI8 PRO na vlastní kůži

Rychle působící úleva a pohodlí

NÁPLASTI S PŘÍRODNÍM SLOŽENÍM

Více informací, včetně seznamu složek a doplňkových informací, naleznete v PDF dokumentu Podrobnosti o produktu.

B-Epic ALLEVI8 PRO – úlevové náplasti

Přirozeně zmírňují fyzické nepohodlí a stres! ALLEVI8 PRO dočasně zmírňuje a uklidňuje napětí, bolestivost a ztuhlost, takže si můžete odpočinout. Naše pokročilé náplasti s přírodním složením přinášejí rychle působící, koncentrovanou přírodní úlevu a uklidňující vůni po celý den nebo noc.

Nedovolte, aby vás bolavé tělo zpomalilo! Získejte úlevu tehdy a tam, kde ji nejvíce potřebujete. Po aplikaci na pokožku poskytuje ALLEVI8 PRO cílenou podporu při napětí svalů a kloubů a pomáhá snižovat nepříjemnou ztuhlost a bolestivost. Zklidňující účinek navíc pomáhá podporovat úlevu od stresu, pohodlí a relaxaci.

ALLEVI8 PRO je speciálně vyvinut tak, aby poskytoval bezpečné, přírodní řešení fyzického nepohodlí a stresu bez negativních vedlejších účinků, které přináší používání produktů se škodlivými nebo toxickými složkami. Biologicky odbouratelné náplasti na rostlinné bázi jsou napuštěny účinnou směsí aromatických, léčivých bylin s blahodárnými zdravotními účinky. ALLEVI8 PRO přesměrovává tělu vlastní teplo a energii do míst, na která je náplast přiložena, a přirozeně tak zesiluje úlevu a pohodlí.

Přirozeně zmírněte nepohodlí a stres!

PŘÍNOSY MOHOU ZAHRNOVAT:

 • přináší rychle působící, koncentrovanou přírodní úlevu
 • Zklidnění napjatých, unavených svalů a bolavých, ztuhlých kloubů
 • Dočasně zmírní nepohodlí způsobené bolestmi a bolestivostí
 • Podpoří úlevu od stresu, pohodlí a uvolnění

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

 • Rychle působící náplasti s přírodním obsahem lepidla
 • Vyvinuto Dr. Kim Min-soo – Přesměruje tepelné působení těla 
 • energii na podporu hojení
 • Napuštěné aromatickými bylinami
 • Snadné a pohodlné použití doma nebo na cestách

NÁVOD K POUŽITÍ:

 • Očistěte a osušte místo na kůži, kam se má náplast aplikovat.
 • Odlepte podkladovou stranu a přiložte lepicí stranu přímo na pokožku.
 • Vyhlaďte případné vrásky nebo vzduchové kapsy.
 • Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem.
 • Pro odstranění náplasti ji opatrně odlepte a vyhoďte.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

 • Každá náplast je určena pouze na jedno použití.
 • Během 24 hodin použijte pouze jednu náplast.
 • Nepoužívejte náplasti déle než 7 dní po sobě.
 • Pouze pro vnější použití.
 • Lze nosit na kterékoli části těla kromě hlavy a obličeje.
 • Nepoužívejte na rány a/nebo poškozenou či citlivou pokožku.
 • Není určeno pro použití s krémy nebo oleji.

UPOZORNĚNÍ:

 • Není určeno pro osoby mladší 12 let.
 • V případě těhotenství nebo kojení se před použitím poraďte s lékařem.
 • Může způsobit drobné podráždění nebo popálení pokožky.
 • Při nadměrném pálení přestaňte používat.
 • Může odstranit chloupky při odstraňování.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

SLOŽENÍ: Kapsaicin, korejský červený ženšen, zázvor. Tento výrobek neobsahuje latex.

Složení: Dr. Kim Min-soo

VYROBENO V KOREJI

Tato tvrzení nebyla vyhodnocena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Tento výrobek není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění.
Individuální výsledky se mohou lišit.

 

ALLEVI8 | recenze | objednat | koupit | obchod | cena | keto | BEPIC webshop

POL

Przekonaj się sam o działaniu plastrów ALLEVI8 PRO Relief Patches

Szybko działająca ulga i komfort

PLASTRY PRZYLEPNE Z NATURALNYM SKŁADEM

Więcej informacji, w tym listę składników i fakty dotyczące suplementów, można znaleźć w dokumencie PDF ze szczegółowymi informacjami o produkcie.

B-Epic ALLEVI8 PRO – Plastry przynoszące ulgę

Naturalnie łagodzą dyskomfort fizyczny i stres! ALLEVI8 PRO tymczasowo zmniejsza i łagodzi napięcie, ból i sztywność, dzięki czemu możesz się zrelaksować. Nasze zaawansowane, naturalnie nasączone plastry przylepne zapewniają szybko działającą, skoncentrowaną, naturalną ulgę i przyjemny aromat przez cały dzień i noc.

Nie pozwól, aby obolałe ciało Cię spowolniło! Przynieś sobie ulgę, kiedy i gdzie jej najbardziej potrzebujesz. Po nałożeniu na skórę, ALLEVI8 PRO zapewnia ukierunkowane wsparcie dla napięcia mięśni i stawów oraz pomaga zmniejszyć nieprzyjemną sztywność i bolesność. Dodatkowo, działanie kojące wspomaga łagodzenie stresu, poprawia komfort i relaksuje.

ALLEVI8 PRO został specjalnie opracowany, aby zapewnić bezpieczne, naturalne rozwiązanie problemu dyskomfortu fizycznego i stresu bez negatywnych skutków ubocznych wynikających ze stosowania produktów zawierających szkodliwe lub toksyczne składniki. Biodegradowalne plastry samoprzylepne na bazie roślin są nasączone silną mieszanką aromatycznych, leczniczych ziół o korzystnych właściwościach zdrowotnych. ALLEVI8 PRO przekierowuje ciepło i energię ciała do miejsc, na które naklejono plaster, w naturalny sposób zwiększając ulgę i komfort.

Naturalne złagodzenie dyskomfortu i stresu!

KORZYŚCI MOGĄ OBEJMOWAĆ:

 • Szybko działająca, skoncentrowana, naturalna ulga
 • Ukojenie napiętych, zmęczonych mięśni i obolałych, sztywnych stawów
 • Tymczasowo zmniejszają dyskomfort związany z bólem i obolałością
 • Przynosi ulgę w stresie, zapewnia komfort i odprężenie

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

 • Szybko działające, naturalnie nasycone plastry samoprzylepne
 • Opracowane przez dr Kim Min-soo – Przekierowują energię cieplną organizmu
 • energię cieplną ciała, aby wspomóc leczenie
 • Nasączone aromatycznymi ziołami
 • Łatwe i wygodne do stosowania w domu i w podróży

INSTRUKCJE STOSOWANIA:

 • Oczyść i osusz obszar skóry, na który ma zostać naklejony plaster.
 • Odklej podkład i przyłóż samoprzylepną stronę bezpośrednio do skóry.
 • Wygładzić wszelkie zmarszczki i kieszenie powietrzne.
 • Po nałożeniu plastra należy umyć ręce mydłem.
 • Aby usunąć, delikatnie odkleić i wyrzucić.

ZALECANE UŻYCIE:

 • Każdy plaster jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
 • W ciągu 24 godzin należy użyć tylko jednego plastra.
 • Nie stosować dłużej niż przez 7 dni z rzędu.
 • Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Można stosować na każdą część ciała z wyjątkiem głowy i twarzy.
 • Nie stosować na rany i/lub uszkodzoną lub wrażliwą skórę.
 • Nie stosować z kremami i olejkami.

UWAGI:

 • Nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby poniżej 12 roku życia.
 • W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
 • Może powodować niewielkie podrażnienia lub oparzenia skóry.
 • Zaprzestać stosowania w przypadku nadmiernego pieczenia.
 • Może powodować usuwanie włosów po ich usunięciu.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

SKŁADNIKI: Kapsaicyna, Czerwony Żeń-szeń Koreański, Imbir. Ten produkt nie zawiera lateksu.

Opracowany przez Dr. Kim Min-soo

MADE IN KOREA

Powyższe stwierdzenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.
Indywidualne wyniki mogą się różnić.

 

ALLEVI8 | recenzja | zamówienie | kupno | sklep | cena | keto | sklep internetowy BEPIC

SWE

Upplev ALLEVI8 PRO Relief Patches själv

Snabbverkande lindring och komfort

NATURLIGT TILLSATTA SJÄLVHÄFTANDE PLÅSTER

För mer information, inklusive ingrediensförteckning och fakta om kosttillskott, se PDF-dokumentet Produktinformation.

B-Epic ALLEVI8 PRO – lindringsplåster

Lättar naturligt fysiska obehag och stress! ALLEVI8 PRO lindrar och lugnar tillfälligt spänningar, ömhet och stelhet så att du kan slappna av. Våra avancerade, naturligt infunderade självhäftande plåster ger snabbverkande, koncentrerad naturlig lindring och en betryggande doft hela dagen eller natten.

Låt inte en öm kropp bromsa dig! Få lindring när och var du behöver den mest. När ALLEVI8 PRO appliceras på huden ger den riktat stöd för muskel- och ledspänningar och hjälper till att minska obekväm stelhet och ömhet. Dessutom bidrar den lugnande effekten till att främja stresslindring, komfort och avslappning.

ALLEVI8 PRO är speciellt framtagen för att ge en säker, naturlig lösning för fysiskt obehag och stress utan de negativa bieffekter som uppstår vid användning av produkter med skadliga eller giftiga ingredienser. De biologiskt nedbrytbara växtbaserade självhäftande plåstren är genomsyrade av en kraftfull blandning av aromatiska, helande örter med fördelaktiga hälsoegenskaper. ALLEVI8 PRO omdirigerar kroppens egen värme och energi till de områden som plåstret appliceras på, vilket naturligt förstärker lindring och komfort.

Lindra obehag och stress på ett naturligt sätt!

FÖRDELARNA KAN OMFATTA:

 • Ger snabbverkande, koncentrerad naturlig lindring.
 • Lugnar spända, trötta muskler och ömma, stela leder.
 • Tillfälligt lindra obehag från värk och ömhet.
 • Främjar stresslindring, komfort och avslappning.

PRODUKTINFORMATION:

 • Snabbverkande, naturligt influerade självhäftande plåster
 • Formulerade av Dr. Kim Min-soo – Omdirigerar kroppens värmesystem
 • Energy to Support Healing
 • Infunderad med aromatiska örter
 • Lätt och bekvämt att använda hemma eller i farten

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER:

 • Rengör och torka huden där plåstret ska appliceras.
 • Dra av baksidan och applicera den självhäftande sidan direkt på huden.
 • Jämna ut eventuella rynkor eller luftfickor.
 • Tvätta händerna med tvål efter applicering.
 • För att avlägsna, dra försiktigt av och släng.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

 • Varje plåster är avsett för engångsbruk.
 • Använd endast ett plåster inom en 24-timmarsperiod.
 • Använd inte mer än 7 dagar i rad.
 • Endast för utvärtes bruk.
 • Kan bäras på alla delar av kroppen utom huvud och ansikte.
 • Använd inte på sår och/eller skadad eller känslig hud.
 • Inte avsedd att användas tillsammans med krämer eller oljor.

FÖRSIKTIGHETER:

 • Inte avsedd att användas av personer under 12 år.
 • Om du är gravid eller ammar, kontakta en läkare före användning.
 • Kan orsaka mindre hudirritation eller brännskador.
 • Avbryt användningen vid överdriven brännskada.
 • Kan avlägsna hår när det tas bort.

FÖRVARING: Förvaras på en torr plats bort från direkt solljus.

INGREDIENSER: Capsaicin, koreansk röd ginseng, ingefära. Denna produkt är latexfri.

Formulerad av Dr. Kim Min-soo

TILLVERKAD I KOREA

Dessa uttalanden har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
Individuella resultat kommer att variera.

 

ALLEVI8 | recension | beställning | köp | butik | pris | keto | BEPIC webshop